: Retur til notater   : Retur til startside     : Entitet     : Element     : Attribut    

NOTATER  OM  DOKUMENTATIONEN
Dokumentationen for HTML kan downloades fra  http://www.w3.org/TR/REC-html40
bygger på SGML-standard  ISO 8879:1986
 
S
tandard   Generalized   Markup   Language  


W3C (WorldWideWeb Consortium) har udsendt en omfattende dokumentation for alle de funktioner, de mener en browser skal kunne forstå i HTML-kode.
Funktionerne går himmelvidt langt ud over hvad er med rimelighed kan forlanges af en browser, så der eksisterer ingen browsere, der bare så nogenlunde lever op til de overordentligt omfattende krav. Derfor er dokumentationen svær at læse: Det der står dér passer ikke med hvad der virker i HTML. Det er helt nødvendigt at prøve sig frem.

 
For at fatte dokumentationen er det en fordel at kende nogle gloser :
UserAgent  Den browser du bruger: Opera, Firefox, Internet Explorer m.fl.
ElementAbstrakt begreb omfattende start tag, attributs, end tag og content.
Eksempel: BODY er et element, start tag = <BODY ...>  
End tag = </BODY>
Attributs = det man skriver indeni start tag   (vist som   ...   ovenfor)
Content = det der står mellem start tag og end tag
EmptyEt element er Empty hvis der ikke er noget Content - men derfor kan det jo godt indeholde attributter.
Visse elementer, bl.a. <BR>,  SKAL være empty da der ikke er nogen end tag
DeprecatedEt element eller attribut der er på vej ud, vil muligvis ikke blive understøttet i fremtidige versioner og bør derfor så vidt muligt ikke bruges.
SGMLforkortelse for Standard Generalized Markup Language, hvortil HTML ca. hører.
CS   CIforkortelse for CaseSensitive   CaseInsensitive (forskel eller ej på store og små bogstaver). Tilsvarende CN (no meaning), CA (auto), CT (se type-definitionen)
DTDforkortelse for Dokument Type Definition, i HTML findes 3 typer :
Strict DTD ,   LooseDTD (= Transitional DTD)  og   FrasmesetDTD
Attribut=Value, der bruges nogle abstrakte betegnelser for value:
charsetTekststreng
CDATATekststreng
URITekststreng = Sti + navn på en fil, gerne en netadresse. (næsten) det samme som en URL
IDidentification, unique navn i dokumentet
#IMPLIEDValgfri: Browseren leverer defaultværdien hvis ikke andet er angivet
#PCDATADen tekst der hører til dokumentet
EntityEn samling et-eller-andet med lignende egenskaber.
Det kan være en samling elementer, alle elementer, attributter, værdier for attributter, eller sågar entiteter.
Et %-tegn foran navnet angiver at det er en entitet, eksempler:
%attrsFællesbetegnelse for alle attributter
%alignkan være   left   center   right   justify
%colorFarvenavn, f.eks  Red  eller  "Red"  eller  #123456
%fontstyleDe teksttype-styrende elementer: TT   I   B   BIG   SMALL   EM   STRONG   DFN   CODE   SAMP   KBD   VAR   CITE   ABBR   ACRONYM
%textTekststreng = navn der vises som titel
%block   %cellhalign   %cellvalign   %Character   %Coords   %coreattrs   %Datetime   %events   %flow   %formctrl   %heading   %i18n   %inline   %LanguageCode   %Length   %LinkTypes;   %MediaDesc;   %MultiLength   %phrase   %Pixels   %pre.exclusion   %preformatted;   %reserved   %Scope   %Script   %Shape   %special   %StyleSheet   %TFrame   %TRules   %URI     er flere entiteter

 
DTD
Dokument Type Definition
 
Entitet - definitioner
  <!ENTITY   %Navn   "Indhold1 | Indhold2 | ......   " -- forklaring -->
Denne definition sættet entiteten %Navn til en betegnelse for et af elementerne i mængden indhold1, indhold2, ......
Navnet på entiteten skal altid indledes med et % - tegn
Forklaring kan udelades ( så udelades også de to streger foran og bagved ).

 
Element - definitioner
  <!Element   Navn   -  -   Empty  -- forklaring -->
Elementordet ELEMENT for at markere at her defineres et element
NavnElementets navn (f.eks. OL)
  -  - De to tegn står for henholdsvis start-kode og slut-kode,
   -   : Skal med
  O   : Optional eller (hvis "Empty") forbidden
Empty ordet EMPTY betyder der ikke må stå noget mellem startkode og slutkode
I stedet for Empty kan der stå navnene på de elementer, der skrives mellem startkode og slutkode. F.eks. mellem <OL> og </OL> står <LI> elementer.
Der bruges % tegn (Entiteter) for at angive grupper af elementer
Elementerne (A, B, ..) skrives med følgende tegn:
A? A forekommer 0 ell 1 gang
A* A forekommer 0 ell flere gange
A+ A forekommer 1 ell flere gange
A|BA xor B   ( dvs A eller B, men ikke både A og B )
A&BA og B
A,BA og B, i denne rækkefølge

 
Attributt - definitioner
  <!Attribut   ENavn   Triplet1 Triplet2 ...  -- forklaring -->
Attributordet ATTRIBUT for at markere at her defineres et attribut
ENavnDet Element der kan bruge attributten - ofte et %navn (entitet)
Triplet Hver triplet består af 3 dele:
Navn Attributtens navn
Værdi Datatype, eller liste (v1|v2|v3 ..) mulige værdier i parantes, adskildt af | xor-tegn
DefaultEnten en defaultværdi, eller ét af følgende:
#Required: Obligatorisk
#Implied   : Valgfri, browseren kan tildele defaultværdi
#Fixed