Frames

Når rammerne defineres, må den/de rammer der skal skifte indhold have et navn:
<FRAME Src=url Name=nn>
For at hente et nyt indhold ind i rammen skal der angives TARGET=nn:
<A HREF=url Target=nn>

Prædefinerede rammenavne

---Bestemmer i hvilken ramme dokumentet åbnes:
_blankÅbnes i nyt browser-vindue: Browsers tilbage-tast virkningsløs
_parent  Åbnes i den foregående ramme ( _self hvis ingen foregående)
_selfDen ramme der blev klikket i (default)
_topFjern først alle rammer: Der kan gås tilbage med browsers tilbage-tast

 
En alternativ måde er med brug af javaccript. Dén er god, hvis der er flere rammer der skal skifte indhold samtidig:

  <SCRIPT Language=JavaScript>

    function rammeskift(url1, url2)  {
         parent.nn1.location.href=url1
         parent.nn2.location.href=url2
    }
</SCRIPT>
   // url1 og url2 er adressen på 2 HTML-filer
// der skal indlæses i rammerne
// med navnene hhv nn1 og nn2.
// Ord med en særlig betydning i javascript
// er skrevet med skråskrift
Scriptet (dvs funktion rammeskift()) kan kaldes med:

<A Href="javascript:rammeskift('FIL1.HTM','FIL2.HTM')">
I den sidsre linie er gåseøjne nødvendige, og for at holde gåseøjne til HTML og til JavaScript adskilt, er der brugt "dobbelte" til HTML og 'enkelte' til JavaScript (jeg kunne ligeså godt have gjort omvendt).
 

Frames

Frameset
Definerer et frameset
 NN/IE  <FRAMESET   Optræder i stedet for BODY 
 NN/IE   COLS="pixels|percent%|*|*number, ..."   Angiver vandret opdeling 
 NN/IE   ROWS="pixels|percent%|*|*number, ..."   Angiver lodret inddeling 
 NN3   BORDER=pixels   tykkelse af kant 
 NN3   BORDERCOLOR=color   kanternes farve 
 NN3    FRAMEBORDER=YES|NO    3d-kanter eller `flade' kanter 
 IE   FRAMEBORDER=1|0   3d-kanter eller ingen kanter 
 IE   FRAMESPACING=pixels   tykkelse af kant 
>
</FRAMESET>
 
 indeholder FRAME-koder og/eller andre FRAMESET-koder 

Frame
 NN/IE  <FRAME    optræder i FRAMESET 
 NN/IE    SRC=url   adresse på startdokumentet i framen 
 NN3   FRAMEBORDER=YES|NO   3d-border eller flad border 
 IE   FRAMEBORDER=1|0   3d-border eller ingen border 
 NN3   BORDERCOLOR=color   farve på border 
 NN/IE    MARGINHEIGHT=pixels   lodret margin omkring frame-indhold 
 NN/IE    MARGINWIDTH=pixels   lodret margin omkring frame-indhold 
 NN/IE    NAME=string   navn til at identificere framen (som target) 
 NN/IE    NORESIZE   størrelsen på framen kan ikke ændres 
 NN/IE   SCROLLING=YES|NO|AUTO   scrollbars på framen? 
>   tom 

Noframes
koden optræder på en FRAMESET-side, og indeholder et alternativt indhold for browsere der ikke understøtter frames.
NN/IE  <NOFRAMES>   Optræder på en side med et FRAMESET.
NN/IE  </NOFRAMES>   Indeholder BODY. 
  Ref: http://www.knowware.dk/   dk/webdesign/html/oversigt.html

 
Det kan være et problem at finde kildeteksten når der bruges rammer. Derfor har jeg lavet et hjælpeprogram til NETSCAPE, så man får en oversigt over filnavnene i dens CACHE.
Filen fylder 28 kb :   Download filen NETLAES.EXE
NETLAES.EXE laver en navnefil med sti og navne til alle filerne i Netscapes cache; med lidt snilde er det muligt at lave navnelisten om til en BAT-fil, der kopierer filerne et passende sted hen og omdøver dem til de originale navne.
For at bruge programmet, download det og gå til DOS. Få nu en vejledning ved at skrive NETLAES /?