: til systematisk oversigt over herbariet   : til herbariets velkomstside : Til startsiden

STATISTIK FOR SVAMPESAMLERE

Skriv en række tal (x-værdierne) i feltet nedenfor (brug copy-paste hvis tallene er i computeren et sted):

        Faktor (normalt 1):
Middelværdi <x>:     Spredning σn-1:     Interval <x>-σn-1 ... <x>+σn-1

Udregningen sker efter de statistiske formler:
                                               
Spredning σn-1 = ( ∑x2 - (∑x)2/n) / (n-1)

Middelværdi <x> = ∑x/n

∑x er summen af alle x-værdierne, og n antallet af x-værdier.

Eks: Sporelængden af Clitocybe fragrans fundet 9/1-2005 blev målt på 10 sporer med et måleokkular hvor der var 1,54 µm mellem målestregerne. sporelængderne var:
4,9 4,9 4,9 4,8 5,0 5,5 4,4 4,2 4,1 4,7 streger (x-værdierne). Disse tal blokkes ind og kopieres over i feltet for x-værdier, og faktor sættes til 1,54. Ved et klik på "udregn ..."-knappen, og efter passende afrunding, fås at sporelængden var 6,7-7,9 µm.