: Anomala : Herbariedel C : Herbariet, syst. oversigt 

     Anomala nøgle
Dette er en β-version, dvs den skal rettes til efterhånden som brugerne høster deres uheldige erfaringer. Hvis du har noget at bemærke er det en stor hjælp hvis du rapporterer det til mig.

            Nøgle til alle danske arter af Anomala: 
 1: Slør tydeligt rødt eller brunrødt, kontrasterende den hvide-hvidlige stok: 17
  - Slør brunt, rødviolet, gult eller lysere, somme tider ret svagt:  2
 2: Hat slet ikke hygrophan:  9
  - Hatrand svagt hygrophan, eller med mere eller mindre tydelige radiære hygrophane striber som våd (baljeprøve!):  3
 3: Hat hvid, meget lyst brun til lyst lerbrun, +/- fedtet som våd: 5
  - Hat mørkere, somregel tør; hatcentrum dog evt let fedtet:  4
 4: Robust svamp, minder om C. torvus med tykke lameller og kort, gerne kølleformet stok. Violette farver til stede i (næsten) alle dele. Slørrester ses på både hat og stok, slør gult: C. violaceocinereus
  - Slankere art, violette farver til stede men ikke så prangende: (14) C. lepidotus
 5: Unge lameller mørkt gråviolette, den violette tone er stadig tydelig selvom de efterhånden bliver mere rødlige af sporer. Med fint randslør (lup). Se evt osse punkt 13: C. cingulatus
  - Unger lameller ret lyse, grå, blå, violette eller orange:  6
 6: Hat gul til lyst nøddebrun på spæde og unge svampe, kun undtagelsesvis med blåt islæt, men gerne grålilla     . Som ung og våd med hat-og stokkød der inderst er ensfarvet gråt-blågråt, yderst hvidt:  8
  - Hat ret lyst okkergul eller mørkere eller rødere, ofte med blå nuance. Som ung og våd er stokkødet marmoreret, med grå eller blå farver på lys baggrund:  7
 7: Hat 4-15 cm bred, overvejende lyst gul. Under birk, eg, asp, bøg osv. Kød sprødt, hvidt til gulhvidt, gerne gråligt marmoreret, gulere med alderen. Lamelegg lysere end fladen men ikke hvid. C. xanthocephalus
  - Hat 2-7 cm bred, lyst okkergul og skinnende, somme tider lyst brun. Mest under birk men osse under andre træer. Kød sprødt, hvidt, som våd ofte med marmorering øverst i stokkken, efterhånden gulnende nederst i stokken. Lamelegg hvid på unge svampe: C. tabularis
 8: Ret robust svamp med hvide slørbælter på stokken, blå nuancer ikke tydelige. Hat tydeligt radiærstribet, hvid, med en okkergul farve der breder sig fra midten. Stokkød hvidt, gulligt øverst, med alderen noget gulnende: C. lebretonii
  - Hat spæd lyst blå, snart gulnende fra midten. Slør ret tyndt, hvidligt-okkergult. Kød hvidt, med gråblå nuande i hatten og overst i stokken, hvidt yderst, med alderen evt noget gulnende. C. albocyaneus
     -------------- Ikke spor hygrophan ------------
 9: Stok tør, også i våd tilstand. Spæde lameller med blå farver: 10
  - Slør på stokken slimet som vådt, som tør med tilklæbede småpartikler. Spæde lameller med eller uden blå farver: 15
10: Hat ret mørkt brun, slør brunt, danner gerne en tydelig ringzone på den hvide stok. Hat, stok og velum uden violette farver. Nåleskov (18): C. caninus
  - Enten hat ret lys eller hvidlig, eller stok uden tydelig ringzone: 11
11: Hat nøddebrun, brun eller brunviolet, i fyrreskov: C. anomalellus
  - I løvskov, eller på hedeagtig jord mest med birk men sjældent nåletræer: 12
12: Hat tør, ofte ret mørk, lameller tætte (L=40-55): 13
  - Hat noget fedtet i vådt vejr, ret lys eller hvidlig: 14
13: Hat jævnt gråbrun, affladigende med alderen og da uden nedbøjet rand, gerne med en lav, gullig pukke. Kød ikke blåt eller blåligt i stoktoppen: C. lepidotus
  - Hatrand nedbøjet selv i en ret moden alder, hat-og stokkød med blå farver i frisk tilstand: C. anomalus
14: Hat stærkt affladiget, gerne med en lav, gullig pukkel, uden nedbøjet rand. Slør sparsomt. Kød ikke blåt eller blåligt i stoktoppen: C. albocyaneus
  -  Hat efterhånden vælvet, evt med nedbøjet rand. Slør ret rigeligt, i flager nær hatranden på nogle af svampene. Kød i stoktoppen ofte dybt blåt: C. cingulatus
----- Fra Myxacium sec. Delibuti -----
15: Stokkens slimlag tydeligt osse i en moden alder, lyst gråviolet til stålgråt. Hat først lyst blåviolet, efterhånden mere gullig fra midten. Lameller først gråblå, snart brulige, ikke gule, unge med lys egg: C. emunctus
  - Stokkens slim snart udtørrende: 16
16: Hat og stok helt uden blå farver, stok normalt tyk: over 1/10 af hatdiameteren, som regel kølleformet: C. delibutus
  - Hatrand og stoktop oftest med blå farver som ung. Stok rank, tynd, cylindrisk, øverst op til ca. 1/10 af hatdiameteren. Mest under birk: C. betulinus
------------ med rødt slør ------------
17: Hat noget hygrophan, gråbrun. Det rustrøde slør danner tværbånd på stokken: C. spilomeus
  - Hat slet ikke hygrophan: 18
18: Slør rødt, hat grågul med røde slørrester: C. bolaris
  - Slør brunt, hat brun uden gule farver: Tilbage til pkt 10: C. caninus