:  Retur til startside
Fejlfang
 :  Menu med sammenligning af to skrifttyper  :  Ingen fast spatiering    :  Specielle typer: #128, #129, #141, #142, #143, #144, #157, #158, #255, samt    #160 hårdt mellemrum.  
 :  Unicode

S K R I F T T Y P E R

Klik på en skrifttype, og der vises en tabel med alle tegnene. For at sammenligne flere skrifttyper (op til 4), klik på dem efter tur, 
Her et felt hvor du kan skrive navnet på en skrifttype som vises når du klikker på vis

 

Skriv gerne f.eks
 Symbol, Impact
så skrives med Impact hvis Symbol ikke virker
Vejldening i HTMLkode :

 <span style="font-family: Skrifttypens navn">
   tekst </span>

Virker i både Windows XP og fireFox:
Brug så vidt muligt kun disse skrifttyper
Normale typer:
Arial ABCD24
Arial Black ABCD24
Comic Sans MS ABCD24
Courier ABCD24
Courier New ABCD24
Fixedsys ABCD24
Franklin Gothic MediumABCD24
GeorgiaABCD24
Helvetica ABCD24
Impact ABCD24
Lucida Console ABCD24
Lucida Sans UnicodeABCD24
Modern ABCD24
Monospace ABCD24
MS Sans Serif ABCD24
MS Serif ABCD24
Script ABCD24
Small Fonts ABCD24
SylfaenABCD24
System ABCD24
Tahoma ABCD24
Terminal ABCD24
Times ABCD24
Times New Roman ABCD24
Trebuchet MSABCD24
Verdana ABCD24
WST_ skrifttyper (Vælg og klik "vis") :
 
Virker med Internet Explorer, Chrome og måske med Netscape:
Sære tegn:
Symbol ABCD24
Marlett ABCD24
Webdings ABCD24
Wingdings ABCD24
Virker med Firefox, Chrome Opera,  men ikke med Netscape og Internet Explorer:
Estrangelo Edessa ABCD24
Gautami ABCD24
Latha ABCD24
Mangal ABCD24
Shruti ABCD24
Tunga ABCD24
Virker af og til med Netscape og Opera:
Fantasy ABCD24
Word-skrifttyper (kræver at MS-Word - eller andet program fra MSoffice pakken? - er indlæst)
Normale tegn:
Arial narrow ABCD24
Bookman Old StyleABCD24
Garamond ABCD24
Haettenschweiler ABCD24
Sære tegn, kun med Internet Explorer og med Netscape 6:
MS Outlook ABCD24
Monotype Sorts ABCD24

Word Perfect skrifttyper (virker kun sammen med Word Perfect) :
 

Virkede engang i Windows95, virker ikke i senere Windows-versioner eller i Firefox:  
Sære tegn:
 

Virker slet ikke:
Arrus ABCD24
Britanic Bold ABCD24
CaslonOpnface BT ABCD24
Century ShoolbookABCD24
Chicago ABCD24
Elephant ABCD24
Geneva ABCD24
Humanst521 CnBT ABCD24
Humanst521 LtBT ABCD24
MU Boli ABCD24
Monaco ABCD24
New York ABCD24
Palatino LinotypeABCD24
Raavi ABCD24
ShellyVolante BT ABCD24
Tunga ABCD24


Jeg troede engang, at courier, monospace, systen havde fast spatiering, dvs at alle bogstaverne fyldte lige meget i bredden, og det var definitionen på em monoface-skrifttype. Men det er altså ikke rigtigt. Selv hvis man bruger <tt> kode opnår man det ikke, jeg troede ellers at <tt> stod for "typewriter-type". ... <CODE> virker ligesom <tt>
 Courier mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm 
iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii
   monospace  mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm 
iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii
 Courier New  mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm 
iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii
 System mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm 
iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii
 FixedSys  mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm 
iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii
 Courier med <tt> mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm 
iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii
 Helvetica  mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm 
iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii
 Helvetica med <tt> mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm 
iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii
 Times  mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm 
iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii
 Times med <CODE> mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm 
iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii
 javaScript 
str.fixed() = 
med Times
 javaScript 
str.fixed() = 
med Helvetica
 terminal   har fast spatiering. Det er et ASCI-tegnsæt (ikke ANSI), og bruger du TERMINAL så får du ÆØÅ-problemer, jeg gentager  så får du ÆØÅ-problemer Tegn nr. 127 skrives slet ikke til skærmen, ikken engang som en lille firkant.
Tegn nr 173 kan jeg ikke blive klog på - ligner #0, brugen frarådes indtil videre.
Andre specielle tegn er #128, #129, #141, #142, #143, #144, #157, #158.
Hovedreglen er, at de ikke virker, skriver en lille firkant på skærmen.
Undtagelserne fra denne regel ( ikke afprøvet på MAC ):
I nogle tegnsæt i Windows98 eller nyere (ikke Windows95) er 128 = , 142 = og 158 =   . Tegn nr 134 og 137, † og ‰, skrives normalt, men hvis man taster Alt-0134 eller Alt-0137 samt hvis man taster Alt-014 sker der nogle voldsomt morsomme sideskift, prøv selv. Hvad der sker afhænger af hvilken browser man bruger.
Alle 8 tegn virker i
Wingdings: €   Ž    ž
og følgende med Internet explorer..
Terminal: €   Ž    ž
Webdings: €   Ž    ž
Tegn 128 € , 142 Ž  og 158 ž  virker i
Arial
Arial black
Comic sans MS   
Courier new
Helvetica
Impact
Lucida console   
Monospace
Times
Verdana
MS Sans Serif: Kun tegn nr 128, € ,  virker.
 
Ingen af tegnene virker i:
Courier, Fixedsys, MS Serif, Small Fonts, System, Symbol.
Modern virker med Netscape (3 tegn) men ikke med I.Explorer
 
I Netscape 4.7 kan disse 8 tegn mærkeligt nok ikke indtastes som &#xxx, men skal indtastes som alt-0xxx
Klik
for afprøvning af tegnene på de normale tegnsæt.

WP tegnsæt: Tegn nr. 255 virker ikke.#160 er hårdt mellemrum, i koden kan man skrive &nbsp; eller &#160; det virker lige godt.
Du kan også taste tegnet ind, ved med ALT- tasten trykket ned at taste 0160 på det numeriske tastatur. Metoden har den fordel at man så i mange tilfælde kan få kildeteksten til bedre at ligne teksten på skærmen. Jeg skriver her en række hårde mellemrumstegn mellem « og », så kan du kopiere dem fra denne side (blok ind og tast Ctrl-C) over i din kodetekst : «                                        », det virker også selvom din lille bærbare ikke skulle have numerisk tastatur.