Cortinarius  Slørhat underslægt CortinariusFamilie  Cortinariaceae    
: Slægter i Herbariedel C: Tilbage til hovedoversigten
 :   Slægtoplysninger

  :  aurantiobasis saffranfodet  04/09-1993
  :  callisteus lokomotiv-  04/09-1993
  :  gentilis tykbladet  10/11-1999   03/09-1993
  :  humicola krumskællet  19/09-1994
  :  limonius løvegul  07/10-2001
  :  orellanus hvælvet gift 
  :  raphanoidesRæddike-  27/09-2015
  :  rubellus puklet gift-  09/10-2010   16/08-1980
  :  tofaceus   10/10-1994
  :  venetus olivengrøn  03/08-1998
  :  violaceus mørkviolet  25/08-1987
  :  sp.204   08/10-1995
  :  sp.rubicundulus   09/10-2011

 Slægtoplysninger
Dermocybe regnes gerne som underslægt til underslægt Cortinarius.

Cortinarius sect. Cortinarius underslægter med dansk navn:
 Dermocybe = Kanelslørhat
Underslægt Dernocybe (Kanelslørhat) regnes ofte for en underslægt til underslægt Cortinarius.
Underslægt Telamonia har det danske navn Kanelslørhat, u. Telamonia Hundeslørhat, u. Myxacium Slimslørhat og u. Phlegmacium Knoldslørhat.

        CORTINARIUS  Undeslægter efter CFP
sect.              sect.             sect.             sect.
CORTINARIUS        TELAMONIA         MYXACIUM          PHLEGMACIUM
 cortinarius        telamonia         delibuti          cliduchi
leprocybe          brunnei           colliniti         variecolores
colymbadini        sordescentes      vibratiles        multiformes
brunneotincti(Tel) malachii                            glaucopodes
orellani           sericeocybe                         caerulescentes
limonii            langeri                             scauri
dermocybe          armillati                           infracti
crassi             pholidei                            subtorti
                   azurei                              elastici
                   muricini                            calochroi
                   armeniaci                           fulvi
                   duracini
                   bicolores
                   hinnulei
                   incrustai
                   hydrocybe
                   obtusi
                   fulvescentes
                   laeti
                   uracei
                   anthracini
                   cinnabarini

Cortinarius aurantiobasis  Ammirati & A.H. Sm.  Saffranfodet slørhat
Underslægt: Cortinarius, Limonii
Litt:
@ Burke.washington
Wikimedia, @ iNaturalist Network.
Stokken er ned eller uden stokknold der bliver rød i bunden. Kombinationen negativ spiritusprøve (=> ikkke en dermocybe) trods de farvede lmeller, og en hat der med alderen bliver flad med radiære, og hatten der med alderen har radiære rynker og yderst en tynd, gul stribe, er gode karaktertræk for Saffrankødet slørhat. Den regnes ofte for tilhørende Dermocybe trods den negative spiritusprøve.
Det røde ved stokbasis får den til at ligne en Oangefodet slørhat (batallei) og de gule til orangefavede lameller en Gulbladet slørhat (croceus).
Jeg har prøvet at oversættte beskrivelsen i litt "Burke":
Cortinarius aurantiobasis har en tydeligt orange-brun til rødbrun hat, somme tider med et mørkere brunt center, tydeligt puklet og hat-marign fint fibret-skællet.
Lamellerne er smukt gule, eler orangegule med gul kant, med alderen med stærkt orange-orangebrunt islæt.
Stokken er noget rodslående, ovenfor med en gul yderside øverst og noget orange nederst. Hatkød gulligt.
Sløret er gult, dog kan fibrene på stokken blive rødige til oliven.
Lugt og smag svag, en anelse af ræddike eller radis. Kødet i hatten er gulligt, og i stokken gulligt øverst og mere orange for neden.
Sporerne er op til 10--11 µm lange, signifikant større end do for C. croceus og C. cinnamomeus.
Kendes bedst fra C. croceus, Gulbladet slørhat (Dermocybe) på at croceus's lameller har en gul reaktion i spiritusprøven, mens Saffranfodet slørhat's lameller kun farver spritten svagt. Svampen kaldes dog ofte en Dermocybe, se .
NB: Fundet 15/111-2013 er C. aurantiobasis, bestemt ved sequentiel analyse.

Cortinarius aurantiobasis, Safranfodet slørhat, FUND 15/11 2013
finder: SL   bestemt af Jacob Heilmann Clausen
Findested: Gjerrild Nordstrand, Staunborgvej, 15 m vest for muldlokommet. 56.53327ºN, 10.80318ºØ, ±2 m
Værtstræ: i tykt mos under birk og lidt lærk.
Økologi: Ret lysåbent i naturskovspræget skov med især birk, osse lærk.
Hygrophan (baljeprøve), radiært udtørrende. Spiritusprøve: lameller uden extraherbart pigment (=> ikke Dermocybe).
Sendt til "Atlas" (som Cortinarius (Dermocybe) colus). Svar:
Det ser jo ikke helt skævt ud, men i så fald et vildt fund. Send endelig materialet til mig Thomas Læssøe (att: Tobias Guldberg Frøslev) Biologisk Institut Universitetsparken 15 2100 København
.......... Skrevet den 11/18/2013 10:52:08 af Tobias Frøslev ..........
Kære Tobias. Jeg sendte belæg 23/11, og undskyld jeg sådan rykker men jeg er altså så spændt på dit svar.
.......... Skrevet den 12/26/2013 22:54:21 af Sten Larris ..........
Nu har jeg studeret dit fund lidt nærmere (på billederne). Umiddelbart synes jeg jo at der er alt for kraftige gule farver på lameller, kød og stok. Men nu har jeg justeret hvidbalancen på dit A4-billede så baggrunde bliver hvid, og så er det jo ikke helt skævt. Så jeg godkender pt., men så må vi lige afventer en verifikation med mikroskopi når jeg finder belægget. Desuden vil jeg lige spørge Tor Erik Brandrud, som måske kan verificere fundet på billederne alene.
Alle billederne er taget i rækkefølge, udendørs henholdsvis indendørs, og i samme belysning har jeg fotograferet en specialindkøbt gråplade der garanteres at være grå, og en lille firkant af denne ses kopieret ind på 2 af billederne, så hvis den ses i en farve af gråtoneskalaen har billedet garanteret ikke farvestik, så det har de garanteret ikke. Noget andet er at billedet med hvid baggrund er gengivet ret mørkt, så man bedre ser farvespillet i de lyse farver.
.......... Skrevet den 02/03/2014 20:36:39 af Sten Larris ..........
Tor Erik Brandrud skriver: "C. colus er ingen dum idé! Det første bildet likner på C. bataillei, ja, men lamellene mangler jo tegn til anthraq pigmenter….. Og de andre bildene matcher ganske bra med C. colus. Jeg har ingen andre forslag……… Sporene på C. bataillei og C. colus er antageligvis forskjellige……" Så vi godkender som C. colus. Mht farvebalance, så ved jeg ikke helt hvad det er du har lavet med den grå firkant. Men det er da tydeligt nok at billede 1 har gulstik og det på papiret (som jeg ikke har pillet ved) har blåstik, eller hva? :-) Men det med at bruge noget gråt (eller hvidt) til at justere hvidbalancen med er da en god ting, bliv ved med det. Tillykke med det flotte fund. Jeg vil stemme på det:-)
.......... Skrevet den 02/05/2014 09:41:48 af Tobias Frøslev ..........
Alt det kævl, om det er C . colus eller C. bataillei, så Jacob Heilmann-Clausen skar igennem og lavede en sequentel analyse og samenlignede bl.a. med typus-materiale fra C. aurantiobasis og slog identiteten fast.
............................................
> Kendes på at stokken er cylindrisk bortset fra knolden allernederst, den røde fod, og i modsætning til Dermocybe med negativ spiritusprøve, i hvert fald på lamellerne.
Ligner meget Cortinarius bataillei, Orangefodet slørhat, men kendes let på den radiært småfibrede zone i et bredt bånd rundt langs hatranden.

Cortinarius callisteus     lokomotiv-slørhat
Underslægt: Cortinarius-Leprocybe
    Litt: DS 423, Moser 352, Rymann 493, BK V 168, CFP E29,E30,E31 (C-Limonii), FN 667,
@DKAtlas, @Stridvall
FN henviser kun til CFP Status i DK: Uddød (RE: regionally extinct, ikke registreret i Danmark siden 1987 )

FUND 04/09 1993
Cortinarius callisteus,
 lokomotiv-slørhat
finder: Sv.fore. løvenholmtur, Knud Dahlsgård, SL
bestemt af SL, EC
Findested: Eldrup (Løvenholm) skov, Eldrupvej, kastaniealléen ved 3.je kastanietræ sydfra. 56.4320°N, 10.4409°Ø ±20m
Værtstræ: hestekastanie   Økologi: Rabatten i skov. Kastanie, men ikke langt fra gran og eg.
Hatdiameter på foto, max 9,0 cm
film nr 1993l      billednr på film: l(35-)36, m -1-3   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93084. Atlas SL1993-506900
Lugt af varmt strygejern OK, smag aromatisk-fad-ludagtig.
Hatmidte på unge ex. med små skæl (lup), udefter m lidt mørkere radiære trævler.
Stokbasis udvidet, herunder tilspidset.
Unge lameller blegrosa til rosa.
Kød hvidt.
Hathud uden ekstraherbart pigment.
Hathudshyfer endeceller gult pigmenteret, 25 x 6 µ.
Sp. 9,8 10,1  9,3  9,3  9,8  9,0  9,2 10,0 11,4  8,9 µ (9,0-10,4)
 x  7,7  8,1  7,4  6,8  7,4  7,5  7,1  7,3  8,9  7,0 µ (6,9- 8,1).
.
Litt:        Sporemål         Voksested
Moser 352:  8 - 9 x 7-8       Nåleskov
Rymann   :  7,5-9 x 6-7,5     Mos, nåleskov
BK V 169 :  8-10,5x 6,2-8     Nåleskov
.
Fundne svamp adskiller på voksested.
April 2014: Dette fine fund er fjernet fra Atlas-databasen!
Mail via FaceBook til TF:
Hej Tobias. Jeg så et fund der var røget ud af svampedatabasen, Cortinarius callisteus: Lokomotiv-slørhat, Atlas SL1993-506900. Det kan jo ikke være rigtigt, behøver jeg at skrive at antallet af svampe her i verden der lugter ligesom et damplokomotiv ikke er ret stort, det er lig antallet af lokomotivslørhatte, så identiteten er bomsikker.

Maj 2014: I forbindelse med artikel til "Svampe" skrev jeg til redaktionen:
Afslutningsvis vil jeg protestere mod at mit fund af Lokomotiv-Slørhat SL1993-506900 fra 4/9-1993 er slettet helt fra Atlas-databasen. Det er dog det sidste fund af denne svamp, der har rødlistestatus Ex. Den er nem at kende hvis man ellers kan erkende lugten, så bestemmelsen er sikker. Skulle recorden være blevet helt væk så står alle oplysningerne på www.stenlarris.dk/herbarie/HERBC/Cortinarius.HTM#callisteus - med foto, og jeg har osse den tørrede svamp.
Ca. oktober 2014: Sendt til Torbjørn Borgen Lindhart (TBL) dom Cort. callisteus. Han svarede 5/12-2014:
Jeg er enig med Tobias i at det er en art i anomalus-gruppen. På grund af den gullige hatfarve, let forslimede hathud og de næsten runde sporer, gennemsnit 8.7 x 7.7 µm (målt på hathuden), Qav = 1.12, så er det efter min mening C. xanthocephalus!
Jeg har flere gange mødt noget i gruppen som havde en let sødlig og let krydret, men svært definerlig lugt, og din lugtangivelse fik mig til at tænke på at der er lidt røgelseagtig over den, men "lokomotivlugt" kan jeg ikke svinge mig op til, men hvad enten det er det samme eller forskelligt vi har erfaret, så kan jeg godt sætte mig ind i hvad du mener.
Hvis du efter overvejelse vil være enig med mig, så vil jeg meget gerne rette navnet på atlas - og naturligvis fjerne den fra glemslen.
Ps. Jeg åbnede først din snden (seneste) forsendelse i går - og ser på materialet snarest. Jeg blev glad for at du kunne tage min kritik af dit ordvalg til dig - det er der andre som ikke ville!
Mvh, Torbjørn
---------- Svar (SL, 10/1-2015): --------------
Det kan ikke være noget i anomalus-gruppen, de har alle nogle mere eller mindre blålige nyancer på unge lameller og oftest osse i kødet. På fotoet af mit fund ses desværre ikke et overskåret eksekplar, men lamellerne har slet ikke noget blåligt anstrøg, men derimod et gult anstrøg hvilket er omtrent det modsatte. Hvad lugten angår så bestemte jeg den til tydeligt lokomotivagtig/strygejern på fugtigt viskestykke, og omkring mig stod en kødrand af folk der alle gav mig helt ret - det er svært med lugte og placebo og jeg var jo autoriteten, men alle gav mig ret. Men jeg tror gerne at lugten bliver en smule anderledes når den har ligget i herbariet i 20 år. ... Så altså, på grund af lamelfarve og lugt tror jeg ikke på noget i anomalis-gruppe. Men med hensyn til de ting du konkret nævner vil jeg side at: Gullige harfarve: Det har både C. xanthocephalus og C. callisteus, og det i den grad. Den let fedtede hathud: Det har de fleste svampe i anomalus-gruppen men så sandelig osse C. callisteus, se R&H side 493. Litteraturstudier: FN 667 skriver ikke om de mener hathuden er let forslimet eller ej. RH skriver at navnet callisteus ofte bruges til en anden art med mørkere lameller og mørkt kød, men Fries og bill. i R&H og tildels CFP er en art med gullige lameller, hvidgult kød og let forslimet hat. Billedet i B&K V 168 har tilsyneladende ikke fedtet hat og er nok noget andet.
Mine sporemål  9,8  10,1   9,3   9,3   9,8   9,0   9,2  10,0  11,4   8,9 µm (9,0-10,4)
             x 7,7   8,1   7,4   6,8   7,4   7,5   7,1   7,3   8,9   7,0 µm (6,9- 8,1)
            Q= 1,129 1,247 1,257 1,368 1,324 1,200  1,296 1,370 1,281 1,271 (1,20-1,35)
Dine sporemål - og især Q - er mystiske. Ku det tænkes at du har skrabet sporer fra hathuden og sporerne stammer fra en anden svamp?
Litt:    Rymann          FN      CFP E29  CFP E30 CFP E31 Fund(SL) Fund(TBL)
Sp.lang  7,5-9           7-7,5   7,5-8    7,5-8    7-8    9,0-10,4  8,7 µm
Sp.bred  6-7,5         5,5-6,5   6  -7    6  -7    6-7    6,0-6,1   7,7 µm
   Q   Næsten klotrunde  ovoid-  1,25-    1,25-    1,17-  1,20-1,35 1,12
       til ægformede  subglobose 1,14*    1,14*    1,14*
*: Q beregnet som forholdet længde/bredde for hhv min og max

Cortinarius gentilis   tykbladet slørhat
Underslægt: Cortinarius-Limonii (CFP), eller Telamonia-Brunnei m.fl. (FN), eller Cortinarius-leprocybe (Stridvall)
Dansk synonym: Bæltet slørhat
Litt: CFP B31(C-Lim), RH492, P 135, JV 348, FN 735,
@DKAtlas, @Stridvall
CFP henviser kun til CFP og R&H.
Svampen siges at indeholde nogle af de samme giftstoffer som C. orellanus/rubellus, se bl.a. Nieminen et all 1975, henvisning fra H. Laatsch & L. Matthies, Mycologia 83(4) 1991 s. 492-500

FUND 10/11 1999
Cortinarius gentilis
  tykbladet slørhat
Bestemmelsen er usikker
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, Dyrbak  UTM koordinater: NH925556 56.4330°N, 10.4960°Ø ±25m
Værtstræ: gran   Økologi: Nålebund med noget mos, under høje graner
Hatdiameter på foto, max 2,6 cm   NB: sp. 232
film nr 2000a      billednr på film: -1-6, 8   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL99083. Atlas SL1999-507053
Lille, mørkt matbrun, ligner en Telamonia men med smukt gulbrune lameller; Pragtfulde purpur områder ses i lamel- og hatkød; det ses dog tydeligst i mikroskopet. -Efter at have læst CFP-beskrivelsen giver jeg dem ret i at: Hathuden rager ud over lamellerne, og lugt som en blanding af rå kartofler og cement der røres ud i vand.
Hat Þ           35   28   19   24   22   20   17  mm
Stok høj        39   38   36   36   28   20   26  mm
Stok tyk f.o.   4,8  3,8  3,0  3,6  3,9  2,8  3,1 mm
Stok tyk f.n.   6,4  4,9  3,4  5,4  4,4  3,5  3,6 mm
Hat vælver, med eller uden bred umbo, hygrophan, som helt våd sortbrun, hurtigt udtørrende til rødbrun/hjortebrun med nogenlunde afdragelig hathud.
Hatoverflade påfaldende filtet/håret til en anelse håret/skællet, i halvtør tilstand gerne med en lysere hjortebrun rand og mørkere rødbrun midte, og somme tider skimtes noglre smukke purpur farver nær centrum - skæres et sådant eksemplar igennem ses i lup et tyndt lag purpurfarvet hatkød lige nedenunder hathuden.
Baljeprøve gav ½ svamp sin mørke farve, se foto (2 sidste foto på filmen, hat Þ 2,2 cm). Vandet som  ne ½-del havde ligget i blev farvet tydeligt rødt. Hatoverfalde-stump i KOH farvede snart væsken kirsebærrød.
Stok noget udvidet nedefter, de nederste 20% af stoklængden dog gerne tilspidsede. Hjortebrun, sortnende nedefra.
Velum meget flygtigt, på spæde ex. ses et gennemsigtigt, farveløst velum.
Lameller tilvoksede, utydeligt udrandede, brede, middeltætte (L=35-50), af hattens lyse hygrophane farve, gerne med en bred lys egg, der under mikroskop ses som en bred semisteril zone. Med et i KOH opløseligt rødt farvestof.
Kød stærkt hygrophant i både hat og stok, som vådt sortbrunt, som tørt lædergult, og da med et beskidt udseende af sortagtige striber i stokkødet, mørke prikker i hatkødet. Kød tydelig sødlig-aromatisk lugt, og en kraftig men mild smag omtrent som rå jordskogger.
Sporemål (lam.mase KOH, 1,54 µ):
   4,9  5,2  5,0  4,9  4,9  4,7  5,0  4,8  4,6  4,8  (=> 7,3-7,8 µ)
   3,0  3,3  3,2  2,9  3,0  3,1  3,2  3,0  2,8  2,9  (=> 4,4-4,9 µ)
Sporer afrundede, tykvæggede, med ét stor grønligt legeme i midten af den brune masse.
Ved mikroskopering af lamel blev fundet klump af smukt purpurrødt lamelkød; men anden lamel mikroskoperet uden fund af en sådan.
Hathud ca. 3 µ tykt lag af aflange hyfer, hvoraf mange rager op som hår. Lige nedenunder kan hatkødet i epicutis være meget kraftigt pigmenteret af flot purpurrødt farvestof.
Diskussion: Eneste ? til C. gentilis er fundets smalle sporer, CFP (Cort-Cort-Limonii) sporer 7-8,5 x 6-6,5 µ.

FUND 03/09 1993
Cortinarius gentilis,
tykbladet slørhat
finder: SL    
Bestemmelsen er sikker
bestemt af SL
Findested: Skærvad Skov. 56.436°N, 10.739°Ø ±500m
Værtstræ: bøg birk eg røn   Økologi: Blandskov. Ret lysåbent, mos & græsbegroet
Hatdiameter på foto, max 6,8 cm
film nr 1993l      billednr på film: (29)30-34   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93083. Atlas SL1993-507054
Fundne hatÞ 2,5-5 cm, stoktykkelse 4-6½ mm, samt kæmpeex stoktykk 10 mm
Litt:          Rymann     Phillips      DS
HatÞ           1,5-4 cm    1-3 cm    1,5-5 cm
Stok tyk       3 - 7 mm    3-8 mm    2 - 6 mm
Unge lam. gulbrune, men lam. snart orangebrune til rødbrune af sporer.
Lugt svag, behageligt sødlig-aromatisk.
Stokkød først hvidt og brunt, efter sekunder gult og brunt.
Hat og lam. med et KOH-ekstraherbart pigment.
Hathudshyfer endeceller 50 x 200, 80 x 200 µ (ekstremt korte og brede).
Sporer  8,1  8,8  8,3  8,1  8,9  8,3  8,2  8,0  8,3  8,3 µ (8,0-8,6)
    x   5,8  5,3  6,1  5,9  5,9  6,0  6,0  5,8  5,8  5,9 µ (5,6-6,1).
På fotoet er i midten et plantet ex med lidt mere grå hat fra andet mycelie; også lam.visende er fra det andet mycelie. Mikroskopisk var svampene fra de to mycelier ens (sporemål og hathudshyfer).

Cortinarius humicola    krumskællet slørhat
Underslægt: Cortinarius, Limonei, eller Cortinarius, Leprocybe
Litt:DS 423, Phil 188a, Dähncke 721, CFP C17 (C.C. Liminii), FN 666,
@DKAtlas, @Mycokey, @FVLarsen, @Stridvall @identifiezleschampignonse

FUND 19/09 1994
Cortinarius humicola 
  krumskællet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Hov skov v. Mariager. 56.6694°N, 10.0217°Ø ±50m
Værtstræ: bøg   Økologi: Morbund under bøg, kalkrig jord.
Hatdiameter på foto, max 3,7 cm
film nr 1994g      billednr på film: 27-30   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94044. Atlas SL1994-507090
Lugt kraftig, krydret, álà Cort. violaceus. CFP (C. cort-limonii humicola) skriver lugt svag, sammenligner lugten med cedertræ, hvilket er OK.
Med chrysocystider, burde nok regnes til Skælhat, og er i så fald den eneste skælhat med ru sporer. Kød sortnende med KOH.
Baljeprøve: Hat aldrig fedtet/slimet, ikke hygrophan.

Cortinarius limonius (Fr.) Fr.   løvegul slørhat
Underslægt: Cortinarius-Limonii, eller Cortinarius, Leprocybe
Litt: FN 667
Dansk synonym: orangegul
Litt: RH 493, B&K V nr 173, D 722 (DD 414-15), CFP B34, Ves 345, FN 666-7,
@DKAtlas, @MycoKey, @Stridvall
FN henviser ikke til Dähncke?

FUND 07/10 2001
Cortinarius limonius,
løvegul slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Ørbæk skoven, nær Jordemodervej. 56.4200°N, 10.6678°Ø ±25m
Værtstræ: gran   Økologi: Under birketræ i blandet granskov
Hatdiameter på foto, max 7,3 cm
film nr 2001b      billednr på film: 26-32(33)34 Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie journalnr SL01006. Atlas SL2001-507091.
Stok med stor hulhed. Kød sprødt => stok knækker.
Herb.tjek maj 2013:
Nøgler efter FN til Cor.-Cor.-Limonii m.fl., men umiddelbart synes ingen af arterne i denne gruppe at passe:
limonius er hygrophan, men den der kommer nærmest i øvrigt. Den kendes desuden på let skællet hatrand, og minsæl om ikke hatranden- og kun hatranden- på fund ved nøjer eftersyn på ælre ex(foto) er en anelse skællet.

Cortinarius orellanus    hvælvet gift-slørhat
Underslægt: Cortinarius, Orellani, eller Cortinarius, Leprocybe
    Litt: CFP Cort-Orell, R&H 490, Ves 344, Däh 717, PSG 37, JV 344, FN 666, @DKAtlas
@Stridvall
FN henviser ikke til Däh ?
Eneste fund (10/10-1994) blev ombestemt til C. tofaceus
Status i DK: Sårbar (VU: Vulnerable)

Cortinarius raphanoides  (Pers.:Fr.)Fr.  Ræddike-slørhat
Underslægt: Cortinarius, Brunneotincti
Larinsk synonym: C. betularum M.M.Moser.
Litt: CFP Cort-Brunneotincti, FN 729,
@Stridvall
Ligner af statur meget en Telamonia, men bl.a. er hatten slet ikke hygrophan.
Status i DK: Almindelig (LC)

FUND 27/09-2015
Cortinarius raphanoides
  Ræddike-slørhat
Bestemmelsen er usikker
finder: SL  Bestemt af SL
Findested: Albæk Plantage, Fra dér hvor vejen fra P-pladsen i svingetn ved Dyrehaven når ned til Grevens Vej, og så til højre (V-på) 300 m ad Grevens vej til lige efter et halvstort bøgetræ, og 25 m TH af lille plantørsti. 56.5042°N, 10.799645°Ø ±10m.
       
Værtstræ: Normannsgran, helt ren normannskov helt uden løvtræer, ejheller birk.   Økologi: Ret tæt granskov med ret høje graner, skyggefuldt
Hatdiameter på foto, max 5 cm
film nr 2015a Herbarie:    Uden belæg      Herbarie journalnr SL15031.
Lugt efter gennemskæring ikke stærk, men ræddikeagtig, OK og ret tydelig.
Spiritusprøve: Gult farvestof ekstraheret, men farven var meget mindre stærk end for en Dermocybe.
Sidste foto viser hatoverfladens karakteristiske nubrede struktur. Samme struktur ses på billederne i bl.a. Stridvall.
NB: Voksestedet er unormalt for raphanoides: Vokser normalt med birk og til nøds andre løvtræer. Bestemmelsen er derfor usikker.
Her et billede der viser hvor forskellig hatstrukturen kan være på to svampe der gror lige ved siden af hinanden (klik, og klik).
Billederne er taget 12/10-2015 ca. 500 m fra forrige fund.


Cortinarius rubellus     puklet gift-slørhat
Underslægt: Cortinarius, Orellani, eller Cortinarius, Leprocybe
Litt: R&H 491, FN 666,
@DKAtlas, @MycoKey, @Stridvall
Lat. synonym: C. speciosissimus, C. orellanoides
Status i DK: Hist og her, eller ret sjælden. Rødliste kategori LC, ikke rødlistet

FUND 04/08-2012
Cortinarius rubellus
  puklet gift-slørhat
finder: ML (Margaretha Liebmann)  Bestemt af ML og ER (& TB?)
      Findested: Staksrode Skov
Værtstræ: gran og bøg   Fotoet er fra ML, efter en tur i Fotoshop så farverne på mos mm ser mere naturlige ud
ID-nr i Atlas: ML2012-452419.
Indrapporteret til Atlas som rubellus af ML. Kommrntarer:
Beklager, men det ligner overhovedet ikke C. rubellus! - skiftede kødet farve ved såring / gennemskæring? og hvilken farve havde velum? Især til Tobias: Jeg kommer til at tænke på C. uraceus-gruppen (på grund af de mørke farver, og de tykke. fjerne lameller), men jeg har kun en smule litteraturkendskab!
....... Skrevet den 08/05/2012 16:01:44 af Torbjørn Borgen .......
Godt jeg har belæg! Både ER og Margot var helt sikre. Så kommer den i posen :-)
....... Skrevet den 08/05/2012 18:13:34 af Margaretha Liebmann .......
Grunden er at farverne virker alt for gråbrune i forhold til de rigtig mange gange jeg har set C. rubellus i stort tal; men jeg kan da ikke udelukke at meget gamle eks. kan komme til at se sådan ud; lad os se hvad mikroskopien fortæller :-) Torbjørn
....... Skrevet den 08/05/2012 18:39:43 af Torbjørn Borgen .......
Torbjørn, som jeg skrev, er billedet desværre ringe, i virkeligheden var farven varmt brungul. Desværre blir det sådan en gang imellem :-(
....... Skrevet den 08/06/2012 09:41:51 af Margaretha Liebmann .......
Ok, tag den blot med på lejren Margaretha :-)
....... Skrevet den 08/06/2012 11:43:24 af Torbjørn Borgen ........
Med lidt afvigende fotofarver synes jeg ikke det er helt skævt, men Torbjørn har nok set denne art mere en mig :-)
....... Skrevet den 08/08/2012 14:01:12 af Tobias Frøslev .......
Jeg synes slet ikke den ligner rubellus, så jeg prøvede at snuppe billedet til min computer og rette baggrundsfarverne (mos mv) til i Fotoshop så farverne blev mere naturlige. Resultatet ses på min hjemmeside: http://www.stenlarris.dk/HERBARIE/ og vælg \"Herbariet, systematisk oversigt\", Herbariedel C, Cortinarius, rubellus. Farverne blev slet ikke orangebrune, og desuden er hatten alt for klokkeformet og uden antydning af spids på puklen.
....... Skrevet den 08/30/2012 10:22:34 af Sten Larris .......

FUND 09/10-2010
Cortinarius rubellus
  puklet gift-slørhat
finder: SL  Bestemt af SL
      Findested: Lövenholm skov, fra enden af Søholmvejen gå ud til stien til næsodden og 3/4 af vejen til næsodden. 56,45936°N, 10.50001°Ø ±100m
   
Værtstræ: gran   Økologi: Ret tæt granskov med høje graner, skyggefuldt
Hatdiameter på foto, max 5 cm
film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL->(16/10 2010)TL Herbarie journalnr SL10090. Atlas SL2010-125689
Fundet 4 ex:
Hatbredde       50  50  35  29  mm
Stok høj        70  70  70  60  mm
Stok tyk f.o.   11  11  12   4  mm
Stok tyk f.n.   16  13  14   6  mm
stokknold       19  19  15   8  mm
lameltæl, L=    47  47  53  45


FUND 16/08 1980
puklet gift-slørhat , Cortinarius rubellus
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Nørager Mose (Løvenholm Skov). 56.45579°N, 10.50023°Ø ±50m
Værtstræ: gran   Økologi: Fugtig bund med blåbær
film nr 1980d      billednr på film: 1-36   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL og C   Herbarie journalnr SL80010. Atlas SL1980-506284
Herbariematerialet hos SL i dårlig stand.
Atlas nr SL1998-380813 er ikke dette fund, men jeg bliver spurgt om det! Og fortæller at det var 16/08-1980 2 km længere mod NNØ, dvs på den anden side Langsø.


Cortinarius tofaceus  Fr.
Underslægt: Cortinarius, Limonii, eller Cortinarius, Leprocybe
Lationsk synonym: C. tophaceus<     Litt: FN 667,
@DKAtlas, @Stridvall, @astonatura, @, @Mushroom observer.
"Atlas", Moser, Soop (s.9) osv bruger navnet tophaceus, de eneste der bruger tofaceus er FN, Stridvall, Mushroom observer. "Mushroom observer" henviser til side om "Observations of Synonyms of Cortinarius tofaceus Fr." og nævner ingen synonymer, så jeg tror stavemåden tofaceus er den mest korrekte.
Status i DK: EN

FUND 10/10 1994
Cortinarius tofaceus
finder: SL og EC    
bestemt af Tobias Frøslev
Findested: Buderupholm bjergeskov. 56.8558°N, 9,8635°Ø ±50m
Værtstræ: bøg   Økologi: Kalkholdig mosbund under bøg
Hatdiameter på foto, max 9 cm
film nr 1994o      billednr på film: 29A-36A   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL94091. Atlas SL1994-507092.
Hat 6-9 cm bred på udvoksede eksemplarer, ret mørkt brunrød 9D7=rødbrun til 8D6=rødbrun, lidt hygrophan, udtørrende 9C5=grårød/brunrød til 7C5=brunorange, som ung vælvet, snart flad og evt med opbøjet rand. Hatrand opsprækker i ret små (1/4 mm) skæl.
Stok med cacaobrune længdefibre på gyldenbrun bund, øverst gul bortset fra på gamle eksemplarer, 1-2 cm tyk, 6-7 cm høj, cylindrisk, nederst kort tilspidset.
Lameller brede og tætte, L=ca. 60, unge lameller 6C5=brunorange (FOTO: gul!) ensfarvede, ældre 8D8=engelskrød med lidt mørkere kant. Lamelegg savtakket.
Hatkød/overflade med gulorange, ekstraherbart pigment. KOH kraftig reaktion: Lam mørkt brune, hatkød/overflade samt øverste stokkød/overflade sort.  FeSO4: Ingen reaktion. Hatkød tyndt: Hatbredde:lamelbredde:hatkødtykkelse = ca. 10:1:0,2. Smag (gud forbyde det) fad og bitter. Lugt appelsinkage. Kød ret hygrophant, ca af hattens eller stokkens farve.
Slør på helt unge ex ikke set; men slør synes at være noget gulligt .. svært at sige sikkert da stokken er ret tykt fibret i fuld længde, og disse fibre kan være dannet af opspaltende stokoverflade.
Lamelegg fertil, uden sterilceller. Basidierne kraftigere pigmenterede end hyferne, af et kornet farvet indhold.
Sporepulver orangebrunt - mere orange end vanligt for en slørhat.
Sporemål (sporefældning i KOH-kartoffel):
   7,9  8,2  8,7  8,6  9,2  8,0  9,1  8,3  8,1  7,9 µ ( 7,9-8,9 )
x  6,0  6,1  7,1  6,8  7,0  6,8  6,9  6,2  6,0  5,8 µ ( 6,0-7,0 )
Sendt til Atlas (som C. orellanus). Svar:
De unge lameller må da være gule som billedet viser, ellers er der noget helt galt med farverne. Sporerne er for små. Hvad med C. tofaceus?
.......... Skrevet den 05/28/2013 08:44:50 af Tobias Frøslev ..........
Jeg giver dig meget ret i dine betragtninbger. I sect. Limonii og med den skællede hat kan det hverken være limonius (som den i øvrigt ligner ret meget), callisteus eller citrinofulvescens, og unge lam gule (ok for Limonii mv iflg FN men ikke Atlas-nøglen) udelukker orellanus. Så¨jeg tror på tofaceus. Belæg sender jeg nu alligevel.
.......... Skrevet den 06/14/2013 14:23:42 af Sten Larris .........


Cortinarius tophaceus  Fr.
Underslægt: Cortinarius, Limonii, eller Cortinarius, Leprocybe
Synonym for Cortinarius
tofaceus, se denne. De meste litt bruger fejlagtigt navnet tophaceus.
Mycobank og Mushroom Observer henviser begge til Epicrisis Systematis Mycologici: 281 (1838), men med forskellig stavemåde.

Cortinarius valgusFr.
Underslægt: Telamonia-Brunneotincti eller Cortinarius-Brunneotincti
Søg arten som
Telamonia valgus

Cortinarius venetus    Olivengrøn slørhat
Underslægt: Cortinarius, Leprocybe
Litt: CFP A15 + C55 (Cor-Lep), R&H 489, FN 664,
@DKAtlas, @MushroomHobby, @Wikimedia. .
@Pharmanatur, Navnet må ikke forveksles med C. venestus, Violetstokket slørhat.

FUND 03/08 1998
Cortinarius venetus,
olivengrøn slørhat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Jægersborg Hegn, ved Rådvad.  55.806°N, 12.562°Ø ±200m
Værtstræ: bøg   Økologi: under bøg
Hatdiameter på foto, max 3,9 cm
film nr 1998b      billednr på film: 12A-14A   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98008. Atlas SL1998-507093
Slør gult. Hat ikke hygrophan.
Herb.tjek maj 2013: Ikke venetus, der har olivengrønne lameller. Spiritusprøve: Intet farvestof kunne extraheres fra det 15 år gamle herb.materiale (=> ikke dermocybe).
Farverne på billede venetus98b er kun nogenlunde, på venetus98bRaa alt for gule.
Sendt til Atlas (som C. venetus). Svar:
ser spøjs ud. Har ikke lige noget bud, men send så kigger jeg
.......... Skrevet den 05/28/2013 08:40:19 af Tobias Frøslev .........
Belæg på vej
......... Skrevet den 06/14/2013 16:19:15 af Sten Larris .........
Det er jo nok "bare" C. venetus i en kraftigt gulstukket udgave. Jeg har prøvet at rette farverne lidt, og så ligner det jo meget godt:-)
........... Skrevet den 01/24/2014 10:48:59 af Tobias Frøslev .........
Tak for hjælpen. Det oprindelige billede er scannet fra film, og jeg havde dengang slet ikke styr på hvidbalance mm.
.......... Skrevet den 01/28/2014 20:26:16 af Sten Larris .........
Det første foto (venetus98b) er det hvor Tobias Frøslev har tilrettet farverne, det 2.det (venetus98bRaa) er mit billede.

Cortinarius violaceus   mørkviolet slørhat
Underslægt: Cortinarius, Cortinarius
Litt: Breitenbach V 151-2, CFP A21, Ves 343, FN 664,
@DKAtlas, @MycoKey, @Stridvall

FUND 25/08 1987
Cortinarius violaceus,
mørkviolet slørhat
finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, N for Langsø, samme sted som 1.ste fund Cort. speciosis. 56.45581°N, 10.5001°Ø ±50m
Værtstræ: birk, bjørnegræs   Økologi: Mosebund
Hatdiameter på foto, max 3,7 cm
film nr 1987o      billednr på film: 17-23, p 8-10   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87115 & SL87126. Atlas SL1987-507095
Foto 25/8 lod svampene stå og fotograferede dem igen 31/8.
Stok masiv, kun ganske tynd hulhed.
Efter halvtør: Særegen pebret lugt.
Spp rødgult,
sp.  14,2  14,0  15   12,6  14,5 µ  (13,2-15,0)
  x   8     7,5   8,2  7,4   7,3 µ  ( 7,3- 8,1).


Cortinarius sp.204
FUND 08/10 1995
Cortinarius sp.204

finder: SL    
bestemt af SL
Findested: Eldrup (Løvenholm) skov, egekrattet ved gl. landevej nær Løvenholmvej.
Værtstræ: eg   Økologi: Under eg.
Hatdiameter på foto, max 3,3 cm   NB: ? tvivl om det er en slørhat.
film nr 1995k      billednr på film: 19-22   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95055
Lille, knippevoksende. Hat brun, stok og kød hvidt, rødmende.
Hat 2,0-3,5 cm bred, stok 3-4 cm høj, 4-8 mm tyk.
Hat vælvet - let bølget, brun, ikke hygrophan eller randstribet.
Stok noget hvidligt skinnende med rosa anstrøg, og let rosafarvet efter tryk,
svagt udvidet nedefter, nederst tilspidset.
Lameller brune (aldrig violet). Men i fotojournalen står, at unge lam violette,
og at stoktoppen skulle være blåviolet. Sikke noget rod!
Slør ikke set ! (slørhat?).
Lugt 0. Smag 0.
Sporer små, 7-7½ x 4-5 µ, glatte (? så ikke slørhat).
Hathudshyfer af små celler, 10-30 x 5-10 µ firkantede, samt nogle opsvulmede
celler, men ikke aflange celler.


Cortinarius sp.cf.rubellus
Den mystiske cortinarius cf. rubellus

FUND 17/00 2011
Cortinarius sp.cf.rubellus

finder: David Boertmann    
bestemt af David Bortmann
Findested: Indersø Skov langs nordsiden, Hald Sø ved Viborg, odden i S-enden af søen. 56,38278ºN, 9,343442ºØ
Værtstræ: bøg   Økologi: I stor flok på tørt og skyggefuldt voksested.
film nr David Boertmann      billednr på film: 19-22   Fotokvalitet: 9
Herbarie journalnr DB 2011/50
Fundet på "Atlas", ref fra
DB "bemærkninger": Set to steder langs nordsiden, sporer næsten subglobose, 8,2-9,6 x 6,4-7,1 µm
Kommentarer:
ser lidt sjov ud - gemt?
.................... Skrevet den 08/18/2011 08:37:46 af Thomas Læssøe ....................
Det må være den samme bøgeskovsting vi har i "Paradiset" (Silkeborg Sønderskov), se NVM, TB 2010, 11, som jeg heller ikke kan skelne fra rubellus mikroskopisk. Mere eller mindre tætte lameller, stok ofte udpræget tøndeformet og lidt rodslående, meget køn svamp. Bevar den endelig David!
.................... Skrevet den 08/18/2011 10:38:15 af Torbjørn Borgen ....................
den bliver gemt. Der var masser af den på det ene voksested. Tog ved første øjekast for en fibret flammehat. Sporerne er lige en tand mindre end angivet i NM for rubellus, men det er den eneste jag kan få til at passe på dette fund.
.................... Skrevet den 08/18/2011 20:34:17 af David Boertmann ....................


Cortinarius sp.rubicundulus
C. rubicundulus-lignende slørhat. Rubicundulus er nævnt i:
DS 425 (underslægt Cortinarius sec crassi)
Dähncke 716, B&K V nr 178 (underslægt Leprocybe), CFP (Cortinarius section Crassi), FN 715 (Nøgle underslægt Phlegmacium sect "Stem ± cylindrical, KOH on flesh unchanging to brownish")
.. ligner rubicundulus fordi den har:
- Stok med indvoksede røde længdefibre
- Kød der gulner
Men der er osse betydelige forskelle, bl.a. er lammellerne alt for brede og alt for røde.
@Stridvall, som en Cortinarius-Leprocybe

Cortinarius sp.rubicundulus
09/10-2011
sp.rubicundulus

finder: SL    
Findested: Gjerrild Nordstrand, fra PMsti x Nordsøstien 7 m mod Ø, og ½ m N for stien.  56.532527ºN,10.80827ºØ ±1m
Værtstræ: birk   Økologi: 2 ex nær hinanden, i stiens kant.
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   film nr 2011a Herbarie journalnr SL11163
Hat hygrophan, ikke randstribet. Det lille ex havde pletter der ikke var hygrophane, og de pletter så fejlagtigt ud som tørre pletter på en hygrophan hat.
Stok med små, indgroede trævler, som det kræver en stærk lup at se - ved et studie af stokfotoet finder man dem efter lidt søgning.
Lameller ret tætte, L=60.
Kød tydeligt gulnende.
Kød, stok, hat sort (til sortbrunt) med KOH, lameller sortagtigt brune. Lugt 0.