:  Retur til startside  :  Til JavaScript startside

globale objekt  Date               

Erklæres med Da = new Date();  //  Indeholder dato+tidspunkt den blev erklæret
eller     Da = new Date(y, mo, d)  // med den anførte værdi for dato, tiden bliver kl. 00:00:00
eller med Da = new Date(y, mo, d, h, mi, s)  // med de anførte værdier for dato og tid
eller med Da = new Date(y, mo, d, h, mi)  // med de anførte værdier for dato og tid, sekunder bliver = 0
NB:  -  
-
-
-
 
-
  mo er månedsnummer-1     (dvs  jan=0  feb=1 ...)
  y er årstallet, i Netscape antal år efter år 1900 (dog ikke FullYear)
  UTC betyder pudsigt nok GMT = GreenishMeanTime
  Måned kan forkortes til 3 bogstaver, men så er syntaxen lidt anderledes:
       new Date("oct 22 2001 13:22:33") den 22. oktober 2001 kl. 13:22:33
  Datoen udskrives ( naturligvis ? ) med document.write(Da);
Objektet ejer ingen variable.
                                  metoder:
setYear(y)
setMonth(mo)
setDate(d)
setDay(u) (s›ndag=0)
setHours(h)
setMinutes(mi)
setSeconds(s)
setTimezoneOffset(z)
setFullYear(y)
setUTCMonth(mo)
setUTCDate(d)
setUTCDay(u) (søndag=0)
setUTCHours(h)
setUTCMinutes(mi)
setUTCSeconds(s)
getYear() = 
getMonth() = 
getDate() = 
getDay()  = 
getHours() = 
getMinutes() = 
getSeconds() = 
getTimezoneOffset()= 
getFullYear()    = 
getUTCMonth()    = 
getUTCDate()    = 
getUTCDay()     = 
getUTCHours()    = 
getUTCMinutes()  = 
getUTCSeconds()  = 
parse("DateString")
toGMTString()    = 
toLocaleString()   = 
toString()    = 
getTime()    = 
getTime() er antal millisekunder siden 1/1-1970
med getTime regner jeg ud at
 
Kun amerikanere ville drømme om at bruge det totalt ulogiske amerikanske datoformat. Her er et forslag til procedurer der giver dansk datoformat:

<script language=javaScript>

var ugedag = new Array("søndag", "mandag", "tirsdag", "onsdag", "torsdag", "fredag", "lørdag");

  function todecimaler(i){
     if (i<10) {return "0"+i}
     else {return i}
  }

  function datostreng(y, m, d){
     // y, m, d er de rå tal fra getFullYear(), getMonth(), getDate()
     return todecimaler(d)+"/"+todecimaler(m+1)+" "+y;
  }

  function tidsstreng(h, m, bo){
     // h=rå tal fra getHours() osv, bo=true for kolon
     var kolon=" ";
     if (bo){kolon=":"};
     return todecimaler(h)+kolon+todecimaler(m);
  }

  function datotidsstreng(medUgedag, bo){
     var o = new Date();
     var s = "";
     if (medUgedag){ s=ugedag[o.getDay()]+" " };
     s+=datostreng(o.getFullYear(), o.getMonth(), o.getDate())+" "
       +tidsstreng(o.getHours(),o.getMinutes(), bo);
     return s;
  }
</script>

Den 2.den true/false styrer om der skal kolon med eller ej. Med setTimeout(..) muliggør den et blinkende kolon i en knap:
        
Da Date-objektet ikke opdaterer sig selv, er teksten på knappen ovenfor lavet ved hjælp af en procedure der kalder sig selv med  setTimeout("Funcnavn()",tid_i_millisekunder) :

I scriptet ovenfor er tilføjet

  function skrivtidsknap(medUgedag, bo){
     document.tidsform.tidsinput.value=datotidsstreng(medUgedag, bo);
     s="skrivtidsknap("+medUgedag+", "+!bo+")";
     if (bo){setTimeout(s, 750)}   // Det er en særhed ved setTimeout at
     else  {setTimeout(s, 250)};   // første parameter SKAL være en streng
  }


<body>-afsnittet bruger event-handler onLoad, der aktiveres straks efter at HTML-koden er indlæst:
  <BODY onLoad='skrivtidsknap(true, true);'>

og teksten fra  skrivtidskbap  skrives på en knap i en form:
  <form name=tidsform>
          <input name=tidsinput type=text size=24>
  </form>