Helvella  foldhat

Familie  Helvellaceae  

  :  acetabulum pokal  07/05-1993
  :  crispa kruset  06/10-2014   06/10-2006   03/11-1987
  :  elastica elastik-  18/10-2014   25/09-1987
  :  lacunosa grubet  24/06-1991   22/10-1989
  :  macropus højtstokket  10/07-1990Helvella  acetabulum        pokal foldhat
Lat. synonym: Paxina acetabulum
Litt: Breitenbach I nr. 25

FUND 07/05 1993
Helvella acetabulum
  pokal foldhat
finder: SL og Erik Christensen  bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 16 (Birkenæs)
Værtstræ: kastanie, bøg, eg   Økologi: vej / sti med sandet jord Hatdiameter på foto, max 5,2 cm
film nr 1993a      billednr på film: 13-17   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93001

Helvella  crispa        kruset foldhat

FUND 06/10 2014
Helvella crispa
  kruset foldhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lövenholm skov, vejen på Ø-siden af Langsø, langs begge vejkanter, 420 m N for den ældgamle hovedvej der går Ø-på fra Georgsminde. 56.4470ºN, 10.5046ºØ ±0 m
Værtstræ: jord   Økologi: Vejrabat under gamle høje graner nær bøg, lysåbent. film nr 2014a
Herbarie:    Uden belæg. Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL14033

FUND 06/10 2006
Helvella crispa
  kruset foldhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbæk-skoven, i vejkanten S for Ørbæk Skovvej, V for Jordemodervej
Værtstræ: jord   Økologi: Vejrabat under gran og eg Hatdiameter på foto, max 5,5 cm   NB: spp ej klæbrigt
film nr 2006a      Fotokvalitet: 10
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06055
spp hvidt, asci 8-sporede, I- .Sporemål (sporefældning, luftmikro. x 1,54 µm):   11,9  10,7  11,8  11,9  11,5  12,3 => 17,1-18,8 x  6,8   7,5   7,8   6,7   7,4   8,8 => 10,4-12,7

FUND 03/11 1987
Helvella crispa
  kruset foldhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: (Løvenholm) Bøjstrup Skov, Eldrupvej
Værtstræ: bøg   Økologi: vejkant blandt bøgeblade Hatdiameter på foto, max 4,1 cm
film nr 1987xf      billednr på film: 32-37   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves      NB om foto: hatbredde foto 2,8-4,1-2,5cm
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87266

Helvella  elastica        elastik-foldhat
Litt: Ves 25, RH620, Dähmcke 1111, Phil 360b, B&K I:20 (som Leptopodia elastica)

FUND 18/10 2014
Helvella elastica
  elastik-foldhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, fra Præstevej 80 m N-på ad Albækvej og så tv 48 m ind i skoven. 56.50034°N, 10.7769°Ø ±0 m
Værtstræ: gran   Økologi: Ret tæt granskov med mellemhøje graner
film nr 2014a Herbarie:    Uden belæg. Herbarie journalnr SL10039
Det lyst orange nederst på stokken findes ikke i alle afbildninger i litt.

FUND 25/09 1987
Helvella elastica
  elastik-foldhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbækgård Plantage
Værtstræ: birk, gran   Økologi: Vejkant i grus og muld og græs Hatdiameter på foto, max 4 cm bred
film nr 1987u      billednr på film: 9-11   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarie journalnr SL87179
Tegning af spore i fotojournal "Foto 1987 h-v" s. 259. Spp hvidt, næsten ikke klæbrigt.
Sporer glatte, meget afrundet supereliptiske, med én stor oliedråbe og ofte et par mindre.
Stok og hatoverside med cystider, hatunderside næsten uden.

Helvella  lacunosa        grubet foldhat
Lat. synonym: atra (? nej det kan ikke

FUND 24/06 1991
Helvella lacunosa
  grubet foldhat
finder: SL og Jesper Andreassen  bestemt af SL Findested: Paradiset (Rampten)
Værtstræ: Jord, grus, eg og gran   Økologi: skov, i vejkanten Hatdiameter på foto, max 2,6 cm
film nr 1991d      billednr på film: 11-17   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL91026
sp. 14,5 15,0 16,2 15,0 16,0 15,1 18,7 17,0 17  15,0 µ x (14,6-17,3)
    10,2 10,0 10,0 10,5 10,3 10,2 12   11,2 14   9,5 µ   ( 9,5-12,1).

FUND 22/10 1989
Helvella lacunosa
  grubet foldhat
finder: SL + Henning & Anna Götche  bestemt af SL
Findested: Ørbækgård Plantage
Værtstræ: nær lærk   Økologi: vejkant i skov Hatdiameter på foto, max 5 cm
film nr 1989e      billednr på film: 14-17   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89053
Under tørringen "puf" sporerne ud i sky

Helvella  macropus        højtstokket foldhat

FUND 10/07 1990
Helvella macropus
  højtstokket foldhat finder: SL og Erik Christensen  bestemt af SL & EC
Findested: Løvenholm, Nørager Mose
Værtstræ: bævreasp birk,   Økologi: blandskov med bævreasp, birk, bølget bunke Hatdiameter på foto, max 3,2 cm
film nr 1990c      billednr på film: 13A-20A   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90012