Fjern blokering af pop-up winduer

Denne hjemmeside bruger pop-up winduer og java-script i lange baner, så hvis der er blokeret for dem synes jeg du skal fjerne blokeringen. Hvis du somme tider kører *.HTM-filer fra din harddisk (ikke over nettet) så skal du tillade PopUp winduer fra en fil på din computer. Hvordan det gøres, tja, det hedder forskelligt på de mange forskelige browsere, det kunne være: Tilføj osse  "file:\\lokalsvr" til listen (?) over "websteder du har tillid til".
  SekundSkrump er min betegnelse for et fænomen: Et billede vises på skærmen, men et øjeblik (ca. 1 s) efter bliver billedet mindre, og igen efter et øjeblik mindre igen osv og til sidst vises en fejlmeddelelse på skærmen om at nogle værdier bliver negative.
Der er forskel på om billedet vises over nettet (adresse på en server, f.eks. stenlarris.dk/herbarie/HerbX/Slægtsnavn/Artsnavn.htm) eller fra en adresse på en computer (f.eks file:///StensHerbarie/Herbarie/HerbX/Slægtsnavn.HTM#navn).

Med firefox:

I menuen vælg , og her pkt. 2: Blokering af indhold. Ca. 2/3 nede på siden. Under "Tilladelser", står der "Bloker Pop Up-vinduer", hvis der er et flueben så fjern det.
Denne metode hjælper dog ikke mod Sekundt-skrump, når du i herbariet klikker på et småbillede og billederne er på din egen computer i stedet for på nettet.

med Internet Explorer:

I menuen vælg "Funktioner", "Blokering af PopUp-vinduer". Der kommer så en pop-up box hvor der kan stå "Slå blokering af PopUp vinduer til" eller "Slå blokering af PopUp vinduer fra". Hvis der står ..til så er blokeringen slået fra, OK, men hvis der står ..fra så er der blokeret for blok-up vinduer, fjern blokeringen ved at klikke på ..fra.
Eller du kan som udgangspunkt vælge at blokere for alle pop-up vinduer og så vælge de Websteder der er undtaget, f.eks. www.stenlarris.dk.
Får du en meddelelse i stil med så klik på "Tillad blokeret indhold", tilladelsen gælder normalt også for andet indhold blokeret af I.E., indtil der slukkes for IE, så skal man igennem det én gang til hvis man ikke har fundet en mere permanent løsning. Desuden døjer jeg med "skrumpende store billeder" ligesom beskrevet under "Firefox".
Hvis man med I.Explorer prøver at indlæse et stor billede, og billedet sekund-skrumper (se Firefox) og man ikke stopper det, så får man snart en fejlmeddelelse om negative værdier. Dette billede kan være umuligt at stoppe, det kommer igen selvom man trykker på x-et i hjørnet, og man må enten genstarte computeren eller stoppe den proces (Internet explorer) der laver fejlmeddelelsen, tast Alt-Ctrl-Del.

Med Microsoft Edge:

Tillad pop up-vinduer: I menuen øverst til høje tryk på og vælg "Indstillinger". På den side der kommer frem skal du ned i nærheden af bunden og vælge "Avancerede indstillinger" og her kan du læse om "Bloker pop up-vinduer", denne funktion skal være slået fra.
Hvis du bagefter vælger "svampeherbariet" og fund af en tilfældig svamp skal du kunne se minibilleder af alle fund der er et foto af, og ved at klikke på et minibillede skal der poppe et småbillede op, og såfremt der er et stort billede skal dette poppe op når du klikker på småbilledet, alternativt skriver Edge at den lige har blokeret et PopUp-vindue, og i så fald har du ikke blokeret for blokeringen af PopUp-vinduer.
Edge har den store fordel at der ikke sker SekundSkrump, hvadentem man henter et stort billede over nettet eller fra ens egen computer.
Browserne Chrome og Safari har jeg ikke kunnet få til at virke på min hjemmeside.