Ganoderma  lakporesvamp

Familie  Ganodermataceae  

  :  lipsiense flad  10/08-1988
  :  lucidum skinnende  09/10-2018      05/09-1988


Ganoderma  lipsiense        flad lakporesvamp
Lat. synonym: Ganoderma applanatum     Litt: psg 79
FUND 10/08 1988
Ganoderma lipsiense
  flad lakporesvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbækgård Plantage
Værtstræ: træ bøg   Økologi: skov, på bøgestub. Hatdiameter på foto, max 11,5 cm
film nr 1988d      billednr på film: 34-37   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL88021
Sporemål OK - skiller klart fra lignende arter

Ganoderma  lucidum        skinnende lakporesvamp
Litt: JV 75, Phil 225, "Svampe" 7:8, PSG 79
Denne svamp bruges mod kræft, se
@ eller @ PubMed Health

FUND 09/10 2018
Ganoderma lucidum
  skinnende lakporesvamp
finder: Nen (?) bestemt af SL
Findested: Ørbæk-skoven, fra Jordmodervej der hvor idkørslen til skovfogedgården går Ø-på, mod V 170 m ind ad stien. 5 m S for stien. 56.41959ºN, 10.66384غØ, ±15 m
Værtstræ: På jorden i nyryddet skvov   Økologi: Skov Hatdiameter på foto, max 20 cm
film nr 2018a
Herbarie journalnr SL18006
Svampens finder: Nen Maria Kjær
Dato: Ca. 11. oktober 2018
Lokation: Ørbækgårdskoven ( jeg kan vise dig stedet)
Voksested: en rydning fra for ca. 5 år siden med genvækst af fortrinsvis birk, der nu er ca 4 meter høj.
Vækstmedium: Meget nedbrudt stub i jordniveau, jeg er ikke klar over fra hvilket træ, men diameteren var ca 60 cm. Man må kunne undersøge, hvad der er blevet fældet.
Ved siden af voksede der en flok knippesvovlhat ( mindes jeg det var)
Bedste hilsner til jeg begge, Dorte.
28/10-2011 var jeg+Dorte på stedet, og minsanten om der ikke et par meter længere inde i skoven stod en løvtræsstup (bøg?) i granskoven, med yderligere 4 svampe på; jeg plukkede 2 til mmedicin og tog et extra foto (foto nr 4 ovenfor). Herbarie journalnr SL18016.
Samme stub indeholdt tilfældigvis osse en
Løv-tjæreporesvamp, Ischnoderma resinosum, som jeg fotograferede.

FUND 05/09 1988
Ganoderma lucidum
  skinnende lakporesvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm, Troldkrat
Værtstræ: Birk. På udgået, mørt birketræ.   Økologi: Skov Hatdiameter på foto, max 10,5 cm
film nr 1988f      billednr på film: 21   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led   
Herbarie journalnr SL88036
Øverste svamp på fotoet aftørret for det brune sporestøv.
Sporer 7-11 x 5½-6½ µ => lucidum; men den havde en mørkere gråbrun zone i kødet over porelaget ligesom G. resinaceum (Se JHP "Svampenøgler" 2A10,
jævnfør : resinaceum: Breitenbach nr. 427
          lucidum:    Ryman side 199