: Retur til startside : Retur til HTML-koder : Ubrugelige koder  :  Til HTML- startside
Koder der bruges til  TABEL:           
<TABLE>  
Align=
 
 
Border=n
Bordercolor=#rrggbb
Cellpadding=x
Cellspacing =x
Clear=All
      Left / Right
NoFlow
NoWrap
Width=x[%]
 
Left, Right, Center   (virker ikke)
Bleedleft (tabel ved venstremargin)
Bleedright, Justify (Virker ikke)
Rammebredde i pixels
Rammens farve
Afstand fra ramme til indhold (pixels)
Afstand mellem celler (pixels-virker ikke?)
Flyt tabel ned til næste fri højre+venstre margin
-"- til næste fri venstremargin / højremargin
Lad ikke omgivende tekst flyde rundt om tabellen
Ingen liniedeling i tabellen (virker ikke)
Hele tabellens bredde i pixels [eller %]
</TABLE>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retur til
Startside
<CAPTION>  
Align=
Over/Undertekst (skrives lige efter <TABLE> )
Top, Bottom (for over, undertekst)
</CAPTION>
Retur til Startside
   <TR>  
Align=
Valign=
Række (skrives mellem <TABLE> og </TABLE>)
Left, Right, Center
Baseline, Bottom, Middle, Top
Indholdets lodrette placering (virker næppe)
</TR>
(valgfri)

Retur til
Startside
   <TD> (og tildels <TH>)
Align=
Background=filnavn
NoWrap
Width=x[%]
Colspan=n
Rowspan=n
VAlign=
FELT (skrives mellem <TR> og </TR>)
Left, Right, Center
Filnavn ell. url for baggrundsbillede
Ingen liniedeling i cellen
Feltets bredde i pixels [eller %]
Celler i n kolonner lægges sammen
Celler i n rækker lægges sammen
Baseline, Bottom, Middle, Top
Valign virker ikke altid, klik for alternativ
</TD>
(valgfri)
 
 
 
 
Retur til
Startside
   <TH> Koder omtrent som for TD Overskrift i felt (skrives mellem <TD> og </TD>)
   Overskriften skrives altid med fed
</TH>
Retur til Startside
Fælles for
<TABLE>,
<TR>, <TD>,
<TH>
BgColor=#rrggbb
Background=filnavn
Bordercolor=#rrggbb
Bordercolorlight=#rrggbb
Bordercolordark=#rrggbb
Baggrundsfarve
Filnavn ell. url for baggrundsbillede
Rammens farve (kun I.E), eller osse:
Farve højre + bund i 3D-ramme (kun I.E)
Farve venstre + top   -"-   "-"     (kun I.E)
</--->
 
Retur til
Startside

 

Uanvendelige koder

Virker enten slet ikke, eller vidt forskelligt med Netscape og Internet Explorer :
    <ColGroup>     <Col>     <THEAD>     <TFOOT>     <TBODY>    

 : Til toppen af siden