Entoloma  rødblad

Familie  Entolomataceae  

  :  ameidesSødlig 22/10-2015
  :  cetratum voks-  23/11-1987
  :  chalybaeum blåbladet  17/07-2011
  :  clypeatum flammet  09/05-1992   12/06-1986   26/05-1986   24/05-1983
  :  conferendum stjernesporet  28/06-1987   30/11-1986
  :  corvinumskønfodet 20/07-2012  
  :  dysthaloides   14/09-1994
  :  fernandae filtet  08/11-2011  08/11-2011
  :  eulividum giftig  synonym for sinuatum
  :  hirtipes kegle-  13/04-1989   04/07-1987
  :  incarnatofuscescens tragt-  26/07-1987
  :  lividoalbumlysstokket 29/05-2019   11/10-2017
  :  lividum giftig  synonym for sinuatum
  :  pleopodium duftende  05/11-2010
  :  politum poleret  04/09-1994
  :  rhodopolium skov-  04/09-2006   22/08-1992   06/11-1991   14/10-1990   17/10-1984   18/09-1982
  :  saepium slåen-  03/06-2010
  :  sericellum silkehvid 
  :  sericeum silkeglinsende  23/11-2011   03/11-2004   24/10-1988   14/10-1985
  :  serrulatum savbladet  08/10-1999   19/09-1994
  :  sinuatum giftig  04/10-1995
  :  transvenosum tværåret  10/10-1990
  :  turbidum plantage  18/10-1987
  :  vinaceum november- 29/10-1998
  :  sp. 196   08/06-1995
  :  sp.   05/05-1998   16/09-1993
 :  sp.SL95018 14/09-2015Entoloma  ameides        Sødlig rødblad
Litt: DS 295, Ves 250, B&K IV 8, FN 480
Status i DK: EN (Endangered, dvs truet)

FUND 22/10 2015
Entoloma ameides
  Sødlig rødblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fredet område i Skovgårde NV for borgruinen. Fra P-pladsen SØ for området gå gennem lågen og 530 m V-på ad stien, til der hvor stierne mødes.  56.5032ºN, 10.5424ºØ ±10 m.
Værtstræ: Græs>  Økologi: Lysåben eng eller hede, med græssende kreaturer. film nr 2015a Herbarie:    Herbariemateriale haves. Herbariemavn: SL
Herbarie journalnr SL15054
Hat hygrophan, noget randstribet i randen. Lugt svær at bestemme, jeg havde læst om hindbærbolcher og tænkte derfor på hindbærbolcher, da jeg lod Gunver lugte uden at sige noget sagde hun: Mos og mug.

Entoloma  cetratum        voks-rødblad
Litt: DS 302, P 117, RH 384, DD 263, ML 183

Entoloma cetratum voks-rødblad

FUND 23/11 1987
voks-rødblad , Entoloma cetratum
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skramsø Plantage
Værtstræ: Gran   Økologi: Granskov Hatdiameter på foto, max 3,8 cm
film nr 1987xg      billednr på film: 26A-28A   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87276
Passer skidt til sit navn, da den meget sarte hat kun er utydeligt vokset.
Sporer 6-kantede, sporemål OK. Kendes især på de 2-sporede basidier.
Sporepulver ikke klæbrigt.


Entoloma  chalybaeum        blåbladet rødblad
Litt: Ves 255 (v. chalybaeum), Däh 424 (v. lazulinum), FN 436, men B&K-(?)
Lameltællingstokoverfladelamelfarve
Fund 14/9-201225-33matsortrent hvid
E. corvinum26-34mat & mørkt blårent hvide som unge
E. chalybaeumca.20poleret mørkeblåHvid med blåt skær som unge, egg brun
E. chalybaeum var lazulinum har gennemskinneligt stribet hat.
E. chalybaeum: Iflg FN er lamellerne først blå, siden "blue pink" (det er en selvmodsigelse).
B&K IV nr 19-20 er to billeder der skulle forestille E. chalybaeum, hhv var chalybaeum og var lazulinum. FN confimerer ingen af de to billeder, og nr 19 viser osse en svamp med mistænkeligt lys stok. B&K's lameltællinger er hhv 22-26 og 22-30. E. chalybaeum, ikke corvinum, har farvet lamelegg.
Status i DK:var chalybaeum NT, var lazulinum DD

   
FUND 17/07 2011
Entoloma chalybaeum
  blåbladet rødblad
var: chalybaeum
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Stensmark Strand, fra sorte hus nær fyret 30m mod V og 30m mod S
Værtstræ: græs   Økologi: Strandeng
Hatdiameter på foto, max 2,7 cm
film nr 2011aHerbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11021
Lamelegg kun svagt og utydeligt savtakket, og lyst brun uden spor af blåt. Unge lameller lyst blå, stok mørkt blå og hat næsten sort. Lugt 0, smag ret kraftigt sød og noget ætsende.


Entoloma  clypeatum        flammet rødblad

Entoloma clypeatum flammet rødblad
FUND 09/05 1992
flammet rødblad , Entoloma clypeatum
finder: SL og svampeforeningens forårstur    
Bestemmelsen er sikker
bestemt af SL m.fl.
Findested: Mellem Rugård Sønderskov og Jernhatten
Værtstræ: kirsebær   Økologi: Kratskov under surkirsebær (Prunus seratus) og brændenælder Hatdiameter på foto, max 7 cm
film nr 1992c      billednr på film: 18-20   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92020

Entoloma clypeatum  
flammet rødblad
FUND 12/06 1986
flammet rødblad , Entoloma clypeatum
finder: SL     bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, nær bålpladsen
Værtstræ: tjørn   Økologi: havejord film nr 1986a      billednr på film: 26-28   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86011
Stærkt flammet udgave med kun utydelig pukkel. Adskiller sig fra foregående
ved, at basidierne på lamelegg har længere stigma, så sporerne ses fri fra
basidierne - men har desuden som foregående basidier med utydelige stigma,
der ikke er sporebærende - disse kan med nogen ret kaldes cystider. Desuden
er denne svamp meget størrer end foregående:
          Hatbredde   12   9    5½  cm
         Stoklængde    9   7    5   cm
Stoktykkelse øverst    2   1,4  0,8 mm
   - " -    nederst    1,2 1,2  0,6 mm
dvs stok tilspidset. Desuden var stokken fladtrykt.

Entoloma clypeatum  
flammet rødblad
FUND 26/05 1986
flammet rødblad , Entoloma clypeatum
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, Kolind
Værtstræ: tjørn   Økologi: Have, under purunge tjørne film nr 1986a      billednr på film: 9-13   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86006
To eksemplarer, hat 5 og 5½ cm bred, ca. 1½ cm høj incl. pukkel.
Stok 6½ cm høj, 0,9 cm tyk foroven, 1,1 cm tyk forneden (tyndere på det andet
eks.).
Hat let falmmet-hygrophan, ikke randstribet, våd ca. 6-7E4=brun, udtørrende
5D4=gyldenblond. Som halvtør radiært flammet.
Lameller ret tykke, hvidgrå med brunligt til laksefarvet skær og små brune
prikker. Stok hvid, let vandet kulør, kun lidt hul. Hele svampen virker ret
masiv.
Sporeaftryk brunligt laksefarvet.
Sporer uregelmæssigt 6-7 kantede,
  9   8   9   9   8  µ      (8,6 ±0,5    = 8,1-9,1)
x 9   7½  8   7   7½ µ      (7,8 ±0,8    = 7,0-8,6)
Basidier 4-sporede, ca. 20 µ lange.

Entoloma clypeatum  
flammet rødblad
FUND 24/05 1983
flammet rødblad , Entoloma clypeatum
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: På bakkerne ud for Birkenæs, Dæmningen, Kolind
Værtstræ: tjørn
film nr 1983x   
NB om foto: papramme
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL83001Entoloma  conferendum        stjernesporet rødblad
Lat. synonym: Entoloma staurosporum     Litt: PSG 51

Entoloma conferendum stjernesporet rødblad
FUND 28/06 1987
stjernesporet rødblad , Entoloma conferendum
finder: SL     bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22, på den skrå vej ned.
Værtstræ: Grus på sti mellem græs   Økologi: Lund ved sti Hatdiameter på foto, max 3,2 cm
film nr 1987h      billednr på film: 6-9   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87042
Lugt spermatisk.
Hat hygrophan: Våd 7F6=Van-Dyck-Brun og randstribet; tør noget skinnende
6D2=Brungrå, med lup ses den er tiltrykt-håret. Hat 2-3,2 cm bred.
På grus på sti mellem græs, nær gran men også eg.

Entoloma conferendum  
stjernesporet rødblad
FUND 30/11 1986
stjernesporet rødblad , Entoloma conferendum
finder: SL    
bestemt af Jan Vesterholt
Findested: Troldbæk, nord for Djurs Sommerland
Værtstræ: fyr   Økologi: Hede, græs nær fyrretræer film nr 1986k      billednr på film: 12-16   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86105
Foto med lys baggrund er normalt scannet, foto med mørk baggrund er affotografering af skærm.
Først bestemt til E. nitens efter nøglen i Moser s. 205. Under lup ses små hår på hatoverfladen - i randen nedtrykte, i midten strittende, karseklippede. Uden lup, og tørret, virker hatoverfladen glat.
Maj 87: Bestemt af Jan Vesterholt til Entoloma conferendum.

Entoloma  corvinum                    Skønfodet rødblad
(Kühner) Noordel.
Litt: DS 287, B&K IV 25, Ves 254, FN 446
Se osse
E. chalybaeum
Status i DK: EN

FUND 20/07 2012
Entoloma corvinum
 Skønfodet Rødblad
var: chalybaeum
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fornæs, Stensmark Strand S for fyret, 30 m V for have, 25 m Ø for hegnet og 35 m N for hjørnet af skoven nær huset "Helsen".  56.440905ºN, 10.957779ºØ, ±5m
Værtstræ: Græs   Økologi: Strandeng, på sandet jord i græs.
film nr 2012a Hatdiameter på foto, max 2,4 (største svamp 2,9 cm ej foto).
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL12009
Lameltælling L=33 25 36 26 27 25 28 31 31, => (statistik) L=25-33, sammenlignes dette med L angivet i B&K, og udelukkes arter med poleret stok, er corvinum den eneste mulige bestemmelse.
Efter jeg havde bestemt svampen til E. corvinum så jeg, at Atlas-databasen indeholder et fund databasenr jv2009-49129 af corvinum, fra JV 80 m S for mit fund.
Så jeg indrapporterede den til "Atlas" som E. corvinum, svar:
Hej Sten Lamellerne ser tydeligt blålige ud, og så er det blåbladet rødblad! vh Jacob
........ Skrevet den 07/21/2012 23:40:14 af Jacob Heilmann-Clausen .......
Du har nok ret, men det piner mig nu at Stokken er helt mat og slet ikke glat. At lamellerne er blålige må være inforstået sprogbrug indenfor rødblade, men jeg ser nok på diverse fotos at E. corvinum har svagt rødlige lameller.
....... Skrevet den 07/22/2012 19:37:37 af Sten Larris .......
Nej, jeg fik ikke sendt og sender igen: Det er altså Entoloma corvinum og ikke E. chalybaeum fordi:
Jeg prøvede at læse mit billede i fuld forstørrelse (billedet er nu mailet til JHC) ind i billedbehandlingsprogrammet og se på RGB-værdierne for lamelfarven. Uanset hvilken lamel og uanset hvor på lamellen så var værdierne for R og G størrer end værdien for B, så lamellerne var altså ikke blå.
Og forholdet mellem R,G og B var det samme på lamelfladen og lameleggen, så lameleggen var altså ikke farvet som den jo skal være på E. chalybaeum.
Min lameltælling viste desuden lidt tættere lameller på fund end på billedet i Ves, og især, stokken var mat og ikke poleret, så det må være corvinum og ikke chalybaeum.
Jeg var derude idag (22/7) men der var ikke længere svampe efter den lune og tørre vind. Jeg fandt et andet sted længere sydpå nogle indtørrede svampe jeg bestemte til E. chalybaeum, usikkert bestemt men stedet var det samme som angivet af JV i 1999 for fund af E. chalybaeum.
Venlig hilsen (og tak for dine bestemmelser i alle fald) Sten Larris
......... Skrevet den 07/24/2012 01:16:30 af Sten Larris ........
det er nok ikke helt så simpelt da chalybaeum også optræder uden farvet lamelæg jævnføre nøglen i FN. Du har iøvrigt helt ret i det med det indforståede. Jeg husker stadig et foredrag Jan holdt om alle disse "blå" svampe og efter en time med brune billeder undrede jeg mig stadig over hvorfor han ikke snart viste noget blåt :-) De to eksemplarer du har liggende til venstre med viste lameller ville i Jans terminologi være knaldblå. Det er iøvrigt Jacob der har det sidste ord i de "blå"
......... Skrevet den 07/26/2012 09:57:08 af Thomas Læssøe .......
En udmåling viser, at lamellerne er lige så blå som hvide lameller på rød fluesvamp (se fotos i Atlas-databasen, lav skærmdump og mål). Lameltælling iflg B&K: chalybaeum 22-26 (var lae. 22-30), corvinum L=26-34, fund L=25-33. Lamelegg ikke farvet. Kendsgerninger er bedre end en subjektiv vurdering!
Noget andet er, at i Mykokey har lamellerne på billedet af chalybaeumen en meget mere blå farve end på samtlige billeder i Atlas-databasen, man ser at kameraindstillingen af hvidbalancen var forkert eller at billedets farver er blevet manipuleret f.eks. i Fotoshop.
......... Skrevet den 08/01/2012 04:55:30 af Sten Larris ........


Entoloma  dysthaloides        

FUND 14/09 1994
Entoloma dysthaloides

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven v. Fannerup, på S-siden af kanalen i retning mod Ginnerup.
Værtstræ: el   Økologi: Fugtigt under el, mellem en stor flok lys elle-knaphat, skråningen fra dæmninge Hatdiameter på foto, max 2,1 cm   NB: Vulkan-rødblad
film nr 1994e      billednr på film: 21-23   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94029
Mange af svampene havde et hul i midten af den ret spidse umbo, som et
vulkankrater. Navneforslag: Vulkan-rødblad.
Hathudshyfer 15-30 µ brede. Sporer 10-13 x 7½-9 µ.

Entoloma  fernandae        filtet rødblad
Litt: DS 295, Dähncke 431, Ves 253, FN 480, Mykokey
Dansk synonym: Hede-rødblad

FUND 08/11 2011
Entoloma fernandae
  filtet rødblad
Formodentligt fejlbestemt
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed plantage, fra Hemmed 555 m Ø-på ad Præstevej til Vestre linie, så 100 m S-på ad Vestre linie og 26 m Ø-på ind i skoven.  56.49847ºN, 10.75049ºØ, ±10m
Værtstræ: Lærk   Økologi: Tæt lærkeskov Hatdiameter på foto, max 3,5 cm
film nr 2011a Herbarie: Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11203
Hat skællet i hele overfladen omend mest i centrum, hygrophan, som våd 3/4-vejs randstribet, tydeligst hvis plaskvåd så væden gør skællene mindre synlige. Lugtløs inden gennemskæring; efter gennemskæring en ret svag mellugt. Sporefældning lysebrun til lyserød; dog lykkedes det ikke at lave et tykt sporeaftryk.
I DS s 295 nøglepkt 3 skal man vælge om den er:
- Hat ikke hygrofan, ikke gennemskinneligt stribet i fugtig tilstand, ru til fint småskællet (lup)
- Hat hygrophan, gennemskinneligt stribet i fugtig tilstand, glat
Her skal man vælge 1.ste mulighed for at finde svampen, skønt den er hygrophan og randstribet.
Sendt til "Atlas", Thomas Læssøe flyttede den til gruppen "Afviste fund" idet han svarede:
Materialet modtaget i miserabel tilstand men der er tilsyneladende kølleformede cystider, og alle basidier set er 2-sporede. Sp heterodiametriske. Hathuden er kittet sammen af et tykt lag grus (som ikke ses på billede så ved ikke lige hvor det kom fra). Da stokken jo synes fibrilløs (og ikke "polished") finder jeg ikke noget match i FN-nøglen. Jeg kan ikke finde øskner hviket måske peger på en 2-sporet udgave af E. kristiansenii - en stort ukendt art beskrevet fra fugtig moseagtig bund i Norge. Jeg melder pas men fernandae bør det ikke kunne være. Materialet kasseret grundet omtalte tilstand
.................... Skrevet den 12/12/2011 18:43:37 af Thomas Læssøe ....................

FUND 16/09 1993
Entoloma fernandae
, Filtet rødblad finder: SL    
Findested: Stensmark strand, strandengen lige S for Fornæs fyr
Værtstræ: græs   Økologi: Strandeng med græssende køer Hatdiameter på foto, max 2,1 cm
film nr 1993o      billednr på film: 26-31   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93102
Opr. ikke bestemt til andet end sp.SL93102. Jeg skrev dengang: Passer helt med besk. af Entoloma porphyrogriseum undtagen: Fund uden cheilocystider.
Sporer           9,5  8,0  8,3  7,4  8,2  9,0  8,7  7,7 10,3  8,3 µ  (7,8-9,4)
       x        7,2  7,0  7,0  7,2  6,8  6,4  6,8  6,4  7,2  7,1 µ  (6,6-7,2) Se "Svampe"  21 side 25-30, bl.a. nr 21.
April 2016 ombestemt til C. fernandae. Det skal dog siges, at fernandae oftest har en pukkel hvor dette fund har en fordybning.


Entoloma  hirtipes        kegle-rødblad
Litt: F Ryman 385

FUND 13/04 1989  Entoloma hirtipes kegle-rødblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skramsø Plantage
Værtstræ: Fyr   Økologi: Skov Hatdiameter på foto, max 2,9 cm
film nr 1989a      billednr på film: 1-3   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89009
Hat hygrophan, som våd 3/4 randstribet. Flammet udtørrende.
Mycelium fæstnet i mosset.
Øverste lag hathudshyfer ca. 6µ brede, over 40µ lange.
Sporer 6-kantede, ikke stjerneformede.
I JV-nøglen gik jeg først galt med stokken, der skal være tydeligt
længdefibret - det er den når den brækkes.

FUND 04/07 1987  Entoloma hirtipes kegle-rødblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Højholt (Løvenholm) skov
Værtstræ: eg gran   Økologi: skov, i græs under eg. Ét eksemplar voksede under gran, på kogle. film nr 1987h      billednr på film: 32-36   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87047
Hat 1,8-2,7 cm bred, afrundet, kegleformet, gerne med lille papil, som våd
gråbrun, tør lyst rødbrun. Radiært håret, centrum noget rynket, uden
slørrester.
Stok rank, sprød, 9-11 cm høj, 3-5 mm tyk,  t eks havde "to stokke"
dvs stokken trykket sammen på midten, så det lignede to parallelle
stokke. Stok pruinøs, nederst hvidfiltet.
Lameller 7C4=brunorange, brede, kun svagt tilhæftede. Lamelrand stærkt
savtakket.
Lugt og smag noget fiskeagtig.


Entoloma  incarnatofuscescens        tragt-rødblad
Lat. synonym: Entoloma leptonipes

FUND 26/07 1987
Entoloma incarnatofuscescens
tragt-rødblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skarnæs (Søby pr. Trustrup)
Værtstræ: ahorn ask røn   Økologi: Blandet, tæt, fugtig skov. På jord i mos, under ahorn, ask og lidt røn. Hatdiameter på foto, max 4,0 cm
film nr 1987k      billednr på film: 4, 87 l 33-36   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: 86l: Agfa Perutzchrome 100
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87081
Oprindeligt bestemt til E. undulatum.
Herbarietjek oktober 1991:
Stok med blålige-blaviolette farver, anes på fotoet.
Sporer stærkt kantede (5-7 kantede), svarer helt fint til Bon s. 188
(leptonipes = incarnatofuscescens), og sporemål lidt store for undulatum,
OK for inc.f.:
sp. 11½  11,0  12,3  11,0  9,8  11,0  10,5  11,2 µ (10,3-11,8)
  x  7½   7,3   6,8   6,8  7,0   7,3   7,0   6,8 µ ( 6,8-7,3 ).
Hathudshyfer uden øskenceller (OK efter Moser).
Litt, sporer:   incarnatofuscescens            undulatum
Bon 188               11 x 7,  5-7-kantede         10     x 7, 6-10-kantede
Moser 210-211   8,5-11,5 x 6,5-8               8,5-10(11) x 5,5-7
Rymann 387             -                        8 - 11    x 5-7,5, kantede
DD 264                 -                        8 - 11    x 5-7, elliptiske


Entoloma  lividoalbum   Lysstokket rødblad
Litt: DS 293, JV 44 225, 255
@FSF

Lignende arter: E. sinatum (Giftig R.), E. prunoloides (Mel-R.) og E. testaceum (Tidlig r.)
Især efter JV, s. 242, 243, 244, 252
NavnHatStokLugt
E. lividoalbum hvid eller lyst gråhvid. Svgt hygrophan men ikke randstribet.Hvid, noget filtet, basis ofte udvidet.Svag, tydeligt syrlig
E. prunoloides gullig, hygrophan, lidt randstribet som vådhvid, ret tynd (1,4-1,5 cm)Tydeligt melet
E. sinatumtør, opsprækkende. Lameller gule som unge hvid, tyk, (1,5-3,5 cm), tilspidsetret svag melet
E. testaceumtør, hygrophan, noget randstribetcylindrisk eller noget udvidet ved basismelet


FUND 29/05-2019
Entoloma lividoalbum
Lysstokket rødblad
finder: Karen Bredahl    bestemt af SL
Findested: Rimsø, på Rimsøhusets grund lige S for drivhuset. 56.47983, 10.80176
Værtstræ: blommetræer   Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL19001
Sporeaftryk rosa, HTML #B03040.

FUND 11/10-2017
Entoloma lividoalbum
Lysstokket rødblad
finder: SL    bestemt af SL
Findested: Sostrup overskov, Præstevej430 m V for Rødeledvej og ca 30 m N for Præstevej. 56.49832, 10.8069
Værtstræ: bøg   film nr 2017a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL17021
Ved en fejl kopierede jeg fra server til fil i stedet for omvendt. Data rekonstrueret, men ikke helt så nøjagtige.


Entoloma pleopodium,        duftende rødblad
Litt: DS 294, NM 478, Ves 253, MycoKey
I mycokey vises et billede med lameller med tværårer der ikke kan have noget med pleopodium at gøre.

FUND 05/11-2010
Entoloma pleopodium
duftende rødblad
formodentligt fejlbestemt
finder: SL    bestemt af SL
Findested: Albæk plantage, Schmits spor, ca. 300 m V for Hovmuren
Værtstræ: fyr   Økologi: Lysåben fyrreskov Hatdiameter på foto, max 4,5 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL -> sendt til JV 8/11-2010   Herbarie journalnr SL10111
Ligner ikke duftende rødblad bortset fra på lugten: Meget kraftig lugt af bolsjer+eddike, minder om det afskyelige smagsstof som giver den syntetiske såkaldte hindbærsmag vores arme unger fodres med.
Svamp meget sart og sprød, knækkede straks jeg prøvede at fotografere.
Stok med hvid belægning som længdestriber, der gik af ved grapsning, øverst hviddugget.
Sporer mest 6-kantede, evt 8-9 kantede, sporemål (lam. mase, NH3, x 3,35 µm):
   4,3 4,0 4,5 4,1 => 13,4-14,9 µm
 x 3,3 3,2 2,9 3,1 =>  9,9-11,0 µm
Ved tørringen opførte herb.mat. sig uventet: Efter 12 timer ved stuetemperatur var duften væk! hatten fik som ventet den hygrophane lysere farve, men efter yderligere 12 timer ved stuetemperatur var den blevet ganske grå og sølvskinnende, og hatranden med strejf af gråsort og helt uden kulør.
Iflg Danmarks svampeatlas er dette fund Entoloma phleopodium Ekspert-godkendt af Thomas Læssøe, bestemmelsen er sikker (?).


Entoloma  politum        poleret rødblad

FUND 04/09 1994
Entoloma politum
poleret rødblad
finder: SL    bestemt af SL
Findested: Dæmningen, nær avnedyngen
Værtstræ: græs   Økologi: ruderalplads, blandet træbevoksning med hyld og pil, i græs Hatdiameter på foto, max 4,2 cm
film nr 1994b      billednr på film: 30-36   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94013


Entoloma  rhodopolium        skov-rødblad
Dansk synonym: Stinkende Rødblad
Entoloma rhodopolium forma nidorosum = Stinkende rødblad

FUND 04/09 2006
Entoloma rhodopolium
 skov-rødblad
var: nidorosum
finder: SL       bestemt af SL
Findested: Lövenholm Skov, enden af Søholmvejen
Værtstræ: eg   Økologi: Egekrat Hatdiameter på foto, max 11 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 5
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06007
Lugt udpræget kloragtig. Stok længdefuret.
Sporer 6-kantede, sporemål OK.

FUND 22/08 1992
Entoloma rhodopolium  skov-rødblad
Findested: Koustrup Skov
Værtstræ: birk   Økologi: Fugtigt under birk
finder: SL    
bestemt af SL
Hatdiameter på foto, max 7,7 cm
film nr 1992c      billednr på film: 35-36   Fotokvalitet: 7
Herbarie journalnr SL92024

FUND 06/11 1991
Entoloma rhodopolium
  skov-rødblad
var: nitrodosum
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Tustrup pr. Vivild, nær stendysserne
Værtstræ: især birk   Økologi: Kratskov med især birk Hatdiameter på foto, max 4,7 cm
film nr 1991s      billednr på film: (14-15) 16   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Foto scannet, men affotografering ville måske være bedre (forsøg!)
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91131
Spp orangebrunt, ej klæbrigt.
Sp. 6-kantede med stor dråbe.

FUND 14/10 1990
Entoloma rhodopolium 
skov-rødblad
var: nidorosum
finder: SL       bestemt af SL
Findested: Tustrup, skoven v. stendysserne
Værtstræ: især pil og birk (dunbirk)   Økologi: Fugtig skovbund Hatdiameter på foto, max 5,0 cm   NB: forma nidorosum, stinkende rødblad.
film nr 1990i      billednr på film: 15-19   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90062
Hat hygrophan.
Sporer med markerede vinkler, 7-8 x 6-7 µ. Se skitse i fotojournal s. 119.
Bestemt på yderste hathudshyfer 5-7 µ tykke (indre hyfer meget tykkere) og
hatkødshyfer 70-100 µ lange.
Tidligere kaldt E. nidorosum.

FUND 17/10 1984
Entoloma rhodopolium 
skov-rødblad
finder: SL & Torben Gang Rasmussen
bestemt af Torben Gang Rasmussen
Findested: Bøsselykke, Langeland
Økologi: skov film nr 1984h      billednr på film: 29-30   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84055

FUND 18/09 1982
Entoloma rhodopolium
skov-rødblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ramten Skov
Økologi: Ved skovsti i skov film nr 1982a      billednr på film: 35 & b 0-4   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL82005
Funddatob skønnet ud fra filmnr


Entoloma saepium        slåen-rødblad
Author (Noul. & Dass.) Richon & Roze
Litt: DS 290, BK IV nr. 73 (middelmådigt foto), JV 243

FUND 03/06 2010
Entoloma saepium
slåen-rødblad
FUND 17/11 2004
Entoloma saepium
 
finder: SL    
bestemt af: SL
Findested: Nyhusvej nær Glæsborg
Værtstræ: mispel Økologi: Småskov ud til vejen, nogle mispel foran granerne, i græs
Hatdiameter på foto, max 7,0 cm
film nr 2010a   Fotokvalitet: 11
Herbarie journalnr SL10002

Feltbestemmelse var Entoloma sinuatum, men sin. er noget størrer, og på fund var unge lameller nok lyse men ikke tydeligt gullige. Desuden er voksestedet forkert.
Fund: største eksemplar hatϕ 9 cm, men de fleste havde hatϕ 1½-3 cm.
Findested: fra Hemmedvej, sydlige indkørsel ad Nyhusvej, 0,6 km fra Hemmedvej (og 1,4 km fra Glæsborg byskiltet), i rabatten S-siden af Nyhusvej
Hat ung halvkugleformet eller lidt fladere, med svagt afsat pukkel, rand altid indrullet. Hatoverflade glat, med lup ses små fine hår der stikker lodret op, først hvidlig eller meget lyst brun, efterhånden lidt mørkere brunlig eller grålig men stadig lys. Ikke hygrophan eller randstribet (baljeprøve)
Stok ½-2 cm hyk foroven, 1-2½ cm tyk forneden, fast, hvid , noget længdestribet eller længdefuret, glat uden hår, fortykket nedadtil men uden tydelig knold. Hul- indvendige hulhed ligner ormegnav men det er det ikke, i lup ses hulhedens "inderflade" at bestå af brunlige trævlede hyfer.
Lameller først blege og grålige, snart med rosa skær, egg lysere end fladen og om ikke savtakket så uregelmæssigt bølget. Ret tætte, L=30-50, I=1-5
Kød hvidt (med noget brunt omkring stokkens hulhed), ret fast, lugt ludagtig (brun sæbe), smag og eftersmag noget snerpet (som garvesyre) og en anelse bitter.
Voksede talrigt og selvskabeligt, enkeltvis og mange små knipper
Sporeaftryk træbrunt.
Sporer udpræget 6-kantede, sporemål (sporefældning i H2O x 1,54 µm):
5,9 6,0 6,8 6,3 6,6 6,3 6,0 5,9 6,0 6,0 ( => 9,1-10,3 µm)
4,8 5,2 5,1 5,1 5,1 5,0 5,2 5,1 5,2 5,0 ( => 7,6- 8,0 µm)Entoloma  sericellum        silkehvid rødblad
Litt: DS 305, ML 183, RH 380, B 189, P 116         (fotobyt), PSG 51


   
Entoloma  sericeum        silkeglinsende rødblad
Litt: DD 253, Breitenbach IV 80, Ves 251, Bon 191, ML 181, Gy 216, Cetto III 985, FN 478
Svampen er giftig, og kommer frem i en lang sæson, April-oktober.
FN beskriver var cinereoopaceum: hat mørk gråbrun til sort, ikke randstribet, ofte noget "zonate-fibrillose"(?).
Entoloma vernum (Vår-rødblad) er en (anden) giftig forårs-art, der gror under nåletræ, og til forveksling ligner E. sericeum.

FUND 23/11 2011
Entoloma sericeum
  silkeglinsende rødblad
var. cinereoopaceum
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra V-lige P-plads (Stavnsborgvej) 310 m mod V ud ad Nordsøstien.  56.53586,10.79851
Værtstræ: mos   Økologi: Klit Hatdiameter på foto, max 2,3 cm
film nr 2011a Uden belæg Herbarie journalnr SL11213
Lameltæl: L=22 (foto viser L=26)

FUND 03/11 2004
Entoloma sericeum
  silkeglinsende rødblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Hemmed Kirkevej ca 500 m fra Hemmed
Værtstræ: græs   Økologi: Græsgang til heste, i græs Hatdiameter på foto, max 3,2 cm
film nr 2004a   
NB om foto: digitale foto smidt væk ?
Herbarie journalnr SL04069
Bemærkning om herbarie Uden belæg
Lugt hospitalsagtig, smag fad med bitter komponent.
Hathud ikke aftrækkelig.
Lameltælling: L=28
Hathud med 4-kantede oppustede endeceller, 20 x 15 µ, og andre tyndere celler
der rager op som hår. Uden øskener - men lam.trama med øskener. Hathudscellerne
er farvede i cellevæggen, ikke i indmaden (de er incrusierede).
Sp 5- eller 6-kantede, sporemål (KOH, x 1,54µm):
  5,7  5,9  5,8  6,0  6,0  6,2  5,7  5,9  6,0  6,1 =>  8,9-9,4 µm
  4,9  4,9  4,8  5,0  5,1  5,0  5,1  5,1  5,0  5,1 =>  7,5-7,9 µm
Ingen cheilocyst, lam.egg fertil
Lugt hospitalsagtig, smag fad med bitter komponent.

FUND 24/10 1988
Entoloma sericeum
  silkeglinsende rødblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Kvasbrovej, mellem Rampten og Fjellerup, N for gården Sphagnum
Værtstræ: Jord, blandt græs   Økologi: Græsgang, ret fugtigt, med en del lysesiv Hatdiameter på foto, max 2,1 cm
film nr 1988k      billednr på film: 24-27   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL88082

FUND 14/10 1985
Entoloma sericeum
  silkeglinsende rødblad
finder: SL
bestemt af Jan Vesterholt
Findested: Strandengen NØ-enden af Glatved Strand
Værtstræ: mos og håret høgeurt   Økologi: strandeng film nr 1985h      billednr på film: 5-7   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL85056
Hat stærkt hygrophan, som våd lidt randstribet, som tør fint radiært rynket.
Lameller aldrig gaffeldelte, kun svagt tilhæftede, men alligevel både
udrandede og somme tider let nedløbne.
Lugt fad - som en parodi på det der i svampesproget kaldes "melet".Entoloma  serrulatum        savbladet rødblad
Author: Fr:Fr
Litt: DS284, Phillips 117, "Svampe"21:21,         BK IV 82
I Phillips117 gl. udgave er fotoet ombyttet med fotoet af E. sericella

FUND 08/10 1999
Entoloma serrulatum
  savbladet rødblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Kirkehøj nær Mastrup, lige syd for vejen der hedder "Krogvad"  
UTM koordinater: PH084551
Værtstræ: Bøg   Økologi: Bøg, i førne-laget, med myceliet fæstnet til blade, bog og sommetider pinde Hatdiameter på foto, max 3,0 cm   NB: Samme svamp som fundet 19/9 1994 i Hov Skov og bestemt til E. tjalligorum
film nr 1999h      billednr på film: 22-29   Fotokvalitet: 11
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99041
Ligner lille ex af stor løgbruskhat, men lugter spermatisk og hat håret.
At sporene var rødlige opdagede jeg først da jeg kom hjem med svampen.
Hat Þ            33   29   27   24   24   22   20   18   mm
Stok høj         50   45   49   42   40   44   50   42   mm
Stok tyk f.o.    3,5  3,0  3,2  2,8  3,4  3,1  2,9  2,7  mm
Stok tyk f.n.    3,9  2,5  4,0  2,8  3,4  3,2  3,1  3,0  mm
Stokknold tyk    4,2   -   6    4,4  3,8  4,8  4,3  3,2  mm
.
Hat vælvet, ikke hygrophan gerne med flat afskåren top og somme tider et lille,
konkavt nedbøjet hatcentrum, som begyndelsen til en lille navle. Hatoverflade
stærkt skællet af tiltrykte hår, der stritter ud radiært fra hatcentrum.
Hatrand nedbøjet men slet ikke indbøjet.
Stok rank, nogle gange med støvle nederst, sortagtig med et meget smukt
violetblåt skær, nogen gange med en lille kogleknold nederst og nederst
omspundet med mycelietråde, der er hvide med svagt svovlgult skær.
Stokoverflade skinnende, glat, under lup ses den at være længdefuret og på
mange ex snoet.
Lameller lyst brunlige på unge eksemplarer, efterhånden mere lsyerøde og med
mørkere pletter på lameleggen - under tørringen blev pletterne helt sortagtige.
Lameller ret tætte, ret smalle, L=30-40 I=3. Lamelegg først af samme farve som
fladen, efterhånden og under tørringen med sorte pletter.
Hatkød tilsyneladende let hygrophant, som vådt ret lyst gråbrunt, som tørt
hvidligt. Det hygrophane farveskift ses dog ikke gennem hattens mørke filtlag.
Stokkød hygrophant, som vådt (baljeprøve) ret mørkt gråbrunt, udtørrende lyst
med blåviolet skær, kontrasterende den sortagtige stok.
Ved plukningen lugtede jeg en spermatisk-trævlhattet lugt på ugennemskårne
eksemplarer, men denne manglede da jeg kom hjem med svampene - kunne dog lige
anes ved at lugte til lamellerne.
Sporefældning lyserød, sporemål (sporefældning KOH-kartoffel, 1,54 µ):
   5,9  6,5  5,9  6,6  6,4  5,8  5,8  6,5  6,8  5,9  6,0  6,1  (9,0-10,1 µ)
 x 5,0  4,8  4,0  4,2  4,6  4,0  4,9  4,6  5,2  4,0  3,8  4,0  (6,1- 7,5 µ)
Sporer 5-kantede, med lige eller let konkave sider og skarpe hjørner, og somme
tider konkavt sted nær apicus. Af uforklarlige årsager sås sporerne ikke nær så
tydeligt i lam.mase-præparat som med sporefældning og KOH-kartoffel.
Cystide set, den var flaskeformet 30 x 10 µ, og jeg synes jeg utydeligt kunne
se nogle blå korn indeni.
De fleste celledelinger er uden øskenceller, men setae på "hathuden"=hårene på
oversiden af hatten, har øskener.

FUND 19/09 1994
Entoloma serrulatum
  savbladet rødblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hov skov v. Mariager
Værtstræ: gran bøg   Økologi: Mellem gran og bøg Hatdiameter på foto, max 4,1 cm   NB: Ombestemt fund 8/10 1999, fotoet viser mørk egg: Så det er serrulatum (
film nr 1994g      billednr på film: 2-7   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94040
Unge ex. med violet skær ved hatranden.
Ene ex. havde mycelium groende ind i granpind i jorden.
---------------
Fototjek 8/10 1999: Den store svamp har sortnende lamelegg. Denne karakter
tyder på at det er serrulatum (opr. best. var tjallignorum).Entoloma  sinuatum        giftig rødblad
Lat. synonym: E. eulividum, E. lividum     Litt: DS 291, JV 242, KP 104, P 115, RH 375 lividum         ML 179 (sinuatum), PSG 50
JV bruger sinuatum som navn og (i index) eulividum som synonym. Autoritetstro lille mig har valgt at følge JV.
for sammenligning med lignende arter, se
E. lividoalbum, Lysstokket r.

FUND 04/10 1995
Entoloma sinuatum
  giftig rødblad
Bestemmelsen er sikker
finder: SL    
bestemt af SL, tidligere af Chr. Lange
Findested: Marcelis-skovene, Kammerherrens Ege, nær Boletus satanas stedet.
Værtstræ: tjørn   Økologi: Krat med tjørn under eg og bøg. Stærkt leret jord. Hatdiameter på foto, max 12,0 cm
film nr 1995h      billednr på film: 32-36, i -1-5   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested
NB om foto: Film h bedst, baggrund uskøn
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95043
Lugt meget kraftig melet. Unge lameller lysegule; ældre lyserøde af sporerne
men stadig gule nær hatranden.
Hat beige med tydeligt lyserødt skær.
Kød meget fast.
Hathudshyfer 60-80 x 4-7 µ, sporer 9-12 x 7-8½ µ.


Entoloma  transvenosum        tværåret rødblad

FUND 10/10 1990
Entoloma transvenosum
  tværåret rødblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Eldrup (Løvenholm) skov
Værtstræ: Morbund under bøg   Økologi: skov Hatdiameter på foto, max 6,6 cm
film nr 1990h      billednr på film: 34A-36A   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90057
Lugt ikke kraftig, ubehageligt gasagtig. Smag mild. Hygrophan.
Passer kun nogenlunde på beskrivelsen. Her en beskrivelse med vægten lagt på
forskelle:
.
Hat Þ        2,4 2,3 2,1 3,6  5,4 5,5 5,0 5,5 5,5 6,1  6,1  8,8 cm
Stok højde   3,7 4,8 4   6,5 12   8   7   8   7   9   12   14   cm
 -   tykk.   0,4 0,4 0,5 0,6  0,8 1,0 1,4 1,1 0,9 0,9  1,0  1,4 cm
.
LR:          Hat 2,9-6,8 cm bred, stok 4,7-11,3 cm høj og 0,5-1,2 cm tyk.
.
Hat i lyse grå farver som tør, evt med svagt grønligt skær, radiært stribet,
hygrophan, flammet udtørrende, som våd somme tider med rosa skær, men aldrig
mørk, typisk lyst brungrå 6C3=brunorange.
Lameller først hvidlige med rosa skær, snart rosa, stærkt anatomoserende i
bunden, brede, ret fjerne, bredt tilhæftede men kun svagt nedløbne.
Stok hvid, længdestribet. Stærkt tilspidset til dybt rodslående. Hul.
Kød ret skrøbeligt i forhold til tykkelsen.
Sporepulver rosabrunt 7C5=brunorange.
I små knipper.
.
[Hathud (se kommentar) med meget brede (25 µ) cysteidlignende hyfer samt
almindelige hyfer op til 10-12 µ brede.]
Fornyet undersøgelse: Hathudshyfer 3-25 µ brede, uden øskener.
Kød lige under hathuden: Hyfer 10-25 µ brede, uden øskener.
Det kan forsvares at kalde de tykke hyfer i hathuden for hatkødshyfer, der er
vokset op i hathuden.
Sporer stærkt kantede, se tegning "Svampenoter" side 103, ligner på en prik
sporetegningen i Ryman side 375 af giftig rødblad.
sp.  11  10  10½ 11  11   9  11  µ x
      8   7½  8½  9   8½  7½  8½ µ
6-kantede med tilføjet apex.
.                                          Hathuds-      Hygro-
Diskussion: Litt                  Hat Þ    hyfer Þ       phan
 Danske storsva.293 transvenosum  2-4 cm   <= 10 µ        ja
 Fundne svamp                     2½-6 cm  3->> 10 µ      ja


Entoloma  turbidum        plantage rødblad
Underslægt: Entoloma
Latinsk synonym: cordae
Litt: DS 292, Dähncke 398 (ubrugeligt foto),         BK IV nr. 89; RH 377, JV 249, Mos 194 (som cordae)
Svampen afbilledet i Dähncke er formodentligt fejlbestemt.

FUND 18/10 1987
Entoloma turbidum
  plantage rødblad
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen (Kolind), skoven V for avnedyngen
Værtstræ: Birk eller el   Økologi: fugtig skov, på jord Hatdiameter på foto, max 5,4 cm
film nr 1987xd      billednr på film: (8-9) 10   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87241
Let hygrophan; farveforskel lille, som fugtig randstribet, tørrer ud i
striber. Lugt ikke stærk, aromatisk med kamfer-islæt.
Ligner E. nidorosum, men på turbidum er hatten mørkere, lugten svagere,
og hathudhyfernes pigment sidder indeni nogle hyfer - andre hyfer er
farveløse.
Sporer 6-kantede,  8,0  7,5  8,8  8,8  9,0  8,8 µm x       7,9-9,1 x
                   7,5  8,0  6,5  8,3  8,0  7,5 µm         7,0-8,3
Herb. tjek juli 2010: Tilføjet "bestemmelsen er usikker" fordi den ikke er så tydeligt puklet som den burde være. Desuden burde den kun vokse i nåleskov, og er sporemålene på fundne svamp lovlig store,
sporemål litt:     Moser      BK      RH     
turbidum lang µm   8 - 9    6,5-8,2   7-9    
       x bred µm  6,5-7,5   5,8-7,5   6-7,5  


Entoloma  vinaceum        november-rødblad
Underslægt: Entoloma
Author-navn: (Scop. ex Fr) Quél.
Lat. synonym: Rhodophyllus vinaceus
Litt: Moser 207, DS 291, JV 249, FAN I s 110, JEL 76E (som Rhodophyllus batschianus)
FAN og DS angiver author-navn (Scop.) Arnolds & Noordel.

FUND 29/10 1998
Entoloma vinaceum
  november-rødblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ørbækgård Plantage   UTM koordinater: PH032545
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet, lysåben plet; nær gran men også med eg og lærk Hatdiameter på foto, max 3,9 cm
film nr 1998i      billednr på film: 27-31   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98064
Hat noget navlet.
Stok med tyk hvid belægning, der går af ved berøring.
Lugt 0.
Set efter cystider uden at finde nogen (OK).
Spp slet ikke klæbrigt. Sporemål (lam.mase KOH, enhed 1,54 µm):
   5,0  4,8  4,2  4,1  4,5  4,8  4,2  4,1  4,2  4,1 (=> 6,2 - 7,3 µm)
 x 3,6  4,0  3,8  3,7  3,8  4,0  3,7  3,2  3,4  3,2 (=> 5,2 - 6,1 µm)
 ---------------------------
Opr. bestemt til E. turbidum - oplagt fejlbestemmelse da turbidum har pukkel og ikke navle, og desuden noget udhængende hathud og en stok der er noget udvidet nedefter, og har meget klarere farver.
Herb.tjek juni 2010: Fund rettet til E. vinaceum


Entoloma  sp. 196        

Entoloma sp. 196 FUND 08/06 1995
Entoloma sp. 196
finder: SL    
Findested: Østenfjeldvej, nær Nimtofte
Hatdiameter på foto, max 4,5 cm
film nr 1995a      billednr på film: 30-36   Fotokvalitet: 7
NB om foto: viser kun lyse hygrophane farve
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95004
Fundet 4 ex, hat 4,3  2,4  2,2  1,3 cm bred,
            stok 6    5,5  5,5  4,3 cm høj,
                 6,5  3,1  4,2  3,0 mm tyk.
Hygrophan, snart udtørret som på foto og da hvidfiltet på hat og stok.
Hat kegleformet eller halvkugleformet med papil. Hygrophan (baljeprøve), som
våd med mørkere randstriber ½ ind mod midten. Center 7E5=Brun (somali), rand
7C4=brunorange. Som tør hatrand med tendens til at radiærfibrene danner spidse
skæl.
Stok oftest fladtrykt, længdestribet under lup, hul, helt uden blåt.
Stok 7D4=lysebrun.
Lameller i brune-laksefarvede farver, næppe hvide som unge. Middeltætte,
L=38,35,32,40 I=1-3, med nogle gaffeldelinger, helt fri, ret brede (5 mm på
det store eksemplar) og tykke, somme tider med en tynd sort streg på midten af
lameleggen (billede i fotojournal), dog mest på det store eksemplar. Herved
synes lamelleggen lysere end fladen.
Lameller tykke.
Lugt svag, karakteristisk, ikke ulig hestepærer, aromatisk, slet
ikke melet. Smag næsten manglende, minder ikke om lugten, eftersmag noget
halsbrændt.
Hathudshyfer ca. 25 µ tykke med intracellært pigment. Lam.trama med små
øskenceller. Basidier 4-sporede. Cheilocyst. meget sparsomme, flaskeformede.
Sporer 5-6 kantede,
   10,8 10,1  9,9 11,0 10,8 11,2 10,3 11,0 11,1 11,8 µ (10,2-11,4)
 x  8,3  8,2  8,1  8,1  7,9  7,8  8,0  8,6  7,8  8,2 µ ( 7,9- 8,3).
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Diskussion:
Makroskopisk meget lig E. setratum, men denne har meget tyndere hathudshyfer
(max. 10 µ brede) og desuden størrer sporer og 2-sporede basidier.
De rødblad-arter der har brede hathudshyfer står for sig i DS, og i de
undernøgler (E og F) fandt jeg ingen rimelig kandidat.Entoloma  sp.        

FUND 05/05 1998
Entoloma sp.

finder: SL
Findested: Nimtofte, ca 1 km Ø for byen, Tøstrupvej 25
Værtstræ: kirsebær   Økologi: Under kirsebærtræer i hegnet ind til græsgang Hatdiameter på foto, max 8,6 cm
film nr 1998a      billednr på film: 18-27   Fotokvalitet: 8
Herbarienavn: uden belæg   Herbarie journalnr SL98003
Lugt svag, efter gennemskæring ret kraftig inocybet: Vammel lugt.
Smag kraftig, ludagtig-sæbet med marcipankomponent.
Det kan ikke være Teglrød Trævlhat, da fund ganske savner rødlige farver, og
køddet på fund rødmer heller ikke.


Entoloma sp.SL15018

FUND 14/09 2015
Entoloma sp.SL15018
  Rødblad sp.SL15018
finder: Gunver Kvorning  bestemt af SL
Findested: Nørrevangsvej 6, Rimsø pr 8500 Grenå
Hatdiameter på foto, max 2,7 cm
film nr 2015a Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL15018
Lugt noget vammel, ådselsagtig, men ikke stærk. Sporeaftryk forsøgt, men der kom ingen sporer
Sendt til Atlas-facebookgruppen med følgende:
Lugt noget vammel, ådselsagtig, men ikke stærk. Sporeaftryk forsøgt, men der kom ingen sporer
Næste dag:
Svampen var væltet i morges (PS jeg glemte at skrive: Hatdiameter 2,7 cm), jeg lagde den på sølvpapir så jeg skulle kunne se sporeaftryk uanset om det var hvidt, og ak. Intet sporeaftryk => ubestemmelig svamp. Nu hvor jeg så lamellerne nedefra så jeg at de var smukt lyserøde og helt fri. Ligner en eller anden rødblad.