:  Retur til startside  
Testmenu (hvis den eksisterer)
 :  Retur til hovedside om css    :  Retur til hovedside om css-attributter
 :  til siden om box-attributter

diverse   C S S -   attributter      

 
  FONT
font
font-family
font-style
font-variant
font-weight
font-size
  TEKST
word-spacing
letter-spacing
text-decoration
vertical-align
text-transform
text-align
text-indent
line-height
  BAGGRUND
background
background-color

BOX
skift til side om box
  CLASSIFICATION
display
white-space
list-style-type
list-style-image
list-style-position
list-style
 


    : Netscape4.5  (4-kanter)                 Virker        Virker nogenlunde
       Virker ret dårligt   Virker ikke
    : Netscape6.2.3  (6-kanter)
    : Interner Explorer4.0

Ser du sære i Netscape, så klik her;
Billedet stammer fra kode, skrevet et helt andet sted.
 
              FONT
  Virker ikke. Det er ikke muligt at samle alle koderne til én
  Virker ikke. Det er ikke muligt at samle alle koderne til én 
font: Samler-kode, og må forresten ikke forveksles med <HTML>-elementet <FONT>. Der kan anføres værdier for:
 <font-style>
 <font-variant>
 <font-weight>
 <font-size>
 <line-height>
 <font-family>
 
  font-family:  
    eks: BODY { font-family: gill, helvetica, sans-serif }
gill og helvetica er font konkrete typer, brug helst gill men kan det ikke lade sig gøre så brug helvetica. sans-serif er en generic type, ikke helt veldefineret, bruges i eksemplet hvis hverken gill eller helvetica er tilgængelige.
generic-typer:
Konkrete typer:
Modern      ,      arial ,      Courier ,      Helvetica,      Palatino ,      System ,      Terminal ,      Times ,      Verdana ,
 Virker med Netscape 4.7 men ikke med 6.2   Symbol   (Symbol)         WingDings  (WingDings)
Bemærk, at Netscape bruger Modern som default ovenfor - det er en periodisk fejl, skrifttypen stilles tilbage når tabellens celle forlades. Hvis de to grønne kugler efter "Modern" flyttes hen foran teksten opstår fejlen ikke - mystisk.
      serif
      sans-serif
      cursive  (cursive)
 Identisk med Sans-serif Identisk med Sans-serif (eller med Algerian i de få tilfælde hvor denne skrifttype er tilgængelig)    fantasy
      monospace
  Liste med lille prøve af hver skrifttype, alle tegn vises efter klik To skrifttyper sammenlignes  : Vis siden med liste over mulige skrifttyper
  Der er nævnt flere mulige font-navne i: Kontrolpanel - Egenskaber for skærm - Udseende - klik først på "Meddelelsesboks", og derefter pilen ved "skrifttype". Du ser nu en lang række navne i rullemenu. Nogle virker, andre ikke, og:
- Listen er ikke fuldstændig (f.eks. WebDings mangler)
- Når andre læser din HTML-fil er det ikke sikkert, at de har fonten med i deres Windows-version
- Lad være med at vælge fra listen, for det ville ændre i udseendet af de meddelelsesbokse der somme tider kommer frem på skærmen i Windows
 
 I Netscape findes ikke andet end normal Afhænger af Font-style, men italic plejer at være defineret  font-style:
 normal
 italic
     oblique
 
    font-variant:
 normal
      small-caps    LAV små bogstaver OM TIL STORE MED ET NUMMER MINDRE FONT
 
 Forskellige fonte kan reagere forskelligt Forskellige fonte kan reagere forskelligt font-weight:
 Absolut-værdier:
        normal    bold
    100     200     300     400     500     600     700     800     900    
 normal (=400)
 bold (=700)
  Ét af tallene 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
 Relative værdier:
   bolder     bliver bolder, og det findes som regel
 Kun få fonte kan blive slankere Kun få fonte kan blive slankere  lighter     bliver kun lighter hvis det findes
 
    font-size: Muligheder <absolute-size> <relative-size> <længde> <tal>%
     absolut-værdier:
xx-small    x-small     small     medium     large     x-large     xx-large   
<xx> står for <SPAN style="font-size: xx"> xx          </span> står for </SPAN> /span
start <medium> <larger> <100%> </span> <smaller> </span> </span> bliver til:
start medium larger 100% /span smaller /span /span
Med Netscape bliver medium + <larger> til en størrelse en smule over large, der bliver til large med <smaller>
0.7em   1.5em   2ex   5ex   10px   20px 150% af 20px
0.11in  0.19in  0.5cm   1cm   5mm   10mm   *100
11pt  19pt  1.1pc   2pc  *100  75%   150%    67% af 150% *100  = 100%
 xx-small
 x-small
 small
 medium
 large
 x-large
 xx-large
 Se eksemplet med Larger-Smaller -- >     relative værdier:
 larger
 smaller
 Får ikke altid stillet tilbage til default med </SPAN>   tal-værdier:
 <længde>
 <tal>% angivelse i forhold til nuværende værdi .   *100 i tabellen ­   er til kontrol af  </SPAN>
 :  Klik for mm-længdeangivelser og fonttyperne "Small Fonts" og "Times".
 
      
TEKST
 
 
 Virker slet ikke Virker slet ikke  word-spacing: Afstand mellem ord i teksten
 normal
 <længde>
 
  letter-spacing: Afstand mellem bogstaver
 normal
 Normal     1px betyder 1pixel extra     200% virker ikke  
 Virker slet ikke Extramellemrum. %-angivelser virker ikke   <længde>
 
 Kan kun sætte én attribut, ikke flere samtidigt Kan godt sætte flere attributter samtidigt  text-decoration
   none
<Span Style="text-decoration: xx"> xx      </Span> /Span
 
/* default none */ underline overline line-through blink /span /span /span /span /span
underline   none   /span   /span
   underline
   overline
   line-through
   blink
 
    vertical-align :   Hvor tekst skal placeres i forhold til Klik: Såden defineres en canvas canvas
 Virker på tekst omkring billede, men ikke på TD  sub
< style="vertical-align: xx"> <IMG ... border=5> xx </SPAN>
sub baseline bottom middle top super text-top 33%
Gør ikke sådan her Klik for at læse om den stygge fejl , sæt nu den der læser det bruger Netscape, så havner billedet et uforudsigeligt sted på hjemmesiden som det også sker her:
<IMG ... border=5 style="vertical-align: xx"> xx
baseline text-top middle bottom
Tekst ved billede OK, men det gør den også uden koden Virker på tekst omkring billede, men ikke på TD  baseline
Virker ! Virker ! bottom
Virker på felt i tabel <TD> Virker på felt i tabel <TD> middle
Virker på felt i tabel <TD> Virker på felt i tabel <TD> top
Virker på felt i tabel <TD> Virker på tekst omkring billede, men ikke på TD  super
Virker på felt i tabel <TD> Billedets underkant eller feltets øvre margin kommer til at flugte med tekstens top text-top
Virker slet ikke Virker slet ikke <tal>%
 
Tabel
med vertical-
align på
<TD>
sub baseline bottom middle top super text-top 25%
 
 ÆØÅæøå problemer i Netscape  text-transform :   Omdannelser mellem store og små bogstaver
Stiller tilbage hvis man ikke bruger slutkoder Stiller tilbage hvis man ikke bruger slutkoder none
Xx æøåÆØÅ <SPAN style="text-transform: Xx"> Xx æøåÆØÅ </SPAN>
None æøåÆØÅ None æøåÆØÅ     Ca-pi.ta lize æ ø åÆØÅ Ca-pi.ta lize æ ø åÆØÅ     UpperCase æøåáàâÆØÅ UpperCase æøåáàâÆØÅ     LowerCase æøåÁÀÂÆØÅ LowerCase æøåÁÀÂÆØÅ
Alle Ord Får Stort Forbogstav Men æøå-Problemer Alle Ord Får Stort Forbogstav capitalize
æøåéëê problemer  uppercase
ÆØÅÉËÊ problemer  lowercase
 
    text-align :   Højre- Venstre- eller Centreret tekst
Virker i <TD>, men ikke hvis det sættes generelt i en STYLE-sætning  center
<DIV Style="text-align: center"> xxx-tekst </DIV> yyy-tekst
xxx-tekst
yyy-tekst
Linieskift indsættes af <DIV> og </DIV>; <SPAN> indsætter dem ikke, og duér derfor ikke rigtigt her. Justify stiller til defaultværdien.
Virker ikke i tabel's caption-celle  left
  right
  justify
   
 
   text-indent :   Ryk efterfølgende tekst på denne linie   ( og somme tider også foregående på linien ? )
 Rykker somme tider også den foregående tekst på linien  <længde>
Inden indent Efter text-indent 2 cm<br>
Inden
indentEfter text-indent 10%
   <tal>%
   
 
 Virker ikke Virker ikke  line-height :  
Virker ikke Virker ikke normal
Virker ikke Virker ikke <tal>     /* faktor den gl. linieafstand ganges med
Virker ikke Virker ikke <tal>%
Virker ikke Virker ikke <længde>
 
 
BAGGRUND
 Virker fint på background-color, men det er osse den eneste der virker Virker fint på background-color, men det er osse den eneste der virker  background:Sæt en eller flere af de nedennævnte værdier:
  <background-color>
<background-image>
<background-repeat>
<background-attachment>
  <background-position>
 Virker fint på f.eks. celler i tabel; men ved f.eks. SPAN farves baggrunden kun så langt der er tekst   background-color: Éneste baggrundsfunktion der virker.
I stedet for  background-color  er det nok at skrive  background
 <farvenavn>
 Virker slet ikke Virker slet ikke background-image: Angiv billedfil; men sæt også gerne background-color, som så bruges hvis URL ikke er tilgængelig
 <URL>
 Kan ikke virke når background-image ikke virker Kan ikke virke når background-image ikke virker background-repeat: Skriv baggrundsbilledet mange gange:
 repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat
default, udfyld fladen med billeder
repeter kun i x-retningen
repeter kun i y-retningen
Skriv kun baggrundsbilledet én gang
 Kan ikke virke når background-image ikke virker Kan ikke virke når background-image ikke virker background-attachment: Skal baggrundsbilledet scrolle med?
 scroll
fixed
 
 Kan ikke virke når background-image ikke virker Kan ikke virke når background-image ikke virker background-position. Baggrundsbillede angivet, men hvor på billedfladen skal det begynde? Der skal bruges  x y -koordinat:
 <tal>%
<længde>
1 eller 2
top eller left
center
bottom eller right
default er 0% 0%
f.eks. 100px 100px
? */
= 0%, øverste venstre hjørne
= 50%, billedcenter midt i ramme
= 100%, nederste højre hjørne

         
CLASSIFICATION PROPERTIES            
 
     
 
display:  Hvordan elementet vises på skærmen:  
Overflødig da det er default  Overflødig da det er default    blockSom block-element (default)
    Man kan konstruere lister med <SPAN Style="display : list-item"> efterfulgt af <LI> ... <LI> ... </SPAN>
Men det anbefales i stedet at bruge <OL> og <UL>
display=none fjerner elementer som IMG og TABLE helt fra skærmen (de bliver ikke kun usynlige). Brug koden på det element der skal fjernes, og ikke på inline-kode (P DIV SPAN I PRE osv), skrives inline-koden indeni en tabel fjernes hele cellen (TD) med
   
Overflødig  Overflødig inlineSom inline-element (ofte virkningsløs)
Virker, <OL>-type lister  kan laves med list-style-type koder deci og alpha Virker, <OL>-type lister kan ikke laves med list-style-type kode Virker, men list-style-type kode kan ikke bruges list-item Som <UL>-liste - fortsæt med <LI>-koder. Se
Inline-kode virker ikke, se kommentaren til højre Også inline-kode virker, se kommentaren til højre Også inline-kode virker, se kommentaren til højre none Gør elementet usynligt på skærmen. Se
 
    white-space:  Hvordan blanktegn (&#32;) skal behandles
Overflødig da det er default  Overflødig da det er default normalSom normalt (default)
Flere blanktegn efter hinanden skæres ikke ned til Tt  Virker ikke pre Somom der var <PRE>-koder, og så slipper man for at få ændret skrifttype og indsat linieskift !
-?-va-har-det-med-blanktegn-at-gøre-?  -?-va-har-det-med-blanktegn-at-gøre-? NoWrapSomom der var <NOBR>-koder
 
   
 
list-style-type:  Hvordan lister (ell. element med display: list-item) skal vises:
Overflødig undtagen for <OL> Overflødig undtagen for <OL> Overflødig undtagen for <OL> disc                    default for <UL>
  Man kan lave OL om til UL med Disc, Cirkel,... og tilsvarende UL til OL med Decimal eller Alpha. En særlig form for UL er lister konstrueret med display:List-item, de kaldes her SPAN-liste.
I dokumentationen nævnes desuden attributterne "Lower roman" (romertal i ii iii iv ...), "Upper roman" (I II ...), Lower alpha (a b c ...) og Upper alpha" (A B C ...). Dem har jeg slet ikke kunnet få til at virke.
Virker i OL og UL, men ikke i SPAN-liste Virker Virker i OL og UL, men ikke i SPAN-liste circle   
Virker Virker Virker i OL og UL, men ikke i SPAN-liste square ¨  
Default for OL, laver UL og SPAN-liste om til OL som forventet Default for OL, laver UL til OL, men SPAN-listen får kun nr. 0 Default for OL, laver UL til OL, men SPAN-listen får disc decimal   1 2 3 ..     default for <OL>
laver UL og SPAN-liste om til OL som forventet Virker slet ikke (UL, OL og SPAN-liste får alle disc) Virkningsløs alpha   a b c  ..
OK på UL og OL, men SPAN-liste får disc none
 
    list-style-image:  Billede til listen
Overflødig da default  Overflødig da default none
virkningsløs  virkningsløs <url>
 
   Ingen default, hvis intet angivet. Det er tilf‘ldigt om det s† bliver inside eller outside list-style-position < UL style="list-style-type: none; list-style-position: inside"> <LI>..og så en tekst.. </UL>
  • ..og så en tekst der skal vise, at ved linieskift med "inside" rykker teksten længere ud til vensTRe (kun I.explorer)
Der kommer desværre blanke linier før og efter, de kan undgås ved at bruge <SPAN style="display: list-item"> men så virker "list-style-type: none" ikke, ak!
Overflødig da default  Overflødig da default outside default
virkningsløs  Kan bruges til at lave et linieindryk med, som vist i eksemplet til højre inside
 
 
 
 
 
 
    list-style:   Kombinerer de 3 værdier, der kan angives værdier for 1, 2, eller 3 af atTRibutterne
  <list-style-type>
  <list-style-image>
  <list-style-position>
 

  :  Til toppen af siden