Cystoderma  grynhat

Familie  Squamanitaceae  
 :   Slægtoplysninger

  :  adnatifolium   03/09-2011   15/08-1987
  :  amianthinum okkergul  14/10-2019   18/09-2012   16/10-2011   05/10-1993
  :  carcharias rødgrå  22/09-2015   11/09-2011   02/11-2010   17/10-1991   11/10-1991   11/10-1986
  :  grannulosum kliddet  27/10-1994
  :  jasonis gulkødet  11/10-2019   09/11-2013   27/01-2011   28/09-1993   17/10-1986
  :  lilacipesLillafodet 21/10-2017
  :  saarenoksae Fintmelet  28/09-2004
  :  terreyi cinnober  06/10-1995


i FN er slægten delt op i Cystoderma med amyloide sporer og Cystodermella med ikke-amyloide sporer, det bygger på en artikel af M. Bon "in press" på udgivelsestidspunktet for NM. Det betyderer C. adnatifolium, C. grannulosum og C. terreyi med ikke-amyloide sporer skulle i Cystodermella.
Jeg har valgt ikke at føle NM, og indtil videre at regne Cystodermella som synonym for Cystoderma.


Cystoderma  adnatifolium        
Lat. synonym: Cystodermella adnatifolia, C. granulosum var adnatifolium
Litt: NM 513

FUND 03/09 2011
Cystoderma adnatifolium
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Grenå kommuneplantage, 375 m S for børnelegepladsens Ø-ligste bord/bænk
Værtstræ: mos   Økologi: Ved skovsti i granskov Hatdiameter på foto, max 4 cm
film nr 2011a Herbarie: Herb.mat haves Herbarie journalnr SL11094
Undersægelse af lamellerne med kraftig lup viste ingen befnugning (cysteider)

FUND 15/08 1987
Cystoderma adnatifolium
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Stadsborg Mose (Løvenholm Skov)
Værtstræ: gran   Økologi: Nålebund, tæt granskov Hatdiameter på foto, max 5,4 cm
film nr 1987m      billednr på film: 22-25   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarie journalnr SL87097
Hatbredde     5,4  5,0  2,5  2,8  2,4 cm
Stokhøjde     2,5  3,5  2,0  2,3  1,8 cm
Stoktykkelse  1,0  1,0  0,8  1,1  1,0 cm
Gennemskårne ex. på foto hatÞ 5,0 cm.
skitse i fotojournal "1987h-v" side 141 ff.
.
Hat uregelmæssigt vælvet, ung med noget indrullet rand, smukt orange 7C7=brungul til kobberrød! Med eller uden pukkel. Hatoverflade grynet - grynene stammer tilsyneladende fra en opsprækning af hathuden (mikroskop).
Stok hvidfnugget på bund 6A3=blegorange, nederst med hvide, 1-2 mm lange hår strittende vinkelret ud, ogte med fortykning enten nederst eller halvvejs oppe.
Slør hvidt, ses også nedad stokken og lidt som randslør. Ring flygtig, fnugget.
Lameller hvide, efterhånden med svagt gulligt skær, brede, middeltætte, bredt tilhæftede, antydningsvis udrandede.
Hatkød hvidt, i gamle sår rødligt-rødbrunt. Stokkød let gulbrunt.
Lugt svag, aromatisk. Smag mild, nøddeagtig.
Hatoverflade med kraftig rødbrun farvereaktion med KOH; kød og stok samme reaktion men meget svagere. FeSO4 samme farvereaktion som KOH.
Sporeaftryk kridhvidt, ikke amyloid, sp
  5,6  5,6  5,7  5,1  5,4 µ     (5,2-5,7)
x 3,8  3,5  3,8  3,2  3,7 µ     (3,4-3,9).
Sporer glatte, hyaline (se fig. i fotojournal). Cheilocystider sparsomme, ca. 3 x 10 µ, bas. på lamelegg talrige, ca. 7 x 15 µ. Hatoverflade uden dermatocystider, med rundagtige, skinnende celler, der løsnes.

Eneste lit. notat i Rymann s. 422.
Sendt til JV, retur dec. 1991. Enig i bestemmelsen.


Cystoderma  amianthinum        okkergul grynhat
Litt: DS 231, B&K IV 202, R&H 420, NM 513
Litt >Dähncke 534 er ikke ref i FN, FN må være usikker på identiteten. I Dähncke er 4 billeder af forskellige varianter.
DS skriver at lam på friske ex er rent hvide. Friske? Der må menes unge?
C. jasonis ligner meget men stinker endnu kraftigere og får med alderen lysebrune lameller, for sammenligning, se
C. Jasonis.

FUND 14/10-2019
Cystoderma amianthinum
  Okkergul grynhat
finder: SL  Bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, Banestien. Fra Præstevej 5 m mod S, i vejkanten TH. 56.499481ºN, 10.770188ºØ, ±1m
Værtstræ: Græs   Økologi: Mosbegroet rabat til stien film nr 2019a Herbarie:    Uden belægSL  Herbarie journalnr SL19034
Lameller på alle ex. hvide. Lugt strid, men ikke ligeså strid som C. jasonis.
Hat tydeligt hygrophan.

FUND 18/09-2012
Cystoderma amianthinum
  Okkergul grynhat
finder: SL  Bestemt af SL
Findested: Hemmed, V for Kjeldshøjvej,  56.50072ºN, 10.74269ºØ, ±10m
Værtstræ: Mos Økologi: Mosbegroet skovbund under gran film nr 2012a Herbarie:    Uden belæg  Herbarie journalnr SL12049
Lugt kun svagt stikkende. Den manglende lugt fik mig først til at tro at det var saarenoksae, men det rent hvide kød under hathuden viser noget andet. Kød hvidt, lameller hvide. L=45,41.

FUND 16/10-2011
Cystoderma amianthinum
  Okkergul grynhat
finder: SL  Bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, fra Emmedsbovej 120 m mod SV ad Gjerrildbanestien, så 20 m mod SØ.  56.510541ºN, 10.795038ºØ, ±2m
Værtstræ: Gran, fyr og eg   Økologi: Mosbegroet skovbund, nogenlunde lysåbent film nr 2011b Herbarie:    Herbariemateriale haves herbarienavn SL  Herbarie journalnr SL11173
Lugt kraftigt stikkende. Denne lugt, og så de først hvide lameller der efterhånden bliver gule-brungule, skulle være rigeligt til at skelne den fra Cystoderma jasonis.
Indrapporteret til "Atlas" med bemærknnger:
2 gange har jeg spildt kræfterne på en lang kommentar som blev smidt væk, men 3.je gang er lykkens gang:
Kollektionsnummmer SL11171, herbarium SL. Lugt kraftigt stikkende og ubehagelig, det burde være tilstrækkeligt til at skelne den fra jasonis. Litt: DS 231, B&K IV 202, R&H 420, NM 513 Litt Dähncke 534 er ikke ref i FN, FN må være usikker på identiteten. DS skriver: Lameller hos friske eksemplarer rent hvide. B&K skriver: Lamellae pale yellow. På mit fund var lamellernme på unge ex rent hvide og blev ved med at være det, på ældre eksemplarer lysr gule-gulbrune. Øvrige karakterer fremgår af foto, jeg kan kun få det til okkergul, hvis der er andre muligheder lad mig det endelig vide. jeg sender gerne belæg, bare be om det.
.................... Skrevet den 10/17/2011 00:28:45 af Sten Larris

FUND 05/10 1993
Cystoderma amianthinum
  okkergul grynhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skærvad Skov
Værtstræ: eg   Økologi: Muldbund under eg, egekrat Hatdiameter på foto, max 2,7 cm
film nr 1993t      billednr på film: -2-3   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93129
Spp hvidt, amyloid, ikke klæbrigt.
Med myceliet fæstnet i bladmuld. Hathudshyfer ikke henfaldende i anthrosporer.
Sp. 5-6 µ lange.Cystoderma  carcharias        rødgrå grynhat
Litt: NM: Var carcharias, var fallax; FN side 511 do opdeling.
Tvivlsomme opdeling i Almindelig art: C. carcharias (Pers:Fr)Fayod, Rødgrå grynhat,
og sjældne art C. carcharias (Pers:Fr)Fayod var fallax A.H.Sm. & Singer, Ring-grynhat
var carcharias
var fallax
Iflg DSIflg NM og FNIflg DSIflg NM og FN
Hat grårosaHat og stok gråpink, bordeaux eller næsten hvid. Lugt ubehagelig Hat gråbrunHat og stok rustenbrun, okker, gullig eller orangebrun. Lugt svag.


22/09-2015
FUND 22/09 2015
Cystoderma carcharias
  Rødgrå grynhat
finder: SL
Findested: Højskov (Skoven på N-siden af Rimsøvej), nær Rimsø-enden,  56.4792ºN, 10.7736ºØ ±20m
Værtstræ: Gran Økologi: Ret lysåben granskov film nr 2011a

FUND 11/09 2011
Cystoderma carcharias
  Rødgrå grynhat
finder: SL
Findested: Ørbækgård plantage,  56,41888ºN, 10,68014ºØ ±25m
Værtstræ: Nordmannsgran (Abies nordmanniana) Økologi: Mosbegroet granskov Hatdiameter på foto, max 4,5 cm
film nr 2011a
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11109
Sendt til "Atlas" som ny grynhat, Charcarias hystericus:
Som spæd ligner den en pære-støvbild, indtil sløret sprænges
Så fås en svamp med store, ret fastsiddende, kugler af brunrosa-tobaksbrunt slør på hvidligrosa (hat) eller hvid (stok og ringunderside) baggrund undtagen over ringen.
Hat (udfoldet) 3-6 cm bred, vælvet med nedbøjet rand og kraftigt randslør, hatcentrum efterhånden noget nedtrykt med eller uden meget lille pukkel. Ikke hygrophan (baljeprøve).
Stok kraftig og kortere end hatten, 2½-4½ cm høj og 0,7-1,8 cm tyk, nogle gange cylindrisk men som regel med en ret stor fortykning på midten og tilspidset basis, brunrosa under ringen. Marvfyldt, senere hul.
Ring tyk, hudagtig, opstigende, med en noget flosset overkant, ringoverside hvid og knudret.
Z Lameller hvide til creme eller meget lyst gule, tætte (L= 75-90 [journal: L=90,85,75,80], middeltykke, smalle, smalt tilhæftede, lamelrand hel lige ikke-fnugget. Lameller med masser af tværårer, og med eller uden gaffeldelinger (varierer fra eksemplar til eksemplar)
Sporeaftryk kridhvidt, amyloid.
Lugt stikkende som Cystoderma carcharias. Smag noget nøddeagtig men med en ubehagelig bismag og stærkt snerpende. Hatoverflade med mørk basereaktion.
Selskabeligt voksende, næsten knippevoksende.
Hvis vi holder fast ved at dette er en ny art, så synes jeg den skulle hedde Cystoderma hystericus, hysterisk grynhat, fordi jeg fandt den den 11/9 og til ære for de hundredetusinder der er døde på grund af gale menneskers fanatisme.
DISKUSSION:
Den grynede hat og stok peger på grynhat, der i FN er delt op efter om sporerne er amyloide eller ej, det er de, så cystoderma.
Her er 2 arter (+ varitet) med vedvarende ring: carcharias og tuomikoskii. Carcharias er mindre og med meget slankere stok, og stokken er meget længere end hatdiameteren. Afgørende er dog basereaktionen: Hatoverfladen på carcharias bliver mig bekendt ikke mørk med base.
Det gør den dog på C. tuomikoskii, der gror under Picea (ikke Abies) i de +/- polare egne. Den er dog lugtløs og osse lidt mindre.
Mikroskopering klarer mine øjne ikke, det ville være rart at kende sporemål, og mon den laver ukønnede sporer?
-----Svar: ID retttet til carcharias, med Kommentarer:
meget (!) nydelig dokumention. Og tak for det ! .................... Skrevet den 09/12/2011 12:24:30 af Thomas Læssøe

FUND 02/11 2010
Cystoderma carcharias
  rødgrå grynhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Blå Flag stationen 1100 m mod S ad Fjeldholmvejen
Værtstræ: Thuja   Økologi: Nålebund under høje thuja'er, mørkt. Hatdiameter på foto, max 2,9 cm (lam. visende 2,3 cm)
Herbarie:    Uden belæg      Herbarie journalnr SL10106
Lugt ubehagelig, stikkende.

FUND 17/10 1991
Cystoderma carcharias
  rødgrå grynhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skoven Ø for Rosenholm Slot
Værtstræ: gran   Økologi: Nålebund Hatdiameter på foto, max 2,2 cm
film nr 1991m      billednr på film: 4-7   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91085
Spp amyloid, ikke eller svagt klæbrigt.
Sporemål OK.


FUND 11/10 1991
Cystoderma carcharias
  rødgrå grynhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, Hovlinien, 100 m fra asfaltvejen
Værtstræ: gran   Økologi: Vejkant Hatdiameter på foto, max 3,8 cm
film nr 1991j      billednr på film: 5-10   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91066
Lugt muggen. Lameller tilhæftede.
Spp. klæbrigt, amyloid.

FUND 11/10 1986
Cystoderma carcharias
  rødgrå grynhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm skov, nær Højholt
Værtstræ: gran   Økologi: tæt granskov film nr 1986h      billednr på film: 25A-29A   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86083


Cystoderma  grannulosum        kliddet grynhat
Lat. synonym: Cystodermella grannulosum, var adnatifolium Litt: NM 513

FUND 27/10 1994
Cystoderma grannulosum
  kliddet grynhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Mejlgård Nederskov, på den store brandplet
Værtstræ: brandplet   Økologi: Brandplet, afbrændt granrydning Hatdiameter på foto, max 2,9 cm
film nr 1994q      billednr på film: 20-25   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94100
Spp hvidt, klæbrigt, ej amyloid, let dextrinoid.
Hatoverflade med små skæl. Hatrand længe let indrullet.
Ring svagt udviklet, fnugget.
Stoktop mørkviolet, stok mørkt brunviolet grundfarve i hele længden, under ringen med hvidlige gryn.
Lameller hvide med svagt gulligt skær. Meget tætte, kun smalt tilhæftede.
Hatkød lyst gulbrunt til hvidligt, stokkød brunt med lysere marv.
Hatoverflade sort med KOH.
Lugt svag, syrlig-aromatisk, smag mild.
Sporer ca. 4-5 x 3-4 µ.
Lamelegg fertil, med aflange 4-sp. basidier, uden cystider.


Cystoderma  jasonis        gulkødet grynhat
Lat. synonym: C. longisporum
Litt: NM 512, RH, NS 317. Billedet i JV 214 forestiller vistnok C. amianthinum, Okkergul grynhat.
NM regner med 3 variteter:
C. jasonis var jasonis,
C. jasonis var lilacipes,
C. jasonis
var saarenoksae
I forhold til C. amianthinum (Okergul grynhat) kendes C. jasonis på at den har:
 - mørkere og med alderen mere brunlige lameller (og hatkød, men ikke så tydeligt) (se 2.det billede fra fund 11/10 2019)
 - ikke violet stoktop (usikert kendetegn) 
 - Mikroskopisk: Hathuden danner anthrokonider, dvs sporer til ukønnet formering.
NB: Jeg mangler kritisk sortering af mine egne fund.

FUND 11/10 2019
Cystoderma jasonis
  gulkødet grynhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, Gl. Rimsø Landevej. Fra der hvor G.R.Landevej rammer Bloksbjergvejen 800 m mod S, TV 250 m ind i skoven. 56.49044°N, 10.80030°Ø ±20m nr 21 går V-på ind i skoven.  56.48748°N, 10.64161°Ø ± 5m
Værtstræ: mos   Økologi: I græs og mos under gran og fyr.
film nr 2019a Herbarie:    Uden belæg   Herbarie journalnr SL19032.

FUND 09/11 2013
Cystoderma jasonis
  gulkødet grynhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Tranehuse/Hytten, Skippershovedvej, 18 m Ø for vejen det sted, hvor vejen ind til nr 21 går V-på ind i skoven.  56.48748°N, 10.64161°Ø ± 5m
Værtstræ: mos   Økologi: I græs og mos under Normandsgran.
film nr 2013a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL13054. Atlas SL2013-652883
Sendt til Atlas (som jasonis) uden belæg. Svar:
skal mikrocheckes :-)
.......... Skrevet den 11/11/2013 09:58:56 af Thomas Læssøe .........(belæg endnu ikke sendt 16/02-2014)

FUND 27/01 1011
Cystoderma jasonis
  Gulkødet grynhat
finder: SL  Bestemt af Thomas Læssøe
Findested: Ørbækgård Plantage, "Sibirien"
Værtstræ: Gran (Normansgran)   Økologi: Juletræsplantage NB: sp.151
film nr 2011a Herbarie:    Herb.mat haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11004
Stinkende sag af en Grynhat, fundet 3 ex: Hat ϕ 6,0 cm, 3,0 cm, 1,0 cm, stod stivfrosne i nålebunden. Stok (2 største) 0,9 cm og 0,7 cm tyk, største 4 cm høj. På de 2 små ex knækkede stokken da jeg prøvede at plukke de frosne svampe. Fejlbestemt af SL til Clitocybe foetens (ville i så fald være ny for DK) men Thomas Læssøe rettede til Cystoderma amianthinum.
Hat isabellabrun, centrum æderbrun, udefter lysere med uændret kulør, rand randstribet som våd men kun alleryderst og randstriberne flygtige, hatoverlade fint nubret tæt med 10-20 forhøjninger pr mm, skinnende som våd, stærkt hygrophan. På det store ex var hatcentrum med fordybning og store rynker, på de små var den glat og med svag umbo. Hatrand hel.
Lameller tætte, L=42, 48 og med tæt forgrenning af tværårer men kun med få gaffeldelinger, lamellerne bugtede sig som på en halvtør svamp og lamelegg svagt savtakket, egg omtrent af fladens farve. Lamelegg med en lys belægning (sporer?).
Stok omtrent af hattens farve, en anelse mørkere forneden end foroven, cylindrisk, hul, med en lys belægning af trævler eller cystider i fuld længde omend flest øverst, der evt dannede en "falsk" ringzone (dvs ring der intet havde med hatranden at gøre). Stok uden tydelige mycelietråde nederst.
Lugt meget stærk og ram, gasagtig eller som stinkende tragthat. Smag påfaldende stærkt sødlig, med tendens til halsbrand men ikke det jeg forstår ved bitter (der er mange divergerende meninger om hvad der forstås ved bitter).
Ved forsøg på at lave en sporefældning fik jeg et hvidt "sporeaftryk", men under mikroskopet så jeg ikke noget der lignede tragthatsporer men i stedet en stor mængde små tråde, ca. 7-10 x 0,8 µm.
Hathud med trichoderm eller clavicutis, øskenceller ikke set. Ingen physaloider set.
Sendt til Atlas som C. amianthinum (Okkergul g.) med kommentarer:
Lugt kraftigt stikkende og ubehagelig, det burde være tilstrækkeligt til at skelne den fra jasonis. Litt: DS 231, B&K IV 202, R&H 420, NM 513 Litt Dähncke 534 er ikke ref i FN, FN må være usikker på identiteten. DS skriver: Lameller hos friske eksemplarer rent hvide. B&K skriver: Lamellae pale yellow. På mit fund var lamellernme på unge ex rent hvide og blev ved med at være det, på ældre eksemplarer lysr gule-gulbrune.
.......... Skrevet den 10/17/2011 00:28:45 af Sten Larris .......
vil gerne se belægget. jasonis og amianthinum er klart lettest at kende i mikroskopet :-)
.......... Skrevet den 10/17/2011 23:59:01 af Thomas Læssøe .........
joda, hele hatkødet er opløst i artrokonidier dannet ved afsnøring ved hyfetværvæggene så jasonis fremfor amianthinum
.......... Skrevet den 11/09/2011 17:39:00 af Thomas Læssøe .......... og


FUND 28/09 1993
Cystoderma jasonis
  gulkødet grynhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, mell. Østenfjeldvej og hovedvejen.
Værtstræ: mos   Økologi: Mosbund, på mos under birk, mycelium fæstnet til mos. Hatdiameter på foto, max 2,3 cm
film nr 1993r      billednr på film: 9-13 + 14-18   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: 14-18 anthrosporer (kvalitet 6)
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93118
Spp klæbrigt, amyloid.
Lam. hvide ved plukning, blev gullige som de skal hjemme.
Sp. usynlige i Melzner, luftmikroskopi: Sporemål OK.
Foto 15-17+19: Hathudshyfer m. kuglerunde celler/cystider, og hyfer der afsnører firkantede anthrosporer.
Objektiv 45 x okkular 15 x mell.ring 3 cm. Blitz 1 x med mikroskopblænde min/max. (scannede billede: min)

FUND 17/10 1986
Cystoderma jasonis
  gulkødet grynhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Eldrup skov (Løvenholm)
Værtstræ: gran   Økologi: skovsti i granskov film nr 1986i      billednr på film: 28-32   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86092
Sporepulver amyloid

Cystoderma lilacipes Harmaja Lillafodet grynhat
Litt: DS 231, FN 512 (som C. jasonis var lilacipes)
Vokser gerne blandt mosser af Jomfruhår-slægten (Polytricum), se
 

Fund 21/10-2017
Cystoderma  lilacipes        Lillafodet grynhat
finder: SL  Bestemt af: SL
Findested: Mols Bjerge, ca. 500 m S for P-pladsen ved Tinghulen, 40 m Ø for Mols Bjerge Vej. 56.213°N, 10.529°Ø ±100 m
Værtstræ: Mos   Økologi: Græsgang til kreaturer, lysåebnt.
film nr 2004a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL17024
Med strid lugt, som Okkergul grynhat.

Cystoderma  saarenoksae        Fintmelet grynhat
Author: Harm.
Litt: DS 232, FN 512
    Latinsk synonym: Cystoderma jasonis var. saarenoksae
NM bruger navnet Cystoderma jasonis var. saarenoksae og det er jeg ikke enig i: På C. jasonis omdannes "overhattten" til anthrosporer.

Cystoderma saarenoksae Fintmelet grynhat
FUND 28/09 2004
Cystoderma saarenoksae
  Fintmelet grynhat
finder: SL  Bestemt af: SL
Findested: Glatved strand
Værtstræ: ene   Økologi: mos, lyng, græs nær ene Hatdiameter på foto, max 2,9 cm   NB: Usikkerheden i bestemmelsen skyldes kun manglende litt
film nr 2004a      billednr på film: 0409280002   Fotokvalitet: 8
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL04030
Fundet 2 ex,
Hat hvidlig med smørgult islæt #FF9000, nærmeste danske farvenavn er en lys udgave af cremegul, affladiget-klokkeformet med opadbøjet rand og næsten spids papil i midten. Overflade mat, under lup ses små korn eller flager der er ca. 60 µ brede og lidt lysere end baggrunden.
Stok rank, cylindrisk eller let udvidet nedefter. Foroven af hattens farve og fint trævlet af hyfeender der rager ud, herunder en kliddet ufuldstændig ring midt på stokken (kan mangle) og under ringen stærkt grynet af uldne totter der
gør stokken lysere. Stokken får mørkere pletter efter tryk, især over ringen.
Stok med tynd hulhed, næsten masiv.
Lameller tætte (L=28 og 38 hhv, I=1-3), ret brede, dybt udrandede, hvidlige, egg let bølget og hel, egg af fladens farve.
Stokkød brunorange, hatkød hvidligt undtagen forneden lige over lamellerne samt i papillen hvor det er brunorange ligesom stokkødet.
Lugt svag, svagt frugtagtig med stikkende komponent. Smag først mild-aromatisk melet, senere skarp som en mild udgave af stinkende ridderhat. Baljeprøve: Hat ikke hygrophan, kød stedvist svagt hygrophant. Sidste fotos
viser 2 halvdele af svampen,  ne efter at have været i baljen natten over.
NaOH: Hatoverflade, stokoverflade, og mørke del af stokkødet en mørk reaktion.
Sporefældning hvid, klæbrig, ikke amyloid eller dextrinoid.
Sporer eliptiske med skæv apikus, ikke projektilformede men næsten,
sporemål (x 1,54 µ) i kloral:
   4,2  3,9  4,3  4,0  3,8  4,1  4,3  3,9  4,0  4,4  => 6,0-6,6 µ
 x 2,1  2,2  2,1  2,0  2,0  2,1  2,0  1,9  2,0  2,2  => 3,0-3,3 µ
.
Hathud fuld af cystider eller er det oprejste hyfeender; men ingen hyfer henfalder til anthrosporer som på C. jasonis.


Cystoderma  terreyi        cinnober-grynhat
Author: ()Harmaja
Lat. synonym: Cystoderma cinnabarina (Alb. & Schwein.:Fr.) Fayod, Cystodermella cinnabarina (Alb. & Schwein.:Fr.) Harmaja
Litt: NM 513

FUND 06/10 1995
Cystoderma terreyi
  cinnober-grynhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Skærvad skov
Værtstræ: eg Økologi: under eg og blåbær Hatdiameter på foto, max 4,7 cm
film nr 1995k      billednr på film: 3-10   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95052
Stok med skæl, der er orange i spidsen. Sporer meget små, sporemål OK.
Lamelegg med cheilocystider, dog kun nær stokken, ca. 25 x 10 µ, se tegninger i fotojournal. foto hatÞ 5,0 cm.