"> P: Heterobasidion

Heterobasidion  rodfordærver

Familie  Polyporaceae  
  :  annosum   14/09-1987

Heterobasidion  annosum        

FUND 14/09 1987
Heterobasidion annosum
  Rodfordærver
finder: SL  bestemt af SL, Jens H. Petersen
Findested: Ørbækgård Plantage
Værtstræ: træ, gran   Økologi: På stub af ædelgran film nr 1987s      billednr på film: 27-29   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL87163
Bestemt på mandagsmødet.
Porer med væskedråber.