Phaeocollybia  Spidshat

Familie  Hymenogastriaceae  

http://www.mykologie.net/index.php/houby/podle-morfologie/lupenate/item/767-phaeocollybia-cidaris
  :  arduennensis Mørk 
  :  christinae Rødbrun  30/09-2006
  :  festiva Olivengrøn

 Slægtoplysninger

Dansk slægtsynonym: Spidsknaphat

Phaeocollybia  arduennensis       Mørk Spidshat
Author: Velen.
Dansk synonym: Stor spidshat
Litt: DS 449, FAD 123A (som jennyae), FN 823-4,
@MycoKey, @DKAtlas
Eneste fund viste sig at være en fejlbestemt Telamonia og er slettet.
Navnet "Stor spidshat" henviser til en anden og sjælden art: Phaeocollybia lugubris

  :  christinae Rødbrun  30/09-2006   :  cidaris Nedløbs-    :  festiva Olivengrøn
 Slægtoplysninger

Dansk slægtsynonym: Spidsknaphat

Phaeocollybia  arduennensis       Mørk Spidshat
Author: Velen.
Dansk synonym: Stor spidshat
Litt: DS 449, FAD 123A (som jennyae), FN 823-4,
@MycoKey, @DKAtlas
Eneste fund viste sig at være en fejlbestemt Telamonia og er slettet.
Navnet "Stor spidshat" henviser til en anden og sjælden art: Phaeocollybia lugubris

Phaeocollybia  christinae        Rødbrun Spidshat
Author: (Fr.)Heim
Litt: DS 449, FAD 123D, FN 824,
@MycoKey, @Stridvall

FUND 30/09 2006
Phaeocollybia christinae,  Rødbrun spidshat
finder: Deltager på Vejlefjord-svampeturen  bestemt af SL
Findested: Vejle fjord, N-siden, ovenfor Fakkelgrav badehotel
Økologi: ukendt Hatdiameter på foto, max 3,3 cm   NB: Ét eksemplar, plukket uden det nederste af stokken (pæleroden?)
film nr 2006a      Fotokvalitet: 05
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL06049
Hat hygrophan (baljeprøve), randstribet som våd, ikke fedtet.
L=28 (dvs lam. ret fjerne, i modstrid med DS). Enkelte små mørkere pletter på lamellerne er set, omend betegnelsen rustplettede (DS) er overdrevet.
Smag ret kraftig, nøddeagtig. Lugt svagere, aromatisk- måske lidt melet, ikke ræddikeagtig.
Lameller mørke med KOH
Sporemål (lam. mase KOH, x 1,54 µm):
  6,3  6,1  6,2  6,5  7,8  5,3  7,2  5,7  5,8  7,8  =>  8,6-11,3 µm
x 3,0  3,1  3,1  3,5  3,8  2,9  3,8  3,3  3,0  3,9  =>  4,6- 5,7 µm
Disse sporemål stemmer med DS.

Phaeocollybia cidaris
Lit: FN,
@Houby Status for DK: Ny (Ny for Danmark)
Ingen fund. Éneste var en fejlbestemt Crunrød slimslør, Chroogomphus rutilis
Phaeocollybia  festiva        Olivengrøn spidshat
Author: (Fr.)Heim
Litt: B&K V 400, FN 823,
@DKAtlas