:  Retur til startside  :  Til HTML- startside

HTML  koder


NB: Her er kun koderne til <BODY>-afsnittet.
Koder til de øvrige afsnit ( herunder <META> og <FRAMESET> )

!  A  APPLET  AREA  B  BASE  BASEFONT  BGSOUND  BIG  BLINK  BLOCKQUOTE  BODY  BR  CAPTION  CENTER  CITE  CODE  DD  DFN  DIV  DL  DT  EM  EMBED  FONT  FORM  H1  HEAD  HR  HTML  I  ILAYER  IMG INPUT  KBD  LAYER  LI  LINK MAP  MARQUEE  META  NOBR  NOSCRIPT  OL  OPTION  P  PRE  SAMP  SELECT  SMALL  SPAN STRIKE  STRONG  STYLE SUB  SUP  TABLE  TBODY  TD  TH  TITLE  TR  TT  U  UL  VAR  WBR   XMP   &-koder  Farvenavne  
"Dobbelt citationstegn" står der udenom nogle af attributværdierne. De er dog altid overflødige, hvis der ikke indgår mellemrum (blanktegn).
Hovedkodeattributter indeni < >   Betydning   Afslut  
<! text >
eller
<!-- text -->
her kan du skrive
hvad du vil
Kommentar. Ordet "text" erstattes med kommentaren.
I dokumentationen for css bruges en kommenteret kode, f.eks.   <Br -- linieskift -->  Her er koden Br kommenteret med det der står mellem -- og -- ("linieskift"). Det går ikke i HTML.

Særhed: Indledes kommentaren med <-- skal den osse afsluttes med -->
 
<A> HREF="#x"
HREF="http://url"
HREF="FILE:///stinavn"
HRef="filnavn"
HREF="url#x"
HREF="mailto:
TITLE="en tekst"
TARGET="R-navn"
NAME="x"
Reference, hop herfra til internt ankerpunkt x
Hop til url
Hop til fil
Download "filnavn", dialogbox vises
Hop til internt ankerpunkt x i url
navn@epostadresse :  Browser's postfunkt.
"en tekst" skrives ved cursoren   Netscape ver. 6 og gamle I.E. Klik for kommentar ved IMG
Ved rammer, ramme der skifter indhold
Internt ankerpunkt der kan hoppes til. Slutkode (</A>) overflødig.
</A>
<APPLET>  
CODE=
width=
height=
MAYSCRIPT
Kør java-program (*.class fil)
url for class-filen
bredde          for det vindue som filens
højde             output vises i
??? Dette ord skal sommetider med ?
:  Eksempel på en applet
</APPLET>
<AREA>  
SHAPE="navn"
COORDS="x1, y1, x2.."
ALT="xnavn"
Område i klikbart kort (står mellem <MAP> og </MAP>)
navn= RECT CIRCLE POLYGON
Koordinater (for cirkel: centrum x,y og radius)
xnavn vises når cursor er i området   (Kun Netscape og
    kun hvis SHAPE= RECT eller POLYGON og
    kun somme tider ?????)
_
<B>  Fed tekst</B>
<BASE> HRef=Url Url indledes ofte med http://www.
Udgangspunkt for relative adresser i det følgende.
 
<BASEFONT>
Deprecated
 
SIZE=n
Sæt default fontstørrelse (desværre ikke for tekst i tabeller)
til n (1..7, 3 er default)
 
<BGSOUND>  
 
SRC=Url
Loop=n
Kun InternetExplorer :  Afspil lydfil  *.WAW
 I Netscape brug  <EMBED>
URL (ell. StiNavn) til *.waw
Antal gange den skal afspilles (infinite=uendelig)
_
<BIG> Samme som <FONT Size=+1> </BIG>
<BLINK>  Kun Opera og Firefox :   ** Blinkende tekst **
For en metode der virker i alle broiwsere, med anvendelse af javaScript, klik her :  
</BLINK>
<BLOCK -
  QUOTE>
 Teksten rykkes ind, 8-10 tegn.
Drønirriterende: <BLOCKQUOTE> og </BLOCKQUOTE> giver automatisk en blank linie hver
</BLOCK -
  QUOTE>
<BODY> Hele dokumentets substans.
Se "HTML-Afsnit", <BODY>
</BODY>
<BR>  Linieskift  
<CENTER>   Centrer tekst (officielt anbefales det at bruge
<DIV align=Center> i stedet, <CENTER> er deprecated)
</CENTER>
<CITE> Kursiv skrift (ligesom <I> mm, se I) </CITE>
<CODE>  Fast spatiering (som <tt>) </CODE>
<DD> Skal stå efter <DT> .  DD står for definition-data, en del af DL. Teksten efter <DD> rykkes ind - frem til næste <DD>, <DT> eller </DL>.  
<DFN> Overflødig kode, DFN står for definition. I Internet Explorer får den teksten til at stå i kursiv. </DFN>
<DIV> Virker ligesom <P> men er ikke nær så slem til at indsætte overflødige blanke linier. </DIV>
<DL> 
 
 
compact
DL står for definition-list, og listen kan indeholde
    <DT> og <DD>-koder. Netscape indsætter
    desværre altid en blank linie efter listen.
Listen vises kompakt .   Uden compact vil der blive
    indsat en blank linie inden listen.
Her tekst efter <DT>-kode
Her tekst efter <DD>-kode
Her mere tekst efter <DD>-kode Lignende koder: OL og UL
</DL>
<DT>   Skal stå mellem <DL> og </DL>. DT står for definition-term, der kan evt stå tekst efter <DT> som ikke rykkes ind ligesom tekst efter <DD>  
<EM>  Kursiv skrift (ligesom <I> m.fl, se I) </EM>
<EMBED>  
 
Src=Url
Height=n
Width=n
Autostart=True/False
Loop=True/False
Kun Netscape :  Afspil lydfil eller vis videoklip
InternetExplorer :  Lyd med <BGSOUND> ,  Billede med  <IMG> 
Url på lydfil (*.WAW) eller videoklip (*.AVI)
Kodeboxens højde
Kodeboxens bredde
Start automatisk/med mus
True: Kør uendelig mange gange i loop; False= én gang
   
<FONT> Face=
Size=n / +n / -n
 
Color=#rrggbb
"Skrifens navn" (Klik for muligheder)
Skriftstørrelse 1..7, eller forøg / formindsk
( Se også <BIG> og <SMALL> )
Skriftens forgrundsfarve

(deprecated - officielt anbefales det i stedet at bruge <STYLE>-koder)
</FONT>
<H1> . . <H6> Overskrifter, niveau 1 . . 6 </H1> . . </H6>
<HR> 
Size=x
Width=x[%]
NOSHADE
Align=x
Color=#rrggbb
Indsæt vandret streg
Stregtykkelse i pixels
Længde i pixels, eller % af vinduesbredden
Tegn linien uden skygge
left, center, rigth
</HR>
<I>  Kursiv (ligesom <CITE>, <EM> og <VAR> ) </I>
<ILAYER> jeg elsker dig  Definer lag Kun ældre Netscape-versioner (<6, måske <5?)
ligesom <LAYER> og med de samme attributter, men (x,y)-positionen i ILAYER er relativ til hvor <ILAYER> står i HTML-filen, mens den i LAYER er absolut, i forhold til hele web-sidens øverste venstre hjørne. For et eksempel på hvordan der kan laves en MARQUEE-lignende kode med JavaScript og ILAYER, klik her
</ILAYER>
<IMG>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 <IMG> 
 
 
 
 
 
<IMG Height.. Width..>
 
SRC="Url"
Align=
Align=
Alt="txt"
Border=x
Height=x
Width=x
Ismap
Usemap="#navn"
VSpace=x
HSpace=x
 
Name=
 
 
Loop=n
Start=

Almindelig fejl, når der
angives Src, Height,
               Width
Indsæt billede
URL-adressen på billedet
Top, Middle, Bottom: Omgivne teksts placering
Left, Right: Billedet højre ell. venstrejusteres
txt vises hvis musen er ved billedet, eller altid hvis URL-adressen er forkert
Rammens størrelse (pixels)
Billedhøjde (pixels - billedet forstørres evt).
Billedbredde (pixels).
Billedet er et klikbart kort
Navn tilknyttes billedet, ref. i <MAP> sætning
Top+bund margin i pixels
Horisontal margin: Pixels fri til højre & venstre for billedet
Se også: <MAP> og <AREA>
navn, kan bruges i javaScript-henvisning (se obj. window, resize)
Kun InternetExplorer :  Vis videoklip med  *. AVI - fil
 I Netscape:  Brug  <EMBED>
Antal gange det vises, infinite=uendelig
Fileopen eller Mouseover, hvornår det starter

Når der angives Src skal HELE billedet downloades, selvom det muligvis bagefter formindskes af borwseren (Height & Width). Arbejder man med at lave hjemmesiden og har en hurtig modemforbindelse opdager man ikke fejlen.
Løsning: Formindsk billedet inden det oploades.
</IMG>
<IMG>-kode og tekst ved cursor
Denne tekst med Alt på billede       Billedet har både Alt-tekst(denne tekst)
og A-kode med tekst (ses ikke)   
Netscape 6 (og måske nyere versioner af I.Explorer ?) forstår ikke at <Alt>-koden er en tekst der skal skrive ved cursoren.
Den grønne af de to kugler til venstre har en Alt-kode og ikke andet til at skrive teksten. Den blå kugle har også Alt-kode, og desuden følgende A-kode omkring kuglen: <A TITLE="Billedet har både Alt-tekst (ses ikke) og A-kode med denne tekst">
<KBD>  Fast spatiering (som <tt>) </KBD>
<LAYER> Kun ældre Netscape-
versioner (<6, måske <5?)

name="navn"
left=x   (eller x%)
top=y   (eller. y%)
z-index=nummer
clip="x1,y1,x2,y2"
above="navn"
below="navn"
Visibility
bgcolor
background
background.src
Definer lag,  se ILAYER
    om beskrivelse af brugen.
Lagets navn
Vandret position, pixels (øv. venstre hj.) eller %
Lodret position (øv. venstre hj.) eller %
Index number, højeste nummer ligger forrest
Den del af laget der skal vises
Navn på laget nedenunder ( virker ikke ? )
Navn på laget ovenover    ( virker ikke ? )
Synlighed af dette lag, kan være show, hide eller inherit
Baggrundsfarven
Baggrundsbillede (url)
Ved ændring med JavaScript skal .src tilføjes
</LAYER>
<LI> Punkt på liste, står mellem <OL> og </OL> eller <UL> og </UL> </LI>
<MAP>  
NAME="navn"
Bruges ved klikbare kort (se også <AREA>)
navn skal være defineret i en
<IMG USEMAP="#navn">
Der kan evt. afsluttes med </MAP>
<MARQUEE>  
Width [%]
Rullende tekstRullende tekst
Bredde [i % med %]Width=50%Så her er plads
Eksempel på brugen
Se også LAYER og ILAYER
</MARQUEE>
<NOBR> Linieskift forbudt </NOBR>
<NOSCRIPT>   Det der står mellem <NoScript> og </NoScript> vises IKKE af browsere der forstår JavaScript </NOSCRIPT>
<OL>  
 
start=n
Opstil nummereret liste (se også <LI>)
Lignende koder: DL og UL  
n = startnummer i den nummererede liste
("start" er deprecated; men jeg kender intet alternativ)
</OL>
<P>  
 
 
 
 
Align=x
Afsnit (Paragraph). Virkningsløs udover linieskift.
Bruges meget - gerne uden afsluttende </P> -
mellem tekstafsnit, hvor det indsætter linieskift +
2 blanke linier.
<DIV> kan ofte med fordel bruges i stedet for <P>
left, center, right (se også <CENTER>)
</P>
<PRE>  "Preformatted" tekst :  Vises med mellemrum og linieskift som skrevet.
Styg fejl: Gør samtidig teksten et nummer mindre, og insætter blanke linier før og efter.
HTML ver. 4 afløseren for <XMP>
</PRE>
<SAMP>  Fast spatiering (som <tt>) </SAMP>
<SMALL>  Lille skrift. Samme som <FONT Size=-1> </SMALL>
<SPAN>  Gør ingenting - men velegnet til brug sammen med <STYLE> </SPAN>
<STRIKE>   Gennemstreget tekst </STRIKE>
<STRONG>   Fed skrift ( samme som <B> ) </STRONG>
<SUB> Sænker tekst og gør den ét nummer mindre</SUB>
<SUP> Hæver tekst og gør den ét nummer mindre</SUP>
<TABLE>
 <CAPTION>
 <TR>
 <TD>
 <TH>
Definer tabel  (klik)
over/under- tekst (Klik)
Start række  (Klik)
Start felt (Klik)
Overskrift i felt (altid i fed) (Klik)
</TABLE>
</CAPTION>
</TR>
</TD>
</TH>
<TBODY> attributter som <BODY> Efter <TABLE> kan man valgfrit lave et <TBODY> afsnit, husk at afslutte med </TBODY> lige inden </TABLE>
Virker i I.Explorer og Netscape 6, men ikke i Netscape 4.
</TBODY>
<TT>  Fast spatiering (skrivemaskineskrift) OG <FONT Size=-1> (Nu fylder ii og mm lige meget)
Koderne <CODE>, <KBD> og <SAMP> virker ligesådan.
</TT>
<U> Understreger tekst</U>
<UL> Opstil unummereret liste med ·  (se også <LI>)
Lignende koder: DL og OL
</UL>
<VAR>  Kursiv (som <i> m.fl, se I)</VAR>
<WBR>  Kun Internet Explorer Her må der ske linieskift hvis der er behov for det, og uanset om linieskift ellers er forbudt med <NOBR> ell.lign  
<XMP>  Gammel betegnelse for <PRE> og virker lige så dårligt </XMP>