: Tilbage til hovedoversigten

K:  Fladhat  Bruskhat  Mosnavlehat  mm.     

  
   Porotheleaceae
  Myxomphalina     Gråhætte  
  Gamundia        Gråhætte  
  Hydropus        Fnugfod   
  Megacollybia     Væbnerhat 
   Macrocystidiaceae      
  MacrocystidiaAgurkehat
   Marasmiaceae           
  RickenellaMosnavlehat    
  Cantharellopsis  
  Crinipellis      Børstefod 
  Marasmius       Bruskhat  
  
   Omphalotaceae           
  Marasmiellus     Bruskhat
  Mycetinis        Løghat  
  Gymnopus         Fladhat   
  Rhodocollybia    Fladhat   
  Rhodocollybia    Fladhat   
  Lentinula    Shiitake  
  
  Collybia: Se enten Gymnopus
                eller Rhodocollybia


I FN (Funga Nordica) s. 5 er Rickenella placeret i en ny orden Hymenochaetales (og altså ikke i Agaricales som de fleste andre lamelsvampe). I samme orden finder jeg Cantharellopsis og ser at Chantarellopsis prescotii (Weinm.) Kuyper bl.a. har synonymet Gerronemna prescotii (Weinm.) Redhead, og på s. 280 læser jeg om slægten Gerronema Singer fra fam. Porothellaceae orden Agaricales, samme familie som Gråhætte.
RH (Ryman & Holmåsen) s. 49 udnøgler en art Gerronema prescotii (intet foto) som må være denne art.