: Retur til startside   : Om dokumentationen   : Fælder i HTML   : Forskellige browsereNOTATER  OM  HTML  
H
yper   Text   Markup   Language  OPDELING  AF  KODER  I   TYPER
Beskrivelse af typen Noget der kan omslutte andre koder koder = Grundtyper Underpunkter til koder
Eksempler: <HEAD> <TITLE> </HEAD>
<UL> <LI> .. </UL>
<FONT>
<UL><LI> .. </UL>
<FONT Color=silver >
D
A
N
S
K
Sys1
( min favorit )
Øverst :  Afsnitskode
Nederst: Kode med underkode
Øverst :  Kode
Nederst: Underkode
Attribut=værdi
Sys2 Mærke Mærke Attribut=værdi
Sys3 Containerkode Kode Attribut=værdi
Engelsk Tag Tag Attribut=value
Engelsk dokumentation     Element med
<Start Tag> og <End Tag>
Element's start tag Attribut=value
 

DOKUMENTATIONEN

Er du interesseret i at læse om dokumentationen - evt downloade den - så klik her:
: Notater om at læse dokumentationen

 

FÆLDER  I  HTML


Farver  og  baggrundsfarver :

HUSKAT hvis du giver baggrunden en farve, så giv også fonten en farve. Gøres dette ikke, skrives med den farve som modtageren har valgt til standardskriftfarve (via Windows-Kontrolpanel-skærm). Hvis nu man f.eks. laver hvid baggrund, og modtageren har valgt hvid som standardfarve, så skrives der med hvid på hvidt, det kan ingen se.

Møg-irriterende:
Når man laver en tabel og vælger en baggrundsfarve til tabellen (det gør jeg altid), så er man også nødt til at vælge en forgrundsfarve til skrifttypen. Den eneste måde hvorpå man kan indstille forgrundsfarven for hele tabellen er globalt:
- i <BODY>-afsnittet:<BODY Text=#rrggbb>, altså globalt for hele html-siden
- i et <STYLE>-afsnit, med TD: "color:xxx", altså globalt for alle tabeller
Vil man have en individuel tekstfarve for én tabel - eller bare for en række i tabellen - så er man nødt til at specificere farven for hvert eneste FELT i tabellen eller rækken !
<FONT Color=#rrggbb> og </FONT> for hvert eneste felt, eller i et <STYLE>-afsnit, med TD.x: "color:xxx", og i så fald må man i hver eneste TD-kode skrive <TD class=x>
I Netscape kan man dog indstille farven ved inden tabellen at skrive
  <STYLE> TD {color: #rrggbb} </STYLE>
men i I. Explorer vil Alle Felter i Alle Tabeller rette sig efter den sidste af denne type <STYLE>-sætninger, også selvom tabellen kommer længe inden sætningen.
Det samme gælder hvis man vil indstille font-størrelsen. Besynderligt nok virker <BASEFONT> kun på den tekst, der ikke står i tabel ??????
Forsøg med stilart:
<STYLE>Table.gul {Color:yellow}</STYLE> <TABLE Class="gul"> ... </TABLE>
    Dette virker ikke med Netscape, men nok med Internet Explorer
<TABLE STYLE="color: yellow"> ... </TABLE>
    Dette virker ikke med Netscape, men nok med Internet Explorer
<SPAN STYLE="color: yellow"> <TABLE> ... </TABLE> </SPAN>
    Dette virker hverken med Netscape eller Internet Explorer -
    <TABLE er en afsnitsdirrigerende kode, der ophæver virkningen af <SPAN afsnitsmærket.
    Det afsluttende </SPAN> er derfor malplaceret (omend uskadeligt).
</BODY><BODY bgcolor=#002200 Text=#FFFF00>
    Virkningsløs: Der kan kun være ét <BODY>-afsnit pr fil.

Forskellige   browsere :

Skærmbilledet kan se meget forskelligt ud med forskellige browsere. Jeg prøver at lave skærmbilleder, der ser rimelige ud i browserne Opera, Firefox, Internet Explorer og Chrome, men jeg kan ikke love fuld retfærdighed.
Klik   for javaScript-kode til at bestemme hvilken browser der læser hjemmesiden.

Sammenlign browsere Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome og Safari:


OperaFirefoxInternet ExplorerChromeSafari
Version10.103.5.78.0.60014.0.249.784.0.5
Open SourceNejJaNejJaNej
Spildplads til værktøjslinier mm, hvis
maximeret på skærm med 1280 x 768 pixels
18 %19 %20 %13 %ikke målt
NavigationMeget finfinhæderligSværNæsten umulig
Lang opstartstid fordi
mange faneblade åbnes ved start
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Overflødige kontrolspørgsmålNejNejJaNejNej
Indbygget oversætter, f.eks. Eng->DanskNejNejNejJaNej
ASCI-tegn med Terminal   NejJaJaNejNej
Kan lave ramme af valgfri farve omkring
et billede       forsøg: 
NejJaNejJaJa
FejlkoncolGodFin Nej, vejledning til javaScript kodning :  lav den selv Ja ?Katastrofal mangel
javaScript-koden  window.focus()Virker ikkeVirkerVirkerVirker ikkeikke prøvet
Vis miniature af fil der skal indlæsesJaNejNejNejNej
Java AppletVirker ikkevirker virker dårligtvirkervirker
NationalitetNorskU.S.AU.S.AU.S.AU.S.A
Samlet vurderingDelt 1.-2. plads3.je plads4.de pladssuveræn sidsteplads
Gratis download (klik) Ja: Ja: Ja: Ja: Ja
Der kommer til stadighed nye versioner af browserne, og jeg laver somme tider andet end at se om det jeg skriver stadig passer med de nye versioner. Derfor kan jeg ikke love fuld retfærdighed, selvom jeg forsøger. Hvad den samlede vurdering angår, så skifter jeg mening i ny og næ.
Chrome (Google Chrome) er endnu ikke færdigudviklet, så her sker nok store forbedringer i de kommende år. Google søgemaskinen er bl.a. kendt for sine muligheder for at oversætte (bl.a. fra en masse forskellige sprog til dansk), og denne mulighed er også indbygget i Chrome.

Mere om Opera og Firefox
Nyere browsere har alle faneblade, men Opera og Firefox er dem der er bedst til at bruge dem, og hermed browserne med den bedste navigation:
Når de afsluttes husker de hvilke faneblade der var åbne, og selvom computeren måske har været slukket i mellemtiden indlæses de samme faneblade næste gang den starter op, og de husker sågar hvor på siden man var og stiller sig samme sted igen.
Ved opstart åbnes alle de sider der hører til fanebladene, dette kan tage rigtig lang tid hvis siderne er store eller man har en meget langsom internetforbindelse, men normalt er det en fordel.
Opera har en facilitet jeg ikke har afprøvet: Den kan læse hjemmesiden op, og man kan udføre kommandoer ved at tale til den - dvs altsammen kun på engelsk. Her er Operas virker-ikke-reference hvis du er nysgerrig: Talking to Opera, en vejledning til Opera med Tale.
Pop-up vinduer
I Opera har pop-up vinduerne hver deres faneblade, det er en fordel hvis man kan få vist en række billeder man vil sammenligne, så kan man stille skiftevis det éne, andet, 3.je ... billede ved siden af hinanden, men prisen herfor er at pop-up vinduet bliver nødt til at være indenfor browservinduet. Med alle andre browsere kan man få pop-up vinduerne frem i forgrunden ved at minimere "moderfilen" ( den side hvorfra man kalder pop-up vinduet). Så har man hele skærmarealet til rådighed.
En tilgivelig detalje i Opere er at hvis man afslutter Opera og så starter op igen, så husker Opera fanebladet for pop-up vinduet, men ikke hvad der stod i det, og viser somme tider siden det blev kaldt fra en extra gang. Firefox husker hvad der stod i pop-up vinduet, men er der mange faneblade kan pop-up'en somme tider være svær at lukke uden at den dukker op igen næste gang Firefox indlæses.Man kan øge linieafstanden med STYLE line-height:2 giver 2 extra pixels mellem linierne - virker dog ikke (altid?) med Internet Explorer. Linieafstanden har også betydning for et billedes placering i forhold til teksten, når man i en <IMG>-sætning bruger align=top,middle eller bottom, her er en grøn kugle placeret med henholdsvis default (align ikke angivet), top,middle eller bottom, og skærmbilledet er kopieret over i en gif-fil for at jeg kunne lave tabellen:
<IMG src.. align= hhv default, top, middle, bottom>
line-height=0 (default)line-height=2
Din browser Din browser
↑ Tabellen er lavet med skærmdump, hvor kuglerne blev vist med de 4 forskellige browsere. De blev så kopieret sammen til en GIF-fil med transparant baggrund.
 
Kuglen <:IMG ... width=4%: d-t-m-b: 
do, 20%: d-t-m-b: 
↑ Ovenfor ses hvordan attributten width med %-angivelse måles i % af bedden på det felt i tabellen den er i. Prøv at trække i vinduets højrekant og gøre vinduet bredere og smallere, og se hvordan kuglens størrelse ændres.
Dette gælder for alle browserne Opera, Firefox, Internet Explorer og Chrome, mens gamle Netscape enten slet ikke kan finde ud af at indlæse billedet, eller osse regner i % af tabellens bredde.
Her er kuglen placeret udenfor tabellen, med width=4% :     Ja. kuglens bredde er 4 % af vinduets bredde.
Tabeller, baggrundsfarve og <CAPTION>
Tabellens CAPTION-felt får hverken tabellens baggrundsfarve eller ramme udenom, uanset browser.
Et tomt felt får heller ikke ramme udenom, og det får tabellens baggrundsfarve, dog ikke med Netscape. Så ideelt set bør man man lade feltet indeholde én &nbsp; så baggrundsfarven bliver ens. Man kan osse lave en tabel udenom tabellen, hvor den ydre tabel kun indeholder ét felt, det sikrer den rigtige baggrundsfarve, såden som jeg ikke har gjort
Table BgColor=#303000
Her er caption
Felt før et
tomt felt
Felt efter et
tomt felt