:  Retur til startside  :  Til JavaScript startside

Globale objekt   Math             

Matematiske konstanter og funktioner.
konstanter:
Math.E
Math.LN2
Math.LN10
Math.LOG2E
Math.PI
Math.SQRT1_2
Math.SQRT2

=
=
=
=
=
=
 
 
Det er naturligvis ikke muligt at lave om på disse konstanter. Her en knap som prøver at gøre noget så tåbeligt som at sætte Math.pi = -1.5  . . . - det mislykkes dog heldigvis:
Funktioner:
FunktionForklaringTaleksempel
abs(val) Numerisk værdi abs(-2.450)  = 
acos(val) ArcusCosinus, i radianer acos(-0.5)  = 
asin(val) ArcusSinus, i radianer asin(-0.5)  = 
atan(val) ArcusTangens, i radianer atan(-0.5)  = 
atan2(val1,val2)ArcusTangens(val1/val2), i radianer
+/- pi så samme fortegn som val1
atan2(-0.5,-0.1) = 
ceil(val) Nærmeste heltal over eller lig medceil(7.218)  =    ceil(7.0)  =    ceil(-2.3)  = 
cos(val) cosinus(vinkel i radianer) cos(1.047)  = 
exp(val) e opløftet til val-te potens exp(2.34)  = 
floor(val)Nærmeste heltal under eller lig medfloor(7.218)  =    floor(7.0)  =    floor(-2.3) = 
log(val) naturlig logaritme log(2000.3)  = 
max(val1,val2) største af to tal max(-4.5,-5.5) = 
min(val1,val2) mindste af to tal min(-4.5,-5.5) = 
pow(val,potens) val opløftet til potens pow(3,1.95)  = 
random() Tilfældigt positivt tal < 1random()  = 
round(val) Nærmeste heltal round(-4.50)  = 
sin(val) sinus(vinkel i radianer) sin(30)  = 
sqrt(val) Kvaderatrod sqrt(64.23)  = 
tan(val) tangens(vinkel i radianer) tan(45)  = 
Her er en funktion der returnerer et tilfældigt heltal mellem 0 og (N-1) (N = 0, 1, 2, ...)
<script>
function tilfaeldig(N){
          return Math.floor(N*Math.random());
}
</script>
Indtast et tal i 1.ste tekst-felt og klik på radio-knappen: