Stropharia  bredblad

Familie  Strophariaceae  

 
  :  aeruginosa Spanskgrøn 26/10-2016   16/11-2013   18/10-1991
  :  aurantiaca   04/09-1994
  :  caerulea blågrøn  29/10-1994 01/11-1984   18/10-1984
  :  coronilla ager-  15/09-1984   20/10-1977
  :  hornemannii nordisk  04/10-1989
  :  luteonitens slimstokket  06/11-1991   20/09-1978
  :  percevalii træflis-  30/08-1992   04/06-1984
  :  pseudocyanea blegblå  22/11-2006   05/10-2000   20/10-1999     04/11-1981   30/10-1981   20/10-1981   20/09-1980   05/06-1979
  :  rogusoannulata   05/07-1987   00/05-1985
  :  semiglobata halvkugleformet  02/11-2011   19/11-1992   04/12-1991   01/12-1991   16/10-1986


Sommetider bruges en tvivlsom opdeling af Stropharia i Stropharia og Stropholoma:
Stropharia (Str.):
Hat og stok glatte
Stropholoma (Sth.):
Hat og/eller stok skællet
Str. aeruginosa
Str. albocyanea
Str. albocyanea
Str. albonitens
Str. coronilla
Str. cyanea
Str. doripora
Str. hornemannii
Str. inuncta
Str. luteonitens
Str. mendaria
Str. ochrocyanea
Str. pesudocyanea
Str. rugosoannulata
Str. semiglobata
Sth. aurantiaca
Sth. percevalii
Sth. squamosa

Stropharia  aeruginosa        Spanskgrøn bredblad
Author: (Curt:Fr)Quél.
Litt: B&K IV 453, Däh 601, R&H 442, FN 853,
@Mycokey
Skelnes let fra Blågrøn bredblad på, at blågrøn b. får kaffebrune lameller med alderen uden tydelig lys egg, mens lamellerne på spanskgrøn b. bevarer violette farver, højst med en anelse brunt iblandet, og nogenlunde tydelig lys egg.

FUND 26/10 2016
Stropharia aeruginosa
spanskgrøn bredblad
finder: SL bestemt af SL

Findested: Albæk Plantage, fra Præstevej ca. 180 m N-på ad Albækvej, 33 m før stien TV ind til foderpladsen, på begge sider af vejem. 56.5013,10.7772 ±0 m
Værtstræ: Jord   Økologi: Vejkant i granskov og løvskov film nr 2016a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL16011.
Kendes fra ceaerulea på de altid violette lameller med ±tydelig lys egg. Lugt ret svag, metallisk med peberkomponenter.

FUND16/11 2013
Stropharia aeruginosa
spanskgrøn bredblad
finder: SL og Lise    
bestemt af SL
Findested: Bønnerup Strand, Meilgårdvej 33.  56.528152,10.695013 56.528152ºN, 10.695013ºØ, ±2 m
Værtstræ: Jord   Økologi: Havejord - græsplæne nær bræddebeklædt højbed film nr 2013a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL13066. Atlas SL2013-654337
Adskillelsen cyanea/aeruginosa var så let: Cyanea med snart brune lameller, aeruginosa med violette - men så kom Funga nordica og krævede mikroskopi af cheilocystider, om de har gult indhold (det kan jeg ikke).
Jeg kalder fund aeruginosa på grund af de violette lameller uden brun (iflg FN har begge arter brune lameller). FN påstår at aeruginosa har hvid lamelegg i det mindste som ung, og dette stemmer overhovedet ikke med fotografierne i JV og Mycokey. På mit fund er lameleggen kun hvid på helt unge eksemplarer.
...Nej det er ikke rigtigt, lameleggen er aldrig hvid, se de sidste fotos taget næste morgen. Jammen, så må det være cyanea og ikke aeruginosa!

FUND18/10 1991
Stropharia aeruginosa
spanskgrøn bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, S-enden af Langsø
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg Hatdiameter på foto, max 5,3 cm
film nr 1991m      billednr på film: 34-36   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    også på elektronisk form   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91092
Spp brunt,
Cheilocystider med indre legeme, der farves langsomt gult af NH3.
Marts 2010: Fund flyttet fra blågrøn til spanskgrøn bredblad alene på grund af at fotoet viser violette lameller


Stropharia  albonitens        gulhvid bredblad
Synonym for
pseudocyanea, blegblå bredblad. Lat. synonym: Psilocybe albonitens

    Stropharia  aurantiaca

FUND 04/09 1994
Stropharia aurantiaca

finder: SL    
Bestemmelsen er sikker
bestemt af SL
Findested: Højholt (Løvenholm) Skov
Værtstræ: græs   Økologi: Lysåbent stykke uden træer, i græs Hatdiameter på foto, max 4,7 cm
film nr 1994b      billednr på film: 17-23   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94011
Facon som halvkugleformet bredblad, men uden grønne farver.
Hat: Éne ex. med 1-3 mm brede slørrester i zone 1-5 mm fra hatrand.
Stok med tynd, flosset men udstående ring.
L=33 I=3-5.
Hatkød smukt orange.
 
Sp.  12,8 12,2 12,9 12,9 12,2 13,2 13,0 11,9 12,1 13,0 µ  (12,2-13,1)
 x    7,3  6,4  6,6  7,1  6,9  7,7  7,0  6,9  6,9  7,2 µ  ( 6,6- 7,4).
Crysocyst. set, omend sparsomme.
 
Diskussion:
Eneste strophariaer med disse sporemål er S. aurantiaca og S. rogusoannulata.
Efter Brit.Fung.Flora nøgler fund til S. autantiaca, der i B.F.F. angives at
gro på savsmuld, og have sporemålene  11-13 x 6-7,5 µ.
Findestedet inde i skoven kan vel tænkes at indeholde savsmuld, frit efter
hukommelsen var der brændestabel det sted for ikke så længe siden.

Stropharia  caerulea        blågrøn bredblad
Lat. synonym: S. cyanea

FUND 29/10 1994
Stropharia caerulea
blågrøn bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Hyttenvej v. Fjellerup
Værtstræ: fyr   Økologi: Egeplet i fyrreskov Hatdiameter på foto, max 6,5 cm
film nr 1994r      billednr på film: 6-13   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94103
Med tydelig, men ikke kraftig, lugt- krydret, á là muskat, ikke af peber.
Ringunderside hvid, nogle steder blå.
Cheilocystider tæt i hele lameleggens længde (se fig. fotojournal)
opsvulmet top på lang stilk, kølleformet, 40-50 x 10-13 µ.
Chrysocyst. sidder på lamelfladen, med chrysolegemet i
toppen.
Spp mørkt brunviolet.

FUND 01/11 1984
Stropharia caerulea
blågrøn bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: ved Dæmningen 22
Økologi: Skyggefuld græsgang for køer mell. træer film nr 1984j      billednr på film: 24-25   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84076
Sporetjek marts 1991: Sporemål (NaOH-quellet):
  8,1  8,2  9,3  8,3  9,2  8,9  9,0 µ   (8,2-9,2)
x 5,1  5,0  5,2  5,0  5,3  5,0  5,3 µ   (5,0-5,3)
med kun lille kimpore.

FUND 18/10 1984
Stropharia caerulea
blågrøn bredblad
finder: SL, Hans F Pedersen    
bestemt af SL
Findested: Gulstav-Vest (Langeland)
Værtstræ: træ, på træspåner af poppel   Økologi: Skoven på fældet areal film nr 1984h      billednr på film: 34-37   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84058
Lameller meget brune.
Avistest negativ.
Sporemål: Ved bestemmelsen: 8-8½ x 5-5½ x ca. 4 µ.
.
Tjek marts 1991 (NaOH-quellet):
  8,8  8,8  8,2  9,0  8,2  8,2  8,3 µ  (8,1-8,9)
x 5,3  5,3  5,0  5,2  5,0  5,0  4,8 µ  (4,9-5,3)
.
Litt: Moser angiver    8-10  x  4,4-5,6
     Rymann            7-10  x    4-5


Stropharia  coronilla        ager-bredblad

FUND 15/09 1984
Stropharia coronilla
ager-bredblad
finder: SL
film nr 1984e      billednr på film: 35-37   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    dias i glas haves    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarie journalnr SL84025

FUND 20/10 1977
Stropharia coronilla
ager-bredblad
finder: SL
film nr 1977      billednr på film: ?   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    dias i glas haves   
NB: Ingen garanti for at foto og sporeaftryk er af samme svamp.
NB2: Herbarietjek marts 1991: Kan ikke finde lysbilledet.


Stropharia  hornemannii        nordisk bredblad

FUND 04/10 1989
Stropharia hornemannii
nordisk bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Eldrup (Løvenholm) skov
Værtstræ: gran.   Økologi: Granskov, fugtigt lysåbent sted, på grene i jorden. Hatdiameter på foto, max 11 cm
film nr 1989d      billednr på film: 19-21   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89044
Hatfarve gul, men med violet sporestøv over


Stropharia  luteonitens        slimstokket bredblad
Latinsk synonym: Psilocybe umbonatescens, Psilocybe luteonitens
Dansk synonym: Slimstokket nøgenhat
Litt: FAD tavle 141A, DS 383-384, FN 851-2
Navnet "Slimstokket bredblad" er uofficielt, oversat fra "Slimstokket nøgenhat". Der er flere bredblade med slimet stok, men næppe nogen med en ligeså slimet stok som denne.


FUND 06/11 1991
Stropharia luteonitens
slimstokket bredblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Tustrup, ådalen lige øst for stendysserne.
Værtstræ: græs   Økologi: På græsning til køer, i døde græsblade
Hatdiameter på foto, max 3,5 cm
film nr 1991s      billednr på film: 8-13   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91130
Kun fundet  t eksemplar.
Stok med ringzone og slimet under ringzonen.
Sporemål OK.
Basidier 1- og 2-sporede !.
Vasket lamelpræparat: Ingen chrysocystider (megen lamel undersøgt) og med
noget chrysovæv: På én lamel sås 2 stk chrysohyfer, på anden lamel sås de i
størrer mængde.
.
Chrysohyferne viser det nære slægtskab med Str. semiglobata og den umulige
slægtsafgrænsning.
7/11 plukket Stropharia semiglobata til sammenligning: Der var en lille
forskel i cheilocystidernes facon: Se fotojournal "1990-91" s. 283;
men Str. semiglobata havde ligeledes 2-sporede basidier, og sporemålene var
de samme. Men:
Psi. luteonitens: Uden chrysocystider, med chrysohyfer.
Str. semiglobata: Med enkelte chrysocystider, ingen chrysohyfer.
Begge svampe havde mørktlilla sporeaftryk:
Psi. luteonitens: sporeaftryk 11F4-5=violetbrun
Str. semiglobata: sporeaftryk 11F4  =violetbrun.
S.semiglobata'en var yngre, havde flere cheilocystider der lavede lys egg på
lamellerne. Lamelfarve:
Psi. luteonitens: 8D4-F6= Mørkebrun
Str. semiglobata: 8E4   = Rødbrun
Forskellen skyldes dog nok, at P. luteo. var ældre, og lamellerne mørknede
fra kanten af.
Konklusion: Forskel er marginal, arterne burde måske synonymiseres, men i
hvert fald burde slægterne slås sammen.

FUND 20/09 1978
Stropharia luteonitens
slimstokket bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Keramikgården, Ramten Skov, nær søen.
Økologi: I græs, vistnok på gødning
film nr 1978b      billednr på film: 30   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    dias i glas haves   
Herbarienavn: SL
feb. 1987: Sporemål OK
Marts 1991: Kan ikke finde sporeaftrykket ???
            Kan heller ikke finde fotoet ?


Stropharia  percevalii        træflis-bredblad
Litt: F Svampe 19:40

FUND 30/08 1992
Stropharia percevalii
træflis-bredblad
finder: SL    
Bestemmelsen er sikker
bestemt af SL
Findested: Nimtofte, hj. af Sønderskovvej og Tøstrupvej
Værtstræ: gran træ flis   Økologi: Havebed holdt med gran-træflis Hatdiameter på foto, max 5,8 cm
film nr 1992e      billednr på film: -1-3   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92031

FUND 04/06 1984
Stropharia percevalii
træflis-bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22
Værtstræ: kompost   Økologi: På kompost iblandet sand Hatdiameter på foto, max 7 cm   NB: Identitet ikke sikker. Stropharia ambigua?
film nr 1984b      billednr på film: 33-36   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84005
Oprindeligt bestemt til Stropharia ambigua:
Hat 2-7 cm bred, fladt konveks eller klokkeformet, og da med puklen i en
fordybning på ældre eksemplarer. På våde eksemplarer slimet og randstribet,
udtørrende får den aftagelig hathud og er kun antydningsvis randstribet.
Hygrophan: Helt unge eksemplarer gyldengule (4-5B7), som våd og slimet
bronzebrun (5E5) udtørrende majsgul (4A6-7).
Unge fugtige eksemplarer med et hvidt randslør.
Hatoverflade ofte mørkviolet af sporer, der kan
tørres af.
Lameller meget brede og noget fjerne (foto:
middeltætte), lysebrune (5D4) med mørkere
(6E4) spætning (marmorerede i brun og grå),
bredt tilhæftede og let nedløbne. Lamelkant
ikke lys.
Stok 2-5 cm høj, 2-8 mm tyk, hul, ofte lidt
fladtrykt og tykkere nedefter, med pælerod
ned til det tætte hvide mycelium i jorden.
Stok hvid (AB1), efter grapsning lysegul
(3-4A4), foroven furet.
Som friskt og fugtigt er køddet meget vandet.
Hatkød hvidt; gulligt lige under hathuden.
Stokkød mørkere oxydgult (5C7).
Lugt svag, mild. Smag mild, noget svag, med en svag
men karakteristisk peberagtig eftersmag.
Sporeaftryk smukt mørkt og grumset purpurviolet (15F8), i KOH gulligt.
Sporemål, friskt:
                  12-13  x  8-9  x  ca. 5 µ
På herbariemat. (lamel-masepræparat, efter 4 timers kvælning i KOH, kun de
mørkeste sporer målt:
  13,8 13,2 15,0 12,2 13,1 14,0 15,0 10,8 12,8 13,8 µ  (12,1-14,6)
x  8,2  8,3  8,3  7,2  8,0  8,0  9,0  7,0  7,8  8,5 µ  ( 7,4- 8,6).
Sporer hexagonale, glatte, med kimpore.
Sporemål årgammelt herb.mat. uden kvælning:  9,8-10,2 x 7,0-7,5 µ
(disse sporemål er selvfølgelig forkerte, for at belyse betydningen af
qvælning).
Cheilocystider aflange, ca. 20 x 4 µ, op til 30 µ,
praktisk taget ingen cystider på ældre svampe.
På friske svampe sås ingen chrysocystider
(hvilket forvirrede mig til at tro, at det var en
psilocybe), men på herbariematerialet, og på
nogle indtørrede eksemplarer plukket senere (21/6
1984) sås chrysocystider: 20-25 µ store, samt nogle ansamlinger af chrysovæv.
Cap curticle filamentosus.
Avistest grøn.
I knipper på 2-11 stk.
.
Marts 1991, herbarietjek:
Bestemt til St. percevalii, litt: Erik Rald i "Svampe" 19(1989)39-41.
Vigtigste forskelle:
Mit fund                           Ifølge "Svampe"artiklen:
Randslør hvidt                     Randslør hvidt, undersiden gul
Hygrophan, randstribet             Ikke hygrophan, ikke randstribet
Med pælerod                        Ofte knold nederst, pælerod ikke nævnt
Efterhånden med chrysocystider     Uden chrysocystider
.
Med disse væsentlige forskelle kan identiteten ikke kaldes sikker.


Stropharia  pseudocyanea        blegblå bredblad
Author: (Desm.)Morgan
Lat. synonym: S. albocyanea, S. ochrocyanea, S. albonitens, Psilocybe albonitens
Dansk synonym: Gulhvid bredblad
Litt: DS 379, Mos 289, Lge 140B, BK IV 454 (som albonitens)
Sporemål ifølge litt:
Moser s. 289:      8  x  4,5-5 µ
JE Lange s. 65:    8  x  4 3/4 µ
Ryman s. 443:   7-10  x  4-5   µ

FUND 22/11 2006
Stropharia pseudocyanea
blegblå bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Gl. Landevej, V for Gl.Mølle og lidt syd for vejen
Værtstræ: eg   Økologi: Egepur med græs Hatdiameter på foto, max 2,3 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    studieoptagelse      NB om foto: Kun fundet ét eksemplar
Herbarie journalnr SL06105
Bemærkning om herbarie uden belæg
Peberlugt svag men OK. Chrysocystide set.
Sporefældning smukt brun, ikke spor violet.
Sporemål (lam.mase KOH, x 1,54 µm):
   4,8 4,9 4,7 5,0 5,0 4,9 4,3 4,8 4,4 4,5 => 6,9-7,7 µm
 x 2,9 2,6 2,8 2,9 2,8 3,0 2,8 2,9 2,9 2,6 => 4,1-4,5 µm
FUND 05/10 2000
Stropharia pseudocyanea
blegblå bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Hoed, nær Hoed grusgrav
Værtstræ: græs   Økologi: Fugtig eng med græssende køer, og græs i tuer Hatdiameter på foto, max 3,8 cm
film nr 2000a      billednr på film: 13-16   Fotokvalitet: 6
Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL00002
Under tørringen blev peberlugten mere tydelig, men den var til stede også på
friske svamp
Stropharia pseudocyanea FUND 20/10 1999
Stropharia pseudocyanea
blegblå bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Stendysserne, Tustrup pr. Vivild, mell. Tustrup og Stendysserne, N for bækken
UTM koordinater: NH643621
Værtstræ: græs   Økologi: Eng med græsning til køer, i græsset, ret fugtigt nær bæk Hatdiameter på foto, max 3,1 cm
film nr 1999j      billednr på film: 33-36   Fotokvalitet: 10
Herbarie journalnr SL99057
Hat først grøn, afblegende gul, og grønne farve holder sig hvor der har været
f.eks. et græsstrå så det ser ud somom græsstråets grønne farve har smittet af.
Stok ret længe grøn, mørkere og tydeligere grøn efter tryk (fordi lyse trævler
tørres af), så det ser ud somom den blåner.
Lam. med lysere egg.
Lugt ret svag - den peberlugt som er beskrevet i litt. kunne godt erkendes.
Stokkød gråt med blåligt skær. Hatkød hvidt. Smag tydeligt bitter med udpræget
pebret eftersmag. KOH ingen reaktion.
Sporepulver brunviolet. Sporemål (lam.mase KOH, 1,54 µ):
   4,7  6,4  4,8  4,9  5,1  5,3  4,9  6,1  5,0  4,9 (7,1-8,9 µ)
 x 2,9  3,0  2,5  2,8  2,8  3,0  2,9  3,2  2,8  2,8 (4,1-4,7 µ)
Cheilocystider sparsomme, cylindriske eller kølleformede, 40-50 x 15-20 µ.
Chrysocystider talrige, 25-35 x 10-12 µ, flaskeformede med  t stort
chrysolegeme midt i flasken.
FUND 30/10 1981
Stropharia pseudocyanea
blegblå bredblad
finder: Palle Jensen    
bestemt af SL
Findested: Randers, på eng nær Gudenåen
NB: 113: "cyanorpsi"
NB om foto: ej foto
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL81011
nr. 113, "cyanorpsi"-type
Ej foto. Herbariemat. marts 87: Fint pulver, som jeg smed ud, ak!
Nærve identisk med den foregående (nr. 112); men mangler ganske den kraftige
lugt.
Hat og stok først hvidlig, stok med lyse trævler som ringzone. Blåner efter
berøring.
Lugt svag, kartoffelagtig.
Cystider små (?), aflange, kun ca. 15-30 µ.
I tuer i græs i den fugtige eng nær Gudenåen. Formodentligt identisk med
"druide"-typen.
Sporemåling februar 1987: Fejl: Ej quellet i NaOH:
  7,2  8,0  7,8  7,5  8,2 µ x  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 µ.
Sporemåling marts 1991:
  9,0  8,2  9,2  8,7  8,2  8,5  8,3  8,7 µ    (8,2-9,0)
x 5,1  4,7  5,3  5,3  5,1  4,7  5,1  4,9 µ    (4,8-5,3)
*****************************************
Sammenligning af "druiden", "feodor" og "cyanorpsi":
Feb 1987 (ikke-quellede sporer):
Sporerne på druiden er meget afrundede, med både
stævn og agter bøjet højt op. På feodor er sporerne
meget mere spidse, både for og agter nok opbøjet,
men ikke som hos druiden. Cyanorpsi er en mellemvare,
der dog placerer sig nærmest feodor (se fig. i gule
kartoteksblade).
Det er altså ikke urimeligt at sige, at de alle er
varianter af samme art, da der er en jævn overgang.
Bestemmelse: Stropharia pseudocyanea.
herbarietjek marts 1991:
Kaldes alle fundene S. pseudocyanea må vi acceptere de lidt store sporer i
variant feodor, men afvigelsen ikke urimeligt stor.
I så fald er Rymanns foto misvisende med den næsten hvide hat (måske har han
fået fat i S. albonitens). Både Rymann og "Danske Storsvampe" omtaler en
karakteristisk peberduft (i Danske Svampenavne endda nøglekarakter). Disse
tre fund viser stor spredning i lugtkarakter, men ingen lugtede pebret.

FUND 20/10 1981
Stropharia pseudocyanea
blegblå bredblad
finder: Palle Jensen    
bestemt af SL
Findested: Randers
Værtstræ: græs   Økologi: Fugtig græsgang NB: 112: "Feodor"
film nr 1981b      billednr på film: 13-20   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    studieoptagelse      NB om foto: . 113
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL81010
var "feodor" Variant af pseudocyanea med stærk aromatisk lugt.
Af højde og drøjde meget lig spanskgrøn bredblad, men blåner snarere end at
være blå fra starten.
Hat 3-4 cm bred, med stærkt fedtet til slimet hathud. Hatrand svejfet.
Med kraftig aromatisk lortelugt (hestelort/svinelort).
Voksede på fugtig græseng ved Gudenåen (Randers) blandt græs. Plukket af PJ,
kun set i ret maste ex, se foto.
Cysteider ca. 10-20 µ lange, facon (fig i "Journal svampe bd 2 1980" s 8+11).
Sporemål: (herbtjek feb 87: 8,5 9,0 9,2 9,0 8,2 x 5,0 5,0 5,5 5,2 5,5)
  Disse mål er for små i.f.t. nedenfor, utvivlsomt fordi jeg havde glemt at
  quelle i NaOH)
Herbtjek marts 1991: Sporemål
  11,2  10,0  9,3  9,3  10,0  9,2  10,3  9,4 µ  (9,2-10,5)
x  4,2   5,0  5,1  5,0   4,8  5,0   5,4  4,8 µ  (4,6- 5,3)

FUND 01/11 1984
Stropharia pseudocyanea
blegblå bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Nær Thorsager
Værtstræ: græs   Økologi: Græsning, fugtig eng
Ej foto. Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84077
Kendes på sin hvidgrå hat og stok, ret smudsigblege (brune) lameller. Ej tæt
med slørrester på stokken.
Avistest negativ.

FUND 04/11 1981
Stropharia pseudocyanea
blegblå bredblad
finder: SL og Palle Jensen.    
bestemt af SL
Findested: ØNØ for Randers
Værtstræ: græsning, eng   Økologi: gødet fugtig eng
film nr 1981b      billednr på film: 33-36   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    studieoptagelse   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL81014
Hat med slimet-fedtet hathud, voldsomt svejfet, flødefarvet, kridhvid under
hathuden. Hatcenter (på hathud) nøddebrunt.
Stok nederst med hvide trævler, øverst hvidpudret, enkelte steder med svage
gule pletter efter tryk.
Lameller rødligt brune med brune pletter fra sporerne.
Lugt mild, aromatisk svag.
Smag tydeligt bitter.
Friskt sporeaftryk brunligt med tydeligt rødt skær.
Cystider ca. 10µ lange, cylindriske.
Højde og drøjde ret præcist som nr. 113 (Stropharia albocyanea "var.
feodora", se denne) eller lidt størrer. Kun fundet  t eksemplar, det vejede
10 g.
Groede midt i en græstue på gødet eng.
.
Herbarietjek februar 1987: Kunne være S. albocyanea, men her mangler de blå
farver. Til albonitens mangler ringen, men den kunne være grapset væk.
.
Herbarietjek marts 199a: albonitens OK.
Herbarietjek marts 2010:
Nu er det squ på tide at synonymisere albonitens og pseudocyanea, fund flyttet til pseudocyabea.

FUND 20/09 1980
Stropharia pseudocyanea
blegblå bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Mellem Vr Alling og Hørning, Djurs. På de fugtige enge ned til Alling Å
Værtstræ: græs   Økologi: Fugtige enge med græsning til køer NB: "Druiden"
film nr 1980g      billednr på film: 21   Fotokvalitet: 06
Fotoet er:    på den høje led    studieoptagelse   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarie journalnr SL80024
"Druide-typen", benævnt "Psilocybe serbica" på fotoet.
Foto af et meget grapset eksemplar.
Sporetjek februar 1987:
  8,2  7,5  7,2  7,3  7,2 µ  (7,1-7,9)
x 6,0  5,5  5,7  5,5  6,0 µ  (5,5-6,0)
x ca. 2½ µ.
Sporer med meget lille, utydellig kimpore (men kimpore set).
NB: Nok muligt at jeg glemte at quelle i KOH.
    Ved sporemåls-kontrol af samme herbarietjek (feb.1987 tjekket mar.1991)
    har jeg tidligere fundet, at alle angivne sporemål fra feb.1987 var for
    små.
NB2: Marts 1991: Kan ikke finde sporeaftrykkene ?

FUND 05/06 1979
Stropharia pseudocyanea
blegblå bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Keramikgården, Ramten skov, nær søen
Værtstræ: græs, velgødet jord   Økologi: Græsmark, velgødet af menneskepis mv NB: Identitet usikker
film nr 1978b      billednr på film: 36-37, 1-2   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led      NB om foto: Mystik med årstallene
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL
Årstallene på notatet er 1979, på filmen 1978 ????
notat:
Hat 2-5 cm bred, halvkugleformet-klokkeformet,
efterhånden flad. Hathud aftagelig, flødefarvet til
lyst gul, ofte farvet brun af sporerne.
Stok 3-7 cm x 0,1-0,5 cm med svag ring og lille knold
nederst. Ofte let fnugget under ringen (ses ikke efter
grapsning).
Lameller brungrå, ret brede.
Lugt spermatisk, let champignonagtig.
Smag sødlig-gæragtig, med bitter eftersmag.
Sporeaftryk brunt til lysebrunt, efterhånden mørkere.
Fundet knippevoksende på eller ved græs på velgødet
jord, sommerlejrens 2 år gamle lokum, og i skyggen på
græsmarken højere oppe.
.
Herbarietjek februar 1987:
Sporer  7,2  7,0  6,0  7,5  8,0 x           (6,4-7,9)
        5,5  6,2  5,0  6,2  5,2 x ca. 2     (5,1-6,2)
Marts 1991: Ikke enig, sporen er længere, 8-9 µ lang?
Bred kimpore. Chrysocystider set.
Herbarietjek 1987: Kan ikke være albonitens, for brun på hatten ifølge foto.
  -"-        1991: Kan godt være albonitens. Muligt alternativ: Stropharia
                   inuncta (Lillabrun bredblad).
feb 1992: Kan ikke finde herbariematerialet ?
Herbarietjek marts 2010:
Nu er det squ på tide at synonymisere albonitens og pseudocyanea, fund flyttet til pseudocyanea.


Stropharia  rogusoannulata

FUND 05/07 1987
Stropharia rogusoannulata

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, Kolind
Værtstræ: jored, halm   Økologi: Dyrket: I højbed med podet halm. Genfoto 17/7 Hatdiameter på foto, max 27 cm (!)
film nr 1987i      billednr på film: 1A-4A, 33-36, j 3-8   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves      NB om foto: sidste bill. taget 17/7 og 18/8
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87050
Stokhøjde 18 cm (heraf 8 cm underjordisk),
stoktykkelse 5 cm foroven, 6 cm forneden.
Vægt 650 g.
Stok masiv (!).
Avistest negativ.
*
FOTO IGEN 17/7 1987: 1987i 33-36 (37), fotokvalitet 7.
På lange led, nat. voksested. Største hatdiameter 4,7 cm.
*
FOTO IGEN 18/7 1987: 1987j 3-5.        fotokvalitet 7.
På lange led, nat. voksested. Største hatdiameter 4,8 cm.

FUND FUND 00/05 1985
Stropharia rogusoannulata

Findested: Dæmningen 22
Værtstræ: halm  
Økologi: dyrket film nr 1985a      billednr på film: 17-25
Herbarie journalnr SL85007,SL85014,+017
Fotoserie om (mislykket) dyrkning på halm.


Stropharia  semiglobata        halvkugleformet bredblad

FUND 02/12 2011
Stropharia semiglobata
halvkugleformet bredblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Fornæs Fyr, fra fyrets P-plads 520 m mod N, 75 m V for havet og 7½ m Ø for hegnet.  56.44665ºN, 10.95281ºØ, ±10m
Værtstræ: mos   Økologi: På mosrødder i græs, græsning til køer
film nr 2011aHerbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11215
Hat halvkugleformet, hat og stok slimede. Stok slimet i fuld længde, dog kun let slimet over den utydelige og højtsiddende ringzone. Lameller brede, smalt tilhæftede, slet ikke udrandede. Lamellerne er først lysviolette og kan af farve mm minde om lamellerne på Spanskgøn bredblad. Sporeaftryk mørkt brunviolet.
Lugt svag; efter gennemskæring kunne lige erkendes en svag radiseagtig lugt. Ved tygning havde især stokken en gummmiagtig konsistens og mild smag.
Iagttagelse 6/12-2011 på tørret herbariemateriale: STOKBASIS BLÅNER !
Diskussion: I FAD er en tegning med brune lameller og puklet hat. Men med den slimede stok og den slimede, hygrophane hat kommer ingen andre stropharia'er på tale, så skulle det være en sp.nov, og den svarer ganske nøje til mine tidligere fund.
Sendt til "Atlas" som S. luteonitens. TL svarede:
din svamp har 4-sporede basidier, sporer med central spirepore og chrysocystider så det kan ikke være luteonitens men blot semiglobata :-) jeg kan ikke se blå farver nogen steder på dine billeder eller på det tørrede men Garcia har for nylig beskrevet S. ochraceoviridis som efter sigende skal have en grønlig stokbasis men om dette taxon har noget for så ved jeg ikke. Det omtales og udnøgles af Noordeloos in Fungi Europaei, Strophariaceae s.l. Med alderen skal hatten udvikle skæl. Jeg returnerer materialet ved lejlighed men generelt vil jeg foreslå at du beholder en del af de kollektioner du gerne vil bevare.
......... Skrevet den 12/14/2011 16:26:35 af Thomas Læssøe ..........

FUND 19/11 1992
Stropharia semiglobata
halvkugleformet bredblad
finder: SL    
Bestemmelsen er sikker
bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22
Værtstræ: gødning  
Økologi: På kogødning. Græsgang. Hatdiameter på foto, max 2,6 cm
film nr 1992q      billednr på film: 8-11   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92119
Stok noget slimet.
Sporer 17-19 µ lange.
Masser af chrysocystider.
Basidier 4-sporede.

FUND 04/12 1991
Stropharia semiglobata
halvkugleformet bredblad
finder: sl    
bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22.
Værtstræ: gødning   Økologi: Græsgang med køer. På ret gammel kogødning. Hatdiameter på foto, max 2,8 cm
film nr 1991t      billednr på film: 23-25   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91141
Foto taget med smmenhængende stykke af voksestedet flyttet indendørs.
Sporeaftryk mørkt men ret livligt rødbrunt.
Sporer  18,3 19,2 19,0 18,7 18,2 20,0 19,6 18,8 µ  (18,4-19,6)
      x 10,0 10,2 10,3 10,6 10,9 10,2 10,1 10,2 µ  (10,0-10,6).
Sporevæg ca. 1 µ tyk, kimpore ca. 2µ bred.
Basidier 4-sporede.
Chrysocystider består af en hyalin cystide der omslutter en lysegul kerne,
(fig. i "Svampenoter" s. 120) hyaline del ca. 30 x 15 µ, kerne ca. 18 x 10 µ,
rhombisk.
Ingen chrysohyfer.

FUND 01/12 1991
Stropharia semiglobata
halvkugleformet bredblad
finder: SL       var: steril
bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22
Værtstræ: Gødning, vel nedbrudt kogødning   Økologi: Hvor køerne går ind i en fyrrelund Hatdiameter på foto, max 3,0 cm
film nr 1991t      billednr på film: 12-16   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91139
Steril; dog fandt jeg enkelte nedfaldne sporer på glasset: Sporemål OK.

FUND 16/10 1986
Stropharia semiglobata
halvkugleformet bredblad
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Nabhøj mellem Kolind og Rønde
Værtstræ: vel nedbrudt gødning   Økologi: græsgang til køer, på bakke. film nr 1986i      billednr på film: 21-26   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86090
Uden randslør, med ringzone.