: Til JavaScript startside

 :  location
 :  history  
 :  toolbars :  locationbar - menubar - personalbar -    
                  scrollbars - statusbar - toolbar    

Alle disse objekter ejes af window og kan skrives som window.objekt, men  " window. "  er overflødigt hvis det er dette vindue.
toolbars'erne virker ikke med Internet Explorer.
 

objektet location

Variable ejet af location location.metoder ingen EventHandlers
hash
host
hostname
href
pathname
port
protocol
search
assign("URL")
reload([unconditional])
replace("URL")
location =
    samme som location.href
location.Ukendtvariabel =
location.hash =
location.host =
location.hostname =
location.href =
    Evt. lokal reference ved kald af filen vises, men ikke hop sidenhen -
    dog vises hop sidenhen efter en opdatering.
location.pathname =
location.port =
location.protocol =
location.search =

    Ingen knapper,
location.variabel giver ikke alvorlige
fejl i Netscape / I. Explorer">
   
 
Filen har skiftet navn            

Den fil der før hed glfilnanvn.htm hedder nu nysti/nyfilnavn.htm
Når man kalder gammelfilnavn.htm behøver man dog ikke få en fejlmelding, i stedet kan man lave en ny fil med navnet glfilnavn.htm, uden head- og body- afsnit, den behøver kun at indeholde 3 linier:

   <script>
      location.href="nysti/nyfilnavn.htm";
   </script>
 

objektet history

Variable ejet af history history.metoder ingen EventHandlers
 
 length
 current
 next
 previous
history.back()
history.forward()
history.go( int | URL )
go(URL) virker sjældent ??
Efter en go(-int) kan man komme tilbage med FREMAD-tasten, men somme tider kniber det med skærmopdateringen
 
      
 
      
 
      
 =denne     =fremad     =tilbage
history =
history.Ukendtvariabel =
history.length =
history.current =
history.next =
history.previous =
 
Ingen knapper til variabeltest,
history.variabel giver ikke alvorlige
fejl i Netscape / I. Explorer  
  Men Firefox skriver til fejlkoncollen:
  • Adgang nægtet for <...> at hente egenskaben History.current
  • Adgang nægtet for <...> at hente egenskaben History.next
  • Adgang nægtet for <...> at hente egenskaben History.previous
 

objektetgruppe toolbars :
locationbar - menubar - personalbar -    
scrollbars - statusbar - toolbar    

Objekterne indeholder kun én variabel: visible, og ingen metoder eller event-handlers
alle objekterne giver fejlmelding med Internet Explorer
Variablen visible: