Agrocybe  agerhat

Familie  Strophariaceae  

  :  arvalis rodslående  11/09-1997   15/09-1993
  :  dura fastkødet  17/06-1995   24/06-1987
  :  erebia mørk  15/07-1987   19/09-1987
  :  paludosa mose-  04/06-1990   13/06-1987
  :  pediades almindelig  27/07-2015   21/07-1987   29/06-1987   12/06-1984
  :  praecox Tidlig  08/08-1993   01/10-1988   25/06-1987   24/05-1983
  :  sp.141   17/06-1987

Agrocybe  arvalis        rodslående agerhat

Agrocybe arvalis rodslående agerhat
FUND 11/09 1997
Agrocybe arvalis,
rodslående agerhat
finder: SL
bestemt af SL
Findested: Mark nær rønde, Nørreskovvej
Værtstræ: træspåner   Økologi: Ruderalplads, på jorden blandt øksespåner
Hatdiameter på foto, max 2,9 cm
film nr 1997b      billednr på film: 26-33   Fotokvalitet: 8
NB om foto: Ej foto af sclerotium
Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97011

Agrocybe arvalis  
rodslående agerhat
FUND 15/09 1993
Agrocybe arvalis
rodslående agerhat
finder: SL
bestemt af SL
Findested: Kolind, Pedersminde motorcross, på 1-2 år gammel træflis
Værtstræ: træ træflis   Økologi: træflis Hatdiameter på foto, max 3,5 cm
film nr 1993o      billednr på film: -1-8   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93098
Sclerotium/rod hvid, skulle være sort iflg. litt.
Et vigtigt kendetegn er stokken, der er melet (cystider) i fuld længde.
Lange, dybe lyse rødder set (se foto), men ikke sorte sclerotier som der skulle
være iflg. litt.
Cheilocyst. lancetformede, 60 x 15 µ
Pleurocyst. med 3-5 lange fingre!
Sidste godt kendetegn. Se skitse i foto-
journal "1993"


Agrocybe  dura        fastkødet agerhat

Lat. synonym: Agrocybe molesta    
Agrocybe dura fastkødet agerhat
FUND 17/06 1995
fastkødet agerhat , Agrocybe dura
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen, ud for nr. 22
Værtstræ: græs   Økologi: Vejkanten, i sandet jord blandt græs Hatdiameter på foto, max 6,0 cm
film nr 1995b      billednr på film: (17)18-22   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95009
Sporemål OK. Kød normalt blødt - ikke specielt fast.

Agrocybe dura  
fastkødet agerhat
FUND 24/06 1987
fastkødet agerhat , Agrocybe dura
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, 30 m vest for huset, vejkanten på nordsiden af vejen
Værtstræ: Grus og græs   Økologi: vejkant film nr 1987g      billednr på film: 0-9   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87035
Hatrand med kraftigt, tandagtigt tilspidset randslør.
Kun med utydelige spor af en ring.
Ét eksemplar, hatdiameter 6 cm, stok krum, 6 mm tyk og 8 cm lang.
Smag noget bitter.
Avistest negativ.


Agrocybe  erebia        mørk agerhatAgrocybe erebia
mørk agerhat
FUND 19/09 1987
mørk agerhat , Agrocybe erebia
finder: SL    
bestemt af Erik Rald
Findested: Askhøjvej 40, Albøge pr. Trustrup
Værtstræ: græs   Økologi: Jord med græs, under elm Hatdiameter på foto, max 4,0 cm   NB: nr. 152
film nr 1987t      billednr på film: 22 (23-25) 26   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87172
Knippevoksende, med hudagtig ring, ret fastkødet. Fundet to knipper med hhv 2
og 7 eksemplarer. Lille knippe hat uåbnet, forbundet til stok med hudagtigt
slør. Svampene kom op fra enden af (elme?)rod.
                Lille knippe  Store knippe
Hat diameter    1,6   2,2      3,3  2,9  2,9  4,0  2,2  3,1  2,1 cm
Stok højde      2,4   4,5      5,4  4,8  5,1  6,7  4,3  6,0  3,8 cm
Stok tykkelse   10    7        8    7    7    9    6    7    5   mm.
Fig. af hele svamp mm journal "Svampenoter" s. 51-53.
.
Hat konveks, antydningsvis puklet, meget mørkt brun: 6F6=VanDyke med lysere
pletter 6CD5=solbrændt brun; center (pukkel) sortbrun lidt mørkere end 6F8.
Hat fedtet, slet ikke randstribet eller hygrophan.
Stok cylindrisk, stærkt længdefuret, øverst lyst brun med 6-7C4 striber på
lys bund, nedefter mørkere 6DE3 og sortplettet efter tryk. Med hulhed 1½-2½
mm tykt rør.
Slør gråhvidt, hudagtigt, efterhånden med brun underside. Ring kraftig,
hudagtig, opstigende, overflade vatteret, overside kun utydeligt stribet.
Randslør som spidse skæl, der rager ud over hatranden, ret sart.
Lameller ret tætte L=70, ret brede (5 mm), bredt tilhæftede og tandagtigt
nedløbne med furet forlængelse på stokken. Først gråhvide med brun nuance og
lys egg, siden lyst brunviolette 6B2=orangegrå uden lys egg.
Kød overalt relativt fast, kød let rødmende, hatkød hvidligt, stokkød lidt
mere gråt, især forneden.
Lugt svagt ubehagelig af rådnende svamp - i mikroskop sås mange bakterier.
Smag ret svag muggen-bitter.
Avistest: Kraftig grøn reaktion.
Hathud differentieret men ikke afdragelig, sortbrun i KOH.
Spp varmt brunt, ganske let klæbende,
Sp. 13,8 12,1 12,0 13,3 12,2 12,9 12,0 12,2 12,4 12,2 µ (11,9-13,1)
  x  6,8  6,2  7,1  6,8  6,8  6,8  6,7  7,1  6,8  7,0 µ ( 6,6- 7,1)
glatte, kornede, tykvæggede (~0,8 µ), kimpore ret lille ofte manglende,
hexagonale til subhexagonale. Fig. i journal.
Cheilocystider cylindriske, hyaline, 30x10 µ.
Pleurocyst. mere sparsomme (fig. i journal),
utriforme, 40 x 10 µ.
Chrysocystider søgt og ikke fundet.
Basidier 2-sporede !! sterigma brede, spidse, 4-10µ lange.
Hathud og hypodermium celluar.
Lam. trama med små utydelige øskenceller.

Agrocybe erebia

Mørk agerhat
FUND 15/07 1987
Agrocybe erebia
finder: SL
bestemt af SL
Bestemmelsen er usikker Findested: Løvenholm Skov, nær Stadsborg
Værtstræ: gran   Økologi: Skov: Mosovergroede, afskårne grangrene Hatdiameter på foto, max 6 cm
film nr 1987i      billednr på film: 28-31   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87057
Svagt hygrophan: Efter 6 timer i vand blev hatrand mørkt brun og randstribet.
Opr. bestemt til A. praecox, men fototjek april 2010 viser en så mørk hat at det må være enten A. erebia eller A. gibberosa. A. gibberosa er en meget mindre art (se BK IV nr. 364 & 366); den lident udviklede ring tyder ellers på giberosa, og sporemålene burde tjekkes.


Agrocybe  gibberosaLitt: BK IV nr. 366 BK henviser til en artikel (Flynn & Miller 1990) ifølge hvilken Agrocybe praecox, A. sphaleromorpha, A. paludosa og A. gibberosa burde slås sammen til én art.
BK tager nu ikke konsekvensen og beskriver praecox, palludosa og gibberosa som 3 selvstændige arter.


Agrocybe  paludosa        mose-agerhat

Litt: BK IV nr. 367 Se bemærkning under A. gibberosa om evt synonymisering af Agrocybe praecox, A. sphaleromorpha, A. palludosa og A. gobberosa

Agrocybe paludosa
mose-agerhat
FUND 04/06 1990
mose-agerhat , Agrocybe paludosa
finder: SL       var: sphaleromorpha
bestemt af SL
Findested: Koustrup Skov nær Djurs Sommerland
Værtstræ: mose lysesiv   Økologi: Mose, på jord, meget fugtigt omkring lysesiv Hatdiameter på foto, max 2,6 cm
film nr 1990b      billednr på film: 12-16   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90008
Med ret tykke myceliestrenge til den stærkt fortykkede stokbasis

Agrocybe paludosa  
mose-agerhat
FUND 13/06 1987
mose-agerhat ,
Agrocybe paludosa
finder: SL       var: sphaleromorpha
bestemt af SL
Findested: Løvenholm Østerskov, Løvenholmvej nær Gjesing
Værtstræ: mos   Økologi: Skov, sandet men ret fugtigt. Blandt mos, bregner og lidt græs, under bøg. Hatdiameter på foto, max 2 cm
film nr 1987e      billednr på film: 0-2   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87023
Kun fundet  t eksemplar. Stok knoldet - iflg Moser skulle det så være en
selvstændig art Agrocybe sphaleromorpha, men forskellen er marginal - jeg
synonymiserer.


Agrocybe  pediades        almindelig agerhat

Lat. synonym: A. semiorcibularis     Lat. synonym: A. subpediades
  Litt: Arnolds "Grasslands Fungi" side 285
semiorcibularis burde nok ikke synonymiseres med pediades, se fund 21/7-1987


FUND 27/07 2015
almindelig agerhat
,  Agrocybe pediades
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Doktorvej 6, Glæsborg. Plænen ud mod Ny Rimsøvej fra lægehuset. 56.47630ºN, 10.73283ºØ ±0 m
Værtstræ: Græs   Økologi: Slået græsplæne Hatdiameter på foto, max 1,7cm
film nr 2015a  Herbarie:    Uden belæg Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL15001
Sporeaftryk mørkt brunt,   HTML #251500   .
Hat tør, ikke slimet, højst svagt klæbrig.

Agrocybe pediades  almindelig agerhat
FUND 21/07 1987
almindelig agerhat
,  Agrocybe pediades
var: semiorcibularis
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Pottehuset, Keramikvej 6, Nørager pr Vivild
Værtstræ: jord   Økologi: Gødet (?) dyrket jord mellem porerne Hatdiameter på foto, max 5½ cm
film nr 1987j      billednr på film: 19-21   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87067
Største hatdiameter 5½ cm; men diameter 2½-3½ cm er mere normalt.
Hat tør, flødefarvet .. (ud fra at fundne svamp = A. semiorcibularis)
modsætning til gule, fedtet til slimet hat på pediades. De to arter er bestemt forskellige, ingen synonymisering her.

Agrocybe pediades
almindelig agerhat
FUND 29/06 1987
almindelig agerhat , Agrocybe pediades
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Nørager Djursland, hjørnet Eskildagre og Georgsmindevej
Værtstræ: Græs   Økologi: Dyrket mark med græs, og i vejkanten film nr 1987h      billednr på film: 10-12   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87043
Fotoex:
Hatdiametre  1,6  1,7  1,4  1,2  cm
Stokhøjde    4,5  4,0  3,7   -   cm
Stokdiameter 2,5  2,2  2,0  1,8  mm
NB: Sporeaftryk til herbariet er fra nogle svampe plukket samme sted nogle
dage tidligere.

Agrocybe pediades  
almindelig agerhat
FUND 12/06 1984
almindelig agerhat , Agrocybe pediades
finder: SL       var: semiorbicularis
bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, Kolind
Værtstræ: halm   Økologi: Gammel halm i kompostbunke film nr 1984c      billednr på film: 5-6   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84007
Hat 1½-4 cm bred, trods sin lidenhed med et tydeligt kødlag.
Lameller blev snart delvist sneglespiste.
Avistest negativ.
Uden cystider på lamelkant, men med chrysosystider (gul i KOH) ca. 25 µ
lange.
Herb.tjek 10/2 1987: Sporerne har en stor kimpore. Sporemål OK:
sporer  13   13½  12   14  12½  13  12  11  13½  12  µ     (11,7-13,6)
      x  9½  10   10½  10   9   10   9   9  10    9½ µ     ( 9,1-10,2)
             Moser          Lange          Phillips
Litt:   10-14 x 8-11    11-13 x 7½-8     11-13 x 7½-8


Agrocybe  praecox        Tidlig agerhat

Litt: RH 440, PSG 46

   
Agrocybe praecox
Tidlig agerhat
FUND 08/08 1993
Tidlig agerhat , Agrocybe praecox
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22
Værtstræ: lærk   Økologi: I mos under lærk Hatdiameter på foto, max 3,5 cm
film nr 1993g      billednr på film: 13-17   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL93048
Bemærkning om herbarie Uden belæg.
Med hængende, hudagtig ring. Hat som fugtig fint randstribet.
Sporeaftryk ret mørkt brunt. Feltbestemmelse med at kigge langs lamellen sagde
violetsort; men det passede jo ikke. Sp. 10-11 x 5,3-6 µ.

Agrocybe praecox  
Tidlig agerhat
FUND 01/10 1988
Tidlig agerhat , Agrocybe praecox
finder: SL
bestemt af SL
Findested: (Løvenholm) Stadsborg Mose, nær smukke hus
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet granskov, fra gulbrune sclerotier i jorden? Nær trøsket granbrænde Hatdiameter på foto, max 5 cm
film nr 1988i      billednr på film: 16-21   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL88060
Hat   5,0  5,0  4,6  4,5  3,5 cm bred,            3,9- 5,1  cm
      1,8  1,9  1,7  1,5  1,6 cm høj,             1,5- 1,9  cm
stok  12   9    9½   9½   6½  cm høj,             7,3-11,3  cm
       8½  5½   6    5½   5   mm tyk foroven,     4,7- 7,5  mm
      11   8½   9    8½   7   mm tyk forneden.    7,4-10,2  mm
Sporemål 10,8  10,3  10,0  10,7  11,0  11,0 µ x  10,2-11,0  µ x
          5,9   5,2   5,3   5,4   5,2   5,2 µ.    5,1- 5,6  µ
Hat ret højt vælvet med bred umbo i midten, rand noget bølget. Ikke
Hygrophan, men ser hygrophan ud, antager dog ikke en mørke farve ved
baljeprøven, selv om den tilsyneladende har striber af en våd farve 8E6-F7=
rødbrun. Kraftigt randstribet, umbo 6CD4=rødhåret-kamelbrun, midterstykke
5AB2=orangegrå, rand 7D5-8C4 matrød. Som ung med ret store, flygtige, hvide,
spidse trådskæl.
Stok hvid, tilspidset opefter, fortykningen nederst kan være knoldagtig,
eller den kan spidse mere jævnt til. Stok tør, øverst fnugget, med få og små
længdefurer, 1/4-vejs nede tydelig skællet af opsprækkende skæl, 1/2-vejs
nede med den kraftige ring, men skællet på samme måde lige over og under
ringen. I nærheden af knolden eller basale fortykning tager skælstørrelsen
til, så stokbasis er grovskællet af ca. 2 mm brede skæl. Stok hul, indre
overflade hvidfiltet.
Lameller brede, ret tætte (L=45) tydeligt tilhæftede, chokolasdebrune 7DE7
med tegning, så de øverst mod hatten er meget lysere. Egg meget mørk, uden
rød egg ejheller set under mikroskop.
Ring tyk, hvid, hudagtig, overside stribet, underside vatteret.
Kød hvidt, over lamellerne dog et kødlag af grålig farve
Lugt noget tjæret-karbolagtig, smag først nøddeagtig, mild, siden skarp,
ætsende, halsbrandet.
Sporeaftryk mørkt purpurbrunt. Sporer, set under mikroskop,  får en rødllla
farve i H2SO4-konc, ligesom ved Psathyrella; men affarves ikke på samme måde.
Sporer aflangt elipsoide, med tydelig apicus men uden synlig spirepore.
Med pleurocystider, og lamelegg tætpakket med pleurocystide  cheilocystider.
Pleu. cheilocystider er ca. 65 x 15 µ, flaskeformede og oftest med oppustet
hoved, en sjælden gang med antydning af et hjerte (beg. til deling) øverst.
De rigtige pleurocystider har gerne et noget mindre hoved.
Basidier 8-10x25-30µ, 4-sp.
Lam.trama farveløst, cetae uden øskener!
Hathudshyfer blanding af ret korte, almindelige celler, og rundagtige celler.
Blandt de korte celler er øskencelle set!.
Lam.trama farveløst.

Agrocybe praecox  
Tidlig agerhat
FUND 25/06 1987
Tidlig agerhat , Agrocybe praecox
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 22
Værtstræ: I egeløv mellem græs.   Økologi: Ubenyttet skovsti Hatdiameter på foto, max 2½-5-6 cm
film nr 1987g      billednr på film: 20-24   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87038

Agrocybe praecox  
Tidlig agerhat
FUND 24/05 1983
Tidlig agerhat , Agrocybe praecox
finder: SL
bestemt af SL
Findested: Bakkerne overfor Dæmningen 20, Kolind
Værtstræ: jord   Økologi: Nyligt skovet areal med brændenælder film nr 1983b      billednr på film: 6-12   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL83004


Agrocybe  sp.141        


Agrocybe sp.141 FUND 17/06 1987
Agrocybe sp.141
finder: SL    
Findested: Dæmningen 22, Kolind
Værtstræ: kompost   Økologi: Potteplanteblanding i bunke udendørs. Blandet hestemøg, kompost og savsmuld. Hatdiameter på foto, max 3 cm
film nr 1987e      billednr på film: 10-18   Fotokvalitet: 9
Billede 16-18 uskarpe studieoptagelser m overskåren svamp
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87026
To eksemplarer:
Hat    3    2,6  cm bred,
stok   3,5  5    cm høj,
stok   6    6    mm tyk.
Hat flad, rynket men ikke randstribet, lys: Hatrand  4-5A3 = bleggul med
     orange anstrøg, ikke hygrophan, ikke håret, glat, tør.
Stok cylindrisk med lille, randet knold, lys: 4A2=gullighvid, glat, kun med
     tynd, marvfyldt hulhed.
Lameller smukt brunorange: 6D4-6=kanel-kamelbrune, smalle (2 mm brede),
     tætte, let tilhæftede og let udrandede, ensfarvede.
Kød: Hatkød tykt, hvidt, med vandet grå zone lige over lamellerne.
     Stokkød hvidt.
     Smag mild, let fad.
     Lugt meget svag, kartoffelagtig.
Sporer: Sporeaftryk tobaksbrune.
     Sporer ovale, uden kimpore, ret tykvæggede,
     7,3  6,0  7,5  7,5 µ x ca. 5 µ (i KOH).
Cheilocystider (se skitse "Foto 1986c->1987g" side 160) ret sparsomme, små,
     gerne med hoved (væskedråbe ?).
Hyfer: Hathud celluar med 30-50 µ store 5-kantede celler og 10-40 µ store
     chrysocystider. Hatkødshyfer med meget store (4 µ) øskenceller, med
     tydeligt øje i øskenet.
Basidier 4-sporede, 15-20 µ lange.
     *
Det éne eksemplar opgravet og skyllet for at lede efter evt. sclerotie, men
intet sclerotium set.
Enkeltvis voksende.
Se skitse i fotojournalen, af svamps facon og lameltilhæftning.
     *
Fundne svamp passer med A. vervacti bortset fra sporemål, litt vervacti:
   J.E.Lange, s. 23:     8 - 9½ x  5  - 5½
   Cetto nr. 449:        7½- 8½ x  4,2- 5,7
   Moser s. 287:         8 - 9½ x  5  - 5½
   Rymann s. 438:        7½- 9  x  5  - 6
 Fundne svamp .......... 7 - 7½ x  ca. 5
Ny sporemåling af sporelængde i KOH, på  ne hhv andet individ:
Længde  7  6,5 6,7 6,2 6,8 7,0 7,2 7,2 6,5 µ      (6,4-7,1)
Længde  6,0 7,5 7,3 6,8 7,0 7,0 7,1 6,8 7,0 6,5 µ (6,5-7,3).
Konklusion: Sporer på fundne er signifikant længere end angivet vervacti.