Parasola  hjulhat

Familie  Coprinaceae  

  :  auricoma hansen-  14/10-1989
  :  leiocephala Glat  22/11-2006   09/07-1996
  :  plicatilis hjul-  09/11-1999   13/10-1983


Parasola  auricoma        hansen-hjulhat

Lat. synonym: Coprinus hansenii, Coprinus auricomus
FUND 03/08 2010
Parasola auricoma
  hansen-hjulhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Nørrevangsvej 6, Rimsø pr Grenå
Værtstræ: i jord, formodentligt træpind nede i jorden   Økologi: blomsterbed i haven Hatdiameter på foto, max 3,8 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL10006
1.ste foto viser svampene som de voksede, på de mæste er de lagt ned, men stadig på voksestedet. Det midterste billede er taget ca. 1 time senere end de to andre, og som det ses er den hat der før var fladt udbredt klappet noget sammen i sommervarmen.
Der var nogle hår på hatten, flere mm lange, jeg undrede mig over hvor de hundehår kom fra. I lup så jeg ikke tydeligt andre hår på hattene (men nok nogle små glasklare cystider), men en nøjere undersøgelse med mikroskop i mindste forstørrelse viste at de mystiske hundehår i virkeligheden voksede ud fra hatten, sparsomt og spredt på hatfladen. Hårene var meget tynde, pigmenterede, og jeg vidste ikke hvad jeg så under lup.
Sporer med afrundet apicus og meget stor (ca. 1½ µm) kimpore. Kimporen var ikke spor skæv.
Sporemål (H2O x 1,54 µm):
  8,7 9,2 7,7 8,0 7,9 8,0 9,a 8,7 8,2 8,1 (=> 12,0 - 14,1 µm)
x 4,9 5,0 5,4 4,8 4,8 4,5 5,3 4,9 5,2 4,6 (=>  7,2 -  8,1 µm)

Parasola auricoma hansen-hjulhat
FUND 14/10 1989
hansen-hjulhat , Parasola auricoma finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Udsigts-P-pladsen V for Nimtofte
Værtstræ: træflis   Økologi: træflis Hatdiameter på foto, max 2,6 cm
film nr 1989d      billednr på film: 27-30   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89046
Navnet "Hansen-blækhat" er i J.& E. Lage (Hansens Blækhat) men ikke i navnelisten.
Med pileocystider der anes under lup som små hår, hat i øvrigt nøgen.
Sporer 13-14 x 6-7 µ.  Kimpore skæv.
Pileocystider 50-100 µ. Cetae øskenceller små, men til stede.
I Moser burde den flyttes til section 3.7.1.5 setutosi

Parasola  leiocephala        Glat hjulhat

Author: P.D.Orton
Lat. synonym: Coprinus kuehneri Ulj  & Bas, Coprinus leiocephala     Lat. synonym: C. galericuliformis ss.     Litt: Mos 263, DS 347, BK IV nr 285+290
  BK mener at kunne skelne mellem C.leiocephala og C.kuehneri på sporebredden:
sporemål:      BK 285, 290, 298                  Moser
leiocephala  9,4-11,9 x 4,9-7,2 x 6,7-9,0    8-11 x 5,5-6,5 x  7 - 8,5
kuehneri      8,6-10,3 x 5,1-6,2 x  7 -8,3
plicatilis    9,6-13,3 x 5,9-8,4 x 8,5-10,3  10-13 x 6,5-7,5 x 8,5-10,5
.
Hvordan de allesammen i praksis kan se 3 sporemål forstår jeg ikke med mit
lille mikroskop, og tallene er stort set ens for leicocephalus og kuehneri,
mens plicatilis (Hjul-blækhat, Plæne hjulhat) synes at have størrer sporer.
.
Derimod synes der at være forskel på lameltilhæftningen, jeg så på
leicocephalus en svag tilhæftning til det øverste af stokken og begyndelsen til
en collarring; iagttagelsen støttes af BK.
C. plicatilis har helt fri lameller uden collarring.
BK skriver at C. kuehneri har fri lameller med collarring.
.
I øvrigt er BK's foto af C. leicocephalus håbeløst og misvisende.
Parasola leiocephala Glat hjulhat
FUND 22/11 2006
Glat hjulhat , Parasola leiocephala
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Gl. Landevej, mellem Ørbæk-skoven og Gl.Mølle
Værtstræ: halm   Økologi: På rådnende halm på jorden, nær halmballe Hatdiameter på foto, max 2,5 cm (lam.vi
film nr 2006a      Fotokvalitet: 10
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06104
Ligner en gigantudgave af Coprinus miser; sporer elipsoide og ikke
hjerteformede som på C. miser.
---------------
Hat først agernformet, ca 0,8 cm bred og 1,2 cm høj, som midaldrende højt
elipsoid, som ældre først flad så med opadbøjet rand og med udflydende hatrand,
dybt plisseret-furet bortset fra centrum, gennemskinnelig. Overflade uden hår,
centrum brunt og skinnende-glat, udefter som spæd lysegrå siden grå.
Lameller først hvide, snart med sort rand og hvid lamelegg,  ikke helt fri let
tilhæftet øverst på stokken. Lamelegg på spæde eks. hvidlig, stærkt bugtet fra
side til side mod nabolamellerne, og ret bølget på den anden led, tæt besat med
skinnende dråber eller krystaller. På ældre eksemplarer bliver lameleggen
kulsort, nogle eksemplarer bevarer det hvidlige på lamelfladen mens andre
bliver sorte.
Stok rank, 2-3 mm tyk, under lup ses fine hår der kan give stokken et svagt
hvidfiltet udseende over en gennemskinnelig stok. Stokbasis med eller uden en
lille knold, basis fæstnet til halmstrå.
Sporer afrundede elipsoide, sporemål (blæk i KOH kartoffel, x 1,54 µ):
   6,4  6,1  5,8  6,2  6,2  6,1  6,1  5,9  6,1  6,8 => 9,1-9,9 µm
 x 4,3  4,2  3,8  4,3  4,1  4,2  4,3  4,4  4,2  4,1 => 6,2-6,7 µm
Lamelegg og hatoverflade tæt besat med store ballonformede celler (cystider),
lamelegg steril.
Basidierne synes at være 4-sporede og jeg så ingen øskenceller; men disse to
forhold er usikre.
Parasola leiocephala  
Glat hjulhat
FUND 09/07 1996
Glat hjulhat , Parasola leiocephala
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, garageindkørslen
Værtstræ: jord   Økologi: På jord blandet med trærester fra brændehentning Hatdiameter på foto, max 4,1 cm
film nr 1996b      billednr på film: 20-25   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL96007
Hathud m runde celler, der ses som skinnende hår under lup; mikroskopet
afslører at det ikke er cystider.
Pleurocyst. små, ballonformede Þ 20 µ og størrer cylindrisk-lancetformede
            30 x 20 µ.
Bas. 4-sporede.
Sporer på spæde ex. små og ru, 6 µ; men
       på udvoksede ex. 8,5-9 µ med karak-
       teristisk 5-kantet facon -> (fig i fotojournal)
       eller mere eliptiske.


Parasola  plicatilis        Plæne-hjulhat

Lat. synonym: Coprinus plicatilis
Dansk synonym: hjul-blækhat
Parasola plicatilis hjul-blækhat
FUND 09/11 1999
Plæne-hjulhat , Parasola plicatilis
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 16, Kolind. Bakkerne overfor Birkenæs
Værtstræ: græs   Økologi: Græsgang til køer, i græs Hatdiameter på foto, max 1,8 cm (lv 2,2
film nr 1999o      billednr på film: 31-37   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99082
Hathud uden cystider. Foto HatÞfotomax 1,8 cm, lamelvisende 2,2 cm
Sporemål (lam.mase KOH, 1,54 µ):
   6,4  7,5  6,9  7,0  7,2  7,1  7,7  7,0  8,0  6,9  (=> 10,3-11,8 µ)
x  4,6  5,1  5,0  4,8  5,0  5,0  6,0  5,0  5,6  4,9  (=>  7,2- 8,5 µ)
Parasola plicatilis  
Plæne-hjulhat
FUND 13/10 1983
Plæne-hjulhat , Parasola plicatilis
finder: SL    
bestemt af SLBim bam busse
øv
Findested: Dæmningen 22, Kolind
Økologi: Have film nr 1983e      billednr på film: 21-28   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL83021