Echinoderma  parasolhat

Familie  Agaricaceae  

Echinoderma  aspera        pigget parasolhat
Lat. synonym: Lepiota aspera
Litt: PSG 48

  :  aspera pigget  25/09-2004   12/09-1992   12/10-1987
  :  boertmannii   08/10-2001
  :  echinacea pindsvine-  23/09-1990
  :  jacobii Langes  22/09-2004
FUND 25/09 2004
Echinoderma aspera
 pigget parasolhat
finder: SL, Vejlefjords-turen med Erik Kaxe bestemt af SL
Findested: Fakkelgrav nær badehotellet, Vejle Fjord
Værtstræ: bøg  
Økologi: under bøg Hatdiameter på foto, max 4,7 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0409250040   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    studieoptagelse    på den høje led   
Herbarie journalnr SL04028

FUND 12/09 1992
Echinoderma aspera
 pigget parasolhat finder: SL bestemt af SL
Findested: Asgård (Ginnerup), skoven på sydsiden af kanalen, skråningen op mod dæmningen.
Værtstræ: elm, ahorn   Økologi: skråning under elm og ahorn Hatdiameter på foto, max 12 cm
film nr 1992i      billednr på film: (34)35-36,j -1-2   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92064
Lugt ret stærk, ubehagelig.
Spp ikke klæbrigt, sporemål OK.
Cheilocystider næsten kuglerunde,
Þ 25-40 µ. Kølleformede også set,
men det kunne være basidier.
Se skitse i fotojournal.

FUND 12/10 1987
Echinoderma aspera
 pigget parasolhat
finder: SL bestemt af SL
Findested: Askhøjvej 40
Værtstræ: Jord   Økologi: Havejord under elm og cyren Hatdiameter på foto, max 8,3 cm
film nr 1987xb      billednr på film: 16   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den høje led    studieoptagelse   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87222
Let kendelig på de piggede skæl og den ubehagelige, sæbeagtige lugt.
spp dextrinoid, klæbende. Cheilocyst. karakteristisk stilkede.


Echinoderma  boertmannii
Lat. synonym: Lepiota boertmannii

FUND 08/10 2001
Echinoderma boertmannii
 
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gammelmølle, småskov N herfor (udløber af Ørbækskoven)  UTM koordinater: PH045543
Værtstræ: jord   Økologi: Kratskov med især ahorn, også elm, eg, bøg Hatdiameter på foto, max 5,0 cm   NB: Sp.233. Bortmanns parasolhat, dog med tydelig lugt og dextrinoide sporer
film nr 2001b      billednr på film: 35-37   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Juni 2010: Filmen er forsvundet ?
Herbarie journalnr SL01007
Hat facon*    fvmp  fvmp  hvæl   Halvk   Halvk   Halvk
Hat Þ         4,9   4,6   3,0    3,2     2,4     2,0   cm
Hat høj       1,1   1,3   1,5    1,7     1,4     1,2   cm
Stok høj      4,8   5,2   5,0    4,3     3,5     3,1   cm
Stok Þ f.o    6,0   6,0   6,4    4,7     4,3     3,8   mm
Stok Þ f.n    7,2   6,7   5,0    5,0     4,8     4,1   mm
* fvmp=fladt vælvet med pukkel  hvæl=højt vælvet   halvk=halvkugleformet
.
Hat først halvkulgeformet eller antydningsvis kegleformet, udvider sig til
vælvet-klokkeformet. Hatoverflade cremegul til tomatrød med kastaniebrune eller
endnu mørkere skæl.
De fleste skæl er højt pyramideformede, spidse, 0,2-0,5 mm høje og halvt så
brede som høje; nær hatcentrum ses på nogle af svampene også nogle brede skæl
(ca. 0,7 mm), og på nogle svampe ses koncentriske sprækker i hathuden. Skællene
på stokken er ligeledes spidse og farvede, men lidt bredere end dem på hatten.
Stokken er cylindrisk eller kun let udvidet nedefter, allernederst med en svagt
afsat knold, forneden af hattens farve, opefter lysere, øverst næsten hvid. De
fleste svampe er helt uden ring, men stokskællene når kun op til en hvis højde,
og på unge eksemplarer ses somme tider en svagt afsat ringzone af stokskæl her.
.
Stok kun med tynd hulhed, næsten masiv.
.
Lameller meget tætte (L=70-80, I=0-1), helt fri, smalle og aflange, hvide til
gråhvide. Egg hvidlig med rødmende tendens.
.
Kød hvidt, svagt rødmende, og hvis hathuden sprækker kommer rødligt hatkød
til syne. Lugt kraftig, som Echinoderma castanea (tung krydret lugt, kanel+muskat).
.
Sporeaftryk klæbrigt, tydeligt dextrinoid men ikke amyloid. Under mikroskop ses
tydeligt at sporerne farves brune af melzer+kloral.
Sporer afrundet eliptiske, apicus gerne lidt skæv, kimpore ikke set.
Sporemål (kloral, enhed 1,54 µ)
  2,9  3,0  3,1  3,0  3,1  3,0  2,8  2,8  3,1  3,1  (=> 4,4 - 4,8 µ)
x 2,0  2,0  2,0  1,8  1,9  2,0  1,9  1,8  1,9  2,0  ( x 2,8 - 3,1 µ)
Hathud og skæl af aflange trådede celler med små øskener, og iblandet enkelte
rundagtige celler som yderste celle i hyfetråd.


Echinoderma  echinacea        pindsvine-parasolhat
Lat. synonym: Lepiota echinacea

FUND 23/09 1990
Echinoderma echinacea
 pindsvine-parasolhat
finder: SL bestemt af SL
Findested: Ørbæk skov, østenden
Værtstræ: blandskov m. bl.a. elm   Økologi: Næringsrig sandet jord Hatdiameter på foto, max 5,8 cm
film nr 1990e      billednr på film: 13-18   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90027
Hatskæl 1½ mm lange.
Lameller rosa anløbne.
Ring flygtig, trådet, lyserød, evt efterladende utydelig ringzone.
Lugt ret kraftig, løgagtig.
Jorden omkring var gennemvokset af det askegrå mycelium i en dybde mellem ½
og 1 cm, myceliet med løgagtig lugt.
Sporefældning hvid med svagt rosa skær. spp. klæbrigt.
sp. 5-6 x 3-4 µ, ellipsoide.
Lamelrand med basidier, men uden cheilocystider.
*
Ifølge "Danske Storsvampe" side 323 skulle fundne art kaldes Echinoderma langei
fordi alle hatskæl er tilspidsede.
Feb 2005: Sammenligning med L. langei foto 22/9 2004: Hatskællene er mere falde
i toppen på fund(echinacea) end på langei, og i F.A.C. V skelnes om stokskæl er
indpakket i uld, artsopdelingen ser ud til at holde.Echinoderma  jacobi Vellinga & Knudsen    Langes parasolhat
Underslægt: Echinoderma
    Lat. synonym: Lepiota langei Knudsen
Litt: DS 323, JEL 12H, Breitenbach IV nr 231 (alle som L. Langei),
        JV 276, Flora A.Nederland. V 149, Svampe 26 (1992) 36
dem cheilocystider; men L. echinacea har på lameleggen nogle basidielignende
celler der er 6-8 µ brede omend de kan mangle; de tilsvarende celler på
L. jacobii er meget mere spidse og kun 1-3 µ brede.
L. echinacea paraphyser på skællene er små, bl.a. med nogle rundagtige celler
der er tykvæggede og 20-40 µ brede;
Sporemål iflg Breitenbach:
L. echinacea    4,4-5,8 x 2,2-3,1 µ Q=1,5-2,3
L. jacobii      3,6-4,9 x 2,1-2,9 µ Q=1,4-2,0
DS nøgler: L. jacobii med altid spidse hatskæl; L. echinacea er en del af
           hatskællene afskåret i toppen.
Fl.Agar.Neederlandica nøgler: Stokskæl manglende eller isolerede: echinacea.
            Stokskæl indpakket i vat: jacobii.

FUND 22/09 2004
Echinoderma jacobii
 Langes parasolhat
finder: SL bestemt af SL
Findested: Skoven ved Albøge UTM koordinater: PH052485
Værtstræ: jord   Økologi: Muldrig kratskov blandt mos og nælder Hatdiameter på foto, max 4,4 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0409220151   Fotokvalitet: 11
Herbarie journalnr SL04019
Hatskæl meget spidse pyramideformede, i mikroskopet ses tykvæggede rundagtige
endeceller hvor de største er 14-18 µ brede og 18-33 µ lange.
Lugt ikke ulig L. castanea omend noget svagere.
Stokskæl var tydeligvis indpakkede i vat.
Lameltælling 3 ex:  L=38 I=1-5   L=60 I=1   L=60 I=1
Sporer dextrinoide, sporemål (x 1,54 µ)
   2,9  2,8  2,7  2,8  3,0  3,0  2,7  3,0  3,4  3,0 => 4,2-4,8 µ
   2,0  1,8  2,0  1,9  2,0  1,9  1,8  2,0  2,1  2,0 => 2,8-3,2 µ
Ingen cheilocyst; med lidt held kan man se enkelte spidse celler der rager ud
fra lemeleggen, ca 3 µ brede.
------
foto: Sidste billede (lamelvisende) hat Þ 3,3 cm.