: Retur til startside

Teksteditoren

Jeg har min egen tekstbehandling (eller tekst-editor), der hedder STENTEXT.
Den er beregnet til at skrive elementære tekstfiler som de skal bruges til HTML-kode, Java-kode, C++ kode, JavaScript-kode, og desuden langt den bedste til at skrive diverse små tekstnotater til mig selv, hvor der ikke er brug for smarte overskrifter eller skrifttyper, det er indholdet det kommer an på.
I mange år var det det program jeg brugte allermest, men så en skønne dag brød min gode gamle DOS-maskine sammen, og STENTEXT kræver DOS og ikke WINDOWS.
Så burde jeg vel programmere om, men det tog alligevel mange år at udvikle Stentext, skal jeg nu bruge år på at skrive det om?
Jeg har spildt en masse af tid på text-editoren Notepad (alias Notesbook, Notesblok), tænk at Microsoft vil være bekendt at sende sådan en gang programsjusk på markedet. At den ANSI-text man har brug for er simpelt opbygget betyder jo ikke at det program man skriver den med skal være noget lort.

Lige nu afprøver jeg en glimrende text-editor der hedder EditPad Lite:

EditPad Lite ver. 6.6.0    
FORDELEULEMPER
 
EditPad Lite er gratis til privat brug, download: .  Man kan også købe den professionelle udgave EditPad pro.

Skærmfarverne kan indstilles.

Man behøver ikke få diverse reserverede ord osv skrevet med andre farver end som almindelig tekst, men man kan vælge det hvis man vil.

Der er en velfungerende undu ( =fortryd ) funktion.

Meget intuitiv, har snuppet Microsoft standarder på godt og ondt.

Hjælpen er rigtig god. Eks: Under "edit" så jeg der var noget der hed "copy append" og det er jo sort snak. Så jeg gik ned til menupunktet med piletasterne uden at vælge det, og tastede F1 for hjælp. Vupti fik jen en forklaring, endda en forklaring jeg forstod. Derimod savnes et alfabetisk hjælp-index.

Reagerer hurtigt på tasttryk, søgning osv.

Et af punkterne i værktøjslinien er en grøn kugle, med curseren over står der "wiew in Web Browser (Ctrl+E)" og da jeg klikkede på den så jeg filen i min default web-browser. At den først gemte min tekstfil uden at spørge om lov er helt forståeligt.

Pluklisten (listen over de sidst indlæste filer) er på 16 filer.
 
Engelsksproget, og ikke openSource.

Blokkene virker lige så dårligt som i NotePad: Der er kun én blok, den slettes hvis man ved et uheld kommer til at røre en forkert tast som f.eks. mellemrumstasten (men dog med mulighed for "undo" dvs fortryd),

Den har kun linieblokke (inline-blokke), har aldrig hørt om firkant-blokke (søjleblokke, box-element-blokke).

Blokkene er højst flygtige, de er væk når de er brugt og den husker ikke hvor de var, bortset fra hvis de slettes og sletningen undo-es.

Jeg har flere gange oplevet at miste en nyindtastet tekst, uden kontrolspørgsmål. Det er nok fordi jeg har minimeret i windows, eller klikket på EditPad i proceslinien - så forsvinder EditPad også fra proceslinien. Det kan vistnok undgås hvis man stiller en option ... ? det har jeg endnu ikke fundet ud af. Jeg har dog aldrig mistet en tekst efter jeg havde gemt den.

Når fil indlæses fra pluklisten har den glemt hvor cursoren stod, og starter i øverste venstre hjørne.

En lille lus: Indsætter man et tegn med Alt-xxxx havner det ét nummer længere fremme på linien end man forventer.
Mange programmer giver "tip of the day" ved opstart, det gælder osse EditPad (Hvis man da ikke fravælger det). En dag fik jeg følgende intersante tip: →
Jammen for søren da, her er jo noget der virker ligesom de firkant-blokke, jeg har efterlyst. Men hvordan jeg skulle have kunnet finde ud af det, hvis det ikke lige var kommet som dagens tip, véd jeg ikke.
 

Så alt i alt er EditPad en MEGET bedre text-editor end NotePad.
Den bedste text-editor i hele verden var naturligvis min egen Stentext, synd den ikke kører under Windows.
Jeg vil nu prøve at definere, hvilke egenskaber jeg vil kræve af en god text-editor:

Elementære krav :

e1  Teksten skal vises på skærmen som en række linier, hvor hver linie fylder det samme i højden, og hvert bogstav det samme i bredden (disse krav opfylder Notepad).
e2 Blokke kan defineres enten som linieblokke (inline-blokke ligesom nu) eller firkant-blokke (alias søjleblokke alias box-blokke) der definerer et firkantet område på skærmen. (Dette er ikke nogen ny opfindelse - mange gamle versioner af Word til DOS har det)
e3 Filerne gemmes i almindeligt ANSI-format, ligesom Notepad gør.
e4 Cursoren skal kunne bevæges op og ned, og til højre og venstre, ved brug af piletasterne, uden hensyn til hvor lange teksterne er i de linier den passerer. Taster man pil op kører cursoren lodret op og springer ikke hen til enden af linien.
Det er derimod OK hvis tekstbehanlingen sletter bløde blanktegn (#32) for enden af linierne, når filen gemmes.
e5 Funktionen "slet hele den linie curseren står ved" skulle kunne vælges med en taste-kombination, f.eks. Ctrl-Y.
e6 Man skal kunne skifte mellem "Overskriv-mode" og "insert-mode" (ligesom man kan i WordPad men ikke i NotePad).
e7 Tekstbehandlingen skal huske de sidste - mindst 10 men gerne ca. 50 - filer den har haft indlæst (i en "snupliste"), og stille curseren på præcis det samme sted som den stod sidste gang filen blev gemt af tekstbehandlingen. Ideelt skal man ikke kunne indlæse den samme fil mere end én gang (selvom tekstbehandlingen måske kører samtidigt i flere winduer).
e8Skærmfarverne - både forgrund og baggrund - skal kunne stilles. Både defaultværdien når ny fil indlæses, og for den fil jeg kører med lige nu. De valgte farver huskes selvfølgelig af tekstbehandlingen.
e9 Der skal være en søge-funktion og en søg-og-erstat funktion (Notepad har kun søg).
e10 Man skal kunne se hvilket tegn curseren står ved. Det kan man osse hvis det er et af de almindelige tegn, men der er mange tegn man ikke kan se. #0 er helt speciel, men hvis cursoren står ved ét af tegnene #1-#31, #129, #141, #143, #144, #157, #160, #173 skal man kunne se det. f.eks ved at der et sted på hjælpelinien øverst eller nederst står et #-tegn efterfulgt af tegnnummeret.

Flere ønsker (men ikke krav) :

ø1 Som Notepad virker nu slettes teksten i en blok når der tastes en ny tekst. Man kan let komme til at røre ved en tast uden at ville det, så denne funktion bør fjernes.
ø2 "i en blok" skrev jeg, Ja, jeg synes der skal være 10 blokke, nummereret 0-9, som man tænder og slukker efter behov, f.eks tændes og slukkes blok 7 ved at taste Alt-7 (der kan kun være én blok tændt af gangen, en blok kan også slukkes med Esc, eller ved at tænde en anden blok).
ø3 Funktionerne "kopier" / "klip"  udvides til  "kopier" / "klip" / "kopier og erstat gamle tekst med bløde blanktegn" / "kopier og erstat gamle tekst med hårde blanktegn".
ø4 Funktionen "sæt ind"  udvides til  "sæt ind - ryk gamle trkst (= mas ind)" / "sæt ind - overskriv gamle tekst .
ø5 Der skal være nogle af småfunktionerne
 - slet resten af den linie curseren står ved.
 - slet det ord, eller alle de sammenhængende blanktegn, curseren står ved.
 - slet tegnene fra liniens start og frem til lige før curseren.
 - Gendan den linie curseren står ved, som den så ud da curseren kom til linien.
 - Gendan sidst slettede blok.
 - Menu med tegntabel, hvor man kan vælge og indsætte alle tegn #1-#255.
 - Skift mellem 2 moder: Inryk(Indent)-mode (Ny linie har samme indtyk (blanktegn) som linien ovenover)
   og almindelig mode (Enter: ny linie starter yderst til venstre).
ø6 Sparsommelighed med skærmpladsen, så så meget som muligt skal bruges til den tekst man arbejder med. Én hjælpelinie øverst er nok, to går vel osse an, ikke mere.
Editorens navn behøver ikke stå nogen steder, og faneblade er ikke nødvendige hvis man har en god snupliste.
Statuslinien: Man skal have curserens position (x,y) i tekstfilen, tekstfilens drev:/sti+navn kortet lidt ned ...appe1/mappe2/mappe3/minfil.txt hvis det kniber med pladsen, en Menu-knap, samt angivelse af mode: Overskriv eller indsæt, og Indent-mode eller ej, og numerisk tastatur eller piletaster, evt Scroll-lock eller ej. Først ved tryk på Menu-knappen kommer de almindelige menupunkter frem i en rullegardin-menu, f.eks Filer, Rediger, Vis, Sorter, Udregn, Diverse, Hjælp
Scroll-lock tasten bruges normalt ikke i tekstbehandling. Jeg foreslåt at med Scroll-lock laver mellemrumstasten hårde mellemrum i stedet for bløde, og Enter indsætter <br>-kode (evt betinget af at filnavnet ender på HTM(L)). I så fald bør Scroll-lock status vises i statuslinien.
ø7 Menupunkt filer:
 - Åben ny fil, indtast filnavn
 - Hent fil fra snuplisten .. med mulighed for at slette fil fra snuplisten
 - Gem
 - Gem som .. Findes filnavnet i forvejen kan man også vælge at gemme i forlængelse af..
 - Gem tændte blok i fil ..  -"-
 - Afslut (tastaturgenvej: Esc)
ø8 Menupunkt rediger:
 - Fortryd
 - Kopier ...
 - Gå til linie nr
 - Omdan tændte blok... til store/små bogstaver og ASCI <-> ANSI
 - Gem
 - Gem som .. Findes filnavnet i forvejen kan man også vælge at gemme i forlængelse af..
 - Gem tændte blok i fil ..  -"-
 - Søgemenuen ... søg eller søg og erstat, og uanset store/små bogstaver eller ej
 - paranteser .. Står curseren ved en parantes begynd, find matchende parantes slut, og visa versae.
Står curseren ved < , find matcende > , og visa versae.
Står curseren ved et <ord, find matchende </ord, og visa versae.
 - Sortermenuen ...alfabetisk eller numerisk, al tekst eller kun tændte blok, hele linier eller blokindmad
 - Afslut (tastaturgenvej: Esc)
ø9 Menupunkt vis:
 - Man kunne overveje nogle valgfrie værktøjslinier
 - Samme vinduesstørrelse - og vinduesplacering - og gerne også scroll og curserplacering - som sidst indlæste fil. Især god hvis snuplisten er lavet så godt at den gendanner filerne med samme vinduesstørrelse som da de blev indlæst til snuplisten.
 - Filsammenligning (vuggemode): En vugge vises på statuslinien, med et klik herpå skiftes til forrige indlæste fil, med samme skærm (størrelse og placering) som gamle fil. Man kan nu sammenligne ved at stille curseren samme sted og sørge for de er scrollet lige meget. Så kan man vugge frem og tilbage mellem dem, og selv den allermindste forskel ses tydeligt som bevægelse på skærmen.
ø10 Menupunkt sorter: Sorter tændte blok
 - Alfabetisk sortering eller    numerisk sortering
 - Flyt hele linier eller flyt kun blokindmaden ( relevant ved firkantblokke )
 - Sorter osse blanke linier  eller Blanke linier flyttes ikke
ø11 Menupunkt udregn:
 - Tolk teksten fra curseren og fremad som et regnestykke, og prøv at udregne det.
 - Vælg blok nummer (A) til næste menupunkt (hvis blok er tændt er dette bloknr default).
 - Tolk teksten ved den valgte blok (her kaldet blok A) som et regnestykke, og prøv at udregne det.
 - Lav statistik på tallene i blok (A): Middelværdi og spredning.
 - Vælg blok nummer (B) til næste menupunkt. Defallt: Forrige tændte blok.
 - Tolk teksten ved den valgte blok A som en række af regnestykker, og prøv at udregne dem.
Skriv facit's til blok (B) og stop hvis blok (B) løber tør for plads
 - Overfør sidst udregnede facit til (B).
ø11 Menupunkt diverse:
bl. a. instilling af skærmfarver, og i øvrigt menu til alle faste værdier der styrer programmet og gemmes fra gang til gang.
ø12 Menupunkt hjælp:
Bl.a. et langt index med maser af stikord med så mange synonymer til stikord som muligt.