Psilocybe  nøgenhat

Familie  Strophariaceae  

  :  azurescens
  :  bullacea   22/06-1987
  :  castanella 
  :  crobulus rhombisk 
  :  cubensistrold-
  :  cyanescensBlånende
  :  fimetariaPrægtig
  :  horizontalis ved- 23/07-1997
  :  inquilina græs-  09/09-1987   17/08-1985   21/10-1984   12/06-1984
  :  merdaria møg-  17/07 2011   26/07-1987   27/06-1987   28/07-1985   00/00-1973
  :  montana rødbrun  23/09-2011   10/11-1998   22/07-1987   02/11-1984   02/11-1984   00/00-1977
  :  phyllogena  
  :  physaloides "puklet" 
  :  semilanceata spids  24/09-2011   05/10-2000   03/11-1999   15/11-1998   24/10-1991   11/09-1989   12/08-1989   12/10-1980   00/00-1979   01/12-1976   00/00-1900
  :  squamosa skællet  18/09-1982
  :  subcoprophila   21/06-1987   18/06-1987   26/06-1980
 :  subviscidahudløs  30/10-1995   22/09-1995   00/00-1979
  :  sp.108 kæmpe-  22/09-1978

Latinsk slægtssynonym: Melanotus, Deconica
Dansk slægtssynonym: Stråhat
Melanotus (stråhat) er nøgenhatte med randstillet eller manglende stok.
Deconica er nøgenhatte der ikke blåner, dvs stort set de psilocybinløse.
Litt: Noor=M.E.Noordeloos: Stropharia s.l. (Funga Europaei vol. 13), Edizioni Candusso 2011

Psilocybe azurescens UFO-nøgenhat
Psilocybe azurescens vokser især i USA's stater Washington og nordlige Colombia, men med spredte fund bl.a. i Europa.   Kraftig psiloocybinsvamp, indhold gns. frisk svamp: Psilocybin 1,1 %, psilocin 0,25%, baeocystin 0,1 %.
Den blåner efter såring i de fleste dele, incl. myceliet, men ikke så kraftigt som mange andre nøgenhatte. Stokken er hvid af slør som ung, men gerne med mørkeblå overflade som ældre.
Skelnes fra Psilocybe cyanensis på at den gror mest på løvtræ, og hatranden er jævnt rund og ikke bølget som på cyanensis.
løbetemperatur 20-26 °C, men skyder hat ved lavere temperatur, kun lidt over frysepunktet..
 Billedet er fra Erowid


Psilocybe bullacea        
Spøgelsesart ingen vil kendes ved.

FUND 22/06 1987
Psilocybe bullacea

finder: Jan Vesterholt og SL    
bestemt af SL, JV
Findested: Hørret Skov ved Beder
Værtstræ: Rådnende halm   Økologi: Mark, halmbunke
Hatdiameter på foto, max 2,1 cm
film nr 1987f      billednr på film: 15-26(26A)   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL (fra samme coll. Jan V.)   Herbarie journalnr SL87032
Hat 1,4-2,1 cm bred, hygrophan: Fugtig ikke tydeligt randstribet (!) 8E4= Teaktræsfarvet, udtørrende 5A5-6C5 = gråorange, skinnende. Hat som ung med et flygtigt randslør.
Stok mørk: 8F5=mørkebrun, længe hvidfiltet, gerne flad, med hvidt eller blåhvidt myceliefelt nederst, der ikke blåner ved tryk.
Lameller lyse: 5A2-3=blegorange, kun mørknende til 6B2-3=orangegrå. Bredt tilhæftede og tydeligt nedløbne, med tynd, lys egg.
Ingen tydelig lugt. Smag fad, ikke ulig rådden halm.
Avistest negativ (dog utydelig rød reaktion).
Sporer tykvæggede, stærkt hexagonale, sporevæg ca. 1µ. Sporemål
(stokafskrab): 7,2  7,5  7,0  7,0  6,8  6,7 µ x    (6,7 - 7,3)
               4,0  4,2  4,7  4,6  4,7  4,8 µ      (4,2 - 4,8).
Cheilocystider ca. 30 µ lange, slankt flaskeformede, hyaline.
*
Denne svamp mangler ring om stokken som P. bullacea. Sendt til Erik Rald, der hverken ville confirmere eller afkræfte identiteten. Kan regnes som ny art, men artsafgrænsningen vanskelig.

Psilocybe  castanella        hudløs nøgenhat
Litt: Guzman "The Genus Psilocybe" s. 288(apelliculosa), 290(castanella)
Lat. synonym: Psilocybe apelliculoa
Eneste fund (SL95090) var fejlbestemt
subviscida.
Status i DK: U="Ukendt"

Psilocybe crobulus
Lat. synonym: Psilocybe inquilinus var crobulus, Psilocybe inquilina var crobula
Litt: DS 385, BK IV 445, Dähncke 613, FN 849
P. inquilina
er crobulus når den gror på græs, hvor crobulus gror på savsmuld og (især) træstumper fra hugning. Den regnes for en selvstændig art i NM, og jeg har valgt at følge NM i dette tilfælde.
Navnet "hugget nøgenhat" er mit navneforslag til crobulus.
P. phyllogena (syn. P. rhombispora) er P. crobulus med lidt mere rhombiske sporer og ikke-afdragelig hathud. Ikke kendt fra DK.    
litt.   sporemål crobulus (µm)  sporemål inquilina (µm)  sporemål phyllogena (µm)
FN 8495,5-8 x   4-6   x 3,5-5,5 7-9(-10) x 4,5-6(7) x 4-5(6)   6-7,5 x   5-6,5 x   4-4,5
BK III6,2-8 x 3,8-4,7 x 4,4-5,6 6,8-9    x 3,7-5   x 4,6-5,4 5,7-7,5 x 3,5-4,6 x 4,7-5,9
Mit eneste fund har jeg flyttet som fejlbestemt til Galerina sideroides, men jeg er i tvivl.
Nøgle til opsumering:
Nøgenhat med tør stok og +/- fedtet hat, afdragelig hathud, på plantedele eller træ:
På mos: P. turficola
på græs eller græsrødder: P. inquilina eller P. semilanceata
på træ:
Uden randslør: P. inquilina
Med randslør:
Stok gul-orange, af hattens farve, ikke sortnende nedefra: P. crobulaA
Stok grå-gråbrun, først lysere end hatten, siden sortnende nedefra: P. crobulaB.
Én af de to arter crobulaA og crobulaB må være en ny art, eller osse:
P. crobulaA = P. crobula
P. crobulaB = P. inquilina var crobula nom. ill, eller P. inquilina var crobulus

Psilocybe cubensis (Earle) Sing.,     Trold-nøgenhat
Litt: G. Guzmzan "The genus psilocybe" s. 245
P. cubensis er en stor (hat 2½-7 cm bred) svamp, hat faret og oftest med skæl, og somme tider med blånende kød. Stok med en tydelig ring, som regel blånende. Kendes fra de fleste tropiske lande, bl.a. Mexico, Guatemala, Colombia, Brasilien, Argentina, Vietnam, Australien. Styrken er ret lav, størst på spæde eksemplarer, hvorfor det betaler sig at høste den ret ung, fra lige før til lige efter sløret brydes.
Den gror på ko- eller hestelort, hvilket viser at den må være kommet til det Amerikanske kontinent tidligst med Colombus. Psilocybe subcubensis ligner P. cubensis men har mindre sporer.
 


Psilocybe cyanescens,     Blånende nøgenhat
Litt: FN 846, Svp. 29:37, Phil 252d.
Kraftig psilocybinsvamp  . P. cyanescens kendes på den bølgede hatrand, gule-gulbrune hatoverflade og især på at den blåner kraftigt i alle dele. Gror på træ og træflis, og har desuden meget mørke - næsten sorte sporer, osse et godt kendetegn.
Den er almindelig langs Nordamerikas vestkyst, sjælden i Europa men kendes fra England, Frankrig, Holland, Østrig, Schweiz, Serbien og Tjekkiet, og blev i 1994 fundet af Betty Klug-Andersen ved Malmmosen, daværende Rudersdal kommune, nær Furesøen, Lille Kalv. I 2017 fundet af Camilla Weisbjerg, Fraugde SØ for Odense, i substrat rig på træflis fra lossepladsen, og kaffegrums og krydderurter.
NB: Navnet Psilocybe cyanescens kan forveksles med Panaeolus cyanesens, det er nyt navn for Copelandia cyanensens, Hawaii-glanshat, en tropisk psilocybinsvamp og vistnok verdens kraftigste.
 


Psilocybe fimetaria,     Prægtig nøgenhat
Litt: Erik Rald i "Svampe" nr. 30 (1984) side 23-25, FN 846
Kraftig psilocybinsvamp  . kendes især på at den gror direkte på ko- eller hestelort. Den ligner Spids nøgenhat meget, og blåner ligedan, men har en stok der er meget mere skællet og osse lidt skæl på hatten.


Psilocybe  horizontalis        ved-nøgenhat
Lat. synonym: Melanotus horizontalis
Dansk synonym: Ved-stråhat
Slægtsnavnet Melanotus regnes som synonym for Psilocybe, og tilsvarende Stråhat som synonym for Nøgenhat.>

FUND 23/07 1997
Psilocybe horizontalis
ved-stråhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, 8560 Kolind
Værtstræ: træ   Økologi: På trøsket malet træskaft af lille håndrive, der lå fugtigt under planter i bed Hatdiameter på foto, max 0,83 cm
film nr 1997a      billednr på film: 18A-24A   Fotokvalitet: 9
Det gule på éne foto er gammel maling på træskaftet
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97004
Hatoverflade lyst gulbrun, fint håret, noget hygrophan, kun yderste hatrand randstribet som våd.
Stok kort, skæv, stærkt hvidprikket på gulbrun baggrund, med myceliefelt
nederst og cylindrisk ovenover.
L=16 I=5 Lameller ret fjerne, kun let tilhæftede, hvidlige med tynd brun
belægning af sporer.
Lugt ubehagelig, som ramsløg.
Frisktfældede sporer 8D4-9E5 = rødbrun.
Luftmikro viser hår på stokken og kornede celler på hatten.
Sporer 8,0-8,7 µ x 5,2-6,0 µ, skævt trekantede (se skitse i fotojournal 1995
side 207) m tynd væg og lille kimpore og klumpet gulligt indhold.
Hyfer i lam.trama uden øskenceller. Chrysovæv set men ingen chrysocystider.Psilocybe  inquilina        græs-nøgenhat
Lat. synonym: Psilocybe inquilinus, Psilocybe muscorum
Litt: DS 385, BK IV 446, P 173, RH 453, JEL 127D & F, FN 849
P. crobula
(syn. crobulus) er inquilina der gror på savsmuld og (især) træstumper fra hugning. Den regnes for en selvstændig art i NM, og jeg har valgt at følge NM i dette tilfælde.

FUND 09/09 1987
Psilocybe inquilina
græs-nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 32, Kolind, bag Mettes hus
Værtstræ: gødning   Økologi: Græsgang med nælder, tisler. På gødning: vel nedbrudt hestegødning.
film nr 1987r      billednr på film: 18-20(21)   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested      NB om foto: ll.21 filmtransportfejl
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarie journalnr SL87149
Ingen unge ex, alle ex. uden slør-slørrester.
Fotojournal "1987 h-v" tegning af cheilocyst. og bas.
Hygrophan, våd randstribet 6E5, udtørrende 6A3.
Spp mørkviolet.
Sp. subrhomboide, glatte, tyndvæggede, kimpore ~1½ µ,
7,2-7,7 x 4,6-5 µ.
Cheilocyst. sparsomme.
Lam.egg med enkelte basidier.

FUND 17/08 1985
Psilocybe inquilina
græs-nøgenhat
finder: SL       var: crobula
bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, Løvenholm (Bøjstrup Skov)
Værtstræ: urtestængler   Økologi: På døde pinde af ørnebregne (Pteridium)
film nr 1985e      billednr på film: 25-28   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL85029
ca. 200 m V for Alvejen, ca. 4 km N for Marie Magdalene kirke, ved grøft.

FUND 21/10 1984
Psilocybe inquilina
græs-nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Gl. Estrup Slot, ved åen
Værtstræ: græs   Økologi: Græsning
film nr 1984i      billednr på film: 23-24   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84063

FUND 12/06 1984
Psilocybe inquilina
græs-nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22
Værtstræ: græs   Økologi: græsplæne
film nr 1984c      billednr på film: 7-15, 17-18   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84008
Hat 2½-4 cm bred, hygrophan, som fugtig mørkebrun (6F7) snart flødefarvet
(3A1-2) med lidt mørkere (4A4) midte, først konveks men snart plan. Som
fugtig gennemskinnende randstribet.
Lameller ret brede, middelfjerne, lamelkant lys. Først lyse (f.eks. 6D4)
siden mørkere (8E6).
Stok brunorange (ca. 6C4), som ung lidt lysere og utydeligt fint pudret,
længdestribet (lup!).
Sporepulver mørkt gråbrunt.
Lamelkant tæt behængt med cystider.
I heksering på min græsplæne.


Psilocybe  merdaria        møg-nøgenhat
Lat. synonym: Psilocybe submerdaria

FUND 17/07 2011
Psilocybe merdaria
møg-nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Stensmark strand, S for fyret, 83 m fra indgangslågen og 60 m fra havet
Værtstræ: Gødning, komøg fra i år
Hatdiameter på foto, max 4,7 cm   film nr 2011a Herbarie:    herbariemateriale rådnede, kasseret. Herbarie journalnr SL11020
Kæmpeeksemplarer, men hallucinogene virkning synes ret svag. Kun delvis hygrophan (baljeprøve): fik nogle mørkere områder (den våde farve er gråoliven), men aldrig med skarp afgrænsning mellem den tørre og den våde farve.
Hallucinogenologi: 20/07-2011 spist 18 g "stadig nogenlunde friske" svampe = alle dem du ser på fotoet pånær 1. God psilocybnvirkning bortset fra at dosen er lovlig lille.

FUND 26/07 1987
Psilocybe merdaria
møg-nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL (den 15/10 1991)
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22
Værtstræ: Gødning, komøg fra i fjor
Hatdiameter på foto, max 2,3 cm   NB: sp. 146
film nr 1987k      billednr på film: 1 og 1987l 19-20   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: 1987l Agfa PerutzChrome 100
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarie journalnr SL87079
Som ung med sart randslør og spidsskællet ringzone; begge dele flygtige.
Hathud 100% aftagelig. Hathud af tykt lag slim, hvori (mikro) ses hyfer ret
tilfældigt (Ixo-mixtocutis). Hat halvtør 4-5A4=lysegul, ikke hygrophan
(baljeprøve), efter 5 timer i baljen med mørke, gråbrune pletter (Þ ca. 0,2
mm) og pletter hvor den havde fået tryk.
Lugt sødlig-aromatisk.
Spp. mørkt lilla 16F5=Mørkviolet, men sporer under mikroskop gule (gulbrune)
halvlyse. Sporeaftryk gulbrun farvereaktion med KOH, men ikke med vand.
Sp. 11,0  12,0  11,7  11,8  12,0  µ (11,3-12,1)
  x  8,7   8,2   8,2   8,2   7,8  µ ( 7,9-8,5 ).
Sporer karakteristisk feltflaskefacon m. konkavt sted og stor kimpore (se
tegning i fotojournal "1987h-v" s. 101). Sporer 6-kantede, væg ca. ½ µ tyk,
pore ca. 2 µ bred.
Cheilocystider set på vasket lamelpræparat (fig. i fotojournal), ca. 15 µ
lange, let falskeformede.
Pleurocystider ikke set.
Basidier ca. 25 x 8 µ med 5 µ lange sterigmer; store op til 50 x 10 µ med 6 µ
lange sterigmer.
Chrysocyst. ikke set trods ihærdig søgen; men set 5-kantede 20 µ store,
hyaline, ikke gule, men ellers chrysocystidlignende celler. Ingen
chrysohyfer; dog er nogle af basidierne gule foroven - de fleste dog hyaline.
Lam.tr. med øskener.

FUND 27/06 1987
Psilocybe merdaria
møg-nøgenhat
finder: SL       var: moelleri
bestemt af SL
Findested: Askhøjvej 40, Albøge pr. Trustrup.
Værtstræ: Opgravet kloakslam   Økologi: Have, skyggefuldt under træer
Hatdiameter på foto, max 2,2 cm
film nr 1987h      billednr på film: 0-4   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87041
Kun  t eksemplar: Hatdiameter 2,2 cm, hathøjde 1,1 cm, stokhøjde 2 cm,
stoktykkelse 4½ cm.
Hat smukt kuglerund, 4A5=lysorange, mod kanten en anelse lysere, med tynd,
brun tegning. Hatrand med kraftigt, hvidt randslør.
Stok tæt hvidfiltet, forneden mørkebrunt anløben, øverst med højtsiddende,
tynd, hvid ring, længdefibret især over ringen.
Lameller tætte, brede, chokoladefarvede 6DE5-6=mørkt kanelbrune, egg lys,
brede (5 mm) og bredt tilhæftede. Gulner med KOH.
Sporeaftryk smukt violet: 15F7=mørkviolet, bliver brungult med KOH.
Mikroskopi:
Sporer 6-kantede, ru citronformede, med kimpore,
   13,5  13,5  14,2  12,3  13,8 µ    (12,8-14,2)
 x  8,7   8,0   8,0   8,2   7,9 µ    ( 7,8- 8,5)
Hathud slimet.
Lamelegg tæt besat med behåring af 15-20 µ lange, 3-5 µ tykke, fingerformede
cheilocystider; nogle steder erstattes disse dog af basidieformede pleuro- og
cheilocystider, der er med hoved 15 x 8 µ, og basidier, der er større og mere
aflange, 25 x 10 µ, 4-sporede. Se skitser af disse 3 ting i fotojournal "Foto
1987 h-v" side 37.
*
Guzmann: Psilocybe moelleri Guzmann.
E. Rald forslag Ps. submerdaria (Briz) E.Rald
I "Danske Storsvampe" synonymiseres med P. merdaria.

FUND 28/07 1985
Psilocybe merdaria
møg-nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Marken bag Dæmningen 28
Værtstræ: jord, gødning   Økologi: Velgødet græsmark (hestelokum)
film nr 1985c      billednr på film: 33-37   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL85020
Hat ca. 3 cm bred, med flygtigt randslør, først hvid, siden gulnende, uden
tydelig hathud, halvkugleformet.
Stok ca. 5 cm lang, 2-4 mm tyk, med højtsiddende ringzone og utydelig knold.
Lameller på unge eksemplarer bleggrå (B1) med tynd lys egg.
Sporepulver mørkebrunt, sporer
  13 x 8 µ,   13½x8½ µ,  12½ x 8 µ
Sporevæg ca. 3/4 µ tyk, sporer elipsoide, ganske let 6-7 kantede.
Med cheilocystider og pleurocystider, ingen chrysocystider.
Myceliet voksede ind i levende kvikgræsrødder. Svampen voksede ikke direkte
på gødning, men på et sted hvor hestene pissede.
.
April 1988: KOH-quellede sporer:
Sporer fra sporefældning:               –  Sporer fra lamel-masepræparat:
  11,0  11,5  11,8  11,0  11    11,9 µ       13,0  10,8  11,8  10,2  µ
x  7,7   8,0   7,8   7,0   7,5   7,3 µ        7,8   7,0   7,4   6,8  µ
.
a) Sporefældning:           10,9-11,8 µ  x   7,2-7,9 µ
b) Lamel-masepræparat:      10,2-12,7 µ  x   6,8-7,7 µ
a+b:                        10,6-12,2 µ  x   7,0-7,8 µ
gamle måling ovenfor:       12,5-13,5 µ  x   7,9-8,5 µ

FUND 00/00 1973
Psilocybe merdaria
møg-nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Granlundens drivhus, Emmelev pr. Grenå
Værtstræ: gødning   Økologi: I drivhus under tomater & agurker
film nr 1973      Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den lange led    billede på karton haves    fra naturlige voksested   
Foto trykt i "Hallucinogenologi". Groft bedømt efter herbariemateriale sendt
21/10-1981 af Erik Rald, og foto i Rymanns 1.ste udgave, svarer den til
Psilocybe merdaria.


Psilocybe  montana        rødbrun nøgenhat
Latinsk synonym: Psilocybe atrorufa
Billedet af Rødbrun nøgenhat -->
er fra 1977 eller før; jeg kender ikke den præcise dato.
 


FUND 23/09 2011
Psilocybe montana
rødbrun nøgenhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Rimsø, swapkær, fra indkørslen til Søgård 410 m mod V af Hemmed Kirkevej og 15 m S for asfaltvejen.  56.49222ºN, 10.75575ºØ, ±10m
Værtstræ: Fyr   Økologi: Græsning til ponyer, Hedejord m mos og håret høgeurt.
Hatdiameter på foto, max 15 mm
film nr 2011a Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11132

FUND FUND 10/11 1998
Psilocybe montana
  Rødbrun nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Ørbækgård Plantage, Sibirien  
UTM koordinater: PH035536
Værtstræ: gran   Økologi: Juletræsplantage, på jord med lav
Hatdiameter på foto, max 1,4 cm   NB: Ligner ikke fund 22/9-1995, men ligner P.physaloides som beskrevet i Breitenbach
film nr 1998j      billednr på film: 23-28   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98070
Mørkt rødbrun som våd, hat fedtet men ikke randstribet. Gaffeldelte lameller.
Hat Þ           10  11  10  11  10  11 x 8   9   9   6  mm  ( 8 - 11)
Stok høj        18  24  20  15  19  15  16  16  14  10  mm  (13 - 21)
Stok tyk f.o.  2,4 2,5 2,1 2,2 2,7 1,7 2,0 1,5 2,4 1,8  mm  (1,7-2,5)
Stok tyk f.n.  2,1 2,5 3,0 2,2 3,3 1,3 2,1 1,4 2,0 1,5  mm  (1,5-2,8)

Hat som våd meget mørkt brun, 8-10F7 - 8-10F8, med en anelse lysere (8-10E5) rand, skinnende, en smule fedtet-klæbrig, helt glat og slet ikke randstribet.
Hat først halvkugleformet, siden affladigende, altid helt uden pukkel. Hygrophan, udtørrende fra midten til lyse orangebrune farver, 8A2-B3 med lidt mørkere brunt øje i centrum. Uden tydelig hathud.
Stok lysere end hatten, øverst gulbrun, nedefter mørkere brun til sortbrun, cylindrisk, skinnende.
Lameller mørkt brunlilla, brede, bredt tilhæftede men ikke nedløbne og uden tand, på nogle eksemplarer tykke deforme og gaffeldelte (se foto), L=15-20, I=1-3.
Slør hvidt, på meget spæde eks ses sløret men det brydes hurtigt, og efterlader bælter på stokken af spæde eksemplarer, evt en lys ringzone på unge eksemplarer, men ses næppe på fuldvoksne eksemplarer.
Kød hygrophant som hatten. Lugt 0.
Sporefældning sortagtigt violetbrunt.
Sporemål (lam.mase KOH, enhed 1,54 µm):
   4,0 4,8 4,3 4,5 4,4 4,1 4,8 4,0 5,0 4,1 4,3 4,0 ( 6,2 - 7,2 µm)
 x 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 3,1 2,7 2,9 2,8 2,8 2,9 ( 4,3 - 4,6 µm)
Nogle sporer subellipsoide, andre subrhomboide (betegnelser efter Guzmán s. 20), hvilket nok hænger sammen med om man ser den fra den ene eller anden side.
Cheilocystider relativt sparsomme, cylindriske med ru top, 14-20 x 4-7 µm.
--------------------------------------------------------------------
Diskussion:
Dette synes at være en mindre art end fund 22/9-1995, men størrelsen passer med physaloides beskrevet i BK og Guz:
                   10/11-98:    22/9-1995:     Guz:        BK:
Hat diameter mm      8 - 11         - 26      10 - 15     7 - 18
Stok høj     mm     13 - 21         - 46      30 - 40    25 - 40
Stok tyk     mm     1,5-2,8         -  3       1 - 1,5    1 - 2
Sporelængde  µm     6,2-7,2                   6,6- 7,5   6,2-8,4
Sporebredde  µm     4,3-4,6                   3,3- 5     3,8-5,4
.
Jeg vælger at tro, at dette fund er frostskadede eksemplarer af P. subviscida, hvor lamellerne er deforme og stokken lav i den lave vegetation. Det er sært at hatten ikke var randstribet.
Herb.tjek dec 2012: Dette er ikke Puklet n. men Rødbrun n., det fremgår af voksestedet (mos, lav). Men det er stadig sært at den ikke er mere randstribet.

FUND 22/07 1987
Psilocybe montana
rødbrun nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Skoven v Skarresø (Kolind)
Værtstræ: jord med mos og lav, under fyr   Økologi: Skov eller hede, med sandjord på skovsti
Hatdiameter på foto, max 9 mm
film nr 1987j      billednr på film: 22   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87068

FUND 02/11 1984
Psilocybe montana
rødbrun nøgenhat
finder: SL       var: semistriata
bestemt af SL
Findested: Troldbæk nord for Djurs Sommerland
Værtstræ: mos og lav   Økologi: Hede, sandjord blandt mos og lav
film nr 1984j      billednr på film: 32-34   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84080
Hat    9   9  11  13  13  10   9  14  14  15  mm bred        ( 9,3-14,1 )
       3   3   4   5   2   4   4   2   2   3  mm høj         ( 2,2- 4,2 )
Stok  27  43  23  30  27  30  25  37  32  38  mm høj         ( 25 - 38  )
      1,5 1,0 1,0 1,7 1,2 1,0 1,0 1,1 2,2 1,7 mm tyk foroven ( 0,9- 1,8 )
      1,2 1,2 1,0 1,8 1,5 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 mm tyk forneden( 1,2- 2,0 )
.
Hat fladt vælvet, ofte med umbo, ofte flad med alderen, hygrophan, først
8F7=mørkebrun og skinnende, randstribet fra rand til MINDST HALLVEJS inde,
somme tider mere, som spæd og ung med HVIDDUGGET RAND. Udtørrende
7C5-6C5-5C5=brunorange, ofte med lidt mørkere centrum. Efter yderligere
udtørring 6C5-6 = rødligt brunorange.
Stok hvidFILTET-trævlet i ca. 2/3 af længden eller hele længden, somme tider
med svagt afsat knold, men somme tider uden, og med stort hvidt myceliefelt
nederst. Brunorange, foroven af hattens lyse farve, mørkere nedefter, og
somme tider mørkebrunt anløben forneden. Hul.
Lameller meget brede, trekantede, bredt tilhæftede og noget nedløbne. Kun med
tynd lys kant eller uden lys kant, lamelrand ikke eller kun let flosset
(lup), 6E5=brun som ung, 6F8 eller lidt mørkere = mørkebrun som ældre.
Hatkød tyndt, 5A3=blegorange, stokkød af hattens farve.
Smag svag, høsletsvampet.
Lugt meget svag, aromatisk.
FeSO4, KOH og NH3 gav alle de samme farvereaktioner:
Hvide myceliefelt på stokken gråt, alle øvrige dele næsten sort.
Avistest: Svag grøn farve.
Sporeaftryk grålilla.
Sporer  8  8  9  7  8½ 9  9  8½ 8 µ   (7,7-9,0)
     x  6  6  7  5½ 6½ 6  6  6  6 µ   (5,7-6,5)
     x ca. 3-4 µ.
Sporer glatte, let kantede (5-6 kantede), med stor (ca. 1½ µ) kimpore.
pleurocystider  9  9  15  25 µ lange,
cheilocystider 10-25 µ, aflange, med let opsvulming.
Basidier  22x9   18  14  22  18  22  17  15  25  µ,
           4      4   4   2   4   4   4   2   2 - sporede.
Solitært voksende, eller somme tider i små grupper.

FUND 02/11 1984
Psilocybe montana
rødbrun nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Troldbæk nord for Djurs Sommerland
Værtstræ: jord, lav   Økologi: Hede. Rent sand overgroet med mos og lav.
film nr 1984j      billednr på film: 28-31   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84079
Hat    9  14  17  15  18  19  18  20  22  29  mm bred    (13 - 23)
       4   4   5   8   3   7   7   4   5   4  mm høj,    (3,4-6,8)
Stok  50  60  50  35  35  40  60  50  50  35  mm høj     (37 - 56)
      1,3 1,8 1,8 1,5 2,2 1,5 2,5 1,5 2,0  3  mm tyk     (1,4-2,4).
.
Hat halvkugleformet eller fladere, nogle af svampene med flad hat. Hygrophan:
våd fedtet (ikke slimet), skinnende, mørkebrun (mørkere end 8F8) og yderste
tynde kant lysere, med eller uden randstriber, der max. når 1/4 ind mod
centrum. Snart lysere midte og tofarvet: Tør mat 6B4-5,6C4=gråbrun-orange,
med eller uden mørkere prik (6D6) i midten. Hathud aftagelig i små strimler.
Stok hul, let trævlet forneden, med hvidt myceliefelt nederst. Uden eller med
svagt afsat knold. Stok øverst 6D6, mørkere nedefter, farven varierer dog en
del for forskellige eksemplarer, men ±: Foroven af hattens farve, nedefter
mørkere, kun sparsomt besat med lyse trævler.
Slør ikke set - meget unge eksemplarer har hvide fnug omkring hatranden og
foroven på stokken, somom et hvidt slør var brudt.
Lameller bredt tilhæftede, let nedløbne, brede, aflange eller trekantede
afhængigt af hattens facon, med tynd lys egg, kant let flosset (lup). Spæde
lameller 7B2 (rødgrå), unge 7D4-E5=brune, modne 7F7-8=mørkebrune, efterhånden
sortbrune, og da forsvinder den lyse kant.
Hatkød tydeligt men tyndt, 5AB2=lyst orangegråt.
Stokkød foroven tilsvarende hatkød, forneden først gulligt, siden brunligt
anløbent.
Smag mild, høsletsvampet, utydelig bitter eftersmag.
Lugt manglende.
Stok, hatkød og hathud:
FeSO4:      Meget mørk brungrå.
KOH og NH3: Do med noget orange farvning.
Avistest negativ.
Sporeaftryk grålilla,
sporer  7½  9  8  7½  8   9  7½  7  8  9  µ x    (7,3-8,8)
        5½  6  6  6   5½  5  5   5  5  6  µ x    (5,0-6,0)
        ca. 4 µ.
Sporer glatte, afrundede, citronformede med eller uden lille skæv hale.
Kimpore under 1 µ.
Cystider på lamelkant 12  12  15  20  14 µ.
Pleurocystider aflange, 15-30 µ.
Basidie 20 x 9 µ, 4-sporet.

FUND 00/00 1977
Psilocybe montana
rødbrun nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
film nr 1977a      billednr på film: 7 + 10   Fotokvalitet: 9


Psilocybe  phyllogena
Lat. synonym: Psilocybe rhombispora
Litt: DS-, FN 850, BK IV nr. 450
ej fundet i DK, men nok i Norge, Sverige og Finland.

Psilocybe  physaloides Nom.dub.       puklet nøgenhat
Litt: BK=Breitenbach IV nr. 449,  Guz = Guzmán s. 186, Noor 423
Jeg følger Noordeloos, der skriver at navnet har været tolket forskelligt af forskellige forfattere, og physaloides derfor er nomen dubious
Litt.physaloides er her
J. Lange pl. 146Dsuperficial likeness to P. inquilina (Græs-n.)
Guzman s.
og Stamets s. og DS 219
Psilocybe subviscida (Puklet n.)
Ifølge forsk. forfatterePsilocybe montana
Jeg har i min Hallucinogenologi rettet mig efter DS, og det agter jeg at rette. Jeg har derfor rettet mine physaloides-fund, de var alle P. subviscida.
P. muscirun, inquilina og bullacea har aftrækkelig hathud, modsat montana og subviscida.
skillekarakterer Psilocybe montala, P. subviscida
Psilocybe:p. montalap. subviscida var subviscidap. subviscida var velata
Sporevæg tykkelse  0,6-1 µ  0,3-0,8 µ  0,6-1 µ
VoksestedI mos og lavPå græsgange med mager eller gødet jord, eller planterester
Hat pukletsomme tiderJaja
Hatfarve som vådmørkt rødbrunmørkt rødbrunlysere rødbrun


Psilocybe  semilanceata        spids nøgenhat
 :   Se også billede og beskrivelse i hallucinogenologien.

FUND 24/09 2011
Psilocybe semilanceata
spids nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Værtstræ: græs   Økologi: Afgræsset eng til køer, med græs i tuer
Hatdiameter på foto, max 0,9 cm
film nr 2011a Herbarie:    Uden belæg      Herbarie journalnr SL11136
Bemærkning om herbarie Uden belæg

FUND 05/10 2000
Psilocybe semilanceata
spids nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Hoed, nær Hoed grusgrav
Værtstræ: græs   Økologi: Afgræsset eng til køer, med græs i tuer
Hatdiameter på foto, max 1,5 cm
film nr 2000a      billednr på film: 17-24   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL00003
Bemærkning om herbarie Uden belæg

FUND 03/11 1999
Psilocybe semilanceata
spids nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Stendysserne v Tustrup
 
Værtstræ: græs   Økologi: På afgræsset eng
Hatdiameter på foto, max 1,4 cm
film nr 1999m      billednr på film: 21-33   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves      NB om foto: foto21-27 m kedeligt græsstrå skygge
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99073

FUND 15/11 1998
Psilocybe semilanceata
spids nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Nær Skiffard
Værtstræ: græs   Økologi: Græsgang til heste
Hatdiameter på foto, max 2,0 cm
film nr 1998l      billednr på film: 14-24   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98080
Bemærkning om herbarie s sølvpap. i posen
Billednr på film: 25 var dobbeltexponeret - kasseret
                  21 bruges i stedet, samme foto var i Århus Stifttidende
                  søndag 4.de juli 1999

FUND 24/10 1991
Psilocybe semilanceata
spids nøgenhat
finder: SL, journalisthøjskolen    
bestemt af SL
Findested: Kvasbrogårdvej (Erik Christensens fårefold)
Værtstræ: græs   Økologi: græsgang med får
Hatdiameter på foto, max 0,8 cm bred
film nr 1991o      billednr på film: 13-20   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91102
Cheilo- og pleurocyst. tegning i fotojournal.
Cheilocystider talrige, ballon med lang snabel, 25 x 8 µ.
Pleurocystide var bred (20 µ), kun én cystide set.

FUND 11/09 1989
Psilocybe semilanceata
spids nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Tustrup pr. Vivild
Værtstræ: Jord   Økologi: Gødet eng
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89032
Tustrup pr. Vivild, på fugtig græsgang m lysesiv hvor der havde gået
kreaturer.
Hat ø       1,6 2,1 1,8 1,9 1,7 1,0 1,2 1,1 1,2 0,7 1,0 1,1   (1,37±0,44) cm
Hat høj     1,1 1,2 1,1 1,0 1,1 0,8 0,9 1,2 0,7 0,7 0,9 0,9   (0,97±0,18) cm
Stok høj     13  10  8   7  7,5 6,5 7,5  9   6   6  7,5  6    (7,8 ±2,0)  cm
Stok tyk    2,3 2,0 2,4 1,8 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 1,5   (1,73±0,34) mm
do nederst  3,2 3,1 2,9 2,0 1,7 2,3 1,8 3,6 1,6 1,5 2,1 1,2   (2,25±0,77) mm
.
Hat tilspidset-konisk, høj facon, hatrand noget indbøjet
men aldrig indrullet, som våd fint randstribet 3/4-vejs
ind mod center, stærkt fedtet let klæbrig, rand (som våd)
fint savtakket. Våd: 6D3=gråbrun, center 6C5=brunorange,
våd, hvis ormædt, noget mørkere: 6E3 center 6C4 med næsten
sorte pletter 6F8,  udtørrende skinnende, orangehvid 5A2
med lysorange 5A4 spids, somme tider med blålige 22A2
(blålighvide) pletter, længe med en grålig-gråbrun stribet randzone.
Hathud i princippet afdragelig - skæres hatten igennem med et barberblad kan
hathuden trækkes af i et helt stykke fra midten og udefter, men uden brug af
barberblad er dette umuligt.
 .
Lameller ret brede, let tilhæftede, først bleggrå,
men meget snart fint brunplettede af sporer.
Lameller 7D4=lysebrune med lys egg, på ældre eksem-
plarer mørkere, f.eks. 7E6=brune.
.
Stok ret stiv, rank eller bølget, med lyse trævler på lysebrun bund, i tør
tilstand, og efter grapsning, skinnende hvidlig eller orangehvid. Efter tryk
med blå pletter, især nederst, men somme tider også længere oppe, pletter
23E6=gråblå. Stok hul eller med hvid marv.
Slør ses normalt kun på spæde eksemplarer - hvidt, trådet - i ganske enkelte
tilfælde ses en trådet ring på unge eksemplarer, ringen farves mørk af
sporer.
Kød brunligt -5C4- hvidligt udtørrende. Lugt ret svag, aromatisk. Smag ret
kraftig, aromatisk-fad.
.
Sporepulver ca. 9E5=mørkt rødbrunt.
Sp. 15 13,2 13,2 13,8 13,0 13,2 12,0 13,1 15,3 12,5 13,6 13,9  (13,5±0,9)µx
     7  7    7,2  7,8  7,0  7,3  7,0  7,9  8,1  7,0  7,4  7,3  ( 7,3±0,4)µ
Sporer let ru, tykvæggede (ca. 1µ), kimpore 1-2 µ bred, somme tider skæv.
Cheilocystider meget talrige, ca. 30 x 7 µ.
Basidier 4-sporede, 30 x 12 µ.
Pleurocystider til stede, omend sparsomt,
facon som cheilocystider men lidt mindre,
ca. 20 x 5 µ.
.
!x>Fig: Se "Svampenoter" side 89-91.
.
Diskussion: Svarer ret nøje til P. semilanceata ifølge Guzman, omend
cheilocystiderne er lovlig brede.

FUND 12/08 1989
Psilocybe semilanceata
spids nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Sostrup Overskov, Albæk Plantage. Lyngsporet mell. diget og albæksigen
Værtstræ: Lærk, på skovsti i lærkeskov   Økologi: skov
Hatdiameter på foto, max 1,2 cm
film nr 1989a      billednr på film: 32   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    også på elektronisk form      NB om foto:  33-37 smidt væk af Kodak!
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89018
Skitse mv: Se "Svampenoter" side 85.
Voksestedet, præcis, geografisk: Se journal "Foto 1987" side 230.
.
Denne svamp adskiller sig fra den på enge voksende type ved at
1) Den vokser i skove
2) Hat med veludviklet papil på alle eksemplarer
3) Den kommer tidligere på året
Men bortset herfra ligner den ganske en semilanceata:
På ikke for gamle eksemplarer sås svage spor af randslør under lup.
Hatbredde      5   6  6  5½ 7½   6   8   9  10  12  14  12  15 mm (8,9 ±3,4)
Hathøjde       6   7  6  7  7½   6   8   8   9  11  10   8½ 12 mm (8,2 ±1,9)
Stokhøjde     57  57        68  60  93  92  88  99  90  82  77 mm (78  ± 16)
Stoktykkelse 1,2 1,3       1,6 1,1   - 1,4 1,6 1,7 1,8 1,7 2,1 mm(1,55±0,30)
Lameller 2-3 mm brede.
Hatfarve våd 6D3E4, tør 5B3-4. Stokfarve 6CD4. Lamelfarve 7E4-8E5.
Myceliefeltet på stokbasis (der ikke er ret stort) blåner ca, 24C4, men den
blå plet er lille og let at overse.
Hat stærkt randstribet (3/4) som våd, som våd stærkt fedtet. Skæres hatten
over ses afdragelig hathud, men uden overskæringen er hathuden i praksis
ikke afdragelig.
Under lærk på skovsti, Albæk Plantage.
Cheilocystider meget talrige, 22-23 x 6 µ. Se fig. i "Svampenoter".
Pleurocystider mangler.
Sporer 13-14 x 7 µ.
Sporevæg ca. 1 µ, kimpore ca. 2 µ.
Spp. mørkt gråviolet.

FUND 12/10 1980
Psilocybe semilanceata
spids nøgenhat
finder: SL og Mark Stevens       var: coerulescens
bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22, hvor køerne gik inde i skoven
Værtstræ: gødningsblandet jord   Økologi: træbevokset græsning med køer.
film nr 1980g      billednr på film: 28-31   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL80025
Fotoet fejlbenævnt "Psilocybe coerulescens", viser meget unge eksemplarer med
slør.
Hatten var hygrophan: Først brunlig-oliven og siden hvid-flødefarvet.
Randstribet som fugtig, men randstriberne var finere og mindre tydelige end
på P. semilanceata (den var jo best. til coerulescens).

FUND 00/00 1979
Psilocybe semilanceata
spids nøgenhat
bestemt af SL
film nr 1979b      billednr på film: 5, 7   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    også på elektronisk form    dias i glas haves   


FUND 01/12 1976
Psilocybe semilanceata
spids nøgenhat
finder: SL    
Findested: På djursk eng nær Dyrehaven
Herbarie journalnr (SL761)
Bemærkning om herbarie ej herbarie
"Se to fotografier af dette éne eksemplar".
Hat høj med en spidt ret "umotiveret" i toppen. Passer præcis med M. Lange s
148; dog: Lamelfarven brun. I øvrigt: Lameller kun meget svagt marmorerede.
Stok hul, hulheden brun, stokkød ellers hvidt. Hathud nøddegrå (brun),
aftagelig i strimler, kødet nedenunder hathuden lysere end hathuden.

FUND 00/00 1900
Psilocybe semilanceata
spids nøgenhat
Gå direkte til stort billede (som smaabillede)
Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    også på elektronisk form    dias i glas haves   
Diverse fots i pap- og glasrammer: 10  også på CDRom
1976a billede nr. 2:                7  (glasramme)
1979: Billede nr. 5:                7
Sporeaftryk dateret 15/10 1977.
Sporeaftryk dateret  9/10 1984.
nr 100: Leif: "Aktiv psilocybe sp"


Psilocybe  squamosa        skællet nøgenhat
Lat. synonym: Stropharia thrausta
    Lat. synonym: Hypholoma  squamosa
    Lat. synonym: Stropharia squamosa
Dansk synonym: skællet svovlhat
Litt: PSG 54

FUND 18/09 1982
Psilocybe squamosa
skællet nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
NB: Skønnet funddato ud fra filmnr
film nr 1982b      billednr på film: 13-14   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den høje led    studieoptagelse   
Herbarie journalnr SL82007


Psilocybe  subcoprophila        

FUND 21/06 1987
Psilocybe subcoprophila

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Bakerne overfor Dæmningen 22, samme kokasse som fundet 18/6 1987
Værtstræ: kogødning fra sidste år   Økologi: græsning til køer
film nr 1987f      billednr på film: 8-14   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87031
Kun unge svampe på fotoet.

FUND 18/06 1987
Psilocybe subcoprophila

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22
Værtstræ: gødning kogødning
film nr 1987e      billednr på film: 19-21   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    studieoptagelse   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87027
Hat halvkugleformet, 0,8 / 1,1 cm bred, fedtet, randstribet som våd,
hygrophan: Mørkt kastaniebrun -> gylden.
Bestemt efter Guzman på de store, afrundede sporer.
Sporer 17  16  17½ 16  16 µ  (15,8-17,2)
     x 10   8½  9  10   8½µ  ( 8,4-10,0).
Herbariemat. 18/6+21/6 blandet (det er OK).

FUND 26/06 1980
Psilocybe subcoprophila

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen, kolind
Værtstræ: gødning
film nr 1980c      billednr på film: 25-28   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL80008
Sporer, fejl ej quellet i KOH:
  17½  18   16½  19   18  µ        (16,9-18,7)
x 10½  10½  11   11   11  µ        (10,5-11,1)
x ca. 7 µ.
.
Litt: Guzmann subcoprophila: Sporer (13)  14-18 (19)(22!)
                                  x (6½) 7,7-8,8 (9,9)
                                  x      7,7-9,5  µ.
Det ses at sporerne på fundne art er lovlig brede.


Psilocybe subviscida     hudløs nøgenhat
Lat. synonym: P. caespitosa, P. physaloides nom. dub.
Litt: Noor 215+527-531,
@
Navnet P. physaloides nom. dub. har været brugt om især P. subviscida og P. montana, se physaloides for en sammenligning af subviscida og montana.

FUND 30/10 1995
Psilocybe Psilocybe subviscida
Puklet nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Koed nær Kolind. 56.3638ºN, 10.5512ºØ ±50m
Værtstræ: græs   Økologi: Fugtig eng med græssende køer.
Hatdiameter på foto, max 2,3 cm
film nr 1996a      billednr på film: 1-8   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95090, Atlas SL1995-492600
Hat kun svagt puklet, hygrophan, våd ret utydeligt randstribet, grågul, udtørrende gyldengul, med mere brunligt men ikke rødligt centrum, uden afdragelig hathud.
Stok 2-4 mm tyk (her er modstrid i Guzmann beskrivelse af P. apelliculosa / P. castanella), længdestribet, uden antydning af knold, lysere end hatten. Stok m. marvfyldt hulhed i fuld længde, let tilspidset nedefter. Stoktop på unge ex. m hvide fnug.
Lameller meget brede, mørktviolette m lys egg, tilhæftede, ikke udrandede, ikke tandagtigt nedløbne.
Kød lysebrunt, hygrophant, udtørrende hvidligt.
Lugt ret kraftig, syrlig-frugtagtig-stikkende-krydret, ikke ulig Cortinarius torvus.
Ingen pleurocyst. eller chrysocyst. Cheilocystider talrige, de fleste flaskeformede med eller uden hoved, men nogle med hoved (se skitse i fotojournal).
Sporemål (lam. mase KOH):
  8,9 8,1 8,1 10,0 9,1 8,2 8,2 7,9 9,0 7,8 8,5 8,8 µ (7,9-9,2)
x 5,0 4,9 5,2  5,0 5,2 4,9 5,0 4,8 4,9 4,7 4,9 5,0 µ (4,8-5,1)
Spp smukt rødviolet, sp udpræget afrundet slet ikke kantet, sporevæg op til
ca. ½ µ tyk, kimpore 1-2 µ.
Hathud med tykke opsvulmede celler, op til 50 x 15 µ, samt normale tydere hyfer, og nogle rundagtige celler f.eks. 15 x 12 µ samt luftfyldte hulrum.
Svampen ligner rigtigt meget P. subviscida men skelner skarpt på de størrer og mere afrundede sporer (Dec.2012: Sludder). I felten bemærk at hatten er kun utydeligt puklet, hatranden indrullet, og stokken oftest uden rustrøde farver.


FUND 22/09 1995
Psilocybe subviscida
puklet nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Koed (Kolind)56.3637ºN, 10.5527ºØ ±50m
Værtstræ: græs   Økologi: Fugtig eng med græssende køer, græs og lysesiv.
Hatdiameter på foto, max 2,6 cm
film nr 1995e      billednr på film: 14-19   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95025, Atlas SL1995-492620
Lugt 0. Hygrophan, som våd er hatranden fint stribet, udtørrende fra hatmidten, enten til gyldne farver som på P. semilanceata eller til mere rustrøde farver. Også hattens facon kan minde om bredhattede eksemplarer af P. semilanceata.
Fra nogle mycelier kommer nogle ex. med puklen stående i en fordybning, mens andre kun får klokkeformet hat (fig. i fotojournal).
Kan skelnes fra P. semilanceata på de meget bredere lameller, og skelnes sikkert på de mindre sporer.
Fra nogle mycelier danner svampene flere sporer end fra andre mycelier, de sporerige lameller er mørkt brunviolette, de mere sporefattige lameller er knapt så mørke og noget marmorerede, på en grå grundfarve uden violet dannes der brunviolette flager af sporer.
Absolut uden blågrønne pletter, heller ikke på det utydeligt gråhvide myceliefelt ved stokbasis.
I Sten Larris "Forbyde" .. osv står, at lamellerne er aflange; det passer sjældent, trekantede ville passe bedre. I hvert fald er lamellerne brede.
Dec. 2012 sendt til "Atlas" som deconica subviscida (syn. for Psilocybe subviscida). Svar:
jeg må have materialet til check men tvivler megret på at det kan henføres til Deconica. Ligner meget mere en Psilocybe (som du jo også selv antyder).
.......... Skrevet den 12/17/2012 10:07:06 af Thomas Læssøe ..........
Vigtigt: Se min kommentar til Erik Arnfred Thomsen\'s fund EAT2009-9948 15/07-2009, der står opført som en Deconica subviscida. Ak jeg havde alligevel ikke belæg for mit fund som jeg troede. Men skal det være en psilocybe subsec. psilocybe uden noget blånende, og en af de arter der er i Noordeloss (Funga europaei vol 13) så skulle det være P. atrobrunnea der har de samme sporemål som P. semilanceata, og jeg skrev dengang (1995) at den kunne skelnes sikkert fra semilanceata på de mindre sporer. Desuden er lamellerne på Ps. subgen Psilocybe altid med violet islæt, og igen, af mine noter ser jeg at de var uden violet islæt. Så jeg holder fortsat på at det er en Ps. subg. deconica, eller en deconica hvis man tror på slægtsopdelingen.
.......... Skrevet den 12/29/2012 16:37:50 af Sten Larris ..........

FUND 00/00 1979
Psilocybe subviscida
puklet nøgenhat
finder: SL    
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22, bag skoven.
Værtstræ: græs   Økologi: Kogræsning, på bakket terrain
film nr 1979b      billednr på film: 3-7   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den høje led    studieoptagelse

Psilocybe  sp.108        kæmpe-nøgenhat

FUND 22/09 1978
Psilocybe sp.108
kæmpe-nøgenhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Tustrup pr. Auning, nær stendysserne
Værtstræ: græs   Økologi: fugtig græsgang, engjord
Hatdiameter på foto, max 5 cm
film nr 1978      billednr på film: 31-34   Fotokvalitet: 06
Fotoet er:    papirbillede haves   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL
Fundet ét eksemplar:
Hat 5 cm bred, 1½ cm høj, stærkt hygrophan, mørkebrun som våd, udtørrende
æggegul, slimet. Randstribet som våd.
Stok af hattens farve, nederst krum. Hul. Uden ring.
Lameller mørkt chokoladefarvede, brede, aflang facon, bredt tilvoksede.
Hatkød beige, stokkød mørkere gult.
Sporeaftryk mørktlilla.
Sporemål marts 1987, fejl ikke quellet i KOH:
  17,5  16,2  16    18,2  18,0 µ     (16,2-18,2)
x 12    11,8  11,5  11,8  12,2 µ.
Sporer afrundede, ej kantede.
.
Nr. 108b: ? se forvrøvlet journal.
.
Konklusion:
Kan regnes som sp.nov. eller kæmpe-gigant udgave af Psilocybe subcoprophila.
Sporerne er meget store, alternativ er P. luteonitens der har ring.