: Tilbage til hovedoversigten
U:  Svampedyr
Slimsvampe (Myxomycetes) og Spongier

Protister - "amøberiget"  er en ikke alt for veldefineret gruppe indenfor "livets træ":
Protisterne (latin: protista) er alle organismer med en cellekerne (Eukaryota) undtagen:  Opisthokonta (dyr, Microsporidia, svampe...),  Bikonta (Alveolates, Stramenopiles, Rhodophyta, Grønne planter)
Protisterne:
MyxomycotaSvampedyr alias Slimdyr Svampelignende former 
Protozoerne Protozoa amøberDyre-lignende former
EuglenophytaEugleniderneflagellater
 
SLIMSVAMPE,  Myxomycetes
    Ceratiomyxa       Ceratiomyxaceae
    Tubifera    støvrør    Liceaceae
    Lycogala    rødært    Enteridiaceae
    Reticularia   støvpude    Enteridiaceae
    Perichaena        Trichiaceae
    Trichia    trådkugle   Trichiaceae
    Leocarpus    glatfrø    physaraceae
    Fuligo    troldsmør   physaraceae
    Physarum    støvknop    Physaraceae
    Stemonites    netkølle    Stemonitaceae
    Uidentificerede
 
  
alfabetisk efter  Danske navne
    Glatfrø      Leocarpus   
    Netkølle     Stemonites   
    Rødært     Lycogala   
    Støvknop      Physarum   
    Støvpude      Reticularia  
    Støvrør    Tubifera   
    Troldsmør     Fuligo   
    Trådkugle   Trichia