Java Applets

Her et eksempel hvor java-kode indlejres i en HTML-fil.
Nedenfor vises den brugte javakode; men for at få glæde af den må du kende til java-programmering og kunne lave en kildetekst om til byte-kode med Javac.exe. Den, og dokumentation mm for java, kan hentes på Sun's hjemmeside. Der er mange megabyte at downloade, og regn med at bruge meget lang tid bagefter på at lære programmeringssproget at kende.
Med appletter er det desværre sådan, at de sjældent virker lige godt med alle browsere, se nedenfor .

Jeg har lavet en applet der hedder APPLETH.class; først viser jeg HTML-koden der kalder min applet:
   <APPLET code=APPLETH.class WIDTH=500 HEIGHT=60   NAME=ANavn > Denne tekst vises kun hvis Java ikke er korrekt installeret </APPLET>
Jeg har her valgt navnet "ANavn" som navn til den HTML-kode der kalder appletten.

Denne applet kan nu refereres (i JavaScript) med document.ANavn
I Applet-koden står nogle metoder (=procedurer), bl.a. har jeg lavet én jeg kalder setStreng(), den kan kaldes med JavaScript koden document.ANavn.setStreng(...)    ( ...  inde i den runde parantes står for den tekst der skal vises)

Så er der en formular med et tekstfelt og en knap der indeholder kode til at kalde appletten:
 <FORM name=FNavn>
 Skriv den tekst der skal vises i appletten:
 <INPUT TYPE="text" NAME="textFelt" LENGTH=50>
  Klik på knappen for at ændre teksten i appletten:
 <INPUT TYPE="button" VALUE="Skift Tekst"
       onClick="document.ANavn.setStreng(document.FNavn.textFelt.value)">
 </FORM>


Denne tekst vises kun hvis Java ikke er korrekt installeret

Skriv den tekst der skal vises i appletten:

Klik på knappen for at ændre teksten i appletten:


Java-koden:


I <APPLET code=APPLETH.class ....> står et filnavn APPLETH.class, og så SKAL java-koden være i en fil der hedder APPLETH.java, som af javac.exe compileres til en fil APPLETH.class
Kildeteksten er:
  /*******************************************************************
  APPLETH.java   programmeret jan. 2004 af Sten Larris
  Beregnet på at blive kaldt fra en <APPLET> i HTML
  Skriver en ellipse og en tekst på skærmen.
  Metoden paint() kaldes automatisk når HTML-filen starter
 *******************************************************************/

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;

public class APPLETH extends Applet {   // Husk endelig at erklære
                                        // klassen public
private Color txtFarve;
private String meddel;
private Graphics side;

public void init() {
  meddel = "Goddaw\'s do";
}

public void paint(Graphics page){
  side=page;
  setBackground(new Color(30, 0, 0));
  side.setColor(Color.red);
  side.drawOval(20,20,250,20);  // koordinater til omskrevne rektangels øv.
                                // v. hjørne, og dets længde og højde
  side.setColor(new Color(125,255,0));
  skrivStreng();
}

private void skrivStreng(){
  side.drawString(meddel,15,30);// koordinater txt's nedeste venstre hjørne
}

public void setStreng(String s){
  meddel=s;
  skrivStreng();
  repaint();
}

}  // end class


Det er nødvendigt at teste HTML-koden der bruger appletten med mange forskellige browsere, og gerne osse med nyere og ældre versioner af disse browsere - med det sidste krav kan man jo sjældent opfylde.