: Retur til startside  : Retur til "sammenlign 2 skrifttyper"
 : Til anden oversigt over skrifttyper
   : Retur til oversigt over &-koder

O M   "S A M M E N L I G N   2   S K R I F T T Y P E R"

Siden indeholder nederst to rammer med selve skrifttyperne, hvor alle tegn vises efter nummeret.

I rammen til venstre vises alle de skrifttyper, jeg kunne finde navn på i Windows95 eller Windows98. Du kan finde de fleste ved at klikke "kontrolpanel" - "skærm" - "udseende" - "meddelelsestekst" - "skrifttype".
Hertil kommer "Default", der er den skrifttype man får frem, hvis man ikke skriver på hjemmesiden, hvilken skrifttype der skal bruges.
I rammen til højre vises nogle almindelige skrifttyper.

Det er derfor muligt at sammenligne skrifttyper, når den éne kan vises i rammen til venstre, den anden i rammen til højre. Rammerne er lavet, så hvis en skrifttype ikke virker på din computer, skrives i stedet med "Times".

Hvis du anbringer "Times" i rammen til højre, og en anden skrifttype til venstre, så kan du regne med at skrifttypen til venstre dúr hvis den ikke er magen til skrifttypen til højre.

Skrifttyperne indlæses ved hjælp af lige så mange HTML-filer, og der bruges de samme HTML-filer i rammen til venstre, rammen til højre, og    når man fra     "anden oversigt over skrifttyper"   klikker på en skrifttype.