: Til JavaScript startside

document

objektet document
Man kan også skrive   window.document   men ordet window er overflødigt, hvis det er dette vindue.
Variable ejet af document document.metoder ingen EventHandlers
alinkColor
anchors[i]
applets[i]
bgColor
cookie
domain
embeds[i]
fgColor
forms[i]
images[i]
lastModified
layers[i]
linkColor
links[i]
location
referrer
title
URL   N3   (URL er depricated:
   Virker i N4 og IE men location foretrækkes)
vlinkColor
captureEvents(type)
clear()
close()
getSelection()
handleEvent(event)N4
open("mimetype" [,replace]) (3)
releaseEvents(type)N4
routeEvent(event)N4
write("string")
writeln("string")
For at de skal være defineret i næste tabel er der her:
   et anker, et ilayer og en form.
document.Ukendtvariabel =
document.alinkColor =
document.anchors[0] =
document.applets[0] = fejl i Netscape
document.bgColor =
document.cookie =
document.domain =
document.embeds[0] = fejl i Netscape
document.fgColor =
document.forms[0] =
document.images[0] =
document.lastModified =
document.layers[0] = fejl i Internet Explorer
og i Netscape hvis ikke defineret
document.linkColor =
document.links[0] =
document.links[1] =
document.location =
"document." overflødig ved location:
location =
document.referrer =
"referrer" er i Netscape (Virker ikke i I.E.) den fil man kom fra ,  referance + #lokalreferance
document.title =
document.URL =
document.vlinkColor =
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
Sæt fgColor virker ikke med Netscape efter HTML-filen er indlæst, og i I.Explorer kun hvis farven ikke er sat med <style> body {color: ...  
        
 
        
Sæt bgColor virker med Netscape, men i I.Explorer kun hvis farven ikke er sat med <style> body {Background: ...  
        
 
        
Hvor der er et udtryk af typen variabel[] er variabel en array, klik her :    for et eksempel ( links[] ) hvor det virker !

Vigtig fidus når man skriver e-mail
.. eller er det, jeg véd ikke rigtig om jeg står inde for det følgende:

De skærmfarver man vælger i Windows-opsætningen bør være det som man læser sin e-mail med. Jeg har her dårlige erfaringer, i hvert fald med Outlook Express under Windows: Når e-mailen er modtaget og skal læses, bliver det med modtagerens skriftfarve - men baggrunden er afsenderens baggrundsfarve. Det duer selvfølgelig ikke - hvis det tilfældigvis er hvid skrift på hvid baggrund bliver det ulæseligt.
Vi vælger vel hver især vores favorit-farver til Windows-opsætningen, så derfor bør det normalt være modtagerens skærmfarver der bruges.

For at skrive en e-mail med OutlookExpress så den opfylder dette krav hos modtageren kan man:
Metode A):
I Outlook Express, vælg "funktioner", "indstillinger", "afsendelse", og sæt en prik i
"format for afsendelse af e-mail"-"almindelig tekst".
Metode B):
På stedet i Outlook Express nævnt ovenfor, vælg "HTML" i stedet for "almindelig tekst". Lav så noget "brevpapir", dvs en HTML-fil der bruges som skabelon til posten.
Idéen er god, men udførelsen i Outlook Express dårlig, fordi O.E. indsætter i skabelonens <BODY>-afsnit at baggrundsfarven skal være den fra DIN vinduesopsætning i stedet for modtagerens default. Problemet er løst nedenfor; dog må der i "Outlook Express" - "Funktioner" - "indstillinger" - "afsendelse" - "Format for afsendelse af e-mail: HTML" - "indstillinger" ikke vælges "tekst kodes med base 64", for så indsætter O.E. tåbelige koder <DIV> og skærmfarveindstillinger de mest ubelejligede steder.
 1. Lav en HTM-fil som den der er vist i eksemplet nedenfor.
 2. kopiere denne fil til
   "C:\Programmer\Fælles filer\Microsoft Shared\Brevpapir"
  og her skal den have et passende navn, lad os sige vi kalder den "default.htm"
 3. I OutlookExpress vælg:
   "funktioner" "brevpapir" "Post" og prik i "Dette brevpapir".
  Dernæst klik "Vælg" og find denne fil ("default") på listen
HTM-filen der bruges som brevpapir kan se således ud:
<html> <HEAD>
<title>Default skærmfarver til Outlook Express</title>        
<script language=javaScript>
var BGCo = document.bgColor
</script>
</HEAD>

<BODY>
<script language=javaScript>
document.bgColor=BGCo
</script>
&nbsp;<br>&nbsp;<br>
</BODY>
   Når du har skrevet et brev i Outlook Express kan du se hvordan disse HTML-koder er blevet indlejret, ved at vælge brevet i "Udbakke" og taste F2
I denne HTM-fils head-afsnit findes først baggrundsfarven med BGCo = document.bgColor. Dette er MODTAGERENS baggrundsfarve.
Ved indlæsning som brevpapir tilføjer Outlook Expres automatisk under body, at baggrundsfarven skal være baggrundsfarven fra DIN windowsopsætning, og den vil vi jo ikke byde MODTAGEREN.
I det lille script i BODY-afsnittet sætter vi baggrundsfarven tilbage til MODTAGERENS baggrundsfarve.

 
 : Til toppen af siden