:  Retur til startside  :  Til HTML- startside


HTML koder til formularer


  :   Funktioner
  :   Attributten TYPE
  :  Søgning (eksempel på overførsel af formular til formular)
  :  Eksempler på formularer

Vælg baggrundsfarve :        


Koder: 
Funktion   Attribut
( indeni < > )
  Betydning   Afslut
<FORM>  
ACTION=
 
METHOD=
Omslutter hele formularen
http://www.server.dk/cgi-bin/e-mail?e-post-adresse
URL for anden WEB-side
POST ( til CGI - egen adresse)
GET ( til URL - anden web-side )
</FORM>
<INPUT>  
TYPE=
VALUE=
NAME=
Size=
Felter i formularen
Se nedenfor
"Det_der_skal_stå_i_feltet" blanktegn forbudt! &nbsp; tilaldt.
"System-navn" (unik for hvert felt)
Tal (ubenævnt) for bredden. NB: Virker både i Netscape og I.Explorer,
          men tallet synes at have forskellige enheder, så
          bredden afhænger af browseren.
 
<SELECT>  
Size=n
Multipe
Rulleliste
Antal punkter der vises af gangen
  Tillader at flere punkter er valgt
</SELECT>
<OPTION>  
Value="navn"
 
Selected
Punkt i rulleliste mellem <SELECT> og </SELECT>
Navn der sendes (unik for hver option)
teksten til denne option skrives mellem <OPTION> og </OPTION>

Forhåndsvalgt
</OPTION>

 


TYPE  kan  være:  

Type-navn
(Uden " ")
Betydning Value Efter afsluttende >
TEXT En tekst   
TEXTAREA Felt m. flere linier   
PASSWORD Felt til password   
CHECKBOX
 -"-   checked
Afkrydsningsfelt
  udfyldt på forhånd
Værdi der sendes txt ud for box
RADIO
 -"-   checked
Alternativknap
  udfyldt på forhånd
Værdi der sendes txt ud for knap
SUBMIT Send-knap txt på knap  
RESET Annuler-knap txt på knap 
FILE ?   
IMAGE Billedkap   
BUTTON Udfør JavaScript-kode: ONCLICK="kode" txt på knap 
HIDDEN Skjult felt   


JavaScript - KODE  kan   bl.a.   være:  

alert('Tekst til svar') Skriv "Tekst til svar" når der klikkes
bgColor='#rrggbb' Skift baggrundsfarve for hele WEB-siden
Husk: Korrekt store/små bogstaver i Java
       :    Gå til   JavaScript kodeoversigten

   
:  Til  top