: til herbariets velkomstside Sten´s herbarium              : Til startsiden
 
 A   Russulaceae Skørhat, Mælkehat, Savbladhat
 B    Cortinariaceae-lignende muslingesvamp, trævlhat, hjælmhat, Tåreblad
 C    Cortinarius, Phaeolepiota, Gymnopilus Slørhat, Gyldenhat, Flammehat
Slægtsregistre:

  :  Latinsk register
  :  Dansk register

Artsregistre:

  : Latinsk register
  : Dansk register


  : Kronologisk liste

Om herbariet:

  : Det formelle, om ...
  : Strengt systematisk oversigt
  : Statistik for svampesamlere

 
  : Litteratur
  : Svampeatlas-nøglerne
  : Rødlistens forkortelser
  : Dyrkning af svampe
 
  : Nordeuropas svampehjul      Forstør svampehjul, Tast Ctrl- +
 
 D    Strophariaceae Skælhat, Svovlhat, Bredblad, Nøgenhat, Agerhat
 E    Psathyrellaceae, Bolbitiaceae Mørkhat, Blækhatte, Gulhat, Glanshat, Keglehat
 F    Agaricaceae Champignonfamilien (ikke fluesvamp)
 G    Sqamanitaceae, Lyophyllaceae, Entolomataceae Grynhat-familie, Gråblad-f., Rødblad-f.
 H   Tricholomataceae Ridderhat, Tragthat, Munkehat, ...
 I    Mycena, Panellus Huesvamp, Epaulethat
 J    Amanitaceae, Pluteaceae Fluesvamp, Snekkehat, Skærmhat, Posesvamp, Dråbehat
 K   Macrocystidiae, Marasmiaceae, Omphalotac... Bruskhat, Fladhat, Agurkehat ...
 L  Pleurotus, Fistulina, Schizophy... Østershat, oksetunge, Kløvblad...
 M  Physalacriaceae, Hydnangiaceae, Cyphellaceae... Honningsvamp, Fløjlsfod, Ametysthat, Væbnerhat ...
 N  Typhulaceae, Hygrophoraceae Sneglehat, Vokshat, Navlehat, Narrehat
 O   Boletales rørhat, slimslør, netbladhat
 P    Aphyllophoralesde lamelløses orden (lameller eller ej)
 Q   Gasteromycetes støvbold mv., stinksvamp, redesvamp
 R   Heterobasidiomycetes bævre-tåre-rust&brandssvamp, guldgaffel
 S   Ascomyceter Sæksporesvamape
 T   Licens, Fungi imperfectiLaver, koblingssvampe
 U   MyxomycetesSlimsvampe
 V   Algae Alger
 W   Brophyta, Pteridophyta Mos, Karsporeplanter
 X   BacteriaBakterier
 Y   Ukendt gruppe
 Z   Valgfri

Om herbariet

Dette er den rå udskrift af herbariet.
Af akademiske grunde er jeg nødt til at gøre opmærksom på:
Opdelingen i herbariegrupper A B C ...    skal ses som en rent praktisk foranstaltning, ikke som et botanisk-videnskabeligt forslag. Jeg interesserer mig mest for basidiesvampe, så de fylder mest i opdelingen. Følgende kan diskuteres:

Visse ikke-svampe er regnet med i svamperiget, det gælder bl.a. for slimsvampe.. eller svampedyr, som nogen foretrækker at kalde dem.

Slørhattene (Cortinarius) er delt op i sektionerne Phlegmacium, Myxacium, Dermocybe, Anomala, Telamonia, Rozites og resten=Cortinarius. De er behandlet somom det drejede sig om 7 forskellige slægter - det er praktisk fordi det som én slægt blev en alt for stor slægt.
 
Litteratur De anvendte forkortelser for litteratur:
Jeg bruger så vidt muligt de samme forkortelser som i "Funga Nordica" (FN).
ForkortelseForfattereTitelUdgiver, årstal
B&K:J. Breitenbach et allFungi of Switzerland
Pilze der Schweiz
Champignons de Suisse
-2005: Verlag Mycologia Luzern, Postfach, CH-6000 Lucern 6, Schweitz
CFP:Brandrud Lindström Marklund Melot MuskosCortinarius Flora Photographica-2013 Kontakt Siv Moskus E-mail
FN: Henning Knudsen & Jan Vesterhold (ed)Funga Nordica, Agrocoid, boletoid and Cyphelloid genera. Nordsvamp - Copenhagen 2008
ML:Jacob E. Lange, Morten LangeIllustreret svampefloraGEC Gad, 1961
NS:Thomas Læssøe, Jens H. PetersenNordeuropas Svampe bind I+IIGyldendal 2019
Ves:Jan VesterholtDanmarks SvampeGyldendal, 2009
PSB:Henning Knudsen, Jan VesterholtPolitikens Svampebog (6. udg.)Politikens forlag, 2007