Phaeocollybia  Spidshat

Familie  Hymenogastriaceae  

http://www.mykologie.net/index.php/houby/podle-morfologie/lupenate/item/767-phaeocollybia-cidaris
  :  arduennensis Mørk 
  :  christinae Rødbrun  30/09-2006  28/08-2019
  :  festiva Olivengrøn

 Slægtoplysninger

Dansk slægtsynonym: Spidsknaphat

Phaeocollybia  arduennensis       Mørk Spidshat
Author: Velen.
Dansk synonym: Stor spidshat
Litt: DS 449, FAD 123A (som jennyae), FN 823-4,
@MycoKey, @DKAtlas
Eneste fund viste sig at være en fejlbestemt Telamonia og er slettet.
Navnet "Stor spidshat" henviser til en anden og sjælden art: Phaeocollybia lugubris

  :  christinae Rødbrun  30/09-2006   30/09-2006   :  cidaris Nedløbs-    :  festiva Olivengrøn
 Slægtoplysninger

Dansk slægtsynonym: Spidsknaphat

Phaeocollybia  arduennensis       Mørk Spidshat
Author: Velen.
Dansk synonym: Stor spidshat
Litt: DS 449, FAD 123A (som jennyae), FN 823-4,
@MycoKey, @DKAtlas
Eneste fund viste sig at være en fejlbestemt Telamonia og er slettet.
Navnet "Stor spidshat" henviser til en anden og sjælden art: Phaeocollybia lugubris

Phaeocollybia  christinae        Rødbrun Spidshat
Author: (Fr.)Heim
Litt: DS 449, P 207e, FAD 123D, FN 824,
@MycoKey, @Stridvall

FUND 28/08 2015
Phaeocollybia christinae,  Rødbrun spidshat
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Emedsbovej, fra svinget 60 m mod NV ad asfaltvejen og så TV 15 m ind i skoven. 56,50980ºN, 10.79856ºØ ±10m. Voksede i Gran-føhne
Hatdiameger, fotomax 1,5 cm Film nr2019a
Herbarie: Herb.mat haves Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL19009
Hat og stok tørre, men hat alligevel noget hygrophan og utydeligt randstribet. Stok lys, stokbasis ret kraftigt rødmende, både på ydersiden og i kødet.
Kun fundet 2 ex, begge plukket (med rod) og fotograferet (studiefotos). Sporeprint ret lyst brunt; men jeg kune ikke få lavet et tykt sporeaftryk. Lugt svag.
Imod bestemmelsen (Phaeocollybia christinae) taler, at den kun havde en lille pælerod (se foto). Det kunne bortforklares med at den måske normalt gror i føhne dybere begravet i jorden, men her var laget ovenpå jorden.

FUND 30/09 2006
Phaeocollybia christinae,  Rødbrun spidshat
finder: Deltager på Vejlefjord-svampeturen  bestemt af SL
Findested: Vejle fjord, N-siden, ovenfor Fakkelgrav badehotel
Økologi: ukendt Hatdiameter på foto, max 3,3 cm NB: Ét eksemplar, plukket uden det nederste af stokken (pæleroden?) film nr 2006a Fotokvalitet:05 Herbarie: Herb.mat haves Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL06049
Hat hygrophan (baljeprøve), randstribet som våd, ikke fedtet.
L=28 (dvs lam. ret fjerne, i modstrid med DS). Enkelte små mørkere pletter på lamellerne er set, omend betegnelsen rustplettede (DS) er overdrevet.
Smag ret kraftig, nøddeagtig. Lugt svagere, aromatisk- måske lidt melet, ikke ræddikeagtig.
Lameller mørke med KOH
Sporemål (lam. mase KOH, x 1,54 µm):
  6,3  6,1  6,2  6,5  7,8  5,3  7,2  5,7  5,8  7,8  =>  8,6-11,3 µm
x 3,0  3,1  3,1  3,5  3,8  2,9  3,8  3,3  3,0  3,9  =>  4,6- 5,7 µm
Disse sporemål stemmer med DS.

Phaeocollybia cidaris
Lit: FN,
@Houby Status for DK: Ny (Ny for Danmark)
Ingen fund. Éneste var en fejlbestemt Crunrød slimslør, Chroogomphus rutilis
Phaeocollybia  festiva        Olivengrøn spidshat
Author: (Fr.)Heim
Litt: B&K V 400, FN 823,
@DKAtlas