:  Retur til startside  :  Til JavaScript startside

     objecter ejet af document

 :  link         
 :  anchor   
 :  layer       
 :  form      
 :  applet    
 :  Image     
 :  area      

Alle objekter er afledt af window.document og kan skrives som window.document.objektNavn, men  " window."  og ofte også  "document."   er overflødigt hvis det er dette vindue, henholdsvis (dette vindue og dette document).
 

objektet links

Objektet links i JavaScript er <A Href= ...>*</a> kode i HTML.
Det er et    ikke-BOX-type objekt. Event-handlerne er meget anvendelige, men jeg har emdnu ikke fundet en anvendelse af variable ejet af links.
Variable ejet af link Ingen.metoder EventHandlers
hash
host
hostname
href
pathname
port
protocol
search
target
text
x
y
<A Href="" onxxx="alert(yyy); return false"><img...></a>
onClick=
onDblClick=
onMouseDown=
onMouseOut=
onMouseOver=
onMouseUp=
alert('Uh du klikker'); return false
Virker ikke
window.status='Er min mus nede?'
window.status='Farvel min mus'
window.status='Musen er over mig'; return true
window.status='Mus er oppe'
 :  Afprøv event-handlerne her
Da HTML-koden <A Href=xxx ...>noget</A> omkranser "noget" kan det bruges til at give "noget" eventHandlers, som det er gjort med den grønne kugle ovenfor.
Klik for eksempler på anvendelsen:  
Den normale funktion når der klikkes på <A Href=...    er et kald til Href-referencen. Hvis Href=javascript:javafunc() så burde et klik medføre kald af en javaScript funktion javafunc() som så naturligvis skal være defineret, men jeg anser indtil videre metoden med "onClick=...; return false"   for sikrere.
  Knappen benytter at variablen document.links.length= antal links på siden
og links ligger i en array links[0], links[1] ...
Array'en links[] ejes af objekt document, og objecter af typen Array ejer variablen length.
Elementerne i Array'en links[] består af strenge, og ikke, som man skulle tro, af objekter af typen links.
 
 

objektet anchors

Objektet anchors i JavaScript er <A name= ...> kode i HTML.
Mine referencer til objekt anchors giver grimme fejlmeldinger med Internet Explorer. Jeg har ikke set en fornuftig anvendelse af det, men har alligevel placeret alt om objektet på en side, sikret mod grimme fejlmeldinger med en fejlfanger. :  Gå til testsiden for objectet anchors.
 
 

objectet layers

Objektet layers i JavaScript er <layer> og <ilayer> i HTML. Alt der tilhører objekt layers giver normalt fejlmelding med Internet Explorer, jeg har derfor placeret alt om objektet på en side, sikret mod grimme fejlmeldinger med en fejlfanger.
:  Gå til testsiden for objectet layers.
:  Om marquee og layers.
 
 

object forms

Objektet forms i JavaScript hedder <form> i HTML.
Variable ejet af forms Funktioner ejet af forms EventHandlers

Her en form for at have noget at referere til i det følgende:

<form name=enform action= http://www.stenlarris.dk/index.htm metod=get>

<input type=submit value=farvel name=submitknap>
 
action
elements[i]
encoding
length
method
name
target
handleEvent(hændelse)
reset()
submit()
onReset=
onSubmit=
Test af variable:
document.enform.action =
document.enform.elements[0] =
document.enform.encoding =
document.enform.length =
document.enform.method =
document.enform.name =
document.enform.target =
  
 :  klik for eksempel på elements
 
 

object applets

I en applet er en henvisning til JAVA-kode, compileret til en .class-fil. Det ville være at gå alt for vidt at gennemgå alle koderne her.
Alle variable og metoder ejet af .class filen arves, dvs som det er velkendt for javaprogrammører så skal de i java-filen erklæres "public", og det gælder også foran ordet "class".


objectet Image

Objektet Image i JavaScript hedder <img> i HTML.
Her et billede, der bruges til reference:  <img src=../TEGNBIL/BALLTRAN.GIF name=trans border=3 hspace=2 vspace=1> det skal være defineret inden scriptet i tabellen nedenfor leder efter dets egenskaber.
Objectet ejer ingen metoder, men ejer nogle variable og eventHandlers:
border
complete
height
hspace
lowsrc
name
src
vspace
width
x
y
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
   onAbort =   
   onError =
   onLoad =
Complete=false indtil indtil billedet er fundet og indlæst OK
 
onAbort aktiveres, hvis brugeren afbryder indlæsningen af billedet, med browsers "stop"-knap, med Escape, eller ved at begynde indlæsningen af en anden HTML-side.

Man savner ofte muse-eventHandlers, men med LINK, dvs med med <A Href=.. kan man tilføje muse-eventHandlers til et billede.
Hvis "complete=false" ovenfor er det på grund af de millisekundter der gik fra tabellen blev skrevet til billedet var indlæst. Du kan se de nuværende værdier ved at klikke i tabellen nedenfor. I praksis er dette et stort problem, man er ofte nødt til at bruge gentagne kald med en setTimeout() hvis man f.eks. skal bruge billedets bredde, for man kan ikke stole på tallet for width før complete=true.
border
complete
height
hspace
lowsrc
name
src
vspace
width
x
y
 

object area

Objektet area i JavaScript er <map><area ...></map> kode i HTML. Det er et    ikke-BOX-type objekt.
   :  Denne røde kugle har et area-objekt tilknyttet med onClick, onMouseOver og onMouseOut
Variable ejet af area ingen funktioner EventHandlers      
+"
host     ="+document.roe.host +"
hostname ="+document.roe.hostname +"
href     ="+document.roe.href +"
pathname ="+document.roe.pathname +"
port     ="+document.roe.port +"
protokol ="+document.roe.protokol +"
search   ="+document.roe.search +"
target   ="+document.roe.target)
onClick=
onMouseOut=
onMouseOver=      
Disse 3 event-handlers virker med Netscape v. 6  
og med Internet Explorer  
men ikke med Netscape v. 4  
 
 :  Til toppen af siden