Leucocoprinus Silkehat >Familie  Agaricaceae  

Leucocoprinus  silkehat

Silkehat er dansk navn for to slægter: Leucoagaricus og Leucocoprinus.


  :  brebissonii gråsort  31/08-2021


Leucoagaricus brebissonii gråsort silkehat
Litt: NS 336, FAD 14H (som Lepiota b. nr. 39 side 38), FN 554, Phil 135h, B&K 4:245,
@Wikipedia
Svampen anses for meget sjælden, rødlistestatus NE (ikke bedømt i forhold til rødlisten)

 :  Fund 30/8-2021 Leucoagaricus brebissonii gråsort silkehat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Rimsøvej, når man bevæger sig fra skovbrynet nærmest Rimsø og 325 m længere mod V kommer der en lille skovsti til venstre, 320 m ind ad denne sti.
Herbarie: SL Herb.nr SL21005 Herbariemateriale haves.