Myxomphalina  gråhætte

Familie  Porothelaceae  
 :   Slægtoplysninger

  :  Myxomphalinaa kul  27/10-1994   25/10-1994

 Slægtoplysninger
Dansk slægtssynonym: Gråhat
I Flo.A.Neerlandica (FAN) og Fungi Nordica (FN) deles Fayodia op i 3 slægter: Fayodia, Gamundia og Myxumphalia.


Myxomphalina  maura        kul-gråhætte
Author: (Fr.)Sing.
Latinsk synonym: Fayodia maura (Fr.) Hora
Dansk synonym: kul-gråhat Litt: Rymann 367, Phillips 68-69, Breitenbach 374, Moser 186, FN 286

FUND 27/10 1994
Fayodia maura
  kul-gråhætte
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Mejlgård Nederskov, ved Fjellerup sommerhusområde
Værtstræ: brandplet   Økologi: Brandplet, afbrændt nåleskovsrydning Hatdiameter på foto, max 3,7 cm
film nr 1994q (1994qB)      billednr på film: 26-32   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94101
Spp hvidt, ikke klæbrigt, stærkt amyloid.
Hat som våd fint randstribet til langt ind mod midten. Lam. dybt nedløbne, lyse, hvidlige, set fra fladen med tydeligt brungråt islæt.
L=19, 23, 20, 24, 20. I=3-7.
Stok blank, poleret, ikke længdestribet, hul, elastisk sammentrykkelig.
Kødlag i hatten tyndt, hathud afdragelig i strimler.
Lugt tydeligt sildelaget, men ikke kraftig.
Smag først mild, så ret kraftigt bitter bagerst i ganen.
Sp. 4-6 x 3-4 µ (sp.fældning i meltzner+kloral).

FUND 25/10 1994
Myxomphalina maura
  kul gråhætte
finder: SL  bestemt af SL
Bestemmelsen er usikker
Findested: Rørholm Skov v. Enslev, N-enden på stien paralel med asfaltvej 100 m S for denn
Værtstræ: gran   Økologi: Nåledække, kalkrig granskov i kanten af skovsti Hatdiameter på foto, max 4,3 cm   NB: sp.195
film nr 1994q (1994qA)      billednr på film: 14-19   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94099
Ligner billedet F. maura Phillips s 69, men ikke Rymann s367  BK IV nr 374
Spp hvidt, ikke klæbrigt.
Kortbeskrivelse:
Hat hygrophan, tragtformet, meget mørk som våd, med belægning der sprækker op i koncentriske cirkler. Stok kort, rank, hul og sammentrykkelig.
.
Hat    2,1  2,1  2,2  2,6  2,7  2,7  3,2  4,5  cm bred (2,0-3,6)
stok   2,1  2,1  1,8  1,6  2,0  2,6  2,7  2,5  cm høj  (1,8-2,6)
 -     2,6  3,1  3,1  4,0  4,1  4,4  3,2  4,4  mm tyk  (2,9-4,3)
 .
Hat stærkt hygrophan, våd sortbrun 6F7=kastaniebrun, udtørrende først flammet over hele overfladen undtagen yderste hatrand og centrum, halvtør gråorange 8D3=gråbrun til 5A2=orangehvid. Dybt tragtformet, somme tider navlet, hatrand indrullet selv på modne eksemplarer. Hatoverflade med lysere belægning over den ovenfor beskrevne grundfarve, belægningen som et skimlet overtræk over kun en del af hatten, og revner i cirkler, mest belægning nær hatcentrum - ligesom på Clitocybe phyllophila. Nogle eksemplarer gennemskinneligt stribet op til 1/3 ind mod hatcentrum, men de fleste er det ikke. Hathud aftagelig, med et ret tykt kødlag fra hatkødet nedenunder.
Stok cylindrisk, nogle gange let fortykket mod basis, lige, stiv, af hattens mørke farve, med lyse længdefibre. Nederst med et stort, hvidt myceliefelt fæstnet til nålene i skovbunden. Stok hul, udpræget rørformet, skæres et cylindrisk stykke af kan det nulres og trykkes sammen som et stykke ventilgummi.
Lameller ret dybt nedløbne, smalle og ret tætte, L=35, 33, 33, 29, 33; I=3-7;
uden gaffeldelinger. Lamellernes farve er et sted mellem hattens lyse og mørke farve, ret mørkt gråbrun, 6D4-6F5. Med spejlende virkning ligesom spejlporesvamp, nær lameleggen noget mørkere end på lamelfladen nærmere hatoverfladen; lamelfladen kan være så lys som 6B2. Lameltykkelsen normal som for en tragthat (ikke hygrophoraceae).
Rubust og forholdsvis tykkødet.
Lugt svag- efter der er brækket i svampen ret kraftig, melet. Smag kraftigt ludagtig+melet. KOH: Ingen reaktion, udover at den mørke hygrophane farve genskabes. FeSO4: Ingen reaktion.
Sporepulver hvidt, ikke klæbrigt, ikke-amyloid. Sporer hyaline, ca. 4-5 x 3-4 µ.
På unge lamel sås ved "direkte luftmikro" en ret tæt behåring af lamelfladen; med håndlinse (eller uden linse) ses behåringen også som en kraftigt hvidt overtræk, men kan ikke skelnes sikkert fra sporebelægning. I mikro ses en< mængde hyfetråde; der er formodentligt tale om et mug-angreb.
Herudover sås kølleformede cheilocystider, der ligner tegningen af ditto i Breitenbach nr. 374.
Hathudshyfer med øskenceller.
.
Diskussion: Ud fra bestemmelse til Myxomphalina maura:
Rymann s. 367 beskriver M.m. med randstribet hat, ikke-amyloide sporer og hvide lameller.
Breitenbach 374  besk. Fayodia m. med randstribet næsten til centrum, amyloide sporer og brunligthvide lameller.
Phillips 68-69 besk.F.m. uden at nævne randstribning, amyloide sporer, og lameller der iflg. beskrivelsen er hvidlige-bleggrå, men iflg. fotoet er betydeligt mørkere og brunlige.
Moser 186 besk. F.m. som randstribet, med amyloide sporer og hvide lameller.  Med gelatiniseret epicutis.
..
Rymanns ikke-amyloide sporer må være en smutter. Phillips foto ligner meget den fundne svamp da den viste svamp tilsyneladende ikke er randstribet; men lamellerne på Phillip's billede er meget lysere end på fund.
Den hule stok på fund synes at være karakteristisk for Omphalia, men vistnok ikke for Pseudoclitocybe, og den gelatiniserede hathud peger så på den nu nedlagte slægt Myxomphalina, hvortil F.maura tidligere var regnet. Til slægten regnedes 3 arter, og de to andre kan udelukkes p.gr.af at den ene har rundagtige sporer, og den anden meget brede lameller.
.
Jeg vil tolke fund som Myxomphalina maura, hvor frosten har angrebet dem og mørknet lamellerne, samtidig med at de er blevet svækket og alle på én gang (!) blevet udsat for mugangreb, der er ansvarlig for den hvide belægning på lamellerne og den mystiske cirkulært opsprækkende belægning på hatoverfladen.
.
27/10-1994: Sporer ikke-amyloide. Myxomphalina må forkastes.