Xerocomus  rørhat

Familie  Boletaceae  
 :   Slægtoplysninger

  :  badius brunstokket  02/08-2011   30/09-2010   11/09-2006   21/10-1992   17/08-1987   26/08-1986   15/09-1980
  :  bubalinus aurora-  15/07-2011
  :  chrysenteron rødsprukken  30/07-2011   26/08-2010   24/10-1999   12/09-1994   18/09-1984
  :  communis fersken-  20/08-2010
  :  ferrugineus vaskeskinds-  13/10-2013   03/10-2013   30/08-1986
  :  impolitus bleg  06/09-2014
  :  parasiticus snyltende  06/10-1991   06/10-1991
  :  pelletieri Lamelrørhat  07/09 1996
  :  porosporus Hvidsprukken  10/07-2011
  :  pruinatus Dugget  10/07-2011   18/09 1984   19??
  :  rubellus Blodrød  02/09-1992
  :  subtomentosus filtet  03/10-2014   20/08-2010   22/09-1999   02/09-1992   24/08-1988   01/08-1978


: Klik for at komme til Jens H. Petersen's rørhattenøgle (extern reference).

Xerocomus  badius        brunstokket rørhat


FUND 02/08 2011
Xerocomus badius
  Brunstokket rørhat
finder: SL  bestemt af JHP
Findested: Hemmed, skoven V for Keldshøjvej, nærmest Hemmed, er myldrende fuld af den
Værtstræ: gran   Økologi: Nålebund under gran Hatdiameter på foto, max 6 cm
film nr 2010a
Herbariemateriale haves
Herbarie journalnr SL11054A
Opr. bestemt til
Xerocomus ferrugineus. Jeg skrev:
Ligner meget brunstokket rørhat, men køddet (specielt hatkøddet) er vedvarende hvidt.
Sendt til "Atlas", Jens HP skrev tilbage: Dette er brunstokket rørhat . . .
.................... Skrevet den 08/03/2011 11:14:34 af Jens H.

FUND 30/09 2010
Xerocomus badius
  brunstokket rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Mejlgård Overskov, Skippershoved, 400 m NV for Mejlgårsvej/Glæsborg Kærvej krydset.
Værtstræ: gran   Økologi: Trøsket nåletræstub i mørk granskov. Hatdiameter på foto, max 6 cm.   film nr 2010a   Herbarie: Uden belæg   Herbarie journalnr SL10076
Rapporteret til "Atlas". Jeg har aldrig forstået hvordan en mykorrhizadanner kan gro på dødt træ, og iflg. bl.a. FN gror den "obligately ectomycorrhizal", og det samme gør alle andre xerocomus-arter incl. snyltende rørhat, og galderørhat ligeså?

FUND 11/09 2006
Xerocomus badius
  brunstokket rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ramten Skov, fællesskoven.
Værtstræ: gran   Økologi: Nålebund under gran Hatdiameter på foto, max 8,5 cm   NB: spp. koralrødt, ikke klæbrigt
film nr 2006a      Fotokvalitet: 9
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL06030
Sporer nærmest kølleformede men tilspidsede i begge ender => "kajakformede"
Sporemål (sporefældning, luftmikro, x 1,54 µ):
  8,4  7,7  6,2  6,6  7,8  7,0  6,7  8,8  7,9  7,8 =>  10,3-12,8 µ
  2,9  2,8  2,3  2,8  2,9  2,9  3,0  3,5  3,0  2,8 =>   4,0- 4,9 µ

FUND 21/10 1992
Xerocomus badius
  brunstokket rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Bestemmelsen er usikker
Findested: Mellem Vivild og Nielstrup
Værtstræ: lærk   Økologi: Lærkeskov Hatdiameter på foto, max 10 cm
film nr 1992n      billednr på film: 25-30   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92099
Svampen længst til venster - og sikkert osse den til højre - skal nok være brunstokket rørhat, men de to i midten ... hat der sprækker med lyserødt kød under, det kan brunstokket rørhat ikke, og rødsprukken-gruppen har røde farver på stokken.
Spp gråbrunt, stærkt klæbrigt.
Sporemål OK.
Herb.mat: Kun sporeaftryk, ikke tørret svamp.

FUND 17/08 1987
Xerocomus badius
  brunstokket rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, ved Langsø

Billedet ikke værd at scanne
Værtstræ: træ, på mør træstub   Økologi: skov Hatdiameter på foto, max 9½ cm
film nr 1987n      billednr på film: 0   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87101
Hathud gult afblegende med NH3.
Sp. 12½  14   12,3  12,0 13   µ
  x  4½   4,8  4,6   4,3  4,5 µ.
Xerocomus badius  
brunstokket rørhat
FUND 26/08 1986
Xerocomus badius
  brunstokket rørhat finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ramten skov, Fuglsøgård
Værtstræ: eg
film nr 1986d      billednr på film: 4-6   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: Foto underbelyst-ellers godt
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86033

Xerocomus badius  
brunstokket rørhat
FUND 15/09 1980
Xerocomus badius
  brunstokket rørhat
NB: datoen er et skøn
film nr 1980f      billednr på film: 1+11   Fotokvalitet: 7
NB om foto: nr 11.. det nummer kan ikke passe
Herbarie journalnr SL80018


Xerocomus  bubalinus        aurora-rørhat

FUND 15/07 2011
Xerocomus bubalinus
  aurora-rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Rimsø Kirkegård, runestens-højen.
Værtstræ: ask hhv. birk (2 mycelier)   Økologi: slået græsareal. Hatdiameter på foto, max 5,5 cm (1. og 2. billede), 4 cm (3.je billede).   film nr 2011a   Herbarie: Herbariemateriale haves Herbarienavn SL   Herbarie journalnr SL11015
2 adskilte mycelier. Ved begge fotograferinger prøvede jeg at skære svampen over, men den karakteristiske 'solopgang på hovedet' undgik min opmærksomhed. Da jeg kom hjem skar jeg nok et eksemplar over, og så tydeligt den omvendte solopgang. Inden jeg fik stillet fotografiapparatet an var den dog væk igen.

FUND 15/07 2011 (B)
Xerocomus bubalinus
  aurora-rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Grenå Kirkegård, fra bagindgangen 50 m mod V og 20 m mod N.
Værtstræ: birk Økologi: slået græsareal. Hatdiameter på foto, max 6,5 cm.   film nr 2011b   Herbarie: Herbariemateriale haves Herbarienavn SL   Herbarie journalnr SL11017


Xerocomus  chrysenteron        rødsprukken rørhat

FUND 30/07 2011
Xerocomus chrysenteron
  rødsprukken rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Rødeledshoved, ca. 150 m Ø for Sostrup Møllevej, 30 m S for Præstevej  
Økologi: Blandskov m løv- og nåletræer Hatdiameter på foto, max 6 cm
film nr 2011aHerbarie:    Uden belæg      Herbarie journalnr SL11052
Herb.mat rådnede.
Den røde farve i hat-sprækkerne var tydelig, i sneglegnavene tydelig nogle steder

FUND 26/08 2010
Xerocomus chrysenteron
  rødsprukken rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbækskoven, Ø for Ørbækvej  
Værtstræ: gran   Økologi: jorden i plovfurer i granskov næsten uden nåledække Hatdiameter på foto, max 5,2 cm
film nr 2010aHerbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10017
Hat ϕ rørvisende ex: 1.ste & 3.je billede 2,6 cm, 2.det billede: 5,2 cm. Hatoverflade: Med kraftig lup ses små hår stikke frem.
Sporeaftryk ret lyst gråbrunt, sporemål (sporefældning, x 1,54 µm):
Sporer cylindriske, sporemål (sporefældning, H2O, x 1,54µm):
   9,2  8,8 10,2  9,0  8,9  9,8  8,0  9,2 10,0  9,2 (=> 13,2-15,2 µm)
 x 3,3  3,8  3,9  3,7  3,2  3,1  3,1  3,7  3,8  3,6 (=>  4,9- 5,9 µm)
Hathudshyfer endeceller tydeligt incrusierede, f.eks. 12 x 60 µm.

FUND 24/10 1999
Xerocomus chrysenteron
  rødsprukken rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, V for Langsø, S for Gjesing mose   UTM koordinater: NH915560
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg Hatdiameter på foto, max 6,4 cm
film nr 1999k      billednr på film: 31-34   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves      NB om foto: Rørmundinger foto 1999l 3-5 kval 10
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99062
Hatoverflade: Med kraftig lup ses nogle små hyaline hår at stikke frem.
Med mikroskop: De alleryderste celler er kraftigt farvede, ca. 7 x 35 µ;
men nedenunder sidder nogle endnu kraftigt inkrusierede, rundagtige celler.
.
Ved fotograferingen sås intet rødt i hattens sprækker, men efter 1 døgn
indendørs rødmede kødet mellem sprækkerne.
Lameller blåner svagt og langsomt, men tydeligt. Efter gennenskæring får det
gule stokkød nogle ret svage blå farver i løbet af 5 minutter, efter 1 time er
de væk igen.
.
Sporeaftryk gulbrunt, ej klæbrigt.
Sporemål OK, sporerne er ikke afskårne som beskrevet for B. porosporus.
.
Rørmundinger, foto: Hele billedet er 19 mm bredt.
.
Iflg. DS skal man se på om hathudshyfernes endeceller er:
chrysenteron: 3-5 gange så lange som brede, kraftigt inkrusierede, eller
pruinatus   : højst 2 x så lange som brede, ikke eller svagt inkrusierede.

Xerocomus chrysenteron  
rødsprukken rørhat
FUND 12/09 1994
    rødsprukken rørhat , Xerocomus chrysenteron
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, sydenden
Værtstræ: gran   Økologi: under gran + lidt ask Hatdiameter på foto, max 5,6 cm
film nr 1994d      billednr på film: 34-36   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94025
Kød bleghvidt, langsomt blånende, langsomt gult med NH3.


Xerocomus  communis          fersken-rørhat
Latinsk synonym: B. armeniacus DS 175 (som armeniacus), samt MycoKey

FUND 20/08 2010
Xerocomus communis
  fersken-rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Nørrevangsvej 6, Rimsø pr 8500 Grenå
Værtstræ: bøg eller græs   Økologi: På slået græsplæne nær stort bøgetræ Hatdiameter på foto, max 4,8 cm
film nr 2010a
Intet herbariemateriale Herbariemateriale: tørringen mislykkedes, det rådnede
Herbarie journalnr SL10014
Jeg så svampe fra myceliet allerede et par uger tidligere, men glemte desværre at fotografere den, jeg troede det var en rødsprukken rørhat. Dengang var den fuld af revner i hathuden, og kødet i revnerne var rødt.
Før gennemskæring troede jeg det var B. bubalinus, men ved gennemskæring var det røde hatkød i så tynd en stribe at det dårligt kunne ses, og der var intet blåt hatkød. 6 timer efter gennemskæringen var de grønne farver i stokkødet blevet brune, og de røde farver næsten væk.


Xerocomus  ferrugineus          vaskeskinds-rørhat
Litt: FN 176,
@Boris Assyov
Den ligner Filtet rørhat (Xerocomus subtomentosus) men skelnes herfra på:
X. ferrugineusX. subtomentosus
Stokkød helt for nedenhvidtlyst rødlig, somme tider blånende, og stokkød gult herover
Myceliestrenge ved stokbasis (lup!)nogle strenge smukt citorngulehvide-hvidlige


FUND 13/10 2013
Xerocomus ferrugineus
  Vaskeskinds-rørhat
finder: SL og Årh. seminarister på skovtur  bestemt af SL
Findested: Sophie Amaliegård Skov, lige S for svinget på vejen Sofienlund.  56.321734ºN, 10.282801ºØ ±20 m
Værtstræ: gran   film nr 2013b Uden belæg. Herbarie journalnr SL13035. Atlas SL2013-643367
Uden belæg
Ved plukningen sås masser af knaldgule myceliestrenge fra stokbasis med en god lup; men ved hjemkomsten var de forsvundet.

FUND 03/10 2013
Xerocomus ferrugineus
  Vaskeskinds-rørhat
finder: SL og Else Marie Brøndum  bestemt af SL
Findested: Swapkæret lidt nord for dér hvor F. Ricck Andersens Vej munder ud i Agathevej.  56.4926ºN, 10.7662ºØ ±20 m
Værtstræ: gran   film nr 2013a Herbarie journalnr SL13028. Atlas SL2013-639678
Herbariemat. haves. Herbarienavn SL
Her sås knaldgule myceliestrenge fra stokbasis med en god lup; men der var også hvidlige myceeliestrenge.

FUND 30/08 1986
Xerocomus ferrugineus
  Vaskeskinds-rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, sydenden af Langsø
Værtstræ: bøg   Økologi: skov film nr 1986d      billednr på film: 26-28   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL86040
Opr. bestemt til Filtet rørhat, men efter at have set Boris Assyov's hjemmeside ombestemt 2/9-2013 til Vaskeskinds-rørhat. Uden belæg

Xerocomus  impolitus          Bleg rørhat
Latinsk synonym: Hemileccinum impolitum
Litt: FN 176, R&H 224, Phil 278b, B&K III:11 (uden ref fra FN),
@Assyov
Status i DK: Moderat truet (EN, endangered)

FUND 06/09 2014
Xerocomus impolitus
  Bleg rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hestehaven ved Rønde, Molsvej, mellem bilvejen og gangstien V for vejen, 535 m S for den N-ligste P-Plads, under det 4.de egetræ fra denne P-plads. 56.28674ºN, 10.480109ºØ ±10 m
Værtstræ: Eg   Økologi: I jord i blandet bevoksning Hatdiameter på foto, max 14 cm
film nr 2014a Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL, Herbarie journalnr SL14008. Atlas SL2014-677246
Hatten var beige med tydeligt gråbrunt islæt, nogle steder med et svagt lyserødt skær, andre steder let olivengrønt skær, gråbrunt på gamle eksemplarer. Hatoverfladen var mat, hathuden var en smule overhængende især på unge eksemplarer.
Stok uden netmønster, men med nogle filtagtige 1-2 mm brede udposninger, som nogle gange var mørkegrå men ofte rent hvide ligesom den filtagtige belægning i øvrigt. Det allerøverste af stokken (ca ½ cm) var nogle gange rent gult uden hvid filt, herunder var stokken filtet i lyse, lodrette stribner indtil midten, og herunder blev filtstriberne på nogle ex delt op i 1-2 mm store plamager, der så på nogle af svampene blev mørkegrå, på andre forblev lyse, og røde eller brune blev de aldrig (det skulle de ellers iflg nogen litt.). Ejheller havde stoktoppen brune eller røde prikker som den skulle have iflg JHP's Atlas-nøgle.
Rør livligt gule med en anelse grønt, normalt uden rødt iblandet, men den éne af svampene havde nogle rødlige og brune pletter et sted, formodentligt efter tryk, men rørene skiftede ikke farve når jeg trykkede på dem, heller ikke efter nogle timer.
Smag mild, let nøddeagtig, slet ikke bitter. Stokbunden havde en svag lugt med iodoformkomponenter, men ellers havde svampen ingen tydelig lugt. Køddet var hvidt med tydeligt gult islæt, især hatkødet lige over lamellerne og stokkødet allernederst.
Sendt til "Atlas" (som Boletus impolitus). Svar:
Hmm, dette er jo ikke let. Det er ikke så godt at prikkerne og lugten mangler. Det kunne jo også være en tenstokket rørhat (den kender jeg selv fra området) hvor nettet var dårligt udviklet. Står der nogle tilbage eller plukkede du alt?
.......... Skrevet den 09/07/2014 13:56:09 af Jens H. Petersen ..........
Der var absolut ikke noget net, men jeg giver dig ret i at appendiculatus var et alternativ jeg ikke har tænkt over. Er du hjemme på et tidspunkt i dag, jeg kommer forbi med (½) friskt materiale; der var kun de viste 4 eksemplarer, så jeg lod ikke noget stå på voksestedet.
.......... Skrevet den 09/08/2014 05:26:11 af Sten Larris ..........
Jeg har materialet, men det er nok for gammelt til en sikker bestemmelse. Stammer frugtlegemerne fra samme mycelie, eller er de sammenbragt?
.......... Skrevet den 09/09/2014 16:11:36 af Jens H. Petersen ..........
Alle fra samme mycelium
.......... Skrevet den 09/10/2014 07:54:12 af Sten Larris ..........
-JHP svarede ikke på dette, og jeg er ganske overbevist om at han tager fejl, det VAR impolitus. Men jeg véd ikke hvordan jeg skal overbevise JHP.
Jeg burde måske have bemærket at eksemplaret TV i billedet var gammelt og blødt, og derfor relativt mørkt.


Xerocomus  parasiticus        snyltende rørhat

FUND 21/08 2011
Xerocomus parasiticus
  snyltende rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lövenholm Skov, fra enden af Søholmvejen + 3,9 km mod S ad stien, så TV (mod Ø) 200 m ind til forl. af stien på V-sinden af Langsø, så 50 m S-på af stien og 40 m V.på ind i skoven.
Værtstræ: Almindelig Bruskbold   Økologi: På svamp Hatdiameter på foto, max 4,5 cm
film nr 2011a Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL  

FUND 06/10 1991
Xerocomus parasiticus
  snyltende rørhat
finder: Jens Mårbjerg  bestemt af Jens Mårbjerg
Findested: Skanderborg Dyrehave
Værtstræ: Almindelig Bruskbold   Økologi: På svamp Hatdiameter på foto, max 3,0 cm
film nr 1991h      billednr på film: -1-1   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    studieoptagelse    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Overrakt ved svampeforeningens udstilling på Ørnereden

Phylloporus  pelletieri        Lamelrørhat
(Lev.)Bresinsky & Manfr. Binder Latinsk synonym: Phylloporus  rhodoxanthus, Phylloporus  pelletieri, Paxillus paradoxus
Litt: DS 182, RH 215, Dähncke 36, RH 215 (alle som Ph. rhodoxanthus), FN 175
Boletus rhodoxanthus ss. Knudsen 1974 (nom. ill.) er synonym for Boletus legaliae, Djævle-rørhat.

FUND 07/09 1996
Phylloporus pelletieri
  Lamelrørhat
finder: Beth Beevers & SL  bestemt af BB & SL
Findested: Stakrode Skov v. Vejle
Værtstræ: Bøg   Økologi: Morbund under bøg Hatdiameter på foto, max 2,5 cm
film nr 1996c      billednr på film: 36-37   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarienavn: BB -> ??   Herbarie journalnr SL96014
Kun fundet ét eksemplar. ID bekræftet på mandagsmøde. Belæg her givet videre til ??Xerocomus  porosporus      hvidsprukken rørhat

FUND 10/07 2011
Xerocomus porosporus
  hvidsprukken rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Nørrevangsvej 6, Rimsø pr Grenå  
De to sidste billeder er en svamp der dukkede op næsten samme sted den 22/07
Værtstræ: bøg og græs   Økologi: På slået græsplæne under stort bøgetræ Hatdiameter på foto, max 8 cm, unge 2,5 cm
film nr 2011a Herbarie:    Uden belæg (men store ex sendt til JHP med besked om at den måtte smides væk).     Herbarie journalnr SL11012
Hatoverflade: Med kraftig lup ses små lyse stive hår.
Jeg fandt i fjor fersken-rørhat samme sted; at det ikke er den ses bl.a. af at stokkødet ikke blåner, og de røde flager midt på stokken er ikke orange korn nederst på stokken. Rørmundingerne bliver mørkere efter tryk, men det tager timer. Bestemt efter Jens HP's nøgle.
Sendt til "Atlas", Jens svarede:
Du har muligvis ret, men det unge frugtlegeme ligner nu meget
dugget rørhat og den brune stok på den gamle ligner næsten hvidsprukken. Jeg er forvirret . . .
.................... Skrevet den 07/11/2011 15:06:50 af Jens H. Petersen
Iflg Jens's nøgle : har rødsprukken "Stok stedvistmed røde, orange til brunorange længdefibre/prikker eller helt gullig, orange, brunorange til rød", og dugget "hatkød højst svagt blånende stokkød ofte tydeligt blånende".
Så jeg svarede:
Om gamle ex: Iflg. din nøgle har rødsprukken gerne noget rødt på stokken (ikke kun i toppen) , hvidsprukken kun i toppen. På mit foto af ældre ex ses (omend ikke tydeligt) nogle røde prikker på stokoverfladen midt på stokken, og det sammme ser jeg på mit halvtørre herbariemat. Derudover ses rødmen i sneglegnav og efter overskæring. På billederne i R&H, Ves og B&K (chrysenteron) ses ligeledes noget rødt enten midt på stokken eller nederst. Hvad den sorte hat på unge ex angår, så viser fotoet i BK osse en sort hat på det næstyngste ex... men det kunne evt skyldes en fejlbestemmelse, kanske det er et plantet ex fra et andet mycelie. På mit mycelie voksede her til morgen et sorthattet ungt ex der var skudt frem i nattens løb mindre end 1 m fra et lille sprukkent ex, og 1½ m fra det fotograferede gamle ex. Så her til morgen har jeg dræbt alle dræbersnegle nær dette unge ex og fotograferet det kl. 6, om alt går vel fotograferer jeg samme ex igen mange gange og ser hvordan det udvikler sig, og så skriver jeg en ny kommentar her, med vedhæftede billeder.
.......... Skrevet den 07/12/2011 07:06:40 af Sten Larris
Nu har jeg 3 døgn i træk fotograferet et lille mørkt ex som beskrevet i min forrige kommentar, og der er ikke kommet sprækker i hatten. Så ja, det må være pruinatus der tilfældigvis voksede samme sted, og på billedet B&K 3 nr 56, chrysenteron, er der krøbet en pruinatus med. Jeg har 3*2 billeder af sceancen (fotograferet 2 x dagligt 3 døgn i træk), men jer ser ikke nogen grund til at uploade ? Og jeg har jo fundet chrysenteron på fundstedet, jeg kunne evt tilføje at jeg osse har fundet pruinatus.
.......... Skrevet den 07/14/2011 22:11:31 af Sten Larris ....................
JHP skrev tilbage at jeg skulle se om de fleste af sporerne var truncate, for så var det hvidsprukken rørhat. Jeg sendte ham det store ex og bad ham se efter.
Jeg tror mest på hvidsprukken, evt. med en enkelt dukket iblandt. Men jeg synes indrapporteringen bliver lidt for usikker. Men hvidsprukken kan jo kendes ved at en stor del af sporerne er trunkerede (med afhugget ende). Er de det, godkender jeg fundet som hvidsprikken.
.......... Skrevet den 07/17/2011 11:20:18 af Jens H. Petersen ....................
Mikrocheck viser mange trunkerede sporer så i hvert fald noget af indsamlingen er hvidsprukken rørhat.
.......... Skrevet den 07/23/2011 10:04:56 af Jens H. Petersen ....................
Det lille eksemplar regner jeg nu for dugget rørhat, se pruinatus 10/07-2011
18/7-2012 genfundet samme sted.

Xerocomus pruinatus    Dugget rørhat

FUND 10/07 2011
Xerocomus pruinatus
  dugget rørhat
finder: SL  bestemt af Jens HP og SL
Findested: Nørrevangsvej 6, Rimsø pr Grenå  
Værtstræ: bøg og græs   Økologi: På slået græsplæne under stort bøgetræ Hatdiameter på foto, max 2,5 cm
film nr 2011a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL11012B
Hatoverflade: Med kraftig lup ses små lyse stive hår.
Rørmundingerne bliver mørkere efter tryk, men det tager timer.
Fundet sammen med hvidsprukken rørhat, se
porosporus 10/07-2011 om adskillelsen af denne mixed coll.

FUND 18/09 1984
Xerocomus pruinatus
  Dugget rørhat finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skaføgård
Værtstræ: bøg   Økologi: skov, morbund film nr 1984f      billednr på film: 12-15   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84028

FUND xx/xx 19XX
Xerocomus pruinatus
  Dugget rørhat finder: ?  bestemt af ?
Findested: ?
Xerocomus  rubellus        Blodrød rørhat

Xerocomus rubellus Blodrød rørhat
FUND 02/09 1992
Xerocomus rubellus
  Blodrød rørhat finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, enden af Karhusvej
Værtstræ: birk   Økologi: kratagtig skov under især birk Hatdiameter på foto, max 4,7 cm
film nr 1992f      billednr på film: 17-21   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie journalnr SL92041
Bemærkning om herbarie Herb.mat. rådnedeXerocomus  subtomentosus        filtet rørhat
Filtet rørhatat ligner Vaskeskinds-rørhat rigtig meget, men skelnes på at på Filtet r. har stokkødet i basis nogen røde nuanger, myceliestrengene fra stokbasis er hvide-hvidlige (ikke knaldgule), og hatkødet blåner somme tider (og andre gange ikke). Der er formodentligt tale om en samlerart der snart vil blive splittet op i flere arter.

FUND 03/10 2014
Xerocomus subtomentosus
  filtet rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbæk skoven, fra Gammel Landevej 520 m N-på ad Ørbækvej og tv 23 m ind i skoven. 56.41802ºN, 10.67865ºØ ±2m
Værtstræ: gran   Hatdiameter på foto, max 4,2 cm Uden belæg. Herbarienr SL14031

FUND 20/08 2010
Xerocomus subtomentosus
  filtet rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed plantage
Værtstræ: gran   Økologi: Omkring mosovergroet granstub i Mosbegroet granskov Hatdiameter på foto, max 11 cm
film nr 2010a
Herbarienavn: Uden belæg   Herbarie journalnr SL10015
Det filtede lag i hatten bliver mørkere ved tryk - ligeså i stokken omend i mindre grad.
Kød lyst, noget gulligt og svagt rødmende, især i nedre halvdel af stokken og nær stokoverfladen.

FUND 22/09 1999
Xerocomus subtomentosus
  filtet rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hvalskov
Værtstræ: lyng   Økologi: ved lyng Hatdiameter på foto, max 11,5 cm
film nr 1999f      billednr på film: 0A-2A   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarienavn: Uden belæg   Herbarie journalnr SL99026

FUND 02/09 1992
Xerocomus subtomentosus
  filtet rørhat finder: SL  bestemt af SL
Bestemmelsen er usikker
Findested: Løvenholm skov, enden af Karhusvej
Værtstræ: gran   Økologi: Under gran Hatdiameter på foto, max 9 cm
film nr 1992f      billednr på film: 25-27   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92043
I forhold til filtet rørhat piner det mig at se den blå plet på rørerne på fotoet, så skulle det være brunstokket rørhat. På den anden side er stokfarven for rød og stokkken lovlig meget længdestribet til at det rigtigt ligner en brunstokket rørhat.

Xerocomus subtomentosus  
filtet rørhat
FUND 24/08 1988
Xerocomus subtomentosus
  filtet rørhat
Dårligt foto kan ikke scannes
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ramten Skov
Værtstræ: Morbund under bøg   Økologi: Skov Hatdiameter på foto, max 12,5 cm
film nr 1988e      billednr på film: 13   Fotokvalitet: 05
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL88025

Xerocomus subtomentosus  
filtet rørhat
FUND 01/08 1978
Xerocomus subtomentosus
  filtet rørhat
finder: SL  bestemt af SL
Fotoet er dias