Ischnoderma  Tjæreporesvamp

Familie  Polyporaceae  

  :  resinosum Løv-  27/10 2018


Ischnoderma  resinosum      Løv-tjæreporesvamp
Litt:
@ MushroomExpert @ Fugle & Natur
Status i DK: EN (Endangered = Moderat truet)

FUND 27/10 2018
Ischnoderma resinosum

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbæk-skoven, fra Jordmodervej der hvor idkørslen til skovfogedgården går Ø-på, mod V 170 m ind ad stien. 5 m S for stien. 56.41959ºN, 10.66384غØ, ±20 m
Værtstræ: bøg   Økologi: På mosovergroet bøgestub, nederst på stubben
film nr 2018a  Herbarie:    Uden belæg    Herbarie journalnr SL18017
Samme stub som fund af Ganoderma lucidum (Skinnende lakporesvamp).
Svampens porer bliver hurtigt mørkere-grårøde efter grapsning.
Den samme stub indeholdt tilfældigvis osse en
Ganoderma lucidum, Skinnende lakporesvamp, som jeg fotograferede.