: Til JavaScript startside oppe   
 : Eksempel med en menu, der bruger forskellig javaScript-kode efter den brugte browser

 :  anchors     
 :  layers       

Begge objekter er afledt af window.document og kan skrives som window.document.objekt, men  "window"  og til dels  "document"  er overflødige hvis det er dette vindue, henholdsvis (dette vindue og dette document).

Da disse 2 objecter kun virker med Netscape, og det endda er så galt at man får et kontrolspørgsmål med Internet Explorer, er de ret uanvendelige. Jeg har indbygget en JavaScript-fejlfanger på denne side, så Netscape's error-Consol ikke fyldes op, og Internet Explorer ikke giver fejlmeddelelser. Du kan se de fejl den har fundet ved at klikke her:  Virker med Internet explorer 8. Det er en nyhed, men måske en gammel nyhed, va ved jeg. Men det må da være ALLETIDERS til AFLUSNING
Det er gjort ved et script i <HEAD> og så selvfølgelig et kald i en knap:

<SCRIPT> //placeret i <HEAD>
window.onerror = FFanger; // ikke () på de to functioner onerror og FFanger
FejlAry = new Array();

function FFanger(meddel, url, lnr)
{   FejlAry[FejlAry.length] = 'FEJL: '+meddel+'   i fil '+url+'  linienr. '+lnr+'<br>';
    return true}  // med return true undertrykkes alm. fejlprocedure

function VisFFanger() {
  fejlwin=window.open('','window2','scrollbars=yes,width=380,height=500,dependent=yes');
  fejlwin.document.writeln('<html><head><title>FFanger</title></head>'
                          +'<body onBlur=self.close()>')
  if (FejlAry.length=0) fejlwin.document.write('<br>INGEN FEJL')
  else {fejlwin.document.writeln('<b>'+FejlAry.length +' FEJL :</b><br><br>');
        for (var i=0; i < FejlAry.length; i++)
          fejlwin.document.writeln(FejlAry[i]+'<br>') }
  fejlwin.document.close()
}
</SCRIPT>

og så en knap i en <form> i <body>-afsnittet:
<form>
<input type=button value="Vis fejl" onClick='VisFFanger()'>
</form>


Anders
 

objektet anchors      

Svarer til <A Name=...       (ankerpunkt for lokal variabel).    Min fantasi rækker ikke til en fornuftig anvendelse af objektet - det er et   ikke-BOX-type objekt, så jeg skal bruge en eventHandler, men det ejer ingen.
Som det står her har jeg givet det et navn, og det dúer ikke at rererere til navnet med ikke-BOX-type elementer. Derfor fylder det normalt fejlmeldinger i Netscape's "javascript: error console", og giver mere agressive fejlmeldinger med Internet Explorer ... men for at undg† dette har jeg indbygget en fejlfanger, se ovenfor .
Variable ejet af anchors ingen metoder eller EventHandlers
  anchors[].name
  anchors[].text
  anchors[].x
  anchors[].y
  document.anchors.length=   = Samlede antal <A name=    på siden

document.anchors[top].text=   .... giver fejl til fejlfanger
document.top.text=   .... giver fejl til fejlfanger
 
 

objectet layers       

Hvert lag bliver en slags vindue, så lagene kan ligge og skygge for hinanden alt efter om de ligger forrest eller bagers. Under HTML-koden <ILAYER> er der et eksempel på en kode med indbygget tidsfunktion, der flytter laget. Koden er lavet så den kun kaldes med Netscape, og fejlmelding med Internet Explorer undgås.
For nu at bruge både seler og livrem, så er der på denne side lavet en fejlfanger . som opfanger fejl, og fejlmeldinger undgås. I stedet kan du studere sidens fejlfanger.
   variable ejet af layer:
above (navn på laget under(!) dette lag)
background (baggrundsbillede som objekt)
background.src (URL på billede)
below (navn på laget over(!) dette lag)
bgcolor
clip="x1,y1,x2,y2" (laget vises indenfor dette areal)
clip.top clip.left clip.right clip.bottom
document
left (xposition øv.v.hjørne, default=0)
name
pageX   pageY
parentLayer
siblingAbove
siblingBelow
src
top (yposition øv.v.hjørne, default=0)
visibility (synlighed=show|hide|inherit)
width (bredde i pixels)
z-index (layerIndex, bagerst til forrest)
   metoder:
captureEvents(Event.haendelsesnavn) handleEvent(haendelse) load("filnavn",y)
moveAbove(layerObj)
moveBelow(layerObj)
moveBy(Dx,Dy)
moveTo(x, y)
moveToAbsolute(x, y)
resizeBy(Dx,Dy)
resizeTo(width, height) routeEvent(haendelse)
   EventHandlere:
onBlur=
onFocus=
onLoad=
onMouseOut=
onMouseOver=
onMouseUp=
 :  Til toppen af siden