Myxacium  slørhat

Familie  Cortinariaceae  
Slægten hedder Cortinarius og ikke Myxacium, denne side er den del af slægten Cortinarius der tilhører underslægten Myxacium, og de latinske navne begynder derfor med Cortinarius 
 

:  Nøgle til hvide arter.

  :  barbatus Elfenbens- 14/09-2011   08/10-2006   27/09-2004   04/10-1995
  :  causticusPeber-
  :  collinitus spættet  04/10-2013   31/07-2012   29/07-2011   29/09-1994   28/10-1988
  :  croceocaeruleus Æventyr  07/09-2011   23/09-2004   14/10-1999   03/10-1999
  :  delibutus Se C. (Anomala) delibutus
  :  eburneus Elfenbens  08/10-2006
  :  elatior høj  15/09-2013   24/09-2012   04/09-2006   26/08-1993   12/08-1993   13/10-1990   16/10-1987   29/09-1986
  :  emollitoides  03/11-2011
  :  emollitusBesk 25/09-2012
  :  galeobdolon  22/10-1998   27/10-1995
  :  mucosus kastaniebrun  26/09-1995   12/10-1985
  :  septentrionalis
  :  stillatitius "honningduftende"  03/09-2010
  :  trivialis brunslimet  30/09-2013   02/10-2012   28/09-2011   09/09-2006   06/10-1987   26/10-1984


Nøgle til hvide arter
 HatStokLamellerVoksested
Arter med blå eller blålige farver på hat eller stok
croceocaeruleus
 : Æventyr-
Tydelig violetHvid, violette farver ikke til stede eller kun allerøverst, basis tilspidset grålige, evt violet anstrøg.
L=ca.60
Løvskov
betulinusRand med lillagrå/lillaokker skær, centrum okkergult Med blåligt skær, basis let udvidetførst grå m lilla skær, L=48-52 Mest under birk
emunctus (=epipoleus)Hat og stok af samme blågrå til stålblå farve. Stok cylindrisk eller med basal knold.grålige, L=35-45 Gran
Arter med hvid hatrand, højst let gult misfarvet efter tryk mm
barbatus
 : Elfenbens-
højst let dugget, slimet, hygrophan, tydeligt bitteroftest udvidet nær basis, basis tilspidset først hvide, L=48-62Løvskov, knippevoksende
emollitoides

Er hatten gul med kun smal lys stribe langs randen, se osse causticus
tydeligt dugget som ung, næsten tør, ikke hygrophan, utydeligt bitter fnugget-skællet, basis tilspidset evt rodslående, ikke tydeligt slimet L=40-50 Løv- og nåleskov
eburneus
med bred pukkel, glat, hygrophan, gerne med gule mærker efter tryk, tydeligt bitter og slimet som ung. fnugget-skællet i fuld længde, basis tilspidset først flødefarvede, snart okker- til saffrangule. L=ca. 50bøg eller ædelgran
 
 
Arter med bitter smag
RefNavnBittert
stokkød
Bitter
hathud

Hatfarve
synonymer
eller beskrivelse
barbatusJaJaHvid, kun svagt gulnendeC. christallinus
%vibratilisJaJaGul til randenStokkød som vådt mørkere end hatten
causticus JaJaGul til randenStokkød næsten hvidt osse som vådt
emollitus JaJaLyst gul næsten til randen, tynd hvid randzone
%pluvius Ret svagtJaGul, rand hvid,
kød gult
C. pluviorum
galeobdolonNej Jagråhvid, noget gullig og rødmende
emollitoides JaNejHvid, kun svagt gulnende
croceocaeruleusNejJaBlå ell violet til randen


Cortinarius barbatus  (Batsh:Fr) Melot,      Elfenbens-slørhat
Underslægt: Myxacium, Vibratiles
Lat. synonym: Cortinarius ochroleucus Litt: CFP B56, Ves 364, FN 678,
@MycoKey, @DKAtlas, @@@Stridvall.

Artsadskillelse barbatus og emollitoides: se nøgle.
barbatus og eburneus holdes ikke artsadskilte i DS, se kommentar under eburneus.

FUND 14/09 2011
Cortinarius barbatus,
Elfenbens-slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: P-pladsen ved svinget på Emmedsbovej, midt på gamle dige. 56.50950ºN, 10.79907ºØ, ±2 m
/TD>
Værtstræ: bøg   Økologi: Skråning på lille gærde-dige hvor der ikke var føhnelag
Hatdiameter på foto, max 3,1 cm
film nr 2011aHerbarie: Herb.mat haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr 11116. Atlas SL2011-370893
Hat noget fedtet-slimet og enkelte tilklæbede snavs-partikler men betænkeligt få hvis man vil kalde den slimet og ikke bare fedtet.
Stok med en meget lille knold nederst, slet ikke tilspidset basis.
Lamellerne på helt spæde svamp ret mørkt grå med en svag blå tone.
Med bitter slim på hatten (slikprøve). Stokkød smager osse bittert.
Lugt ikke stærk, noget aromatisk med en lille tanke som snart-forgammelt kød.

FUND 08/10 2006
Cortinarius barbatus,
elfenbens slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Mellem Ørbækskoven og Gammel Mølle, syd for Gammel Landevej. 56.4153ºN, 10.6931ºØ ±15 m
Økologi: Egesmåkrat på sandet jord (!)
Hatdiameter på foto, max 4,2 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 11
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarie journannr. SL06058. Atlas SL2006-497628    Herbarienavn: SL
Stok tilspidset nederst, gerne med pælerod. Ovenfor med eller uden svagt afsat knold, på nogle ex kølleformet, på andre cylindrisk.
L=45,61,61,57
Smag stærkt bitter, både ved slikning på hathud og smagsprøve stokkød. Lugt svag men i lukket pose syrlig, som appelsinskræl.
Sporemål (lam mase KOH, x 1,54 µ):
  3,9  3,9  3,8  3,9  3,6  4,1  3,7  4,0  3,9  3,8 => 5,7-6,2 µm
x 2,8  2,6  2,8  2,4  2,9  2,9  2,9  3,2  2,9  2,8 => 4,0-4,7 µm

FUND 27/09 2004
Cortinarius barbatus,
Elfenbens-slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Lystrup pr Hævring. 56.517ºØ, 10.454ºN ±100 M
Værtstræ: bøg   Økologi: under bøg
Hatdiameter på foto, max 7,0 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0409270065   Fotokvalitet: 10
Herbarie journalnr SL04029. Atlas SL2004-497623.

FUND 04/10 1995
Cortinarius barbatus,
Elfenbens-slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Marcelis-skovene, Kammerherrens Ege. 56.091ºN,10.232ºØ ±150 m
   
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg
Hatdiameter på foto, max 3,7 cm
film nr 1995i      billednr på film: 15-28   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95045
Hatslim stærkt bitter, men kun tyndt slimlag på hatten. Rodslående.
HatÞ 3,7 cm er lamelvisende eksemplar.
Phillips (122-123) beskriver en silkefibret belægning ovenpå hatslimen, der kan gnides af, så en mørkere farve kommer frem nedenunder. Fund bekræfter dette - hatfarven nedenunder er dog kun ganske lidt mørkere.

Cortinarius causticus  Fr.,      Peber-slørhat
Underslægt: Myxacium, Vibratilis
Litt: CFP D24, DS 438, FN 679,
@DKAtlas, @Stridvall
Iflg FN+CFP er det en nåletræsart med bittert kød og slim. FN (+CFP) nævner ikke beskrivelserne i Dähncke 796+797, B&K V nr 274, og Phillips 172b, og beskrivelserne i disse (+DS 438) går på en art med bitter hathud, ellers næsten mild, og voksested ofte i løvskov, det må være C. galeobdolon Melot.
Kendes bl.a. på en abrikosfarvet-orange hygrophan hat med hvid rand, hatslim bitter men kød næsten ikke bittert.
Lameltætheden litt kan variere, BK skriver L=42-53, Phillips foto L=81. CFP store ex L=60 lille L=38.
Mit éneste fund har jeg ombestemt til emollitoides

Cortinarius collinitus  (Sowerby:Fr) Gray,      spættet slørhat
Underslægt: Myxacium
Lat. synonym: C. cylindripes, C. muscigenus     Litt: J&M Lange 163, Rymann 513, Dähncke 786(?), Phill 171a, B&K VI 283 (som muscigenus), CFP A34, FN 673,
@DKAtlas, @Stridvall
Se sammenligning med C. stillatitius. FN henviser ikke til Dähncke.

FUND 04/10 2013
Cortinarius collinitus,
  Spættet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed hede, fra Bloksbjergvejen 415 m Ø-på ad 1.ste Bilspor og th 20 m ind i grantykningen (eller fra Peter Magnus Vej 175 m Ø-på ad 1.ste Bilspor).  56.49434ºN, 10.78937ºØ ±10m
Værtstræ: gran   Økologi: nålebund i meget tæt granskov
film nr 2013a
Herbarie:    Uden belæg Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL13030. Atlas SL2013
Sendt til Atlas som C. collonitus, med følgende kommentar:
Den blå farve på stokken kom ret dårligt med på foto - nok fordi jeg fotograferede i modlys - farven skal være endnu mere blå. Lugt tydeligt frugtagtig, både før og efter gennemskæring.
Fundet er godkendt i Atlas.

FUND 16/09 2012
Cortinarius collinitus,
  Spættet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Rimsø, Svapkær,  56.491ºN 10.781ºØ ±50m
Værtstræ: gran   Økologi: nålebund granskov
film nr 2012b
Herbarie:    Uden belæg Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL12047. Atlas SL2012-463211

FUND 31/07 2012
Cortinarius collinitus,
  Spættet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hemmed, V for Keldshøjvej, 56.50070ºN 10.74270ºØ ±30m
Værtstræ: gran   Økologi: nålebund granskov
Hatdiameter på foto, max 3,6 cm
film nr 2012a
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL12013. Atlas SL2012-451940
Ligner præcis den C. collinitus som TB bestemte for mig i fjor, og voksede osse i nærheden af dét voksested. Lameltælling L=43 er helt i overensstemmelse med BK 5 nr 283 (som C. muscigenus) med L=42-50, men til forskel fra BK 5 nr 286, C. stillatitius L=57-70.
Bemærk overraskelserne, den noget hygrophane hat og at lamellerne på lamelfoto har to gaffeldelinger nær stokken (og flere længere ude).
Jeg bemærkede noget blåt-blåviolet på stokken ved plukningen, men kunne ikke se det ved fotograferingen.
Lugt svag, ikke af honning heller ikke ved stokbasis.

FUND 29/07 2011
Cortinarius collinitus,
  Spættet slørhat
finder: SL  bestemt af Torbjørn B.L.
Findested: Hemmed, V for Keldshøjvej, 56,5003ºN 10,74228ºØ ±30m
Værtstræ: gran   Økologi: i mos i granskov
Hatdiameter på foto, max 2,7 cm (4,0 cm ej foto)
film nr 2011a
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL11041. Atlas SL2011-157372
Slim ej bitter. Honninglugt erkendt, først kneb det men så tog jeg ud og genlugtede den, ved snusning af stokbund. Fotoet er genfoto 15/9-2011, nu voksede den i stor mængde over et stort område. Rapporteret til Atlas som C. stillatitius (honningduftende slørhat).
Kommentarer:
Honningduft var der, men den kan være svær at erkende. Stokken bliver ikke brun nedefter som på C. collinitus, der også har en mere gulbrun hat som ung. De sarte blå farver på stokken (hvor den ikke er snegleædt) er karakteristiske.
......... TB bad om svampen som jeg sendte ham ..........
Tak for materialet og flere fotos Sten, de afventer bedre tider. Imidlertid er jeg nu langt fra overbevist om at det er C. stillatitius, ser nærmere på den senere (efter sæsonen). mvh, Torbjørn
......... Skrevet den 08/05/2011 10:06:24 af Torbjorn ..........
Jeg var derude igen i dag 13/09-2011 og den voksede der i stor mængde. Jeg plukkede et ungt eksemplar og snusede til den, og minsanten: Stokbunden (ikke resten af svampen) lugtede af honning, og denne gang er jeg sikker i min sag.
.......... Skrevet den 09/13/2011 22:40:16 af Sten Larris ..........
De fleste af eksemplarerne passer perfekt på Spættet Slørhat, jeg har ingen cystider fundet, og spredte øskenceller i velum, derfor er jeg overbevist om at alt i alt må være Spættet :-)
.......... Skrevet den 02/12/2012 22:10:59 af Torbjorn ..........

FUND 29/09 1994
Cortinarius collinitus,
  spættet slørhat
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, Tyrkeriet.56.433ºN, 10.486ºØ ±150 m
Værtstræ: bøg Økologi: Under høje bøge i bøgelysning
Hatdiameter på foto, max 6,3 cm
film nr 1994j      billednr på film: 25-28   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: Bill.nat.bagg mislyk, blå+hvid fin
Herbarie:    Herb.mat haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94061. Atlas SL1994-497624
Slim ej bitter. Ingen honninglugt (frisk, i plasticpose, trykket stok osv).
Lam.egg steril m cheilocystider, heraf nogle med krystalhoved, andre pleurocystidlignende (tegnet i fotojournal).
Velumhyfer uden øskenceller.
Sporemål
13,2 12,7 14,3 13,5 14,2 13,1 µm (12,9-14,1 µm)
x  7,0  7,8  7,2  6,9  7,3  6,9 µm ( 6,8- 7,5 µm)
Herb.tjek februar 2013: Lamltæl L=ca. 46 svarer til collinitus, det samme gør den manglene honninglugt, så fund omdøbt fra stilleatitius til collinitus. Da voksesteder er forkert (burde gro under gran) og violet slim på stokken ikke er set er bestemmelsen usikker.
Sendtr til Atlas (som collinitus) svar:
hmm. Den vil jeg gerne se.
.......... Skrevet den 02/11/2013 15:09:58 af Tobias Frøslev ..........
TGF: Sporer (Cortinarius, SL1994-497624): 95% conf: 12,5-14,9 x 7,2-8,9 µm; av. 13,72 x 8,04 µm; Q = 1,61-1,81; Qav.=1,71; (n=8); citronformede, fint og tæt vortede.. Det kan kun være en fra sektion defibulati med de sporer. Men du skriver at den ikke lugtede. Jeg kan ikke umiddelbart sætte et navn på. Måske TB kan?
.......... Skrevet den 03/20/2013 14:45:11 af Tobias Frøslev ..........
Jeg tror også det er Sect. Delibuti, honninglugt eller ej, men vil ikke give noget bud uden kendskab til tilstedeværelsen af øskenceller, eller ej, Tobias, hvor brede er hathudselementerne sådan cirka?
.......... Skrevet den 04/08/2013 13:11:19 af Torbjørn Borgen ..........
TB. Du mener defibulati ikke? Kan øskner og hyfebredde skelne mellem arter i den gruppe? Hyferne er 2-4 µm brede, og jeg ser ingen øskner (i hathuden, har ikke noget velum i materialet).
.......... Skrevet den 04/08/2013 13:38:50 af Tobias Frøslev ..........
Mail fra Torbjørn, 3/3-2014: Vedr. SL1994-497624:
Har du mere af ovenstående slørhat, du sendte et lillebitte fragment til Tobias, men jeg vil meget gerne se lidt mere hvis du har det - det er en af de muligvis interessante afarter af Cortinarius elatior, men jeg vil gerne se på noget intakt hathud, hvis det er muligt, og dermed om muligt komme frem til en rimelig bestemmelse :-)
Med venlig hilsen Torbjørn
.......... Sendt til Torbjørn 6/3-2014 (alt mat. men bad om enten retur eller at han gemte det). ........

FUND 28/10 1988
Cortinarius collinitus,
Spættet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage (Sostrup Overskov).56.51ºN, 10.80ºØ ±200 m
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet granskov
Hatdiameter på foto, max 5,2 cm
film nr 1988l      billednr på film: -1-2   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL88085. Atlas SL1988-497625
Stok masiv
Sporer 17,0 17,2 16,8 16,5 16,5 14,8 14,2 15,0 14,8 15,2 µx    14,7-16,9 µ x
        7,8  8,2  9,1  8,9  8,7  7,9  8,7  9,0  8,2  9,0 µ      8,1- 9,0 µ
Slør-cetae med øskener, lam. uden cheilocystider.
Sporemål i litt: Moser     12-15      x  7-8 µ
                 Rymann  13,5-16(-18) x  7-9 µ
                 Phill.    12-20      x  7-9 µ


Cortinarius croceocaeruleus  (Pers:Fr)Fr.,      Æventyr slørhat
Underslægt: Myxacium
Dansk synonym: "blågullig"
Litt: CFP B49, Ves 364, FN 677,
@MycoKey, @DKAtlas, @Stridvall, @Karl Soop
B&K V nr 285 viser et billede af en ligeledes flot blå myxacium, C. salor, der kendes fra croceocaeruleus på at den ikke har den meget bitre smag. C. salor er bl.a. nævnt i FN 676 og CFP A02, men er iflg FN endnu ikke fundet i Danmark.

FUND 07/09 2011
Cortinarius croceocaeruleus,
Æventyr slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Trelde Næs, fra P-pladsen 300 m mod S ud ad stien mod troldehuset og så 5 m mod V ind i skoven. 55,62349ºN, 9,84911ºØ ±5 m
Værtstræ: bøg   Hatdiameter på foto, max 3,0 cm
NB om foto: Farverne virker meget kraftige, fordi svampen var plaskvåd. Evt grannåle der ses på foto er et artefact.
film nr 2011a Herbarie:    Uden belæg  Herbarie journalnr SL11100. Atlas SL2011-353284
Knippevoksende. Der voksede ikke gran i nærheden, men et grantræ fældet andetsteds var slæbt hen til stedet og havde ligget og smidt grannåle.
Smag stærkt bitter efter slik på hathuden.

FUND 23/09 2004
Cortinarius croceocaeruleus,
Æventyr slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Rugård Sønderskov. 56.265ºN, 10.806ºØ ±100 m
Værtstræ: bøg   Økologi: Vejkant under bøg, i knippe
Hatdiameter på foto, max 7,0 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0409230009   Fotokvalitet: 11
Herbarie journalnr SL04025. Atlas SL2004-497626
Smag stærkt bitter efter slik på hathuden. Lugt svag, noget citronagtig.

FUND 14/10 1999
Cortinarius croceocaeruleus,
Æventyr slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Rugård Sønderskov, nær vejen til Rugård Camping, hvor bækken langs Ø-skovbrynet. 56.2737ºN, 10.812ºØ ±100m
UTM koordinater: PH120384
Værtstræ: bøg   Økologi: Bøgeskov, relativt fed jord, på lille skråning mod bæk, fugtigt nær bækken
Hatdiameter på foto, max 2,8 cm
film nr 1999j      billednr på film: 1-7   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99051. Atlas SL1999-497627
Hathud voldsomt bitter.
Lugt ikke stærk, men tydelig især efter gennemskæring, sødlig-vammel. Stokkød
med tydelig gul farve.
Sporer i lamellerne rigelig sammenlignet med forrige fund (3/10 1999 fund
er semisterilt). Sporemål (lam.mase KOH, 1,54 µ):
   4,8  5,4  5,0  4,7  5,0  4,8  4,7  5,1  5,1  4,8  (=> 7,3-7,9 µ)
x  3,2  3,1  3,0  2,9  3,0  2,9  3,0  2,9  3,1  2,9  (=> 2,9-3,1 µ)

FUND 03/10 1999
Myxacium croceocaeruleus
  Æventyr slørhat
finder: Else Holst, der strax viste SL stedet  bestemt af SL
Findested: Hemmed Plantage, Banen, mellem Præstevej og Hemmed-Rimsø vejen ret nær Hemmed
UTM koordinater: PH626084
Værtstræ: Hæg Bøg   Økologi: På gammel jernbaneskråning under hæg og bøg
Hatdiameter på foto, max 5,5 cm   NB: Djurslands Svampeforenings tur
film nr 1999g      billednr på film: 11-17   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves      NB om foto: ej scannet
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99034
Stok kun utydeligt slimet, dog med tilklæbede partikler.
Lameller påfaldende smalle, som spæde hvidlige, lysegrå som unge, helt uden blå
farver. Ingen farvereaktion med KOH.
Stok tydeligt rodagtigt forlænget på de fleste eksemplarer. Stok med tilklæbede
partikler og stedvis med blå slim, men ikke tydeligt slimet i øvrigt.
Kød hvidt.
Lugt ret kraftig, gasagtig som hvid ridderhat omend svagere. Stokkød smager mildt, bliver tydeligt safrangult med KOH. Med lugol giver stokkødet en grå-sortbrun reaktion.
Stokoverflade: Smag ikke stærkt bitter men noget bitter. KOH farver den pletvis kirsebærrød.
Hathud bitter men ikke stærkt bitter, kirsebærrød reaktion med KOH (der dog camufleres af hattens egenfarve), det røde farvestof ej KOH-extraherbart.
Sporer i lam.masepræparat meget sparsomme, sporemål (lam.mase KOH, 1,54 µm):
  5,3  5,8  6,0  6,4  5,3  5,3  5,7  5,9  6,0  5,9 (=> 8,3-9,4 µm)
x 3,4  3,6  3,5  3,8  3,2  3,6  3,5  3,5  3,8  3,8 (=> 5,2-5,6 µm).
Disse sporer passer halvskidt med litt: Mos: 6-7 x 4;  CFP: 6,5-8,5 x 4,5 (5).
Forklaringen kunne måske være, at da lamellerne alle var unge var jeg bange for at måle på umodne sporer, og valgte derfor de største fra til at måle på. Jeg prøver derfor igen, denne gang på sporefældning (KOH kartoffel, 1,54 µm):
  6,0  5,7  4,8  5,9  6,0  5,6  5,4  5,9  5,8  5,2 (=> 8,1-9,3 µm)
x 3,2  3,2  3,3  3,2  3,1  3,7  3,4  3,8  3,1  3,1 (=> 4,7-5,5 µm)

Cortinarius eburneus,  (Velen.) Rob. Henry      elfenbens slørhat
Underslægt: Myxacium
Author: (Vel.)Bon
Lat. synonym: C. emollitus Nom ill., C. cristallinus
    Litt: DS 437 (ochroleucus), 438 (eburneus), JEL 86b, Breitenbach V nr 276, FN -,
@@@Stridvall.
Ifølge Fugleognatur.dk er C. eburneus et synonym for C. barbatus = Elfenbens-slørhat. emollitus Fr. er nævnt nedenfor og er ikke identisk med eburnus.
Jeg har derfor valgt at flytte mit gamle fund af C. eburneus 8/10-2006 til barbatus.

Cortinarius elatior  Fr.,      høj slørhat
Underslægt: Myxacium
Lat. synonym: C. pumilus J.E.Lange, C. lividoochraceus (Berk.) Berk s.auct.
Litt: CFP A41 (som lividoochraceus), Däh 789, Ves 366, B&K V 281, FN 675,
Mycokey, @DKAtlas
FN skriver, efter beskrivelsen af C. elatior: "(incl. C. pumilus J.E.Lange, C. lividoochraceus (Berk.) Berk. s. auct)"
DS bruger synonymet C. lividoochraceus (Berk.) Berk. og angiver som synonym C. elatior Fr., nom. illeg.
C. elatior er især defineret ud fra at haten er rynket, stoktoppen er rynket, lamellerne er med årer, og honninglugten.

FUND 15/09 2013
Cortinarius elatior,
høj slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Hoverdal Plantage, i S-lige vejkant fra Præstevej 120 m Ø-på ind ad Plantør Nielsens Vej, 56.1646ºN, 8.4153ºØ ±10m
Værtstræ: bøg   Økologi: Blandet løvskov.
film nr 2013a Herbarie:    Herbariemateriale haves. Herbarie journalnr SL13009. Atlas SL2013-629712
Honningduft til stede, men at erkende den er ret svært.
Hat kraftigt radiært rynket, især i randen. Stoktop rynket i længderetningen.
Stokoverflade med tydeligt blåt skær omend svagt, nederst med honningduft.
Lameller kun utydeligt tydeligt årede. Sendt til Atlas (som C. elarior). svar:
Du må hellere gemme den Sten! - det kunne også være C. stillatitius, som er kendt fra løvskov også, men muligvis ikke i DK, hatfarven ligner mest denne, og når lamellerne nu kun er utydeligt årede - - - har det været inde i jeres overvejelser, Sten, Tobias?!
.......... Skrevet den 09/17/2013 10:21:38 af Torbjørn Borgen ..........
Jeg tror da at stillatitius er et godt bud
.......... Skrevet den 12/20/2013 13:14:13 af Tobias Frøslev ..........
Der ligger lidt kamelslugning i at kalde den stillatitus når nu den groede i bøgeskov, og desuden plejer stillatitus at have en svagt afsat ring(zone) så jeg tror fortsat på elatior. Stokoverflade rynket i længderetningen. Lameller - hvad forstås ved årede lameller? Er det tværårer, lodrette årer i lamelfladen, eller bare årer i lamelfladen? Hvis der menes lodrette årer, så var lamellerne på fundet fulde af årer, som dog kun kunne ses med en ret kraftig lup.
.......... Skrevet den 12/26/2013 22:47:30 af Sten Larris ..........
Godkendt i "Atlas" som elatior

FUND 24/09 2012
Cortinarius elatior,
høj slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Ramten Skov, Kvasbrovej, ved Hovlinien  56.44963ºN, 10.58421ºØ ±1m
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg.
film nr 2012a Herbarie:    Uden belæg Herbarie journalnr SL12055. Atlas SL2012-467182
Honningduft gó nok, men at erkende den er en øvelsessag udi honningduft.
L=61.
Stoktop rynket i længderetningen. Lameller - hvad forstås ved årede lameller? Er det tværårer, lodrette årer i lamelfladen, eller bare årer i lamelfladen? Hvis der menes lodrette årer, så var lamellerne på fundet fulde af årer, som dog kun kunne ses med en ret kraftig lup.
Godkendt i "Atlas" som elatior

FUND 04/09 2006
Cortinarius elatior

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Lövenholm skov, Søholmvejen, den lille egeskov nærmest 1.ste hus i skoven. 56.46036ºN, 10.4938ºØ ±20 m
Værtstræ: Eg   Økologi: Egeskov
Hatdiameter på foto, max 7,5 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 9
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06012
Svamp uden bitter smag. Honninglugten var der men var ikke tydelig.
Stok 7 cm høj og 1,2 cm tyk.

FUND 26/08 1993
Cortinarius elatior

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Marselisborg-skovene, Thors Mølle. På bakken ovenover P-plads S for vejen. 56.12129ºN, 10.2135ºØ ±10 m
Værtstræ: bøg   Økologi: Skrånende terrain med næsten ingen morbund under bøg
Hatdiameter på foto, max 4,5
film nr 1993j      billednr på film: 21-25   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93069
Sok ung blåviolet, somme tider hvid. Smag (hathud) let bitter (se kommentar).
Lugt svag honning.
Sp. 12,8 13,6 12,3 12,0 12,2 13,0 11,5 13,3 11,8 12,0 µ (11,8-13,1)
 x   7,0  7,1  6,9  6,9  6,8  7,3  6,9  6,8  6,7  7,0 µ ( 6,8- 7,1)


FUND 12/08 1993
Cortinarius elatior,
høj slørhat
finder: SL og Ebbe Rasmussen  bestemt af SL
Formodentligt fejlbestemt
Findested: Fjeld Skov, ca. 500 m NØ for Rosenborg
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg, dog ingen blade.
Hatdiameter på foto, max 4,2 cm
film nr 1993h      billednr på film: 14-16   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93055
Bemærkning om herbarie Herb.mat. rådnede
Honninglugt mærkes kun efter tryk på hatten, men da tydelig.
Ingen honningduft efter tryk på stokken, som beskrevet i Danske Storsvampe.
Smag mild.

FUND 13/10 1990
Cortinarius elatior,
høj slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: (Fjellerup) Mejlgård Overskov. 56.498ºN, 10.641ºØ ±100 m
Værtstræ: Morbund under bøg   Økologi: Skov
Hatdiameter på foto, max 7,1 cm
film nr 1990i      billednr på film: -1-4   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves    også på elektronisk form   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90058. Atlas SL1990-497629
Dybt rodslående.
Godkendt i "Atlas" som elatior

 
FUND 16/10 1987
Cortinarius elatior,
høj slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: (Sostrup) Albæk Plantage

Kan ikke scannes
Værtstræ: Bøg   Økologi: Bøgeskov
Hatdiameter på foto, max 6,3 cm
film nr 1987xc      billednr på film: 20-21   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: ej scan
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87234
Cheilocystider ballonformede.
Slør-hyfer uden øskenceller.
Bemærkning 13/10 1990: Kan vel være Cortinarius stillatus, Honningduftende
slørhat.

FUND 29/09 1986
Cortinarius elatior,
høj slørhat
finder: SL    
bestemt af Jan Vesterholt
Findested: Sophie Amalie skov nær Hornslet. 56.327ºN, 10.290ºØ ±100 m
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg
film nr 1986f      billednr på film: 20-21   Fotokvalitet: 5
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves      NB om foto: ej scannet
Herbarie journalnr SL86063. Atlas SL1986-497630
Bestemt af Jan Vesterholt på mandagsmødet.
Hat brun, slimet. Stok hvid, tilspidset, uden slørrester.
Godkendt i "Atlas" som elatior

Cortinarius emollitoides Bidaud et All.
Underslægt: Myxacium
Author: (Vel.)Bon
Lat. synonym: galeobdolon Melot, emollitus Nom. Illeg., causticus Fr. ss. auct. (barbatus (Batsch:Fr.) Melot = cristallinus Fr. nom illeg)     Litt: DS 438, JEL 86b, Breitenbach V nr 276, J&M Lange 128 (som causticus), Soop s.55 pl.19 (som galeobdolon), FN 678,
@DKAtlas

FUND 03/11 2011
Cortinarius emollitoides

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, fra Præstevej 103 m N-på ad Albækvej, og så 75 m af stien V-på ind mod foderpladsen. Herfra 33 m S.på ind i skoven.  56.50022ºN, 10.77646ºØ ±3m.
Værtstræ: Normannsgran Økologi: Skyggefuldt i plantagen
Hatdiameter på foto, max 4,0 cm
film nr 2011aHerbarie:    Herb.mat haves  Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL11198. Atlas SL2011-427375
Hat hvid, ikke hygrophan bortset fra nogle få tynde radiære striber i hatranden, som drivvåd glat og fedtet, dette kunne jeg også lige erkende i felten. Lameller først hvidlige, efterhånden med gulligt eller rosa skær og lysere rand, brede til meget brede, tætte: L=44, 50, én enkelt gaffeldeling set. Stok med lige meget over jorden og under jorden (=dybt rodslående), over jorden cylindrisk, under jorden tilspidset nedefter. Stokken ser ud som om den er slørovertrukken men får ikke mørkere pletter efter gnidning, nok fordi stokkødet osse er hvidt. Hatten, efter baljeprøven, fik mørkere mærker efter tryk.
Slør hvidt, flygtigt, efterlader en svag ulden ringzone på stokken.
Lugt noget frugtagtig med syrlig komponent (myresyre). Smag ret ubehagelig, noget ætsende og skarp, og osse med syrlig komponent (parantes bemærket: Ingen bitter smag heller ikke i hathuden).
Kød hvidt; i hatten og tildels osse i stokmarven dog noget hygrophant, gråligt som vådt.
NaOH: Hatkød, lameller noget mørkere og brunlig reaktion, hatoverflade do med rosa anstrøg. Stokkød svag grålig reaktion. Stokoverflade ligeså men med svagt rosa anstrøg.
Først troede jeg det var en Telamonia men der findes ingen telamonia'er der både er hvide og rodslående.
Næste morgen konstaterede jeg at hathuden alligevel var bitter, og flyttede den fra C. (Phl) rosargutis til C. (Myx) emollitoides. Ikke C. (Myx) barbatus der har hygrophan hat.
Sendt til "Atlas" (som rosargutis rettet til barbatus). Svar:
Gem den endelig Sten, jeg må se om jeg eller en anden bliver klædt på til evt. bestemmelse inden atlasprojektet slutter! mvh Torbjørn
.......... Skrevet den 11/13/2011 15:50:05 af Torbjorn ..........
Hey. Det er da superinteressant. Materialet findes forhåbentligt stadig. Jeg vil gerne se det :-) Mvh Tobias
.......... Skrevet den 01/21/2012 23:18:20 af Tobias Frøslev ..........
Mar 2014: Stor i Atlasdatabasen som Cortinarius rosargutus, endnu ikke godkendt.

Cortinarius emollitus  Fr.   Besk slørhat
Underslægt: Myxacium
Lat. synonym: duramarus (J.Schff. apud Mos.) Mos.
Author: Fr.
Litt: Mos 392, DS 438, Soop pl.18 fig. 72, "Svampe" 69 (2014) 22-23, TF slørhattenøgle, men FN-, DKAtlas-,
@Stridvall ?
Status i DK: CR

FUND 25/09 2012
Cortinarius emollitus,
Besk slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Havskov v. Studstrup,  56.27390ºN, 10.38181ºØ ±20 m
Økologi: Tæt bøgeskov, og ahorn(!)
Hatdiameter på foto, max 4,2 cm
film nr 2012a      Fotokvalitet: 11
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL12057, Atlas nr SL2012-467525
Jeg fotograferede, plukkede og bestemte svampen uafhængigt af Rasmus Ejernæs, blev først senere klar over at han havde plukket den samme sted 10 dage tidligere.
Hat hygrophan. Lameltæl L=50, 60, 47, 49, 57, 66 (statistik: 47-62).
Køddet var ganske fast, men nogle gange var (især) stokkødet hult, og da ret fast og sprødt, stokken blev da ventilgummiagtig ligesom på Cortinarius (Tel.) casimiri.
Alle dele af svampen smagte bittert, og bitter smag ved at slikke på hathuden.
Lugt som sildelage, efter gennemskæring en inocybet sæbelugt.
Tilføjelse 20/04-2014: Lamellerne på fund er meget røde, men dem på billedet i "Svampe" 69 s 22 er meget mere grå og i øvrigt er hatten osse noget størrer. Desuden er lameltællingen på L= ca. 90.
----------------------------------------------------------
Sendt til "Atlas" som duramarus med kommentar:
bemærkninger: Jeg fotograferede, plukkede og bestemte svampen uafhængigt af Rasmus Ejernæs, blev først senere klar over at han havde plukket den samme sted 10 dage tidligere. Hat hygrophan. Lameltæl L=50, 60, 47, 49, 57, 66 (statistik: 47-62). Kød hvidt. Køddet var ganske fast, men nogle gange var (især) stokkødet hult, og da ret fast og sprødt, stokken blev da ventilgummiagtig ligesom på Cortinarius (Tel.) casimiri. Alle dele af svampen smagte bittert, og bitter smag ved at slikke på hathuden. Lugt som sildelage, efter gennemskæring en inocybet sæbelugt.
svar:
Umiddelbart ligner den en af de blege (barbatus, emollitoides, galeobdolon, whatever...). Hvilket RE fund henviser du til?
......... Skrevet den 09/26/2012 08:48:45 af Tobias Frøslev .........
Undskyld, jeg har forkludret koordinaterne i Google Maps, Rasmus Ejernæs fund databasenr RE2012-462746 ligger 1,7 km længere mod øst end mit fund.
......... Skrevet den 09/26/2012 18:46:28 af Sten Larris .........
Lad mig tilføje: Jeg mener Cortinarius duramarus (Jul.Schäff. apud Moser) Moser som nævnt i DMU-rødlisten, Moser \"Die Röhrlinge und Blätterpilze\" 4.udg. s. 392, og i DS s 438, NON den duramarus Mos. ex Kuhnert & Peintner der er nævnt i Soop s. 55 og Plate 18 fig. 72. Den førstnævnte gror under bøg på fed, leret bund, den sidstnævnte i nåleskov.
......... Skrevet den 09/26/2012 20:02:46 af Sten Larris .........
OK. Men tilbage til min første kommentar. Er den gul nok? Er det ikke en af de hvidlige til okkerfarvede?
......... Skrevet den 09/26/2012 22:18:18 af Tobias Frøslev .......
Under bøg: C. duramarus har helt hvid hat, fund har tydeligt nøddebrun hat i hvert fald som våd. Emollitoides har kun let bittert kød, og FN slår arten sammen med galeobdolon, så jeg formoder galeobdolon osse kun har let bittert kød. Fund havde stærkt bittert kød. Iflg Atlas-nøglen er der så kun duramarus tilbage, den har stærkt bittert kød ligesom fund og gullig til orangegul hat, hatten på fund kan i hvert fald kaldes gullig. Billedet i Sopp (Pl. 18 fig. 72) viser svamper hvor nogle har opsvulmet stokbasiis andre ikke (fund havde ikke) og tilspidset stokbasis ligesom fund. Sopps foto har blå baggrund, og fyrrenålene er ikke rigtig grønne, så detaljerne i farverne vil jeg ikke helt stole på, men midt i nederste række ses en lille svamp hvor hatfarven præcis stemmer med den hatfarve jeg har for fund, den halvdel af billede nr 2 der har været i baljen.
......... Skrevet den 09/29/2012 22:04:33 af Sten Larris .........
Undskyld det jeg skrev i sidste kommentar om Sopp\'s svampe, jeg glemte det jeg selv havde skrevet i første kommentar om at Sopp\'s svamp måske er en anden art.
......... Skrevet den 09/29/2012 22:08:06 af Sten Larris .........
Tjah. send materialet, så prøver jeg at få styr på gruppen senere...
......... Skrevet den 10/22/2012 11:13:06 af Tobias Frøslev .........
Afviger fra de øvrige under dette navn ved at have meget små sporer (av. 6.5 x 4.2 µm, 12 målt på hathud), og subhyaline elementer i epicutis (der er klart gule elementer hos de øvrige), så jeg tror ikke det er det samme som f.eks. det Rasmus-fund du nævner. Jeg har intet bud p.t. :-) Torbjørn
.......... Skrevet den 02/28/2014 22:46:36 af Torbjørn Borgen ..........
Sten, jeg tror at din indsamling er noget andet /evt. en "løvskovs-vibratilis". Den afviger nemlig fra de andre ved at have mindre sporer (av. 6.5 x 4.2 µm, og en bleg epicutis).. Jeg kender dog kun emollitus fra fotos og tørret materiale, så Jeg kan ikke afvise bestemmelsen helt :-) Torbjørn
.......... Skrevet den 03/04/2014 07:48:41 af Torbjorn ..........
Der gik noget tid inden jeg så din kommentar, det var ret tilfældigt fordi jeg gik ind under SL2012-467525, recorden burde have fået et rødt hjerte men det havde den altså ikke, og vibratilis har jo meget større sporer.
Jeg tror på emollitus, hvis vi regner duramarus som synonym for emollitis. Mos angiver sporemål 6-8x4-5 µm, det passer jo perfekt med din måling.
.......... Skrevet den 03/18/2014 23:18:26 af Sten Larris ..........
Jeg bliver nødt til at lade den stå foreløbigt Sten, da den har mindre sporer end´de øvrigt jeg har undersøgt og fordi der mangler klart gule elementer i hathuden. Jeg kan ændre mening hvis frisk materiale fra de næste år viser at der blot er tale om en naturlig variation! :-) Torbjørn
.......... Skrevet den 03/28/2014 12:19:11 af Torbjorn ..........

Cortinarius galeobdolon  Melot,      Splathvid slørhat
Underslægt: Myxacium, Ochroleuci
Litt: Däh 796+7, Phi 172b (begge som causticus), Soop s 55 pl 19, FN -, DKAtlas -
Arten galeobdolon blev beskrevet af Merlot i 1995, og de billeder man finder af emollitoides eller causticus i litt forestiller næsten allesammen galeobdolon.

FUND 22/-10 1998
Cortinarius galeobdolon,
splathvid slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: NØ-Sjæll, Torkildstrup, Lindholm Skov, 320m S for gl. vej ved busstppestedet
UTM koordinater: PG841704
Værtstræ: bøg   Økologi: Bøgeskov, med stokken fæstnet under stor sten
Hatdiameter på foto, max 4,5 cm
film nr 1998h      billednr på film: 21a-25a   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98055
Hat og stok hvide, at m okker centrum. Næsten ingen slim, slim bitter.
Fundet 3 ex, hvoraf de 2 var udfoldede, mål efter hjemtransport:
Hat Þ           46   36     10
Stok høj        41   37     15
Stok tyk f.o.   12    9,7    5,6
Stok tyk f.n.   11    9,2    5,2

Hat først havlkugleformet, siden klokkeformet m lav bred umbo, centrum okkergult til okkerbrunt, jævnt lysere udefter så rand næsten hvid. Hathuden (hatslimen og hathuden nedenunder) sprækker noget op i små skæl.
Stok cylindrisk eller svagt tilspidset nedefter, basis tydeligt tilspidset (stokmålet ovenfor, tyk f.n., er over denne indsnævring), hvid, allerøverst med ret store hvide fnug. Stok helt masiv, ikke marvfyldt.
Lameller i lyse kødrøde farver, som unge lysest og da med utydeligt lilla skær, ret brede og fjerne (L=40-50 I=0-1), med tydelig lys egg.
Slør hvidt, flygtigt, uden lup ser det hudagtigt ud men lup afslører det spindelsvævsagtige.
Kød hvidt, smag mild - men slimen på hat og stok er voldsomt bitter.
Lugt smag, med komponenter som rådden svamp allerede på det spæde eksemplar.
Sporemål (lam.mase KOH, enhed 1,54 µm):
   4,9  4,4  4,8  4,8  4,8  4,5  4,9  4,3  5,0  4,5 ( => 6,8 - 7,6 µm)
 x 2,9  2,8  2,9  3,0  2,7  3,0  2,9  2,9  3,0  2,9 ( => 4,3 - 4,6 µm)

FUND 27/10 1995
Cortinarius galeobdolon,

finder: SL  bestemt af SL
Findested: Charlottenlund Slotspark. 55.752ºN, 12.578ºØ ±100 m
Værtstræ: bøg   Økologi: Fed bund under høje bøge
Hatdiameter på foto, max 3,2 cm
film nr 1995q      billednr på film: 21-24   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves      NB om foto: Foto 22-23 dobbeltexponeringsfejl
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95087. Atlas SL1995-497640
Hat tydeligt slimet med bitter slim.
Stok mindre tydeligt slimet, men med tilklæbede partikler. Stok masiv.
Smag, stokkød: Fad, ikke bitter.
Baljeprøve: Ikke hygrophan, men hatkød hygrophant: Gråbrunt som vådt, og hatten får mørke pletter efter tryk med en negl.
Sporemål, lam.mase KOH:
   7,4  7,8  7,2  6,9  6,3  6,5  7,0  6,9  7,2  7,3 µ (6,6-7,5)
 x 5,0  4,8  4,5  4,2  4,0  4,3  4,7  4,5  5,0  5,0 µ (4,2-5,0).
.
Dobbeltexponeringen af to billeder skyldes, at jeg spændte fotoapparatet fast og fyrede blitzen af to gange - men svampen eller apparatet må have bevæget sig lidt imens. To af billederne er dog ikke dobbeltexponeret, de er fine.
December 2011: Ombestemt fra causticus til
emollitoides, fund har slet ikke tilstrrækkelig bittert kød eller gul hat, og lovlig fjerne lameller til at hedde causticus.
Marts 2014: Ombestemt til galeobdolon
--------- Marts 2014: Afventer stadig godkendelse i Atlas som Cortinarius emollitoides -----
Cortinarius galeobdolon: Bitter hathud/slim, mildt (stok)kød. Cortinarius emollitoides: Mild hathud/slim, bittert (stok)kød. Dette fund er så galeobdolon, og det samme er formodentligt de 55 andre fund der står i databasen som emollitoides.
.......... Skrevet den 03/20/2014 08:30:50 af Sten Larris ..........

Cortinarius mucosus  (Bull.) Cooke,      kastaniebrun slørhat
Underslægt: Myxacium
Litt: R&H 512, CFP B33, FN 674,
@DKAtlas, @Stridvall

FUND 26/09 1995
Cortinarius mucosus,
kastaniebrun slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Skramsø Plantage, nær Tirstrup, ved Tirstrup-Ebeltoft vejen. 56.287ºN, 10.685ºØ ±50 m
Værtstræ: birk   Økologi: Græs-mosbegroet under birk (i lille fyrrelund, men ikke tæt ved fyr).
Hatdiameter på foto, max 6,3 cm
film nr 1995f      billednr på film: 21-28   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95031. Atlas SL1995-497642
Hat hygrophan, randstribet som våd, hvilket efter min mening karakteriserer arten. Sporemål, sporefældning i KOH:
  13,4 12,3 12,3 13,5 13,1 13,5 14,2 13,9 11,3 13,1 µ (12,2-13,9)
x  7,0  6,9  6,2  7,2  6,9  6,9  6,5  6,2  5,8  7,8 µ ( 6,2- 7,3).
.
CFP (Myx-colliniti) regner med to arter, C. mucosus og C. septentrionalis, hvor sidstnævnte (fjeld-birkeskovsart) skulle have lidt bredere sporer og gult på hat. I fund er ét ex med gult på hat (med på foto) og sporer der passer på begge arter, jeg synonymiserer. (Nej gu gør jeg ej, jeg fortryder)
----------------------------
Indraporteret til "Atlas" som mucosus, med kommentarer:
Hatdiameter foto max 6,3 cm. Hat hygrophan, randstribet som våd, hvilket kunne tolkes som bevis for septentrionalis frem for mucosus, jævnfør FN 674. Sporemål 12,2-13,9 µm x 6,2- 7,3 µm. For muscosus taler at den ikke har så udpræget sortagtige område ved hatcentrum som vist i CFP B04 for septentrionalis.

FUND 12/10 1985
Cortinarius mucosus,
kastaniebrun slørhat
finder: SL    
bestemt af SL og Jan Vesterholt
Findested: Hårup Sande, ved Schoussøens NNØ bred ned til vandet.56.1676ºN, 9.6193ºØ ±50 m
Værtstræ: fyr   Økologi: På sandjord
film nr 1985g      billednr på film: 37   Fotokvalitet: 6
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL85053. Atlas SL1985-497646
Feltbestemmelse: Myxacium med brun hat, ikke rynket eller randstribet, modsat C. mucifluus.
På lameleggen ses (glycerol) på unge lameller en flot palisade af hyfer, der giver eggen et lyst skær på unge eksemplarer.


Cortinarius ochroleucus  (Schaeff.) Fr.,      splathvid slørhat
Underslægt: Myxacium Latinsk synonym: Cortinarius emollitoides, Cortinarius barbatus
Litt: FN-
ochroleucus skal nedlægges som art og regnes som synonym for de to arter
emollitoides og barbatus. Udnøgling:
Cortinarius emollitoidesCortinarius barbatus
Hat ikke hygrophan, kun svagt slimet, kød bittert men hathud ikke bitter. Stokslim næsten usynlig. Både i løv- og nåleskov Hat hygrophan (baljeprøve!), hat tydeligt slimet og bitter. Kun i løvskov.Cortinarius pumilus  J.E. Lange
Underslægt: Myxacium
Litt: DS 439, RH 514, FN 675 (som variant af elatior)
pumilus er nedlagt som art, slået sammmen med
elatior, Høj slørhat.


Cortinarius septentrionalis  Bendiksen et All.
Underslægt: Myxacium
Litt: CFP B04, FN 674, DKAtlas-
C.
trivialis, brunslimet slørhat, ligner meget, men har hvidt slør i zig-zag striber nederst på stokken, se trivialis 28/09-2011, som jeg på dansk.


Cortinarius stillatitius  ,       honningduftende slørhat
Underslægt: Myxacium - Colliniti
Litt: Mos 389, DS 440, DD 452, Dähncke 786 (som collinitus), 788 (som pseudosalor, syn mucifluoides) , R&H 515, CFP Myxacium-Colliniti (A33), B&K V nr 286, FN 675,
@DKAtlas, @Stridvall
Sporemål:      Mos         CFP          B&K
stileatitus  12-15x6-8  13-16x7-9      12-16x6,6-9
collinitus   12-15x7-8  13-16x7,5-9,5    -
 HonninglugtStokHatfarverLameltæl
collinitusNejcylindrisk, dog basis evt opsvulmet (±lyst) kastaniebrun, evt med sort centrum, hygrophant udtørrende til gulbruntL=42-50
stillatitiusi stokbasis (efter knusning)ofte tilspidset opefter eller nedefter (±mørkt) kastanioebrun, ikke hygrophanL=57-70
De to arter (stillatitius og collinitus) kan skelnes på lugten, og hvor stokken på stillatitius kan være cylindrisk eller udvide sig opefter eller nedefter, så er stokken på collinitus altid strengt cylindrisk og desuden bliver den med alderen brunere nedefter. Collinitus har som fugtig rødlige-rødbrune farver ovenpå hatten, stillatitius mere brune og brungule-okkergule farver.
B&K V nr 283 (collinitus ) lam.tael L=42-50
B&K V nr 286 (stillatitius) lam.tael L=57-70


FUND 03/09 2010
Cortinarius stillatitius,
  "honningduftende" slørhat
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Katholm Skov. 56,33205ºN, 10,87651ºØ ±75 m
Værtstræ: gran   Økologi: i mos i granskov
Hatdiameter på foto, max 5,0 cm
film nr 2010a
Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL -> 2/10-2010 TL Herbarie journalnr SL10029. Atlas SL2010-110543
Slim ej bitter. Honninglugt erkendt ved knusning af stokkødet som en ret svag sødlig lugt.
Sporemåling (lam. mase H2O, x 1,54 µm):
   10,8 10,7 10,2  9,8  9,9  9,6  9,3 11,0 10,2 10,6 => 14,9-16,6 µm
 x  5,3  5,8  4,9  5,0  5,4  5,2  5,0  5,4  5,0  4,8 =>  7,5- 8,5 µm
Sporen har en stor, ru endospore med en lys sporevæg udenom. I masepræparatet kunne jeg måske have overset sporevæggen og kun målt endosporen.
Fornyet sporemåling, sporefældning i H2O, x 1,54 µm:
    9,7 11,8 10,6 10,1 10,0 10,4 11,9 10,5 10,0 10,1 => 15,0-17,3 µm
 x  5,6  5,4  5,2  5,8  5,0  5,1  6,0  5,1  5,5  5,0 =>  7,7- 8,8 µm
Sendt til projekt "Atlas" som C. stillatitius. Kommentarer:
Forekom den under gran eller fyr Sten? - Jeg er tøvende overfor blege eksemplarer som her, når den er typisk mørk har jeg dog ingen problemer, der er muligvis mere end en art involveret (jeg snakker ikke bare om C. mucifluus, der gror under fyr efter mine erfaringer og som normalt er meget bleg). I forbindelse med en evt. senere revision vil jeg gerne se dit materiale
.................... Skrevet den 09/04/2010 06:22:52 af Torbjørn Borgen ....................
Den groede under gran, og gemmes i herbarium.
.................... Skrevet den 09/22/2010 23:55:09 af Sten Larris
Jeg sendte friske ex til TB, han kunne ikke lugte honning og godkendte ikke fundet, men:
13/09-2011 var jeg igen på stedet og plukkede ét ungt eksemplar, og stokbunden (ikke resten af svampen) lugtede af honning! 15/9: Genfoto.
marts 2014:-------------------
Godt at jeg omsider fik set den. Der er masser af øskner i hathuden, hvorfor det må være Sect. Myxacium, i stedet for, Gemmer, men genfind den endeligt Sten og lav en god beskrivelse. Den kan ikke bestemmes efter funga nordica! :-) Torbjørn
.......... Skrevet den 03/04/2014 10:45:25 af Torbjorn ..........


Cortinarius trivialis  J.E.Lange,      brunslimet slørhat
Underslægt: Myxacium,
Author: J. E. Lange
Lat. synonym: Cort. collinitum v repandum
    Litt: P 169d, R&H 513, CFP, Dähncke 784, B&K V 287, Ves 367, FN 673,
@MycoKey, @DKAtlas, @Stridvall
FN henviser ikke til Phi, B&K. Cort. septentrionalis ligner men mangler de lyse zig-zag striber forneden på stokken, der kontrasterer den med alderen brunorange stokbasis.
Ifølge FN lidt af en samlerart, J.E.Lange beskrev formen under pil: Cort. trivialis kan deles op i mindst 3 arter,
VærtstræHatfarveLitt:
pil Gul til varmt brungulThorbjørn Borgen Den kan osse vokse under eg eller andre løvtræer på ret tør bund, så der nok endnu flere arter
poppel Gul2006
sandet u. birk varmt brungul eller mørkere 2012, 2011
mosebund u. birk brungrå eller mørkere1987


FUND 30/09 2013
Cortinarius trivialis,
brunslimet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Staunborgvej x Nordsøstien 260 m mod SSV ad skovsti, lige Ø for stien.  56.53300ºN, 10.79977ºØ, ±10m
Værtstræ: birk   Økologi: sandbund, hedejord
film nr 2012a Herbariemat. haves HerbarienavnSL Herbarie journalnr SL13924 Atlas - Herbarienavn SL
Der voksede store birketræer 3 m væk, og et lillebitte spædt egetræ lige ved siden af, så birk bliver den mest sandsynlige mykorrhizapartner. Det stemmer osse med svampens udseende.
Ikke indrapporteret til Atlas.

FUND 02/10 2012
Cortinarius trivialis,
brunslimet slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra Staunborgvej (x Dagmarvej) 40 m mod N ad lokumsstien, og 30 m mod V.  56.5322ºN, 10.8027ºØ, ±6m
Værtstræ: birk   Økologi: sandbund, hedejord
film nr 2012a Herbariemat. haves HerbarienavnSL -> TB Herbarie journalnr SL12070 Atlas-nr SL2012-474087
Al belæg sendt til Torbjørn 17/10-2012 Cortina hvidt med svagt blåligt skær.
Lam.tael L=50,52,53,49, statistik L=50-54.

FUND 28/09 2011
Cortinarius trivialis,

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra PM-vej* x Nordsøstien 2 m mod Ø og lige S for Nordsøstien.  56.532511ºN, 10.808208ºØ ±1m
Værtstræ: Birk   Økologi: Mosbegroet med en del lyng og lidt græs, nær sti.
Hatdiameter på foto, max 6,3 cm
film nr 2011a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL11142. Atlas SL2011-392792
*PM-vej: Fra den store P-plads ved Stavnsborgvej går der 3-4 stier ned til vandet, den øslligste kaldes PØ-vej, den næste (midterste) PM-vej, og de to sidste der løber sammen lidt fra P-Pladsen PV-vej.
Ingen honninglugt eller anden lugt, OK.
Sendt til "Atlas" som C. trivialis, Kommentarer: TB svarede:
Den vil jeg meget gerne se i tørret tilstand - umiddelbart mener jeg det er C. trivialis sensu Flora photographica, non sensu Lange, alternativet C. septentrionalis er usandsynligt, men måske ikke helt umuligt! mvh, Torbjørn
.................... Skrevet den 09/29/2011 00:08:00 af Torbjørn Borgen
Billedet vist til julemødet, jeg kaldte den trivialis og Torbjørn rettede det til septentrionalis.
FN:C. septentrionalis vokser kun under birk, C. trivialis under alle løvtræer. mest asp og eg men osse birk, sælgerøn mm. Lameltælling ud fra fotos i CFP viser L=ca. 35 for trivialis, 50 for septentrionalis, og fund ca. 43.
Februar 2013: Det kan ikke være septentrionalis p.gr.af zigzag-stiberne nederst på stokken, det må være den form for trivialis-samlerarten der gror under birk.
-------------------------------------------------------
Ja du har ret i at det er septentrionalis, en lameltælling afgør sagen. Ud fra billederne i CFP tæller jeg lameller L=ca. 30 for trivialis og L=ca. 50 for septentrionalis, ud fra mit foto L= ca. 43. Vi bruger metoden med lameltælling alt for lidt herhjemme, en lameltælling siger lige så meget som en sporemåling, og så er det ovenikøbet en makroskopisk karakter. Sml min kontrovers med Thomas Læssøe, hvor han i et anfald af videnskabelig uredelighed har døbt min Ossicaulis lignatilis om til Tåge-tragthat skønt den havde L=ca. 65 mod Tåge-tragthat's 90-145 (B&K).
.......... Skrevet den 12/08/2011 06:40:09 af Sten Larris .........
Sten kunne du ikke sende mig en kopi af originalfotoet i fuld opløsning. Jeg sender det muligvis til Norge til vurdering, når jeg (meget snart) har set på materialet :-)
.......... Skrevet den 12/30/2011 11:20:52 af Torbjørn Borgen ..........
Rettes til C. collinitoides (= C. trivialis sensu CFP) snarest muligt
.......... Skrevet den 02/16/2014 08:41:21 af Torbjorn ..........
Godkendt som trivialis s.l. indtil videre, jeg kan ikke få opklaret endnu om det er C. collinitoides, eller noget dyrere :-)
.......... Skrevet den 03/29/2014 08:40:49 af Torbjorn ..........

FUND 09/09 2006
Cortinarius trivialis,
brunslimet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, lige S for Margrethelundsvej, 450 m Ø for Grønholtvej. 56.4014ºN, 10.4844ºØ ±10 m
Værtstræ: gran poppel   Økologi: under gran og poppel
Hatdiameter på foto, max 6,2 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 9
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06025. Atlas SL2006-497672
Ingen honninglugt, OK. Unge lameller med tydelig blåtone.
Sporemål (lam. mase KOH, x 1,54 µ):
  7,8  8,6  7,9  8,0  7,5  7,2  8,1  7,5  7,7  7,1 => 11,2-12,6 µ
x 4,1  4,0  3,8  4,0  3,9  4,2  4,4  3,9  3,9  3,7 =>  5,8- 6,5 µ
Litt sporemål trivialis:
  Dähncke 784      : 10  - 15   x  7  - 8
  Breitenbach V 287: 10.7- 15   x 6,4 - 7,8
  Phillips 121     : 10  - 13   x  6  - 7
  CFP              : 10,5-12,5  x  6  - 7,5

FUND 06/10 1987
Cortinarius trivialis,
brunslimet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: (Løvenholm) Stadsborg Mose. 56.428ºN, 10.485ºØ ±250 m
Værtstræ: Birk eller fyr   Økologi: Mosebund under birk og fyr
Hatdiameter på foto, max 6,5 cm
film nr 1987xa      billednr på film: 0-4   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    dias i glas haves    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87207. Atlas SL1987-497673
Slør-cetae med øskenceller

FUND 26/10 1984
Cortinarius trivialis,
brunslimet slørhat
Bestemmelsen er usikker
bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, mellem Højholt og Nørager Mose
finder: SL    
Værtstræ: bøg   Økologi: Bøgelysning
film nr 1984j      billednr på film: 8-9   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL84071