:  Til JavaScr kodeoversigt  :  Retur til startside

Objektet "window"

De objekter der er tilknyttet "dette vindue".
Andre objekter, tilknyttet "denne skærm", men ikke "dette vindue" er : 
   screen og navigator
Ejes af window
closed
defaultStatus
document
frames  (klik: )
history
innerHeight
innerWidth
location
locationbar
menubar
name  (= Denne rammes navn)
opener  (Se note)
outerHeight
outerWidth
pageXOffset
pageYOffset
parent  (parent.rammenavn)
personalbar
scrollbars
self (overflødig)
status
statusbar
toolbar
top (= rammeholder)
window (= self)
* Hvis ét vindue åbner næste vindue men selv glider i baggrunden uden at lukkes, så er i "næste" vindue window.opener= det vindue der åbnede "næste", og det første vindues metoder kan kaldes, f.eks. window.opener.close() vil lukke det første vindue.
window metoder
alert(tekst)
back()
blur()
captureEvents(type)
clearInterval(ID)
clearTimeout(ID)
close()
confirm(tekst)
disableExternalCapture()
enableExternalCapture()
find(streng[,Storesmå, baglæns])
focus()
forward()
handleEvent(hændelse)
home()
moveBy(Δx, Δy)
moveTo(x,y)
onerror()   Klik for eksempel, og  
open(URL,navn,Options)
print()
prompt(tekst,svar)
releaseEvents(type)
resizeBy((Δx, Δy))
resizeTo(bredde,højde)  Bemærkninger om brug
routeEvent(hændelse)
scroll(x,y)
scrollBy((Δx, Δy))
scrollTo(x,y)
setInterval(func, m_sek [, args])
setTimeout(func, m_sek [, args])
stop()
Event Handlers
onBlur=
onDragDrop=
onFocus=
onLoad=
onMove=
onResize=
onUnload=
Disse event-handlers placeres i BODY-mærket:
        <BODY onLoad=KaldMinFunc()>
Funktionen (KaldMinFunc) kaldes straks EFTER at htm-filen er indlæst, så evt. script's i <body>-afsnittet kan altså ikke initieres på denne måde. Funktionen skal defineres i en <script>-blok, men selvom det kunne synes naturligt at placere den inden <BODY> så går det udmærket an at placere den også nede i <BODY>-afsnittet.


window.onerror() er formelt set en metode, men tænk på den som en variabel af typen function. Den kan med fordel bruges så man ved fejl får noget bedre end ubrugelige meddelelse på statuslinien "der opstod en fejl på siden",
se
innerWidth  og outerWidth  er identiske, og lig browservinduets bredde,
innerHeight og outerHeight er identiske, og lig browservinduets højde.
Dette er bredde og højde hvis der ikke er scrollbars, uanset om der rent faktisk er scrollbars eller ej.
Nye tider 1. april 2012:
Da jeg i dag prøvede at kigge på denne side, og siden med object screen , med min favoritbrowser Firefox, så jeg til min glæde og overraskelse at der nu er forskel på window.innerWidth, window.outerWidth og screen.availWidth ... og tilsvarende for højden. Jeg må se at få lavet en test med alle mine mange forskellige browsere!
Og da jeg så prøvede med Internet Explorer virkede det ikke, ak! Klik for løsning på problemet.
TEST af variable:
window.variabelnavn = <script>
document.write(window.variabelnavn) </script>

window.Ukendtvariabel =
window.closed =
window.defaultStatus =
window.document =
window.frames =
window.history =
window.innerHeight =
window.innerWidth =
window.location =
   
window.locationbar =
window.menubar =
window.name =
window.opener =
window.outerHeight =
window.outerWidth =
window.pageXOffset =
window.pageYOffset =
window.parent =
window.personalbar =
window.scrollbars =
window.self =
window.status = teksten i statuslinien, MEN
  dette blev skrevet under indlæsningen, da
  den var tom - -
Virker ikke i Firefox.
  Brug ØL-knappen nedenfor:

window.statusbar =
window.toolbar =
window.top =
window.window =
variabelnavn = <script>
document.write(variabelnavn) </script>

Ukendtvariabel Fejl både i Netsc. og I. Exp.
closed =
defaultStatus =
document =
frames =
frames[0] =
frames[1] =
history =
innerHeight Fejl i Internet Explorer
innerWidth Fejl i Internet Explorer
location =
  
locationbar Fejl i Internet Explorer
menubar Fejl i Internet Explorer
name =
opener =
outerHeight Fejl i Internet Explorer
outerWidth Fejl i Internet Explorer
pageXOffset Fejl i Internet Explorer
pageYOffset Fejl i Internet Explorer
parent =
personalbar Fejl i Internet Explorer
scrollbars Fejl i Internet Explorer
self =
status = Virker aldrig.
statusbar Fejl i Internet Explorer
toolbar Fejl i Internet Explorer
top =
window =
           <form><INPUT type="button" value="variabelnavn" onClick="alert(variabelnavn)"></form>
location og parent bruges til at skifte indhold i rammer, se 

Her et script der tjekker hvilke rammer der er indlæst:

<script>
if (parent.frames==null) document.write("parent.frames=null"); else {
  if (parent.frames.length==0) document.write("parent.frames.length=0"); else
    for (var flang=0; flang<parent.frames.length; flang++)
      document.write("
parent.frames["+flang+"].name="+parent.frames[flang].name
      +"    parent.frames[flang].location="+parent.frames[flang].location)
  }
</script>

Da der ikke er nogen rammer her bliver udskriften dog lidt kedelig:


 

     window.open(url, navn, options)    options

syntax:   NytVindue=window.open(url,navn,options)   Filen med adressen url indlæses i vinduet

 eller:NytVindue=window.open("",navn,options) Laver et nyt midlertidigt vindue
 NytVindue.document.open()  så kan der skrives i vinduet
 NytVindue.document.write(" ...... ") Skriv hvad der svarer til en HTML-fil
 NytVindue.document.close(); 
 NytVindue.focus(); muligvis overflødig ?
Hvordan man laver midlertidige vinduer er også beskrevet :  Her er også et gennemarbejdet eksempel
her handler det om en præcis beskrivelse af parameteren "options":   Det er en liste af formen    "option1=yes,option2=17, ..."
listen må ikke indeholde blanktegn, og ikke andre gåseøjne end de to udenom hele listen.
 
 Netscape v. 4.7  Netscape v. 6   Internet Explorer v. 4
virker     
virker nogenlunde     
virker dårligt     
virker ikke     
 
   option= værdi Default   forklaring
          dependent=yes/no no Virker ikke, men: Hvis yes: Når forældrevinduet lukkes så lukkes også det nye vindue, og det nye vindue kommer ikke med på proceslinien
       Virker ikke altid ?? height= tal  Klik for default   Vinduets højde incl. ramme og scrollbars, men uden diverse hjælpelinier: Øverste linie med titel luk maximer, værktøjslinie, statuslinie, toolbar
       Virker slet ikke innerHeight= tal  Klik for default   innerHeight virker præcis ligesom height (det burde den ikke, men det gør den)
     Vinduesbredden bliver ca. 6 pixels størrer end tallet for width  width= tal  Klik for default   Vinduets bredde uden ramme, men incl evt scrollbar
       Virker slet ikke innerWidth = tal  Klik for default   Virker helt ligesom width (det burde den ikke, men det gør den)
       Klik for info location=yes/no no url-indtastningsfeltet (feltet foroven til indtastning af adresse)
       Klik for info menubar=yes/no no menulinien     File, Edit, View, Go, ....
   Klik for info om maximeret/tilpasset størrelse  Klik for info om maximeret/tilpasset størrelse  resizable=yes/no For Netscape 4 er default=no,  for Netscape 6 er default=yes  Skal man kunne tage fat i rammen og ændre vinduets størrelse ?
        screenX= tal Klik for info  Samme som  left . Virker kun med Netscape.
        left= tal Klik for info  x-positionen for vinduets øverste venstre hjørne
        screenY= tal Klik for info  Samme som  top . Virker kun med Netscape.
        top= tal Klik for info  y-positionen for vinduets øverste venstre hjørne
        status=yes/no no  Skal der være en statuslinie, svarende til variablen window.status 
   yes: scrollbars indsættes kun hvis der er behov for dem  scrollbars indsættes efter behov - virker fint  yes: scrollbars indsættes uanset om der er behov for det eller ej scrollbars =yes/no no  Skal der inds‘ttes scrollbars? Se detaljer ved de 3 browsere
        toolbar =yes/no no  Menulinie   frem tilbage stop opdater   mm.
 
For at skrive dette har jeg naturligvis først måtte lave et testprogram. Du kan teste din browser på testprogrammet, klik her:   
 
Andre objekter, tilknyttet "denne skærm", men ikke "dette vindue" er :     screen og navigator.
Her vises "screen"-variablerne en extra gang:

Objektet "screen"

Det handler om de ting på skærmen, der ikke ændres, selvom vinduet ændres: Højde og bredde (fraregnet hvad styresystemet optager) i pixels, og antal farver i bits (f.eks. 16 bits = 216 = 65536).
Objektet ejer ingen metoder eller event-handlere, kun variable, og de er alle ReadOnly.
variabelscreen.variabel


Udelades screen opstår der fejl, endskønt man skulle synes at det da kun kan være "denne" screen.
I onClik til denne knap står:
onClick="alert('availHeight='+availHeight)"

og man får derfor en fejlmelding:
 availHeight  
 availLeft  
 availTop  
 availWidth  
 colorDepth  
 height  
 pixelDepth 
 width
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
:  Til toppen af siden