Galerina  hjelmhat

Familie  Hymenogastriaceae  

Honninggul
  :  atkinsoniana 30/10-1995
  :  clavata Kær-  04/11-1991
  :  hypnorumMos- 02/07-1987
  :  graminea plæne- 04/01-2005   18/09-1995
  :  hypnorum mos-  18/09-2010   00/00-1978
  :  marginata randbæltet  09/12-2006   05/10-2001   13/11-1998   12/10-1997   07/10-1997   03/10-1996   17/10-1992   17/10-1984   04/10-1984   23/10-1983   21/10-1982
  :  mniophila Olivengul hjælmhat 24/10-1991
  :  paludosa Mose-  22/08-1989   18/06-1989   02/06-1986
  :  pseudomycenopsis  30/10-1995
  :  pumila  
  :  sideroides   08/11-2014   07/11-2010   20/11-2010   15/11-1991
  :  tibiicystisHængesæk-  27/10-1991
  :  vittiformis dunstokket  18/09-2010
  :  sp.208   19/10-1995
  :  sp.230   26/10-1999
  :  sp.dimorphocystis   13/04-1987 :
  :  sp.SL19010 Marginata-lign. 06 09 2019Galerina  atkinsoniana A.H.Smith
Litt: Mos 423, DS 455, BK V 407, FN 802,
@DKAtlas, @Mycologia 45: 894, @Agro fungorum
Atlas har en sær adresse med et #-tegn til sidst, glemmer man den det ud som ikke fundet i DK. Noget på at der er to arter, en der er meget rød og en der er gul, man har nok overset dette fordi man har set sig blind på mikroskopien?
Se osse Thomas Kehlet fund 10/10/2013 af den lignende Galerina perpleksa.

FUND 30/10 1995
Galerina atkinsoniana
,
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Koed nær Kolind  56.3654ºN, 10.5500ºØ ±25 m
Værtstræ: græs   Økologi: I græs, fugtig eng med græssende køer, velgødet
Hatdiameter på foto, max 2,1 cm
film nr 1995q      billednr på film: 30-36   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95089. Atlas SL1995-496163
Hat stærkt hygrophan men langsomt udtørrende, som våd stærkt randstribet, lyse farve lyst okkergul. Noget klæbrig, med afdragelig, tynd hathud.
Lameller meget brede, bredt tilhæftede-nedløbne, slet ikke udrandede.
Stok med forgængelig, hudagtig ring. Masiv.
Hatkød tyndt (under ½ mm) men tydeligt.
Lugt svagt melet, smag stærkt melet.
Spp okkerbrunt, sporer glatte til fint ru uden plage, uden kimpore, tykvæggede (½-1 µ)
sporemål lam.mase KOH:
   11,0 10,3 13,2 14,1 13,1 13,0 11,8 10,3 12,0 11,4 µ (10,7-13,3)
 x  6,4  5,9  7,2  7,0  7,1  7,2  6,3  6,5  7,1  6,9 µ ( 6,3- 7,2)
 .
Lam.egg med cheilocyst. der er farveløse i luftmikro og farves kraftigt rødbrune i KOH (se fig. i fotojournal).
Pleurocystider får ingen farve i KOH.
Fleste basidier 4-sporede, men både 1- og 2-sp. set.
Lam.trama med små utydelige øskenceller, men øskenceller set.
Hathudshyfer med øskenceller som lam.trama, og med en del korte cylindriske celler, f.eks. 50 x 15 µ, og nogle få syleformede cystider, der er brune i KOH.
-------------
Herb.tjek marts 2014: Der er et billde B&K V 418 angiveligt af G. moelleri (syn. for pseudomycenopsis), som ikke ligner fund fordi randstriberne mangler; atkinsoniana er afbilledet på nettet, bl.a. Tomas Kehlet's billede
fund @DKAthttp://svampe.dk/soeg/rapportside.php?DKIndex=14098>@DKAtlas); billederne i DKAtlas af Tomas Kehlet (Atlas TKH2013-517548 (31/08-2013) og Thomas Læssøe tl2007-139683 (13/12-2010)) ligner nogenlunde omend jeg ikke kan genfinde ringzonen fra mit fund. DKAtlas har en lang række andre fund af angiveligt G. atkinsoniana hvor svampen er helt gul, det må næsten være en anden art, de har nok stirret sig blinde på mikroskopien. Men jeg døber fund om fra pseudomycenopsis til atkinsoniana. Imod den nye bestemmelse taler hatdiameteren, den var ca 2 cm bred, ig iflg litt skulle den kun være 3-10 mm bred. Galerina perpleksa er lidt størrer, måske et bedre forslag.

Galerina  clavata (Velen.) Kühner        Kær-hjelmhat
Lat. synonym: G. heterocystis Litt: Lge 130B, DS 456, B&K V 414, FN 790,
@DKAtlas

FUND 04/11 1991
Galerina clavata
  Kær-hjelmhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ramten Skov, nær Ramten Hedevej  56.4493ºN, 10.5949ºØ ±50 m
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet skovsti i granskov
Hatdiameter på foto, max 1,6 cm
film nr 1991r      billednr på film: 17-20   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91124
Hat stærkt hygrophan. Stok ung med korte lyse længdefnug. Uden lugt.
Sp.  10,1 11,4 11,0 10,7 10,6 11,1 10,4 11,0 µ (10,4-11,2)
  x   5,7  6,3  5,8  6,5  6,6  6,8  5,9  5,9 µ ( 5,8-6,6 )
sp. fint ru, tykvæggede (>1µ), uden kimpore. Cheilocyst. karaffelformede. Cyst. på stok ikke set. Bas. 4-sporede.
Lam.trama uden øskener.

Galerina  fennica
Author: A. H. Smith 1964
Litt: Mos 419, DS-, FN 792
Nævnt i FN s 792 som forvekslingsart til sphagnicola. Mit eneste fund var dog en fejlbestemt Galerina
hypnorum, Mos-hjælmhat.

    Galerina  graminea        Plæne-hjelmhat
Author: (Vel)Kühn Lat. synonym: G. laevis (Pers.)Singer, nom. illeg.
    Litt: FAD 131B, RH526, BK V 416, FN 791,
@Mycokey, @DKAtlas

FUND 04/01 2005
Galerina graminea
, plæne-hjelmhat
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Birkenæs, Dæmningen 18, 8560 Kolind  56.3878ºN ,10.6585ºØ ±25m. 
Værtstræ: græs   Økologi: Græsgang til køer, i græs
Hatdiameter på foto, max 1,6 cm
film nr 2005a   
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarie journalnr SL05007. Atlas SL2005-246111
Hat hygrophan, randstribet, afrundet med flad top og mørk plet i centrum. Sammenlignes med billede af G. graminea (=laevis) i Rymann var hatten meget højere i faconen, men ikke nær så høj som på billedet af G. graminea (=laevis) i Breitenbach. .
Lameller bredt tilhæftede og let udrandede, L=21, 19, 22, 21.
Stok næsten cylindrisk, udvidet opefter, gerne med hvidt myceliefelt nederst men ellers glat.
lugt 0 (ikke melet!), smag svag, mild.
Sporepulver ret lyst: Koralrødt til cremegult.
Mikroskopien i KOH drillede; det gik meget bedre at se både sporer og cystider i Melzner+kloral. Sporer svagt dextrinoide, sporemål (kloral, x 1,54 µm):
  4,3  4,8  4,8  5,1  5,0  4,5  5,0  5,2  4,2  4,9 (=> 6,8-7,9 µm)
  3,3  3,9  3,7  3,2  3,3  3,1  3,8  3,4  3,4  3,1 (=> 4,8-5,7 µm)
Cheilocystider ru (i Melzner+kloral), aflangt cylindriske med lille men meget rundt hoved.
bemærkninger: Fra MycoNews Galerina laevis-> Atlas som G. graminea. Mine kommentarer: Denne svamp synes jeg er alt for mørk til at være G. graminea. Den blev opr. rap. til MycoNews som G. laevis, og fundet overført til Atlas som G. graminea, fund godkendt og forøvrigt uden billede. Nu (januar 2013) fandt jeg billedet frem og synes den er alt for mørk. For øvrigt burde findestedet rettes til Koustruplund............ Hat hygrophan, randstribet, afrundet med flad top og mørk plet i centrum. Sammenlignes med billede af G. graminea (=laevis) i Rymann var hatten meget højere i faconen, men ikke nær så høj som på billedet af G. graminea (=laevis) i Breitenbach. . Lameller bredt tilhæftede og let udrandede, L=21, 19, 22, 21. Stok næsten cylindrisk, udvidet opefter, gerne med hvidt myceliefelt nederst men ellers glat. lugt 0 (ikke melet!), smag svag, mild. Sporepulver ret lyst: Koralrødt til cremegult. Mikroskopien i KOH drillede; det gik meget bedre at se både sporer og cystider i Melzner+kloral. Sporer svagt dextrinoide, sporemål 6,8-7,9 x 4,8-5,7 µm. Cheilocystider ru (i Melzner+kloral), aflangt cylindriske med lille men meget rundt hoved.
.....Skrevet ca. 1.jan 2013 af Sten Larris......
ligner det ikke snarere en Tubaria?
.......... Skrevet den 02/19/2014 18:27:56 af Thomas Læssøe ..........
jo, det er vist ikke en Galerina, og ikke graminea... Måske Laccaria, Mycena?
..... Skrevet den 02/19/2014 20:18:23 af Tobias Frøslev ..... og fund afvist
Nej det ligner ikke en Tubaria, den er rigtignok meget mørk hvis den skal hedde G. graminea men bortset fra farven ligner den rigtig godt. Eller man kan hævde det er en ny art af Galerina. Desværre ser det ikke ud til at jeg har gemt belæg.
.......... Skrevet den 02/21/2014 23:16:56 af Sten Larris ..........

FUND 18/09 1995
Galerina graminea
, plæne hjelmhat finder: SL    
Bestemmelsen er usikker
bestemt af SL
Findested: Mellem Vivild og Nørager, nær Nørager bæk
Værtstræ: græs   Økologi: Græsgang, på græs
Hatdiameter på foto, max 1,0 cm
film nr 1995d      billednr på film: 15-23   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95021. Atlas SL2005-246111
Lugt 0. Stok glat- i mikro lav forstørrelse ses en del hyfeender/cystider i hele stokkens længde.
Sporer glatte, tykvæggede. Sporemål KOH:
  9,8  9,2  9,0  8,9  9,3  9,4  9,0  9,1  9,9  9,3 µ (9,0-9,6)
x 6,8  6,4  6,9  6,1  6,0  5,8  6,0  6,2  6,7  6,4 µ (6,0-6,7).
Cheilocystider 50x10 µ, flaskeformede-lancetformede. Ingen pleurocystider. Basidier 4-sporede, lam.trama uden øskenceller.
Diskussion:
Rymann s 526 viser G. graminea (=laevis) der minder meget om fundet; måske Rymann har lidt fladere hat. Derimod skriver R. at cheilocyst skal være med afsat hoved, og angiver væsentligt smallere sporer end på mit fund.
Iflg DS s 455 skulle G. laevis lugte af mel, hvilket hverken Rymann eller Bon eller J.E.Lange kan bekræfte.
G. laevis (=graminea) iflg. litt:
                  Sporemål              Cystider
Rymann s. 526:  7-10   x 4-5,5 µ
Bon s. 249:        9   x 5
Moser s. 420:   7-10,5 x 4-5,2 µ        leicht kopfig
JEL IV s. 40:   7½-9   x 4½-5 µ         Slightly capitate

Galerina  hypnorum        mos-hjelmhat
Litt: Lge 130A, J&M Lange 175, BK V 415, Ves 378, FN 792,
@DKAtlas
Et fund ombestemt til vittiformis.

FUND 02/07 1987
Galerina hypnorum
  Mos-hjælmhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Skoven ved Albøge pr. Trustrup.  56.4493ºN, 10.5949ºØ ±75 m
Værtstræ: Jord blandt græs og mos   Økologi: skov
film nr 1987h      billednr på film: 28-31   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87046
Hat   0,8-1,2 cm bred,   0,4-0,6 cm høj,
Stok  5 - 7   cm høj,    0,7-1,5 mm tyk.
Hat hygrophan, våd randstribet 5C6=pompejansgul, udtørrende 4A2=gullighvid, relativ høj konisk facon. Stok lang, tynd, rank, 6D5=solbrændt, lidt lysere foroven, brunere forneden, uden knold, forneden med ret kraftige, hvide mycelietråde, ellers nøgen - dog ses i lup enkelte uldne, lyse trævler opad stokken.
Lameller meget brede, fjerne, bredt tilhæftede, 8D5=rødbrune, kun svagt mørknende ved sporemodningen, ensfarvede.
Kød lyst, af hattens lyse farve, kødlag i hatten tydeligt. Lugt 0. Smag først 0 - snart fad-sødlig.
Sporeaftryk ca. 6B4=gråorange. Spore svagt nubrede, uden kimpore eller plage, apicus tydelig, sporemål:
i glycerol:  8,2  7,8  8,1  9,0  9,0  µ  (7,9-9,0)
           x 6,3  6,3  6,0  6,2  6,2  µ  (6,1-6,3).
i KOH:       8,5  8,2  9,2  8,8  9,0  µ  (8,3-9,1)
           x 6,5  6,0  6,5  6,2  6,0  µ  (6,0-6,5).
Cheilocystider talrige, spidse med hoved, 50 µ lange, 8 µ tykke forneden, 4 µ tykke foroven, ofte med let gulligt hoved. Hoved op til 10 µ tykt, gerne mindre. Cheilocystider hyaline undtagen hovedet. Hyfer i lam.trama med øskenceller. basidier 4-sporede, 25 x 10 µ.
* I fotojournal ”1987 h-v” side 48ff tegning af svampen og af cheilocystider.
Sendt til Jan Vesterholt (som G. fennica). Retur dec. 1991 med påtegningen ”næppe”. SL: Herbarietjek: Den har cystider på hat og på stok i fuld længde. Den lader sig ikke nøgle ud efter ”Danske Storsvampe” og nøgler fint ud efter Moser til G. fennica, så det tror jeg på.
Herb.tjek januar 2013: Bekræfter fennica. I.f.t. hypnorum, FN 792 skriver om fennica som forvekslingsart til hypnorum, og at fennika gror på sphagnum. Iflg Moser gror hypnorum næppe på sphagnum. Et par dage senere ombestemte jeg den atter til hypnorum.

Galerina  marginata        randbæltet hjelmhat
Lat. synonym: G. unicolor, G. automnalis
Litt: J&M Lange 175, BK V 417, RH 527, Dähncke 833, Ves 379, FN 801,
@MycoKey, @DKAtlas

Galerina  unicolor        ensfarvet hjelmhat
blev tidligere regnet for en selvstændig art, men nu slået sammen med marignata. Jeg har dog givet den varitetstatus, Galerina marginata var unicolor. Helt tilsvarende for G. autominalis.
Litt: Mos 422, DS 454, BK V 431
Noget tilsvarende gælder for Galerina  autominalis Litt: Mos 422, DS 454, BK V nr 408-9

FUND 02/12 2013
Galerina marginata
, randbæltet hjelmhat
finder: SL  bestemt af Torbjørn Borgen
Findested: Rimsøvej, overfor indkørslen til nr. 23, 2 m S for Rimsøvej.  56.47832ºN, 10.77125ºØ ±5 m
Værtstræ: måske bøg   Økologi: Blandet lævskov med bøg, el m.fl.
film nr 2013a  Herbarie:    Uden belæg      Herbarie journalnr SL13071. Atlas SL2013-656361
Hygrophan, som våd lyst beige, hvidligt udtørrende, men aldrig randstribet.
Vist til julemødet samme aften i Østjysk lokalafd. af svampeforeningen. Torbjørn sagde "Randbæltet hjælmhat, og den lugter osse melet". Jeg smagte på den, og ja, den smagte melet.

FUND 09/12 2006
Galerina marginata
, ensfarvet hjelmhat
var unicolor
finder: SL  bestemt af SL
Findested: S for Mårup, småskoven ved Langelinie
Værtstræ: gran   Økologi: granskov, på tynde kviste i jorden, og på jord.
Hatdiameter på foto, max 2,8 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 9
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06115
Hygrophanfoto hatÞ 1,9 cm
Hat tør, uden hathud.
L=21,19,21,27
Eftersmag noget melet.
Sporemål (lam. mase KOH, x 1,54 µm):
   5,8  5,9  5,5  6,0  4,7  5,6  5,9  5,2  5,1  6,0 => 7,9-9,3
 x 3,2  3,9  3,2  2,9  2,9  3,0  3,0  2,9  2,7  3,4 => 4,3-5,3 µm
Lam.egg tæt besat med smukke langhalsede flaskeformede cystider.
-----------------------------------------------------------
Diskussion: Det kan diskuteres om dette fund skal kaldes G. marginata eller G.
marginata var unicolor.
For unicolor taler voksestedet, og det at den groede enkeltvis.
For marginata taler at der ikke er en differentieret hathud.

FUND 13/11 1998
Galerina marginata
, randbæltet hjelmhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Ørum dj, småskov lige syd for hovedvejen, 400 m Ø for Knivej-gaflen
UTM koordinater: PH047565
Værtstræ: gran   Økologi: Granskov, nålebund, på granpinde i og på jorden
Hatdiameter på foto, max 2,1 cm
film nr 1998k      billednr på film: 26-31   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarie journalnr SL98076
Lugt svag, smag stærk-melet. Stok i gulbrune farver, meget mørk nedefter.
Cheilocystider som beskrevet i fund 27/10-91: Oppustet basis og med lang hals.
L. trama med øskenceller.
Sporemål (lam.mase KOH, enhed 1,54 µm):
   6,8  6,1  6,7  5,8  6,3  5,8  5,2  6,5  6,1  5,9  ( 8,6 -10,2 µm)
   4,1  3,7  4,0  4,0  3,9  3,7  3,8  3,8  3,7  4,0  ( 5,7 - 6,2 µm)
Spore ru med ½ µm tyk væg, uden plage (immersion).
........
Diskussion: Svarer helt til fund 27/10-91. Passer ret godt med Moser s. 422
(marginata) hvad sporemål angår; men sporerne på fund mangler en plage.
Iflg. Moser må kombinationen ru spore uden plage kun forekomme hvis lam.trama
er uden øskenceller - og da havner man i en anden Galerina-undergruppe.
Rymann (527) beskriver svamp med cylindriske cheilocystider og lys stok, så det
er næppe marginata. Den mørke stok på mit fund kan dog skyldes den sene årstid
(mit fund i november, Rymann's i august).

FUND 12/10 1997
Galerina marginata
randbæltet hjelmhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, enden af Søholmvejen
Værtstræ: Gran   Økologi: Granskov, på stammen af lille væltet grantræ (og ved siden af på smågrene)
Hatdiameter på foto, max 2,4 cm
film nr 1997h      billednr på film: 31-36   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: Foto 1997i ..-.. samfoto (se nedenf
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97048
Smag noget sødlig-vammel-melet, også med bitter komponent.
Foto 1997i 4-7 er samfoto med Galerina marginata
                              Kuehneromyces mutabilis (Lam.vis. HatÞ 4,7 cm)
                              Hypholoma capnoides
                              Hypholoma fasciculare
på løvtræstub, hvor der voksede foranderlig skælhat. Fotokvalitet 10.
Foto på lange led, i glas

FUND 07/10 1997
Galerina marginata
, ensfarvet hjelmhat
var unicolor
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Kanopladsen ved Kolind  56.3638ºN, 10.5846ºØ ± 20m
Værtstræ: Træflis   Økologi: På gammel træflis
Hatdiameter på foto, max 3,6 cm
film nr 1997g      billednr på film: 17-29   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97040. Atlas SL1997-496161
Hat kraftigt randstribet, hathud aftrækkelig, højst fedtet ikke slimet.
Smag álà umodne hasselnødder, noget bitter, ikke tydeligt melet. Lugt
vammel-sødlig.

FUND 03/10 1996
Galerina marginata
randbæltet hjelmhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, enden af Søholmvejen  56.460ºN, 10.495ºØ ± 200m
Værtstræ: Gran Træ   Økologi: På nedliggende grankæp på jorden
Hatdiameter på foto, max 1,9 cm
film nr 1996d      billednr på film: 33-35   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL96020. Atlas SL1996-496156

FUND 17/10 1992
Galerina marginata
, ensfarvet hjelmhat
var unicolor
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Femmøller, mellem Molslab. og vandet
Værtstræ: græs   Økologi: Eng, ret fugtigt, med græssende køer, græs og lysesiv
Hatdiameter på foto, max 1,5 cm
film nr 1992n      billednr på film: 17-23   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92098
Hat stærkt hygrophan - foto viser kun den helt våde form.
Kendt på hathudshyferne.

FUND 17/10 1984
Galerina marginata
randbæltet hjelmhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Langeland
film nr 1984h      billednr på film: 27-28   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84054

FUND 04/10 1984
Galerina marginata
randbæltet hjelmhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Nær Rodskov
Værtstræ: træ af bøg   Økologi: På trøsket bøgestub
film nr 1984g      billednr på film: 21-22   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84043
Herbariemateriale samlet, men blevet væk ?


FUND 05/11 1983
Galerina marginata
, ensfarvet hjelmhat
var unicolor
finder: SL  bestemt af SL
film nr 1983h      billednr på film: 0-7   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL83037
Hat  1,2  1,4  1,4  0,9  0,8 cm bred,
fladt halvkugleformet, næsten eller helt uden pukkel. Ensfarvet gul, først
fint randstribet, udtørrende mat gul (næsten samme farve) men uden
randstriber, og en overgang med en smal, mørkere rand. På tørre eksemplarer
med aftagelig hathud. Hatoverflade først glat og noget
fedtet, senere tør og med små fordybninger.
Lameller under lup fint spættede, lamelkant kun lidt
lysere end resten. Lameller brede og bredt tilhæftede,
antydningsvis udrandede/nedløbne.
Stok af hattens farve eller lidt mørkere, ofte med lys
ringzone, og da er stokken lysest over ringen.
Stok 3  1½  1½  1,2  1,7  cm høj, krum, hul, ikke
særlig sprød.
Kød af hattens farve, mørkere nedefter i stokken.
Tydelig lugt, noget NH3-agtig.
Smag mild, svag.
Avistest negativ.
Kød svag rødlig farvereaktion med HCl,
    kraftig rødbrunt med fortyndet NH3.
Cystider aflange, keglestubformede, 15-25 x ca. 4 µ.
Svampen enkeltvis voksende eller 2-3 sammen.

FUND 23/10 1983
Galerina marginata

var: autumnalis
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Moesgård Strand  56.0890ºN, 10.2430ºØ ±50m
Værtstræ: træstub af løvtræ   Økologi: skov
film nr 1983f      billednr på film: 31-37   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL83029. Atlas SL1983-496146


FUND 21/10 1982
Galerina marginata
, ensfarvet hjelmhat
var unicolor
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22, Kolind
Værtstræ: træ   Økologi: Skyggefuldt sted i græs på pinde i jorden
film nr 1982c      billednr på film: 20-36   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    dias i glas haves    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested    studieoptagelse   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL82015

Galerina  mniophila        
Litt: FAD 131A, Mos 426, DS 456, FN 799,
@DKAtlas
Det danske navn ”Olivengul hjelmhat” bruges, til trods for at hatten næppe er olivengul.
Olivengul h., mniophila har L=15-20, en stok der udvider sig lidt nedefter, og som ung med ret sparsomme slørrester på hatrand og stok.
Kær-hjælmhat, G. clavata, har L=10-15, slørrester som små korn nederst og lidt grovere opadtil, og stokken udvider sig en smule nedefter. Vokser næsten lige så fugtigt som paludosa.
Mos-hjælmhat, G. hypnorum, har L=7-15, næsten intet slør, og store lameleggcystider der ses i en kraftig lup.
Mose-hjælmhat, G. paludosa, L=14-22, vokser på sphagnum på meget fugtig bund. Har oftest tydelig ringzone og slørrester af store fnug under ringzonen, små prikkede slørrester (cystider?) over.
Phi 228a skulle angiveligt forestille mniophila men jeg regner foreløbig ID for usikker. Det piner mig at stokken er tilspidset nedefter.

FUND 24/10 1991
Galerina mniophila

Formodentligt fejlbestemt
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ramten skov, nær Keramikgården
Værtstræ: gran og lærk   Økologi: Nåleskov, gran og lærk, på pinde og nåle i jorden
Hatdiameter på foto, max 16 mm
film nr 1991o      billednr på film: 33-37   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    også på elektronisk form   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91105
Hat Þ lam.visende fotomax 20 mm.
Stok sortanløben (godt kendetegn - sker efter plukning automatisk). Lameller bredt tilhæftede, lamelegg savtakket (lup). Lugt og smag tydeligt melet.
sp. 11,2 11,2 11,0 10,8 10,0 10,0 10,0 12,4 11,2 11,0 µ (10,1-11,6)
  x  6,9  7,0  6,8  7,2  6,0  6,1  5,9  6,5  6,9  6,9 µ ( 6,2- 7,1).
Fig. cheilo- pleurocystider og spore i fotojournal.
Cheilocystider talrige, me lang og bred snabel, 60 x 12 µ. Pleurocystider lancetformede, 60 x 11 µ.
Hathudshyfer aflange celler uden øskener, med cystider 20-25 x 7-9 µ. Stoktop med cystider, stokbasis uden.
Ifølge ”Danske Storsvampe” skulle den have øskenceller. Mosers nøgle er helt hen i vejret.
Januar 2013: mniophila har en lys, lidt gennemskinnelig stok, så det kan dårligt være mniophila.


Galerina  paludosa        Mose-hjelmhat
Litt: Mos 419, Lge 130C, DS 454, BK V 419, RH 525, Dähncke 832, JV 379, FN 798,
@Mycokey, @DKAtlas

FUND 22/08 1989
Galerina paludosa
, Mose-hjelmhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, Nørager Mose.  56.456657ºN, 10.519924ºØ ± 50 m
Værtstræ: Hængedynd, Sphagnum   Økologi: Mose
Hatdiameter på foto, max 1,7 cm
film nr 1989b      billednr på film: 25-29   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89026. Atlas SL1989-496142
Stod med foden dybt i vand.


FUND 18/06 1989
Galerina paludosa
, Mose-hjelmhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm, Nørager Mose, Vest for indhegnede mose  56.4550ºN, 10.5061ºØ ± 75m
Værtstræ: Sphagnum   Økologi: mose
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89012
Hatoverflade med cystider, celler rundagtige.
Hygrophan, på nogle af svampene i et vist udtørringsstadium med mørkebrun
midte omgivet af okker zone, men den okker farve meget grålig.
Lugt svagt ræddikeagtig.
spp frisktfældet rødligt rustbrunt, mørkere i KOH. sp. 10,5 x 6,7 µ.
Cheilocystider med rundt hoved.
hat diametre 1,2-2,1 cm

FUND 02/06 1986
Galerina paludosa
, Mose-hjelmhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Nørager Mose (Løvenholm skov)  56.455092ºN, 10.508723ºØ ±150 m
Værtstræ: sphagnum   Økologi: Mose, på hængedynd
film nr 1986a      billednr på film: 16-17   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested      NB om foto: 1986a 24-26: Bot. foto   9
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86008. Atlas SL1986-496143
Fotograferet igen fra samme lokalitiet  1986a 24-26
(botanisk foto).
Hat  6   10   12  16   21  mm bred         (7  -19)
     5    7    6   7    8  mm høj          (5½ - 8)
stok 6,9  8,9  9,2 8,0     cm høj          (7  - 9)
     2    2    1½  2    2½ mm tyk foroven  (1,7-2,4)
     2    2½   3   3    3  mm tyk forneden (2,3-3,2)
     3    4    4   3       mm tyk knold    (3  - 4 )
.
Hat bredt kegleformet, randstribet som våd, med hvide
velumrester, mørkt brun (6E6), hygrophan, udtørrende
5C6 (fra mørkt tobaksbrun til lyst nøddebrun); den
den tørre farve så jeg dog ikke da jeg plukkede den, skønt
vejret havde været tørt og solrigt. Hat våd glinsende, men
kun svagt fedtet. Som tør glat, let fløjelsagtig.
Stok vandet, med hvid ringzone og hvide velumrester nedad
stokken, mørkest lige under ringen: 6C6=karamelbrun, opefter
og nedefter gullig abrikosfarvet (4-5B5), i den ret svagt
afsatte knold dog lysegrå (B1). Stok hul, kød blødt ikke
særlig trævlet.
Velum hvidt, veludviklet, på unge eksemplarer omsluttende
hele hatten, brydes hudagtigt efterladende randslør + ring
+ fnug på stokken.
Lameller ret lyse, siden gule, middelbrede, middeltætte,
tynde. Lamelkant lige, uden eller med kun lidt lysere egg.
Lugt svag.
Smag svag, let nøddeagtig, med antydning af bitter eftersmag.
Sporeaftryk gulbrunt 5C7=okker.
Sporer ru, med kimpore.
Sp.  11  8½  8  8  8½  8  10  8 µ      (7,6 - 9,9)
  x   8  7   7  6½ 7   6½ 7   6 µ      (6,3 - 7,5)
Cheilocystider ret små, ca. 12 µ, med hoved. Chrysocystider ca. 50 µ lange.
Sendt til Atlas som G. paludosa med flg.kortere beskrivelse:
Litt: R&H, DS, Dähncke; senere artsadskilt fra tibiicystis ud fra Ves, FN: Sløret på stokken ligger i tværgående bælter og forsvinder stort set når det når op til ringen. Detailbeskrivelse på min hjemmeside, men jeg skulle mene at dette var tilstrækkeligt til sikker bestemmelse.
Svar:
hvordan udelukker du Phaeogalera stagnina? Din svamp har tilsyneladende en meget mørk hat. Hvad med sporerne? :-) .......... Skrevet den 01/17/2013 17:14:44 af Thomas Læssøe ..........
På min hjemmeside www.stenlarris.dk/herbarie har jeg skrevet en gigalang beskrivelse af dette fund, bl.a.
Sp.  11  8½  8  8  8½  8  10  8 µm      (7,6 - 9,9µm)
  x   8  7   7  6½ 7   6½ 7   6 µm      (6,3 - 7,5µm) (=> Q=1,17-1,34)
Litt, P. stagnina (R&H, B&K) 11-18 µm x (RH: 6-7, BK: 7-10) µm, altså både sporemål og Q væsentligt størrer. Men min mikroskopteknik dengang var ikke så god som da den var bedst så det kan være mig der har målt dårligt. Du har ret i at den ligner Rasmus Ejernæs's fund af stagnina RE2010-95889 mere end den ligner G. paludosa. Jeg sender dig en lille stump, så kan du desuden se om sporen har kimpore.

Galerina  pumila (Pers:Fr)M.Lange     Honninggul hjælmhat
Lat. synonym: mycenopsis (Fr:Fr)Kühner, vexans A.H.Sm. & Singer), Viscidula P.D.Orton, Nybergii A.H.Smith     Litt: FN 796,
@MycoKey, @DKAtlas

Galerina  sideroides
Lat. synonym: Galerina stylifera
Litt: Mos 425, DS 454, BK V 426, RH 527, FN 787,
@DKAtlas
BK V nr 426 kaldes G. stylifere, som iflg RH osse er en var af sideroides: Galerina sideroides var stylifera. BK V nr 424 kaldes G. sideroides, men ikke sanktioneret af FN ligesom nr 426.

FUND 08/11 2014
Galerina sideroides

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, Præstevej. Fra Hemmed, 230 m ØNØ-på ad præstejej og 25 m S-på ad Vestre Linie, 15 m tv ind i skoven. 56.4979ºN, 10.7456ºØ ±10m
Værtstræ: Gran   Økologi: Mosbegroet granskov, på nåle eller småpinde i jorden
film nr 2014a Herbarie:    Herbariemateriale haves herbarie: SL Herbarie journalnr SL14050.
Noget hygrophan, randstribet som våd, som tør mat, og uden spor af at den var en smule fedtet som våd. Ring mangler.
Smag behagelig, som kød eller rå fisk, ikke stærk. Lugt 0.
Sporefældning varmt brunt ca. #702030.

FUND 20/11 2010
Galerina sideroides

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, Kjeldshøjvej.  56,50482ºN, 10,74360ºØ ±100m
Værtstræ: Gran   Økologi: Mosbegroet granskov, på nåle eller småpinde i jorden
Hatdiameter på foto, max 2,8 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herbariemateriale haves herbarie: sendt til JV 22/11-2010 og blevet væk. Herbarie journalnr SL10121. Atlas SL2010-139112
Hygrophan, fedtet og randstribet som våd, som tør flødefarvet, mat, og uden spor af at den var fedtet som våd. Stoktop fnugget over den utydelige (eller manglende) lyse ringzone, herunder med længdetrævler evt i zig-zag mønster.
Smag behagelig, som kød eller rå fisk, ikke stærk. Lugt 0.
Sporefældning kun set i tyndt lag, varmt brunt ca. #903050
Jan Vesterholt fik belægget på sine sidste dage, så det er nok væk nu.

FUND 07/11 2010
Galerina  sideroides

finder: SL  bestemt af Thomas Læssøe
Findested: Sostrup Hede, 100 m Ø for Bloksbjergvejen og 200 m N for skovbrynet nærmest Rimsø  56,48856ºN, 10,78629ºØ ±150m  
Værtstræ: Træ i jorden, på ca. 2 år gammelt brandsted   Økologi: Brandplet med nyplantede lærketræer, på træstumper i jorden.
Hatdiameter på foto, max 4,2 cm   film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL -> del sendt til JV 8/11 2010   Herbarie journalnr S10115. Atlas SL2010-137419
Opr. bestemt til
Psilocybe crobulus, derfor meget forvirrende sludder nedenfor:
Hat hygrophan, som våd fedtet, randstribet, og med afdragelig hathud.
Slør hvidt, på spæde ex spindelvævsagtigt, flygtigt men efterlader tyndt randslør og fnug på stokken. Med chrysocystider. Sporemål (lam.mase, NH3, x 1,013 µm):
   6,5 6,4 7,0 6,6 6,1 6,2 => 6,2-6,9 µm
 x 4,2 4,1 4,4 4,8 4,1 4,2 => 4,1-4,6 µm
Spist 10 stk friske svampe, de vejede 7 g. Efter ½ time tydelig, men ikke stærk, virkning.
Spist 25 g frosne svampe. Virkning efter 1 time præcis som ved 7 g.
Konklusion: Virkningen ved 7 g var nok ren placebo.
Jeg har nu set på crobula ihukommende flg litt:
DS (Danske Storsvampe), BK (B & K III nr 445), D (R.M.Dähnck: 1200 Pilze) BFF = British Fungus Flora V s. 48, G (G.Guzman ”The Genus Psilocybe”). DS nøgler makroskopisk til P. inquilina, og regner crobula for synonym. Billedet i D, og i ”Atlas” fund BTO og TS viser en svamp med en grå¨-gråbrun stok der sortner nedefra (hos BTO er helt sort) og nok er den samme som beskrevet i BFF og desuden evt har hvide spidse skæl på hatten som ung,
G og beskrivelsen i D samt mit fund er en svamp hvor stokfarve og hatfarve er næsten ens og højst mørkner en anelse nedefra. Ingen hatskæl ovenpå den udfoldede hat, men nok et tyndt men karakteristisk hvidt randslør.
Nøglen i FN anvender mikrokarakterer i et kritisabelt omfang de er ikke nødvendigte her. P. inquilina har ikke randslør, så hvis man ellers husker at se efter på unge ex inden plukningen burde dette være skillekarakter nok.
----------------------------
Galerina? .......... Skrevet den 11/07/2010 16:42:40 af Jan Vesterholt ..........
Galerina med trådet slør, stiv og robust, og med chrysocystider. Jeg føler mig ret sikker i bestemmelsen, men nu sender jeg svampen med posten. Beklager jeg ikke havde ikke fået den på plads på min hjemmeside før sidst på eftermiddagen, men nu ligger den der med notater. .......... Skrevet den 11/07/2010 22:16:00 af Sten Larris ..........
Jeg har nu set på crobula ihukommende flg litt: DS (Danske Storsvampe), BK (B & K III nr 445), D (R.M.Dähnck: 1200 Pilze) BFF = British Fungus Flora V s. 48, G (G.Guzman ”The Genus Psilocybe”). DS nøgler makroskopisk til P. inquilina, og regner crobula for synonym. Billedet i D, og i ”Atlas” fund BTO og TS viser en svamp med en grå¨-gråbrun stok der sortner nedefra (hos BTO er helt sort) og nok er den samme som beskrevet i BFF og desuden evt har hvide spidse skæl på hatten som ung, G og beskrivelsen i D samt mit fund er en svamp hvor stokfarve og hatfarve er næsten ens og højst mørkner en anelse nedefra. Ingen hatskæl ovenpå den udfoldede hat, men nok et tyndt men karakteristisk hvidt randslør. Nøglen i FN anvender mikrokarakterer i et kritisabelt omfang de er ikke nødvendigte her. P. inquilina har ikke randslør, så hvis man ellers husker at se efter på unge ex inden plukningen burde dette være skillekarakter nok. Nøgle til opsumering: Nøgenhat med tør stok og +/- fedtet hat, afdragelig hathud, på plantedele eller træ: På mos: P. turficola på græs eller græsrødder: P. inquilina eller P. semilanceata på træ: Uden randslør: P. inquilina Med randslør: Stok gul-orange, af hattens farve, ikke sortnende nedefra: P. crobulaA Stok grå-gråbrun, først lysere end hatten, siden sortnende nedefra: P. crobulaB. Én af de to arter crobulaA og crobulaB må være en ny art, eller osse: P. crobulaA = P. crobula P. crobulaB = P. inquilina var crobula nom. ill, eller P. inquilina var crobulus
.......... Skrevet den 11/09/2010 13:46:38 af Sten Larris ..........
har de nydeligste lecythiiforme cystider og så kan Psilocybe s.l. udelukkes. Sporerne er ret små, og nærmest glatte. (SL: lecythiiforme=karaffelformede) .......... Skrevet den 04/11/2011 18:18:28 af Thomas Læssøe, som ombestemte til Galerina sideroides ..........
april 2010: Siden Thomas både har det bedste mikroskop og de bedste øjne må jeg tro på ham, skønt jeg altså ikke kan se de karaffelformede cystider.

FUND 05/10 2001
Galerina sideroides
,
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, Kolind  56.384645ºN, 10.668669ºØ ± 2m
Værtstræ: gran ved   Økologi: På rådne granstolper i hønsegården
Hatdiameter på foto, max 4,5 cm (se nedenfor)
film nr 2001b      billednr på film: 6-25   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    på den høje led    fra naturlige voksested    studieoptagelse      NB om foto: Se nedenfor
Herbarie journalnr SL01005. Atlas SL2001-496147
Fotos:                                            Hat Þ fotomax
   6-8   8: Voksestedet i hønsegården                4,5 cm
   9-13  9: Lille gruppe tættere på, i hønsegården    ?
  14-16: 7: m hvid bagg deler midtover, Én galerina  2,5 cm + Forand.Skælhat
  17-21: 7: tættere på, med hvid skråstreg           4,4 cm
  22-25: 8: Samme gruppe uden hvid skråstreg         4,4 cm
Herb.tjek marts 2014: Ombestemt fra G. marginata til G. sideroides

FUND 15/11 1991
Galerina sideroides

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven ved Langbyvej mellem Tøstrup og Nimtofte.  56.4206ºN, 10.620ºØ ±200 m
Værtstræ: fyr   Økologi: Fyrreskov, på småpinde af fyr i jorden
Hatdiameter på foto, max 1,2 cm
film nr 1991s      billednr på film: 30-32   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91135. Atlas SL1991-496164
Hygrophan, randstribet som våd. Stoktop med kornet-melet belægning. Sp. glatte,
  8,2 8,2 8,4 7,5 7,3 8,8 7,5 8,0 µ  (7,5-8,5)
x 4,8 5,0 5,1 4,8 4,9 5,1 4,9 4,8 µ  (4,8-5,1).

Galerina  tibiicystis      Hængesæk-hjelmhat
Litt: DS 453, Ves 378, B&K V 429, FN 789,
@MycoKey, @Stridvall
Billedet R&H s 526, der angiveligt forestiler G. tibiicystis, viser iflg. FN 790 i stedet G. hybrida

FUND 27/10 1991
Galerina tibiicystis
, Hængesæk-hjelmhat
finder: SL og Erik Christensen    
bestemt af SL
Findested: Ramten Skov, Ø-enden ved Ramten Hedevej.  56.450ºN, 10.595ºØ ±100m
Værtstræ: Træ, på pind i jorden, gran.   Økologi: Granplantage (Picea abies) mosbegroet sti
Hatdiameter på foto, max 2,4 cm
film nr 1991p      billednr på film: 27A-36A   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91111. Atlas SL1991-496144
Uden differentieret hathud. Lugt svagt melet, smag kraftigere harsk-melet med noget bitter eftersmag.
Sporer 10 x 6 µ med skæv plage. Med pleurocystider ca. 50 x 10 µ, oppustet med lang snabel. Hyfer uden øskener.
------------
Herb.tjek feb 2005: Flyttet fra marginata til paludosa (FN 798) ... især på grund af ringen om stokken, men desuden har marginata forskellig stokfarve over og under ringen. Fotoet viser mos der kan være sphagnum (skal være sphagnum hvis paludosa).
Januar 2013: Ligner osse tibicystis (FN 789), der har tibiiforme cystder (karaffelformede med afsat hoved), og på unge ex er stoktoppen mørkere end lamellerne. På fund er stoktoppen på unge ex mørkere end lam.
Det kan diskuteres om fund har ringzone eller ej, jeg ser ingen tydelig ringzone, og belægningen på stokken er lovlig fin til paludosa.

Galerina  vittiformis     dunstokket hjelmhat
Litt: BK V 434, Ves 378, FN 803,
@MycoKey, @DKAtlas

FUND 18/09 2010
Galerina vittiformis
  dunstokket hjelmhat
finder: SL  bestemt af Thomas Læssøe
Findested: Grenå Plantage, ved den lille kunstige sø man kommer til når man kører sydpå fra svømmehallen, og drejer til venstre når vejen ender.  56.40031ºN, 10.8882ºØ ±100m
film nr 2010a Hatdiameter på foto, max 1,1 cm
Fotoet er: Studieoptagelse
Herb.mat haves Herbarie: SL->(16/10-2010)TL
Herbarie journalnr SL10059. Atlas SL2010-116810
Fundet af SL på Grenå Naturskoles officielle svampetur. Rapporteret til Atlas-projektet.
Thomas Læssøe retter identiteten fra G. hypnorum til dunstokket hjelmhat (Galerina vittiformis) og svarer 23/3-2011:
fundet hos Jan. Ikke med sikkerhed med pleurocystider (så kunne være karstenii); sporer ret mørke, ret små og brede, tydeligt ornamenterede men ikke med tydelig plage og uden løsnende ydervæg. Ingen pileocystider set. Stok tilsyneladende med cystider i hele længden og uden velum. Hvad siger du, Sten?
Og jeg svarer 01/04/2011: Tak for hjælpen, Thomas. Jeg er desværre ikke i stand til at tjekke mikroskopien men kan nok se ud fra dine oplysninger at jeg i FN havner i nøglepunktet med vittiformis og karstenii. Randstriberne på hatten når kun havvejs ind til centrum, og osse det udelukker hypnorum - men ikke vittiformis jf billdet i JV (men ikke BK). Så alting passer med vittiformis, og da karstenii er lidt mindre og dårligt beskrevet, så jeg går helt ind for vittiformis.
Marts 2014: Randstriberne er alt for utydelige i forhold til B&K nr 433 G. vittiformis f. pachyspora (med 2-sp. bas.); men G. vittiformis f. tetraspora (4-sp. bas) har mindre sporer og utydeligere randstriber (B&K nr 434) og passer godt med fund.

FUND 00/00 1978
Galerina vittiformis
, dunstokket hjelmhat
finder: SL    
bestemt af SL
film nr 1978a      billednr på film: 1-3   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: Papramme
Atlas ID-nummer SL1978-496108
opr. bestemt til G.
hypnorum, Mos-hjelmhat, men (januar 2013) ombestemt til vittiformis da den ud fra foto gror i græs og ikke i mos.
Stent til Atlas som G. vittiformis. Svar: da voksested, dato og bestemmelse er usikker putter vi den i afvist .......... Skrevet den 01/16/2013 15:21:05 af Tobias Frøslev ..........

Galerina  sp.208        

FUND 19/10 1995
sp.208

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 16, Kolind (Birkenæs).
Værtstræ: hyld   Økologi: På nedliggende hyldestamme
Hatdiameter på foto, max 3,6 cm
film nr 1995p      billednr på film: -2-0   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95079
Hat flad, kun fint randstribet. Stok noget fladtrykt, med ring og gullig filt
under ringen, sortanløben nedefra. Træboende.
Hat Þ             3,7  3,1  2,9  1,9 cm (2,2-3,7)
Stok højde        4,4  3,2  3,9  3,5 cm (3,2-4,3)
Stok Þmax (midt)  6,0  4,3  4,5  3,4 mm (3,5-5,6)
Stok Þmin (midt)  3,2  3,2  3,2  2,6 mm (2,8-3,4)
.
Hat fladt vælvet, regelmæssig, glat, noget hygrophan; hatcentrum dog ikke
hygrophan (baljeprøve), våd 7DE6=brun (tizianrød), udtørrende 5A4=lyseorange;
farveovergangen (den skarpe grænse) dog ikke så kontrastrig, da den også bliver
lysere ved tørringen efter farveskiftet. Hatrand kun utydeligt randstribet som
våd og kun på det alleryderste af hatranden.
Hathud tydeligt differentieret fra hatkødet, og rager længere ud end lamellerne
(i.e. lamellerne når ikke helt ud til hatranden).
.
Stok med ring, over ringen brunorange 7A3=bæegrød med fine skæl, under ringen
skarpt farveskift til hvidgul belægning (slørrester?) på en sortgul baggrund,
med sortbrune pletter efter tryk. Stok hul.
Ring ret tynd men hudagtig, helt brunfarvet af sporer.
.
Lameller tætte L=31,32 I=7, tydeligt nedløbne og fortsætter som årer ned af
stokken ½-vejs ned til ringen, ret tynde og smalle (~4 mm), 6C4=lysebrune
(rødhåret), ved nøjere eftersyn (lup) med lyst gråbrun grundfarve og mørkere
prikker hvor sporerne dannes. Lamelegg tynd, lidt lysere end fladen, håret
under lup.
.
Hatkød tydeligt, ca 2 mm tykt heraf hathud ca. 0,3 mm tykt, hatkød af hattens
farve som vådt, hvidligt m citrongult skær som tørt. Stokkød lysebrunt
allerøverst, hurtigt mørkere nedefter, sortbrunt under ringen og sort ved
basis.
Lugt svag, sødlig-skovbund; efter gennemskæringen med en kraftigere
sødlig-vammel lugt, ingen mel. Smag først mild, derefter en anelse bitter,
ingen mel.
.
Hathudshyfer ca. 40 x 6-12 µ.
Cheilocyst. (fig i ”Svampenoter”)
meget langhalsede med mere eller mindre tydeligt
afsat hoved, 50-60 x 12-15 µ.
Ingen pleurocystider.
Stok med cystider, flest over ringen men også under ringen.
Basidier 4-sporede, 6-9 µ brede, lam.trama og bas.basis med øskenceller.
Sporer noget kalyptrate: Med en ru yderbelægning og en glat indervæg, i et
præparat vil nogle af sporerne have tabt ydervæggen og derfor være mindre og
være glatte. Sporer noget dextrinoide, uden plage.
Sporemål: Lam.mase i KOH, kun sporer hvor både yder- og indervæg var synlige er
målt:
yder-    10,0  9,0 10,0 10,4  9,3  9,0 10,2 11,9  9,3 10,1 µ (9,1-10,8)
mål    x  7,1  7,2  6,8  6,5  6,0  7,2  7,0  6,8  6,5  6,2 µ (6,3- 7,2)
inder-    8,2  8,8  8,9  9,0  7,9  8,0  8,3  9,5  8,0  8,7 µ (8,0- 9,1)
mål    x  5,2  5,1  5,8  5,2  4,9  5,0  5,3  5,0  5,2  5,0 µ (4,9- 5,4)
.
Diskussion: Moser levner ikke plads for en Galerina der er træboende, med
øskenceller og ru sporer uden plage.
Makroskopisk minder den noget om Galerina unicolor, men den er ikke lige så
hygrophan og randstribet.


Galerina  sp.230        
FUND 26/10 1999
sp.230

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Søby, skoven mell. Søby og Albøge, Fladhøj  
UTM koordinater: PH053486
Værtstræ: gran sphagnum   Økologi: Sphagnum i fugtig granskov
Hatdiameter på foto, max 2,8 cm
film nr 1999l      billednr på film: 11-15   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99066
Hat randstribet oftest med papil. Stok m slørrester især i nedre del.
Hatrand splitter radiært op med alderen. Lugt svag, smag melet.
.
Hat Þ           39   35   33   24   24   24   24   22   19   16 mm
Stok høj         -   50   47   46   60   57   49   48   42   41 mm
Stok tyk f.o.   4,7  5,2  4,8  4,7  3,8  3,7  3,5  4,3  3,3  3,3mm
Stok tyk f.n.    -   6,3  4,7  5,0  3,8  5,0  4,1  4,9  4,3  4,4mm
.
Hat først halvkugleformet til lidt højere parabolsk, snart affladigende med
papil, som våd brun-gulbrun og kraftigt randstribet, som tør okkergul. Hathud
aftagelig i strimler, og overfladen rynket med alderen, på nogle ex tydeligt
og karakteristisk men ikke på alle ex. Ingen hår ses på hatoversiden, glat også
under lup. Hatrand med alderen radiært opsplittet, og indtil det sker tydeligt
zig-zakket uden at takkerne følger lameller eller randstriber.
Stok væsentligt lysere end hatten som våd, af hattens farve når begge er tørre,
rank, cylindrisk eller let udvidet nedefter i hele længden, uden antydning af
knold. Stokoverfladen i hele længden, men især forneden, med en hvidlig
belægning af slørrester i et fint jævnt lag, slet ikke i bælter. Det midterste
lyse stokkød kan kaldes marv men er lovlig fast, forsvinder dog efterhånden så
stokken bliver hul.
Slør meget flygtigt men set, lyst og trådet.
Lameller ret brede (5 mm), noget fjerne (L=25-35 I=1), ret tynde, ret brede
tilhæftede (i ½-delen af lam.bredden) og højst let udrandede. Lameller varmt
orangebrune, mørkere end hatten, med tydelig lys egg, fint savtakket (lup).
Hakød tyndt men ikke meget tyndt, hygrophant, som vådt ret mørkt, tørt lyst
gulorange. Stokkød noget lignende, mørkest yderst. Lugt svagt sødlig-aromatisk,
smag noget melet eller dårligt gennemkogte kartofler, eftersmag tydeligt melet
og slet ikke bitter.
.
Sporemål (lam.mase KOH, x 1,54 µ)
   5,1  5,0  5,0  6,2  4,8  4,9  5,0  5,6  5,8  5,4  (=> 7,4-8,8 µ)
 x 3,0  3,1  3,0  3,7  3,0  3,0  3,1  3,2  3,0  3,1  (=> 4,5-5,1 µ)
Sporer ret kraftigt ru uden plage og uden kimpore.
Cheilocystider eller andre cystider ikke set, trods ihærdig eftersøgning,
heller ingen cystider set på hat- og stokoverflade.
Hathud øverst af et tyndt lag trådede celler der ikke er farvede, og som har
nogle bittesmå øskenceller (i modsætning til alle andre celler, der er helt
uden øskener). Epicutis relativt tykt, af korte celler (1½ gang så lange som
brede) og stærkt incrusierede. Hatkød af lyse celler af forskellig facon.
Basidier 4-sporede, uden øskener.
------------------------
Diskussion: Alle de galerina-arter jeg kender har cystider.
Meget lig Galerina tibiicystis (JEL 130E[som sphagnicola, der er en anden
art], Rymann 526), der dog har størrer sporer, karakteristiske cheilocystider,
ingen slørrester på stokken og ingen melsmag. Den nøgler til Tibiicystis efter
DS og tildels også moser.
Ru sporer uden plage har Moser kun i sec. ”vokser i sphagnum” og Tubariopsis.
G. vittiformis har kun lidt størrer sporer og så cystider, vokser i mos snarere
end sphagnum og har en meget mindre hatdiameter.
I sec. Tubariopsis findes G. griseipes med størrer sporer, og G.propinqua som
det måske kunne være, den angives dog at have rigeligt med cheilocystider og
en væsentligt mindre hat.@  1796.

Galerina  sp.dimorphocystis        
Litt: Mos 420, DS-,

   
FUND 13/04 1987
sp.dimorphocystis

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, Kolind
Værtstræ: Gamle aviser Økologi: Have, udendørs.
Hatdiameter på foto, max 5,0 mm (!)
film nr 1987b      billednr på film: 33-37   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested      NB om foto: Agfa film
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87009
Foto m. omvenderadapter. Se fotojournal 1986-87 side 133.
Aviserne var lagt over bøgestamme med mislykket østershatkultur under klar
plastic.
Hat 6D8=lysebrun, noget hygrophan, udtørrende ca. 5C6=okker, ikke randstribet
eller utydeligt randstribet.
Stok ca. 1 cm høj, 1 mm tyk foroven, 1½ mm tyk forneden. mørkere end hatten
ca. 6D8=”lysebrun”.
Lameller lidt lysere end hatten, brede, ret fjerne, tilhæftede, ensfarvede,
uden lys/mørk egg.
Velum hvidt, veludviklet, men forsvundet (ingen ring eller randslør) på den
 ne udvoksede svamp jeg har set. De øvrige svampe havde uåbnet hat med velum
som ring om stok.
Kød mørkere end hatten, mørkest nær hatoverfladen.
Sporeaftryk kunne ikke fremstilles: sporekast for ringe.
Sp.  9,2 10,0  9,8  9,6  9,8  8,9 10,2 10,2  9,8  9,0 µ (9,2-10,1)
  x  5,0  5,3  5,5  5,2  5,0  5,0  5,3  5,5  5,2  5,0 µ (5,0- 5,4)
sp. aflangt-afrundet elipsoid, overflade let ru, gulbrun under mikroskopet,
med oliedråber.
Cheilocyst. + pleurocyst. findes, dog svære at skelne fra basidierne, da
stigmaterne sidder tæt sammen og er små - vistnok kun to stigmatier pr
basidie men dette usikkert.
Hyfer: Fleste små, men også tykke hyfer (2 slags), begge uden øskenceller;
ialt dog set  n øskencelle sikkert i basis af cystide. Hyfer indfarves af
rhodamin G. Meltzner: Nogle hyfer + tildels sporerne brunfarves (dextrinoid).
På to indfarvninger desuden set ialt  n stor cystide der lignede en chryso-
cystide af størrelse og form, men som blev blåt indfarvet (amyloid) - ud af
denne voksede to af de tykke hyfer.

sp.SL19010
Placeret her fordi den i f.eks. DS nøgler ud som Galerina marginata. men i øvrigt ikke ligner denne, og slet ikke på hatoverfladen. Lugt og smag er også forkerte, ikke melet.

Fund 06/09 2019   sp.SL19010
finder: SL    
Findested: Findested: Emedsbovej, fra svinget 650 m mod NV ad asfaltvejen og så TV 8 m ind i skoven. 56,510075ºN, 10.7979575ºØ, +-10m.
Voksede i jord, bøge-føhne ig Gran-føhne.
Værtstræ: bøg   Økologi: Meget lille sti med bøg (nærmest) og gran.
Hatdiameter på foto, max 3,6 cm
film nr 2019a Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL19010.
Lugt aromatisk, frugtagtig, smag ligedan + tydeligt sød. Sporesafrtryk brunt til gråbrunt. Haroverflade med mørk zone i midten, og fint indvokset-radiært trævlet. stok cylindrisk, 4-5 mm tyyk med en roeagtig knold i dobbelte tykkelse, stokoverflade længdestribet af tynde, uldne tråde.
Ring hvid med (lup:) tynd brun kant, som dog muligvis skyldes sporerne.