Armillaria  honningsvamp

Familie  Physalacriaceae  
: Nøgle til honinngsvampe


  :  borealis nordlig  04x11x2015   03/10-1997   19/09-1994   28/09 1992
  :  cepistipes Knoldfodet 23/10-2015   23/10-2013   20/10-2004   26/09-1992   30/10-1991
  :  ectypa Ringløs ingen fund
  :  lutea køllestokket  11/10-2010   05/10-1994
  :  mellea ægte  22/10-2013   03/10-2011   04/09-2006   04/09-1994   13/09-1992   24/10-1987   04/10-1984
  :  ostoyae mørk  24/10-2015   11/10-2011   27/10-2004   28/10-1991   15/08-1981
  :  solidipes Nye navn for ostoyae og har nok prioritet 

Honningsvampene er robuste svampe, de kendes især på deres tørre hat og tørre og trævlet-fibrede stok. Sporefarven og lamellerne er er hvide-hvidlige, i modsætnng til skælhatte og slørhatte, der kan ligne, men har brunt sporestøv og med alderen brune lameller. De skælhatte der kan ligne (Krumskællet og Flamme-) har begge gult eller gullig grundfarve på hat og stok - Honningsvampene kan ofte være lyst brune med svagt gulligt islet, dog eventuelt med en anelse gult på skællene eller ringen.
Har du noget at bemærke/tilføje/spørge om til nøglen så kontakt
mig.

            Nøgle til alle danske arter af Honningsvanp: 
 1: Ring manglende eller flosset: Ringen når sjældent hele vejen rundt om stokken uden nogle steder at være skåret over:  4
  - Ring hudagtig, på de fleste af svampene hel og ubrudt rundt om hele stokken:  2
 2: Skæl lyse. I mindre knipper, mest tidligt på sæsongen. Hat ret lyst brunskællet, ring brunskællet, stok filtet og noget brunskællet. Hygrophan, som ½fugtig er hatranden mørkere og livligere brun end hatmidten:
A. borealis, Nordlig H.
  - Hatskæl talrige og meget mørkere:  3
 3: På løvtræ, udpræget knippevoksende, stok tilspidset nedefter. Hatkæl mørkest og mest talrige i midten, så hatcenmtrum bliver sortagtig. Ring gerne tydeligt gul, ofte sortskællet på undersiden:
A. mellea, Ægte H.
  - Mest på nåletræ. Stok cylindrisk til let kølleformet. Skæl laver højst en lille sort plet midt på hatten. Ring hvid, helt uden gule farver, ofte sortskællet i randen: A. ostoyae, Mørk H.
 4: Uden ring, hatmidte med små, lysebrune skæl: A. ectypa, Ringløs H..
  - Med flosset ring eller ringzone (uanset skællenes udseende):  5
 5: Skæl, og evt ring, med tydeligt gule farver, stok kølleformet: A. lutea, Kølestokket H.
  - Med flosset ring eller ringzone, hverken skæl eller ring med gule farver. stok cylindrisk eller evt kugleformet nederst (uanset skællenes udseende):
 6
 6  På løvtræ, skæl små og kun midt på haten:A. cepistipes, Knoldfodet H.
  - Løv- og nåletræ, skæl store og over det meste af hattten: tilbage til pkt 3, A. ostoyae, Mørk H.

SPISELIGHED           
Alle honningsvampene - måske undtagen Mørk honningsvamp - er spiselige i tilberedt stand (stegt eller kogt i 15 minutter) men er ofte giftige som rå. Det er overtro at man kun skal spise unge svampe.
Det siges dog at nogen folk dårligt tåler Mørk honningsvamp (Armillaria oystae) og får mavesbesvær efter at have spist den. De fleste tåler godt svampen, men det må nok tilrådes at første gang man spiser Mørk honningsvamp nøjes man med en mindre portion. Se
s. 84-103.

Armillaria  borealis        nordlig honningsvamp
Litt: "Svampe"5:5, NM 253-4, FN 253-4,
@@Wikipedia, @KoreaMushroom

FUND 04/11 2015
Armillaria borealis
  nordlig honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, fra Præsteej gå m N-på ad Sostrup Møllevej, i vejkanten til højre.  56.5000ºN, 10.7927ºØ ±30m
Værtstræ: bøg Økologi: Under et spædt bøgetræ og nær et størrer. film nr 2015a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL15065
Kun fundet én svamp.
KULINARISK: Stegt fund (1 svamp, 18 g, 'N') og 18 g Knoldfodet honningsvamp ('K') fra min have, begge i 1,5 g smør, efter stegningen tilsat salt og ikke mere. K var blødere i konsistensen og med bedre smag end N; N var fast i kødet, lovlig fast, en anelse som et melet æble, havde en væsentlig kraftigere smag og ikke helt så god en smag, men udmærket eftersmag. Så K var betinget vinder i smagstesten. Smagsdommere: SL, GK og Lillian S.

FUND 03/10 1997
Armillaria borealis
  nordlig honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, Eldrup Skov
Værtstræ: gran Økologi: Granskov m modne grantræer Hatdiameter på foto, max 7,0 cm film nr 1997f billednr på film: -1-5 Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97031
Spp hvidt, kun let klæbrigt

FUND 19/09 1994
Armillaria borealis
  nordlig honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hov skov v. Mariager
Værtstræ: bøg   Økologi: på bøgestub Hatdiameter på foto, max 6,8 cm
film nr 1994f      billednr på film: 26-27   Fotokvalitet: 10 Bil.nr. 26 uskarpt, 27 kun nogenlunde skarpt
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL
Spp hvidt, kun ganske svagt klæbrigt hvor det ikke har været vådt.
Herb.tjek oktober 2010: Ombestemt fra A. ostoyae til A. borealis, hatskæl alt for lyse til ostoyae. Artsadskillelsen til mellea er sværere, men knippet er lovlig lille (under 25 svampe/knippe) og skællene på hatten snarere af hattens farve end brune og stokken synes ikke at være rodslående.

FUND 28/09 1992
Armillaria borealis
  nordlig honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, mellem Langsø og pølseboden.
Værtstræ: gran   Økologi: Trøsket nåletræstub og jorden omkring, i ca. 4 år gammel nyplantning Hatdiameter på foto, max 7,1 cm
film nr 1992n      billednr på film: 6-8   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92095
Spp ikke klæbrigt.
Bas. cetaer set flere af, alle uden øskenceller.
Herb.tjek okt. 2010: Flyttet fra A. mellea til A. borealis p.gr. af det lille knippe og de lyse hatskæl. Desuden vokser melea oftest på løvtræ.

Armillaria  cepistipes        Knoldfodet honningsvamp
Litt: BK III 133, DS 234, NM 253 Sporemål
Litt: Breitenbach cepistipes: 7,1- 9,2 x 5,1-6,3 µ
      DS          cepistipes: 7  -10   x 5,5-7

FUND 23/10 2015
Armillaria cepistipes
  Knoldfodet honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Nørrevangsvej 6, Rimsø.  56.4762°N, 10.8212°Ø ±0m
Økologi: Havejord, omkring 6 år gamle afbrændte stubbe af frugttræer. film nr 2015a
Herbarie journalnr SL15056

FUND 23/10 2013
Armillaria cepistipes
  Knoldfodet honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Nørrevangsvej 6, Rimsø.  56.4762°N, 10.8212°Ø ±0m
Økologi: Havejord, omkring 5 år gamle afbrændte stubbe af frugttræer. film nr 2013a Herbarie journalnr SL13043. Atlas SL2013-647536

FUND 20/10 2004
Armillaria cepistipes
  Knoldfodet honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Moesgård skovene, Kammerherrens Ege
Værtstræ: bøg   Økologi: bøgeskov, omkring lille (bøge?)stub begravet i jorden. Hatdiameter på foto, max 7,8 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0410200011   Fotokvalitet: 9
Herbarie journalnr SL04045
Sporepulver klælbrigt. Sporemål (luftmikro, x 1,54 µ):
  5,0  4,3  4,8  5,4  4,8  4,2  4,1  5,0  4,0  4,9 =>  6,4-7,9 µ
  3,3  3,8  3,1  3,0  3,0  3,0  3,0  3,6  2,9  3,0 =>  4,4-5,3 µ
Så sporemålene på fund passer skidt til cepistipes, og endnu dårligere til
Køllestokket H., A. lutea (bulbiosa ss auct.): 8-11 µ ifølge "Svampe" nr 5
(1982) s 6, og 8-11 x 4-5,5 iflg DS.
Regner vi kun med spremål så angiver Breitenbach:
   cf. borealis: 5,5-8,7 x 4,3-5,1 (cf for små sporer, burde være 8-11,5x5-6,5)
       mellea  : 7,1-8,7 x 5,4-6,4  (Ægte H.)
       ostoyae : 6,4-7,9 x 4,8-6,9  (Mørk H.)
 ostoyae vokser på gran og har en mere bestandig ring, borealis (Nordlig H.)
har væsentligt lysere hatskæl. Mellea har en meget længere stok, så af alle
onder vælges cepistipes.
----------------------------------------------------------
Kulinarisk: Rigtig lækker spisesvamp, afprøvet til sovs og til suppe.

 
FUND 26/09 1992
Armillaria cepistipes
  Knoldfodet honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sivestedodde, Kolind, mellem amtsvejen og kanalen
Værtstræ: jord   Økologi: Humusrig jord Hatdiameter på foto, max 7 cm
film nr 1992m      billednr på film: 0-1   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92086
Hatskæl først lyse, siden mørke.
Kendetegn: Hatskæl fordelt over hele hatten.
         Lameller tydeligt nedløbne.
Spp. hvidt, klæbrigt.

 
FUND 30/10 1991
Armillaria cepistipes
  Knoldfodet honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Overskov
Værtstræ: træ, bøg   Økologi: Bøgeskov med morbund, på og omkring løvtræstub Hatdiameter på foto, max 8 cm   NB: Identitet ikke helt sikker
film nr 1991q      billednr på film: (35) 36   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91119
En pudsig, rimeligt (ikke helt) konstant karakter er en mørk aftegning på sløret; på ubrudte slør ses den som en mørk cirkel midt mellem stok og hat.
På fotoet Phillips s. 32 øv.tv. ses denne ring også.

Armillaria  ectypa       Ringløs honningsvamp
Litt: JV 217, FAD 36F, Svp 47:54, FN 252, (Mycokey)
Ingen egne fund.
Fund 2/7-2013: Peter Lange, Atlas PL2013-510872, 56,04883ºN 9,46504ºØ ±25 m, 1083 m NØ for Vrads, Bøgelund Banke nordøst for Vrads. Torupvej/Ansøvej 2½ km NØ-på ud af Ansøvej, th 700 m af Lystrupmindevej, P og 250 m SSV-på ind i skoven.
Fund: Jens mårbjerg, Odderholm (Glusted Plantage) 14/8-2010 Atlas JM2010-103346 56,06291 9,730095ºØ ±150 m, og
      Jens Mårbjerg, Odderholm (Glusted Plantage) Emborgligger ved Mossø, fra Emborg 1,8 km VNV-på ad Emborgvej til Odderholm (et vejnavn) og th 2,6 km mod NNV og så th 3 km mod Ø, i vejgaflen tv 2½ kmN-på hvor vejen ender P. Herfra TV 2,4 km mod NNV. 56,0603ºN 9,7301ºØ ±, 14/8-2010 og 30/06-2012.
Store Blåkilde fund ved ..(V?) bred af det store basssin. http://130.225.98.135/svampeatlas/uploads/JM2010PIC62920307.JPG

Armillaria  lutea        køllestokket honningsvamp
Latinsk synonym: Armillaria gallica, Armillaria bulbosa
Kulinarisk: ikke den bedste blandt honningsvampene, måske den ringeste

FUND 11/10 2010
Armillaria lutea
  køllestokket honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lövenholm Skov, Søholmvejen, 1.ste hus tv inde i skoven
Værtstræ: Mirabelle   Økologi: På jorden ved hækken til privat have Hatdiameter på foto, max 6,2 cm
film nr 2010a Herbarie: Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10084
Kendes især på de gule skæl på stokken.

FUND 05/10 1994
Armillaria lutea
  køllestokket honningsvamp
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Emmedsbo Plantage, nær Gjerrild
Værtstræ: træ   Økologi: ved træstub (birk?) Hatdiameter på foto, max 6,7 cm
film nr 1994m      billednr på film: (14) 15-16   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94077
Spp hvidt, ikke klæbrigt (men stærkt klæbrigt hvis det har været vådt).
Hat med hatskæl i midten, hatrand nøgen. På ikke for unge, våde ex er hatranden
purpurbrun 11E6=violetbrun og hygrophan, udtørrende til 8A3-9B4=matrød.
Hatskæl ret mørke.
Lameller tydeligt nedløbne.
Sp. vanskelige at se i KOH, sporemål luftmikro:
  8,2  8,4  7,9  7,5  8,3  7,8  8,1  8,0  8,0  8,7 µ ( 7,8- 8,4)
x 4,7  5,8  6,0  5,0  5,1  4,9  5,3  5,0  5,6  6,2 µ ( 4,9- 5,9)
.
Den under fund 30/10 1991 A. ceptipes mørke ring på sløret var også til stede her.

Armillaria  mellea        ægte honningsvamp
Litt: Phil 100b, Ves 216, PSG 64, FN 253,
@Mycokey
Navnet Armillaria mellea har tidligere været brugt om alle honningsvampe, altså som navn til en samlerart.

FUND 22/10 2013
Armillaria mellea
  ægte honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Stokkebo, fra P-pladsen hvor vejen svinger gå 162 m mod S ad stien og 5 m Ø for stien.  56.5080ºN 10.79940ºØ ±5m
Værtstræ: Bøg   Økologi: På bøgestub. film nr 2013a Herbarie:  Uden belæg   Herbarie journalnr SL13041. Atlas SL2013-646813
Kulinarisk: Fremragende spisesvamp

FUND 03/10 2011
Armillaria mellea
  ægte honningsvamp
Bestemmelsen er usikker.
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Stokkebo, fra P-pladsen hvor vejen svinger gå 200 m mod S ad stien og 30 m Ø for stien.  56.50754ºN 10.79964ºØ ±20m
Værtstræ: Røn   Økologi: På bøgestub. Hatdiameter på foto, max 9 cm   film nr 2011a Herbarie:  Uden belæg (eller?)  Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11152
Kulinarisk: Fremragende spisesvamp
Herb.tjek oktober 2015: Der er alt for mange og for mørke skæl på hatten, det er nok Mørk honningsvamp.

FUND 04/09 2006
Armillaria mellea
  ægte honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lövenholm Skov, enden af Søholmvejen
Værtstræ: Røn   Økologi: På rønnebærtræ, stadig med lidt liv i men på nippet til at gå helt ud. Hatdiameter på foto, max 8 cm (5 cm)   NB: Sporeaftryk hvidt, ikke klæbrigt hvis det ikke blev fugtigt under fældningen.
film nr 2006a      Fotokvalitet: 7
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06008
Hat Þfotomax 8 cm på oversigtsbillede, 5 cm på nærbillede.
Fotograferede knippe var ca 1 m over jorden; men oppe i ca. 5 m's højde sad der endnu et knippe.
Kæmpeknippe, ingen tvivl om identiteten.

FUND 04/09 1994
Armillaria mellea
  ægte honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Højholt (Løvenholm) Skov
Værtstræ: bøg   Økologi: På ret lille bøgestub Hatdiameter på foto, max 3,6 cm
film nr 1994b      billednr på film: 14-16   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94010

FUND 13/09 1992
Armillaria mellea
  ægte honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, Østenfjeldvej
Værtstræ: løvtræ   Økologi: På løvtræstub og jorden udenom Hatdiameter på foto, max 9,0 cm
film nr 1992j      billednr på film: 24-30   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested      NB om foto: Første bill. fjernt fra af rigdomme
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92070
Kendes på de små hatskæl og den hudagtige, permanente ring.
De svampe, der voksede på jord, var tydeligt rodslående.
Spp. ret klæbrigt.
Herb.tjek okt. 2010: Ombestemt fra A. borealis til A. mellea, på grund af det meget store knippe, og at der kun er få og ret lyse skæl på hatten.

FUND 24/10 1987
Armillaria mellea
  ægte honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, S-enden af Langsø
Værtstræ: Træ: på bøg bøgestub   Økologi: Bøgeskov Hatdiameter på foto, max 5,5 cm   NB: spp. let klæbrigt
film nr 1987xe      billednr på film: 21   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL
Smag som rå ætsende-syrlig.
Spp. let klæbrigt. bas. med øskenceller.
Herb.tjek okt 2010: Flyttet fra A. ostoyae til A. mellea fordi hatskællene er for lyse.

Armillaria mellea  
ægte honningsvamp
FUND 04/10 1984
Armillaria mellea
  ægte honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Klokkerholm skov ved Thorsager
Værtstræ: ved af bøg, på tyk, død bøgesta   Økologi: skov, ved bøg, på tyk, død bøgestamme. film nr 1984g      billednr på film: 16   Fotokvalitet: 7 Foto for mørkt, kan ikke scannes
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL84041


Armillaria  ostoyae        mørk honningsvamp
Lat. synonym: Armillaria obscura, Armillaria solidipes, Armillaria polymyces
Litt: Svampe 5(1982)
Wikipedia hævder at navnet solidipes er ældre (Peck 1900) end navnet ostoyae (Romagn. 1970) og derfor mest korrekt.

FUND 24/10 2015
Armillaria ostoyae
  mørk honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup overskov, Stokkebro. 56.5050ºN, 10.8066ºØ ±100 m
Værtstræ: gran   Økologi: På roden af højt, levende grantræ film nr 2015a Uden belæg Herbarie journalnr SL15059
KULINARISK:
Svampen, og Knoldfodet h. (Armilllaria cepistipes), blev tilberedt ens til sammenligning. Jeg holdt på at Knoldfod var bedst ud fra smagen, Gunver at Mørk var bedst fordi er var mest smag i dén.


FUND 11/10 2011
Armillaria ostoyae
  mørk honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, fra Lyngsporet x Ølvej 180 m mod N af Ølvej og 90 m mod V ind i skoven. 56,503712ºN 10.78836ºØ ±10 m
Værtstræ: fyr   Økologi: På og omkring fyrrestød i fyrreskov Hatdiameter på foto, max 6 cm
film nr 2011a Uden belæg Herbarie journalnr SL11165
Hat noget hygrophan, randstribet som våd, udtørrende fra centrum men kun med lille farveskift, og camufleret af de sorte skæl - men med skarp grænse mellem våde og tørre del. Karakteristiske er de sorte spidse skæl på hatten og ±spidse på stokken, og de små sorte hårskæl der sidder som en hårkrans rundt om ringens rand. Ring dobbelt, det er især underste ring der har sorte hårskæl.
KULINARISK:
Hattene blev flødestuvet, og var rigtig gode, på højde med Armillaria mellea, og
Stokkene blev stegt, de var knapt så fine og noget sejge.

FUND 27/10 2004
Armillaria ostoyae
  mørk honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lövenholm skov, enden af Søholmvejen
Værtstræ: gran   Økologi: På og omkring granstød i granskov med ret store graner Hatdiameter på foto, max 6,4 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0410270155   Fotokvalitet: 11
Herbarie journalnr SL04062
HatÞ lamelvisende fotoex 4,3 cm
Lugt ret kraftig, frisk, en smule som klor tilsat sæbe. Smag som råt kød tilsat
  sæbe, langsomt udvikles en skarp smag bagerst på tungen.
Karakteristisk er hatskællene, der ligger ned som små flager på hatten og ikke
  rejser sig op. stokskællene nedersk på hatten derimod er oprejste og spidse,
  i hvert fald på ældre eksemplarer hvor stokken er blevet sort nederst.
Spp kridhvidt, ikke klæbrigt eller kun svagt klæbrigt, I-
Sporemål (sporefældning luftmikro, x 1,54 µ):
   5,9  5,6  5,0  6,8  5,9  5,8  6,0  6,3  5,9  6,9 => 8,4-10,1 µ
   3,8  3,9  3,1  4,2  4,3  4,0  4,0  4,2  4,1  4,1 => 5,6- 6,6 µ

Armillaria ostoyae  
mørk honningsvamp
FUND 28/10 1991
Armillaria ostoyae
  mørk honningsvamp
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gammel Landevej, nær Skærvad
Værtstræ: træ, gran   Økologi: skov på granstub Hatdiameter på foto, max 11 cm   NB: Spp. hvidt, stærkt klæbrigt
film nr 1991q      billednr på film: (-1-1)2-3   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91112
Foto -1-1 i naturligt lys, gav unaturlige farver (rødt mangler).
Spp hvidt, stærkt klæbrigt.
sp. 10,0  9,8  8,4  8,7  7,3  8,2  9,2 10,6  8,3  8,5 µ (7,9-9,9)
  x  5,4  6,1  6,0  5,7  5,4  6,7  6,0  6,8  5,2  6,0 µ (5,4-6,5)

FUND 15/08 1981
Armillaria ostoyae
  mørk honningsvamp NB: Dato er et skøn ud fra filmnr
film nr 1981a      billednr på film: 20-21   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL81004