Se osse coprinopsis (mere blækhat), parasola (hjulhat) og coprinus (parykhat)

Coprinellus  blækhat

Familie  Coprinaceae  

  :  disseminatus bredsået  24/06-1987
  :  domesticus hus-  08/07-1997   10/05-1991
  :  domesticus hus-  08/07-1997   10/05-1991
  :  micaceus glimmer-  07/11-2011   08/05-1992   21/09-1990   18/10-1988   07/12-1986   08/06-1980
  :  sp.11/7-1985   11/07-1985
  :  sp.138   21/05-1987
  :  sp. 208   20/09-1996

Coprinellus  disseminatus    bredsået blækhat
Litt: JV 295

FUND 08/07 1997 Coprinellus disseminatusus Bredsået blækhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, Kolind
Værtstræ: ask   Økologi: På stor askestub Hatdiameter på foto, max 1,7 cm
film nr 1987g      billednr på film: 0-9   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL87036
Hat næsten nøgen, dog med bittesmå skinnende celler på unge ex, hat stribet, først hvidgrå med lysebrun midte, siden mørkere: 7-8 F4 = gråligt mørkebrun.
Stok tynd, 2-5 cm x 1-2 mm, tykkest nær basis. hvid, næsten gennemsigtig.
Lameller først hvidgrå, siden brunsorte, fjerne, ret brede, tilhæftede.
Cheilocystider sparsomme, ses dog på purunge ex, 15-20 x 7-10 μm, oppustede, let kornede.
Basidier ca. 20 x 10 μm, 2-sporede. Store, flotte chrysocystider. 15-70 μm, i diameter. Pleurocystider ikke set.
Sphaeroicystider hårlignende, ret sparsomme, 100-200 μm lange. På stoken af unge svampe ses tilsvarende cystider mere talrigt.
Sporer citronformede, sporevæg under 1/4 μm og med stor kimpore (2 μm), overflade svagt nubret, næsten glat. Sporem¨ål (stokafskrab. KOH):
  8  7,8  8,0  8,0  8,0  7,8 μm () x
4,2  4,2  4,8  4,3  4,1  5,0 μm () 
Celler i lam.trama og hat rundagtige, i stok med bl.a. ca. 5 x 100 μm celler ,ed meget små, næsten usynlige, øskenceller i stokken.
Svamp meget sart, især hat. På jord, under bøgehæk, ved siden af en død bøgestamme, i store knipper. Lameller næppe henflysende.  

Coprinellus  domesticus        hus-blækhat

Litt: PSG 71    
Coprinellus domesticus hus-blækhat
FUND 08/07 1997
hus-blækhat , Coprinellus domesticus
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, Kolind
Værtstræ: ask   Økologi: På stor askestub Hatdiameter på foto, max 1,5 cm
film nr 1997a      billednr på film: 12A-15A   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97003
Foto nr 12-16: Svamp. Fotokval. 7
        17-18: Nærbillede, midterste hat er 0,7 cm bred. Fotokval. 8
Lille blækhat på træstub.
Hat først højt agernformet, 4-5 mm bred og 6-10 mm høj, brun med slørrester som
pyramideformede skæl der er gråhvide med lyst brun midte. Hatten udenom i brune
farver. Hat siden udbredt, 1-2½ cm bred, flad, rand somme tider indbøjet somme
tider opadvendt, hatoverflade hviudliugbrun, mod midten mørkere brun eller
sågar sortbrun, med dybe furer der er noget lysere end hatten og med lyse korn,
der under lup har et vatteret udseende.
Lameller middeltætte, L=ca. 50-70, I=0, ret smalle, først lyst brunlige med
sortagtig egg, siden bliver den sortagtige egg bredere og den skyldes sporerne,
der først ved modenhed bliver sorte.
Stok først ikke synlig for hatten der når helt ned til underlaget, på halvunge
ex. stok 1-2 cm lang og 2-3 mm tyk med en 3-5 mm tyk knold nederst; siden stok
2-3 cm høj. På unge ex har stokken en ringagtig udvidelse i midterdelen. Stok
hvid.
På ret trøsket stub af asketræ, Dæmningen 22, Kolind. På stubben voksede
svampen især på de få steder stubben var mosovergroet.
Sporeaftryk kulsort (sporeaftryk var det naturlige aftryk på stokken).
Slørresterne på hatoverfladen kan let skrabes af og består af klumper af
rundagtige celler (fig. i "svampenoter" s. 174), 20-50 µ, med en ca. 2 µ tyk
cellevæg, celler glatte uden tegning.
Sporer glatte, afrundede, uden endospore (=løsnende ydervæg),
  9,1   9,2   9,2   9,5   8,2   9,4 µ (8,6-9,6 µ)
x 5,5   5,9   6,3   6,4   5,1   5,4 µ (5,3-6,3 µ)
Kimpore utydelig, ca. 0,5 µ bred når den ses. Hatcystider giver fint håret
overflade på unge ex.
Makroskopisk meget lig C. lanii (Stub-Blækhat, se Breitenbach 4 nr. 286, se
"Svampe" nr. 20 s. 82, se DS side 353), der har samme sporemål, men har
endospore og en anden sporefacon.
Imod bestemmelsen til C.domesticus taler, at røde mycelium (ozonioum) ikke er
set.
Coprinellus domesticus  
hus-blækhat
FUND 10/05 1991
hus-blækhat , Coprinellus domesticus
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Markvejen overfor Dæmningen 22
Værtstræ: poppel.   Økologi: All , på træ, poppel. På og omkring poppelstamme i jorden. Hatdiameter på foto, max 6 cm
film nr 1991b      billednr på film: 12-14   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91012
Skelnes fra C. micaceus på at den:
  Er med mere hvidlige farver, i stedet for hvidt glimmer hænger skællene   sammen i kornede flager.
  Under mikro: Skællene af flotte runde celler iblandet - og somme tider   vedhæftet - aflance celler. Sporernes facon desuden en anden.

Coprinellus  micaceus        glimmer-blækhat

FUND 07/11 2011
Coprinellus micaceus
  glimmer-blækhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, Banestien, 540 m S for Emmedsbovej.  56.50874ºN, 10.78939ºØ, ±15m
Værtstræ: eg   Økologi: I jorden mellem rødderne på væltet træ, formodentligt eg. Kun stubben, resten savet af.
Hatdiameter på foto, max 3,8 cm
film nr 2011a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL11201
Skæl i korn på hatoverfladen fotograferet, jeg har tjekket: Det ér ikke sandkorn.
Atlas valideringskrav: Tjek at stokken er dunet under lup. Det er den.

FUND 08/05 1992
Coprinellus micaceus
  glimmer-blækhat
var: truncorum
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, Kolind, ved terrassen.
Værtstræ: el   Økologi: På jord under rødel.
Hatdiameter på foto, max 6,1 cm
film nr 1992c      billednr på film: 7-11   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92018
Skæl i klumper på hatoverfladen.
Spp brunt.
Sp. 11,0 11,1 11,2 11,2 11,0 µ
 x   6,2  6,0  6,1  6,8  6,7 µ.
Cystider så store, at de tydeligt ses i lup.
Denne art er enten sp.nov eller truncorum, ikke micaceus på grund af de store
cystider.
Samme art som fund 7/12 1986.
Coprinellus micaceus  
glimmer-blækhat
FUND 21/09 1990
glimmer-blækhat , Coprinellus micaceus
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Nørager Mose (Løvenholm)
Værtstræ: Muldrig bund i blandet løvskov   Økologi: skov Hatdiameter på foto, max 1,6 cm
film nr 1990d      billednr på film: 32A-36A   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90022
Hat på alle eksemplarer i den meget storre gruppe af knipper (ca. 100 ex)
helt uden glimmer.
Sp. 7-9½ x 6-6½ x 4½-5½ µ, nogle 5-kantede med den store kimpore som den ene
side, andre mere afrundede.
Coprinellus micaceus  
glimmer-blækhat
FUND 18/10 1988
glimmer-blækhat , Coprinellus micaceus
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm, Nielstrup skov, for enden af Søholmvej
Værtstræ: jord (ikke pinde i jorden)   Økologi: Blandt græs i bevoksning med ret unge ege Hatdiameter på foto, max 3,7 cm
film nr 1988j      billednr på film: 34-36   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL88074
Hat med hvid, grynet belægning.
Velum (afskrab fra baby) af runde celler, der farves rosa med NH3.
Coprinellus micaceus  
glimmer-blækhat
FUND 07/12 1986
glimmer-blækhat , Coprinellus micaceus
finder: SL       var: truncorum
bestemt af Jan Vesterholt
Findested: Dæmningen 22, Kolind
Værtstræ: jord   Økologi: Havejord film nr 1986k      billednr på film: 27-37   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86108
Bestemt af SL til Coprinellus truncorum.
Bestemmelsen er for så vidt OK, bortset fra at arten truncorum
bør slås sammen med micaceus.
Frugtlegemer fra samme sted bestemt 18/5 1986 til C. micaceus af Jan
Vesterholt.
Fotos nr. 35-38 er fine mikroskopfotos af cystider.
Hat op til 5 cm bred.
Svampen er let kendelig på dels en randet knold, og dels de meget let fundne
pleurocystider, der er op til ca. 100 µ lange!
Ses dog bedst på friske svampe.
.
Pleurocystider, ifølge Orton & Watling:
Truncorum:        50-120 x 25 - 50  µ
Micaceus: Op til 130-150 µ.
Coprinellus micaceus  
glimmer-blækhat
FUND 08/06 1980
glimmer-blækhat , 
Coprinellus micaceus finder: SL
film nr 1980a      billednr på film: 25-33   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    dias i glas haves    fra naturlige voksested    på den lange led    studieoptagelse   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarie journalnr SL80004

Coprinellus  sp.11/7-1985        

Coprinellus sp.11/7-1985 FUND 11/07 1985
Coprinellus sp.11/7-1985
finder: SL
Findested: Dæmningen 22
Værtstræ: gødning   Økologi: champignonjord film nr 1985b      billednr på film: 24-27, 31-32   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL85015
Voksede på komposterende champignonjord, komøg+halm.
Bestemt efter Moser (s.261) til Coprinellus ephemerus.
Moser (Ephemerus):  Sporer 8,6-16,7 µ x 5,3 - 8,5 µ.
Ikke Miller (ephemerus):   15 - 18 µ lange.
Ses kun om natten og tidlig morgen.
Hat som ung med enkelte trådagtige skæl, højt cylindrisk,
   5-15 mm høj, 2-5 mm bred.
Stok med pælerod.
Billede nr. 31-32 er taget kl. 01.30 dansk sommertid, så i herbariet.
.
Maj 1987, Jan Vesterholt skriver:
Herbariematerialet dårligt, kan ikke se hathudens bygning.
Har intet med C. ephemerus at gøre (den har stærkt skæv spirepore).
C. sp.
.
Marts 1991: JV har ret. Den ligner heller ikke de tilsvarende små
C.sp. i gruppen med trådagtigt slør, måske Sp.nov. var et godt navn?
Bør i så fald gensamles ?? (bliver svært).
De tilsvarende er:
  C. hepremerus med ballonformede cyst. på hatten.
  C. congregatus, uden dermatocyst, uden øskenceller. Phill. 179, det ligner
                  den ikke.

Coprinellus  sp.138        

Coprinellus sp.138 FUND 21/05 1987
Coprinellus sp.138
finder: SL
Findested: Dæmningen 24, Kolind
Værtstræ: hestemøg   Økologi: Mødding film nr 1987d      billednr på film: 2-3(5)   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87017
Hat uden velum eller hår.
.
Herbarietjek sep 1991: Materialet i god stand.
Makroskopisk nøgles hurtigt ud til C. miser, hvis sporeform er helt
anderledes. Men herb.mat. viser tilhæftede lameller, så hvis vi går ud fra at
hatten er helt uden hår eller velumrester er det eneste mulighed (og den må
naturligvis forkastes).
Hvis vi siger der var oversete velumrester nøgles ud til C. macrocephalus.
Den ligner meget, men macrocephalus har nu ret så tydelige velumrester, hvis
man skal tro fotoet Phillips s.176.
Hvis vi siger der er hatcystider nøgles ud til C. heptemerus, der har stærkt
skæv kimpore, det kunne jeg ikke se.
Favorit for øjeblikket er macrocephalus.

Coprinellus  sp. 208        

Coprinellus sp. 208 FUND 20/09 1996
Coprinellus sp. 208
finder: SL
Findested: Dæmningen, ved vejen ud for Pognæs
Værtstræ: træflis Økologi: På flis-bunke med dødt græs Hatdiameter på foto, max 3,0 cm
film nr 1996d      billednr på film: -1-7   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL96015
Basidier 2-sporede.
Sporer ca. 10 x 3 µ.
Makroskopisk meget lig C. ephemerus, billede i Breitenbach, men dette strider
mod at bas. på fund er 2-sporede.