: Tilbage til hovedoversigten

T:  Licenes (Lav), Alger (algae), Fungi imperfecti     

        Licenes,  lav
              
    Peltigera Skjoldlav   
              
"Vilde planter i Norden" s. 60:
Lav (Lichenes) er en dobbeltorganisme, symbiose mellem alge og svamp.

Leksikalt: Algesvamp
Skrevet af Dorte R. Sørensen http://lablex.dads.dk/index.php/a-til-az/221-algesvamp
Phycomycetes; små svampe, hvis hyfer ikke er opdelt i celler. I ferskvand lever ferskvandsalgesvampe på døde organismer. På brød, syltetøj, fugtigt læder o. a. optræder algesvampe som mug.
NB: Denne påstand kan ikke bekræftes, jeg tror Dorte R. Sørensen har misforstået det hele, men ellers må det jo være mig.