Leucopaxillus  tragtridderhat

Familie  Tricholomataceae  

  :  alboalutaceus hvidlig  21/08-1987
  :  giganteus kæmpe-  22/08-2011   11/09-1997   06/09-1995   09/08-1993   03/09-1987   29/08-1987   22/08-1987   00/00-1984
  :  rhodoleucus rosabladet  09/12-2006   26/10-2000   08/08-1993   29/07-1993Leucopaxillus  alboalutaceus        hvidlig tragtridderhat
Litt: Mos 138, DS 212

FUND 21/08 1987
Leucopaxillus alboalutaceus
  hvidlig tragtridderhat
finder: SL  bestemt af SL
film nr 1987n      billednr på film: 31-34   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarie journalnr SL87109
Gensamlet 21/9 1987: *****************************************
Fra samme mycelium som fund 21/8 1987. Ej foto. Herbarie: Kun sporefældning.
Største svamp hat Þ 11 cm!
Lameller gult-lyst læderbrunt anløbne, dog oftest kun flødefarvede.
Hatrand ganske tyndt indrullet, men på nogle ex. oprullet.
Spp dextrinoid, ej amyloid, stærkt klæbrigt.
Sporemål OK.
.
KULINARISK: Prøvestegt 10g frisk svamp: Blev fint sprød. Smag god,
karakteristisk.


Leucopaxillus  giganteus        kæmpe-tragtridderhat
Lat. synonym: Clitocybe gigantea, Leucopaxillus candidus
Dansk synonym: Ymer tragthat
Incl. leucopaxillus candidus = Ymer tragthat, der her regnes som L. giganteus var candidus.
FAN: "L. giganteus is close to L. candidus, a slightly darker coloured species with a montane distribution in Central Europe, not to be expected in the Netherlands".

FUND 22/08 2011
Leucopaxillus giganteus
  kæmpe-tragtridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Havhuse, offentlige strandareal, fjerneste plads foran shelter og 80 m fra strandkanten
Værtstræ: græs Økologi: slået græsareal, på sandbund Hatdiameter på foto, max 15 cm film nr 2011a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL11074 Hele svampen hvid, men dog med et vist gulligt islæt. Hatrand slet ikke kærvet.

FUND 11/09 1997
Leucopaxillus giganteus
  kæmpe-tragtridderhat
var: candidus
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven ved Dæmningen 38
Værtstræ: blandskov   Økologi: Vedbenovervokset høj i blandskov Hatdiameter på foto, max 30 cm   NB: Spp klæbrigt men ikke stærkt klæbrigt
film nr 1997b      billednr på film: 34-37   Fotokvalitet: 9
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97012
Spp hvidt, klæbrigt men ikke stærkt klæbrigt

FUND 06/09 1995
Leucopaxillus giganteus
  kæmpe-tragtridderhat
var: candidus
finder: SL        bestemt af SL
Findested: Dæmningen v. nr. 40
Værtstræ: jord   Økologi: Kratskov med bl.a. elm, fugtig muldet kalkrig bund. Hatdiameter på foto, max 16 cm
film nr 1995b      billednr på film: 27-30   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: Sort baggrund, meget dystert
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95011

FUND 09/08 1993
Leucopaxillus giganteus
  kæmpe-tragtridderhat
Bestemmelsen er sikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, Eldrupvej 3
Værtstræ: græs   Økologi: Græsplæne ved hus Hatdiameter på foto, max 13 cm
film nr 1993g      billednr på film: 17A-19A   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93049
Bemærkning om herbarie Kun sporeaftryk
Spp. klæbrigt men ikke stærkt klæbrigt.
Herbariemat. rådnede, men sporeaftryk haves.

FUND 03/09 1987
Leucopaxillus giganteus
  kæmpe-tragtridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, Marienlund
Værtstræ: gran
Hatdiameter på foto, max 10½ cm
film nr 1987q      billednr på film: 10-11   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87137
"Klassisk" med stærkt indrullet hatrand, yderst kærvet, hat som tør glat og
skinnende.
Lameller yderst lette at pille af fra hatundersiden.
Sp. 5,8  6,7  6,5  6,0  6,2  6,2  6,1  5,3 µ  (5,7-6,5)
  x 2,8  4,0  4,0  4,6  4,3  3,8  4,2  3,1 µ  (3,2-4,5)

FUND 29/08 1987
Leucopaxillus giganteus
  kæmpe-tragtridderhat
var: candidus
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, enden af Søholmvejen
Værtstræ: gran   Økologi: under tætte graner Hatdiameter på foto, max 20½ cm
film nr 1987p      billednr på film: 7-8   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87125
Lugt kraftig, sødlig-aromatisk.
Spp stærkt klæbrigt, stærkt amyloid.
sp. 6,8  6,2  6,1  7,2  7,2  7,2  6,7  7,0 µ  (6,4-7,2)
  x 3,9  4,8  4,8  5,0  4,9  4,9  4,8  4,2 µ  (4,3-5,1).

FUND 22/08 1987
Leucopaxillus giganteus
  kæmpe-tragtridderhat
var: candidus
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Askhøjvej 40, Albøge pr. Trustrup
Værtstræ: græs   Økologi: Have, i græs på sandet jord Hatdiameter på foto, max 15 cm
film nr 1987n      billednr på film: 35-36   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87110
Sp. kun ret svagt klæbrige, stærkt amyloide (NB: Trykfejl i Moser),
   6,8  6,8  7,0  6,9  6,8  6,2 µ  (6,5-7,0)
 x 4,0  3,8  3,7  4,2  3,9  4,0 µ  (3,8-4,1).

FUND 00/00 1984
Leucopaxillus giganteus
  kæmpe-tragtridderhat
var: candidus
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Østenfjeldvej, Løvenholm skov, i rabatten lige N for vejen
Værtstræ: jord   Økologi: vejkant, hindbær film nr 1984d      billednr på film: 14-15   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarienavn: SL84014
Opr. bestemt til Leucopaxillus giganteus, og der hersker tvivl om den nu skal
hedde candidus eller giganteus, men de to arter burde for øvrigt slås sammen.


Leucopaxillus  rhodoleucus        rosabladet tragtridderhat
Litt: RH 310, DS 212, Mos 138.
Fejlbestemmelse i Dähncke 294, billede af angiveligt rhodoleucus forestiller ??
Sporemål: Mos 138: 6-9 x 4,5-6,5 µm    RH 310: 6-9 x 4,5-6,5 µm

FUND 09/12 2006
Leucopaxillus rhodoleucus  rosabladet tragtridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen 20, "Tisvilde-Lau'ske skovdistrikt"
Værtstræ: bøg   Økologi: I føhne-laget under bøg, med myceliet fæstnet til blade Hatdiameter på foto, max 8 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 8
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06114
Hatoverflade med hvidlig belægning, man kan skrive i med en negl.
Lameller smukt og sart lyst tomatrøde.
Lugt ret svag, vammel. Smag mild, blanding af mandler og stegt flæsk, langsomt
udvikles en svag brændende smag i ganen.
Spp hvidt til lyst gulligt, stærkt amyloid. I kloral er sporerne fint piggede.
Sporemål (sporefældning, kloral, x 1,54 µm):
   4,9  4,9  5,0  4,8  4,9  4,8  4,6  4,5  4,8  4,9 => 7,2-7,6
 x 3,4  3,5  3,2  3,1  3,1  3,1  3,0  3,0  3,1  3,4 => 4,6-5,2 µm

FUND 26/10 2000
Leucopaxillus rhodoleucus
  rosabladet tragtridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, garageindkørslen
Værtstræ: cyren   Økologi: Ret mørkt under cyren Hatdiameter på foto, max 10,3 cm
film nr 2001a      billednr på film: (-1) 0-5   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL00011
Bemærkning om herbarie uden belæg
Spp hvidt, ikke klæbrigt, stærkt amyloid.
Billede nr -1 skulle vise hekseringen, men det er svært at se på fotoet.
Hekseringsdiameter 1,5 m.
Sporer ru, sporemål (1,54 µ):
   4,3  4,9  4,8  4,4  5,0  4,9  4,1  4,6  5,0  4,9 ( => 6,7 - 7,7 µ )
 x 3,2  3,3  3,6  3,2  3,6  3,5  3,6  3,4  3,3  3,1 ( x  4,9 - 5,5 µ )

Leucopaxillus rhodoleucus  
rosabladet tragtridderhat
FUND 08/08 1993
Leucopaxillus rhodoleucus
  rosabladet tragtridderhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen 24, Kolind. Svampe fra samme mycelie som fund 29/7
Værtstræ: elm   Økologi: Heksering i kratskov under elm Hatdiameter på foto, max 5,0 cm   NB: Svampe fra samme mycelie som fund 29/7 1993 (se denne)
film nr 1993g      billednr på film: -1-7   Fotokvalitet: 9
Herbarie journalnr SL93046

FUND 29/07 1993
Leucopaxillus rhodoleucus
  rosabladet tragtridderhat
Bestemmelsen er sikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen 24, i kratskoven ud mod vejen.
Værtstræ: elm   Økologi: Muldrigt krat under elm. Hatdiameter på foto, max 5,0 cm (8/8)   NB: foto fra samme mycelie, se fund 8/8 (bedre billede)
film nr 1993d      billednr på film: 9-11   Fotokvalitet: 6
NB om foto: Tidsfejl => kun ½ billede
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93023
Foto 29/7 mislykket (tidsfejl: ½ billede). Nyt foto 8/8, hvor jeg så at den
voksede i en heksering diameter 11 m (heksering sparsomt besat).
Fund 29/7:
Lameller med flot flamingorød farve, der også gav skær til den ellers kridhvide
hat. Lugt 0.
spp slet ikke klæbrigt, spp stærkt amyloid. Sp. stærkt vortede,
  8,0  7,8  7,2  7,3  8,4  7,7  7,5  8,0 µ   (7,3-8,1)
x 6,3  5,2  5,1  5,0  5,3  5,5  5,8  6,1 µ   (5,1-6,0)