Hebeloma  tåreblad

Familie  Hymenogastriaceae  

  :  crustuliniforme almindelig  03/10-2017   22/09-1990   15/09-1985
  :  cylindrosporumFyrre-  16/11-2004
  :  fragilipes skør  25/09-1995
  :  gigaspermum storsporet  21/08-1989
  :  incarnatulum  01/10-1987
  :  mesophaeum lerbrun  08/09-1993   10/10-1991   30/09-1987   01/10-1986
  :  pusillum dværg-  19/08-1989
  :  radicosum pælerods-  25/09-1998
  :  sacchariolens parfume-  01/10-2019   29/09-2004   01/10-1997   21/09-1990
  :  sinapizans Ræddike-  26/08-1993   06/09-1992
  :  sordescensAnløbende
  :  theobrominum rødbrun  01/10-1995   14/10-1988
  :  vaccinum ko-  05/12-1996
  :  velutipes højtstokket  13/09-2010   21/10-2006   06/09-2004   27/09-1992
  :  sp.221   15/10-1998
  :  sp.227   13/10-1999
  :  sp.228   14/10-1999
  :  sp.SL12007   01/07-2012

Litt: Ves-Heb = Jan Vesterholt 2005: The genus Hebeloma. Fungi of Northern Europe vol 3, og Foreningen til Svampekundskabens fremme.


Hebeloma  crustuliniforme        almindelig tåreblad
Litt: DS 414, Däh 687, RH 479, Ves-Heb 72, "Svampe" 25:16, Ves 336, FN 812,
@Mycokey, @DKAtlas

FUND 03/10 2017
Hebeloma crustuliniforme
  almindelig tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
56.40343, 10.88955 Findested: Grenå Planage, lige S for Spejdernes grund.  56.40343ºN, 10.88955ºØ ±5 m
Værtstræ: På jord i græs   Økologi: Granplantage
Herbarie:    Uden belæg Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL17018

FUND 22/09 1990
Hebeloma crustuliniforme
  almindelig tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Skiffart grusgrav.  56.409ºN, 10.677ºØ ±100m
Værtstræ: På jord i græs   Økologi: nordvendt skråning
Hatdiameter på foto, max 5,5 cm
film nr 1990e      billednr på film: 3-4   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90024. Atlas SL1990-496269
15 m fra nærmeste træ.
Ej-foto eksemplarer op til hat Þ 12 cm.
Herbarietjek feb 1992: Identitet OK efter Jan Vesterholts artikel "Svampe" 25
s. 17: Stok med tværbælter på ene fotoex, sporer ej dextrinoide, cheilo-
cystider aflange, ikke indsnævrede, 9-10 µ brede øverst.

FUND 15/09 1985
Hebeloma crustuliniforme
  almindelig tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Skoven mellem Astrup og Skarresø, Kolind
Ej foto
Værtstræ: gran   Økologi: Skovsti
NB: Der er fejl i noterne, den dag var jeg på tur til Hestehaven ved Rønde
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL85036
I herbariet haves en mulig kandidat til dette fund, mærket "Tåre 8501". Det
er dog ikke helt sikkert, at herbariemat. svarer til dette fund. I fotojou-
nalen er noteret "tur til Hestehaven 15/9 1985", og det passer jo slet ikke
med at dette fund er fra 15/9 et helt andet sted.

Hebeloma  cylindrosporum        Fyrre-tåreblad
Litt: "Svampe"29:21, Ves 341, FN 814,
@DKAtlas

FUND 16/11 2004
Hebeloma cylindrosporum
  Fyrre-tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Koustrupvej, nær Tøstrup gl. Skole  56.3987ºN, 10.651ºØ ±100m
Værtstræ: fyr Økologi: Nær hæg af ..... og fyr.
Hatdiameter på foto, max 6,8 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0411160300   Fotokvalitet: 9
Herbarie journalnr SL04079. Atlas SL2004-496270
Bemærkning om herbarie Uden belæg
Trådede slør på spæde eksemplarer set! Hat hygrophan (i modsætning til H. mesophaeum), med slørrester i en zone lidt indenfor hatranden.
Stok først lys af lyse trævler, snart sortanløbende nedefra, med lille rodagtig forlængelse.
Lameller med lys egg, der er påfaldende savtakket.
Lugt svag, sødlig, efter knusning svagt røddikeagtig. Smag mild, nøddeagtig med bitter komponent.
Spp ret lyst brunt, sp glatte, noget tykvlæggede, ikke tydeligt ru, sporemål (lam. mase KOH x 1,54 µm):
   5,9  5,2  5,7  5,9  5,8  5,4  5,2  5,7  5,8  6,0  => 8,3-9,2 µm
   3,0  3,1  3,0  3,1  3,3  3,0  3,0  3,1  3,1  3,9  => 4,4-5,3 µm
Ceilocystider aflsngt cylindriske, f.eks 50 x 6 µ. Lamelegg steril.
Opr. bestemt til H. mesophaeum, januar 2013 ombestemt til cylindrosporum.


Hebeloma  fragilipes        skør tåreblad
Litt: Ves 337, "Svampe" 25:16, FN 811,
@DKAtlas

FUND 25/09 1995
Hebeloma fragilipes
  skør tåreblad
Bestemmelsen er usikker.
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Glatved, nedenfor lossepladsen  56.299, 10.840ºØ ±100m
Værtstræ: pil   Økologi: Under krybende pil på gruset bund
Hatdiameter på foto, max 5,3 cm
film nr 1995f      billednr på film: 1-8   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95028. Atlas SL1995-496271
Stok m længdefibre, der især foroven bøjer ud, og udskiller væskedråber (fig. i fotojournal). Lam. uden dråber. Også spæde ex uden slør.
Sporer 12-13 x 6-7 µ, ikke dextrinoide: Har sammenlignet farven fra to lamel-masepræparater, ene i KOH, andet behandlet med Melzner og kloral.
Diskussion, januar 2013: Voksestedet paser ret dårligt med fragilipes, der plejer at vokse under bøg, eg, hassel og lind. Fund har desuden lovlig kraftigt slør (eller hvad det er) som grove fnug på stokken (ikke fine), og ved en lameltælling fra foto får jeg L=ca.50, fra foto i 2xVesterholt kun ca. 40, men tætte er lamellerne. Sporemålet er en anelse i overkanten, og jeg har aldrig hørt at fragilis fik dråber på stokken. Men fragilipes er nok den art i Ves-Heb der ligner mest.
Et alternativ kunne være H. crustiliniforme, der ligeledes kun undtagelsesvis vokser under pil, og har store grove væskedråber på lamellerne.


Hebeloma  gigaspermum        storsporet tåreblad
Litt: DS 409 henviser til DD 402 (som H. sacchariolens). Dähncke2 s. .., Ves 341, FN 816,
@MycoKey, @DKAtlas, Se osse "Svampe" nr 29

FUND 21/08 1989
Hebeloma gigaspermum
  storsporet tåreblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Kolstrup Skov  56.430ºN, 10.557ºØ ±100m
Værtstræ: Fugtigt under pil ved søen.   Økologi: mose
Hatdiameter på foto, max 3,6 cm
film nr 1989b      billednr på film: 23-24   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested      NB om foto: Foto sendt til JV 22/2 1992
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves    tegning haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89025. Atlas SL1989-496272
Foto: Lamelvisende hat Þ 5,4 cm.
Hat fedtet-slimet som våd (baljeprøve), ikke hygrophan.
Cheilocystider aflange, med tydeligt pigmenteret hoved, ca. 70 x 9 µ. Se fig.
i journal.
Sp. ca. 12 x 7 µ, glatte, ret tykvæggede, uden tydelig kimpore, noget
kantede.
Hathudshyfer aflange, ikke celluære.
....
Sendt til JV 1992 og er kommet retur

Hebeloma  incarnatulum
Litt: Ves-Heb 66, "Svampe" 40(1999)10, FN 810,
@DKAtlas
Billedet i "Svampe" er det samme som billedet i Ves-Heb. I "Svampe" foreslås det danske navn "Plantage-Tåreblad", som dog ikke bruges i Atlas-databasen.

FUND 01/10 1987
Hebeloma incarnatulum
 
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Løvenholm Skov, Grønholtvej nær krydset med Margrethelundvej  56.405ºN, 10.476ºØ ±100m
Værtstræ: mos   Økologi: På mosovergroet sten (Mykorrhiza udelukket)
Hatdiameter på foto, max 3,4 cm
film nr 1987v      billednr på film: 20-21   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87193. Atlas SL1987-496273
Spp ej klæbrigt, sp. 11-12 x 6½-7 µ.
Oprindeligt bestemt til H. crustiliniforme. Herbarietjek februar 1992:
Artiklen i "Svampe" 25(1992)15-22: Sporer dextrinoide, stok fnugget men uden tværbælter, cheilocystider med indsmalning på midten men tyndvæggede, => velutipes.
Herb.tjek januar 2013: Ombestemt til H. incarnatulum, især p.gr.af voskestedet (mos)

Hebeloma  leucosarx        højstokket tåreblad
Synonym for H.
velutipes.

Hebeloma  mesophaeum        lerbrun tåreblad
Litt: PSG 41, Däh 682, R&H 478, Ves 334, FN 808,
@Mycokey, @DKAtlas

FUND 13/10 1999
Hebeloma mesophaeum
  Lerbrun tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Astrup - Skarresø, Marienholtvej 100 m V for Astrupvej, 20 m N for Mar.h.vej  56.355ºN, 10.519ºØ ±50m
UTM koordinater: NH468470
Værtstræ: fyr   Økologi: Ret tæt fyrreskov
Hatdiameter på foto, max 4,5 cm
film nr 1999i      billednr på film: 17-22   Fotokvalitet: 8 Fotoet er ikke helt skarpt.
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99046. Atlas SL1999-496275
Lugt kraftig, aromatisk-sødlig (som Hæg-blomster, eller marzipan).
Unge ex med slør, lam. uden dråber ell. dråbepletter.
Hat Þ           46   40   34   31   27   24   22   20   19   mm  (20-39)
Stok høj        55   65   64   74   59   60   63   55    -   mm  (56-68)
Stok tyk f.o.    3,8  3,6  3,0  3,7  3,8  4,0  3,9  3,8  4,4 mm (3,4-4,2)
Stok tyk f.n     4,8  5,2  4,2  4,8  4,7  4,3  4,4  4,3  -   mm (4,2-4,9)
Hebeloma sp.227.
Hat først halvkugleformet, snart vælvet og somme tider med pukkel, varmt brun i centrum og udefter meget lysere, flødefarvet med brunligt skær, ikke hygrophan (baljeprøve). Hat fedtet  og noget klæbrig, under lup ser den en anelse filtet ud som tør. Hatrand lige, cirkelrund, som ung indrullet, som ældre ragende et stykke ud over lamellerne. Hatkød ret tyndt.
Stok rank, næsten cylindrisk med en fortykkelse nederst, men udvider sig dog lidt nedadtil, som ung ret lyst gullig, hvidlig foroven og brunlig forneden, med et overtræk af lidt lysere slørrester som langsgådende trævler. Som ældre sortner stokken nedefra. Overflade  noget længdefuret. Stok kun med tynd hulhed.
Lameller lyse, tætte (L=50 I=3), forholdsvis brede, let tilhæftede og noget udrandede, uden dråbepletter. Egg lys, under lup ses eggen at være håret. Slør flygtigt men ses på meget unge ex, hvidt og trådet, efterladende de føromtalte hvide trævler på stokken, men ingen ring eller slør på hatten. Lugt meget kraftig, sødlig blomsteragtig. Kamilleblomster og marzipan, med tydelig fenolkomponent. Smag ikke stærk, med aromatiske komponenter og en vis bitter smag bagerst i ganen. Kød først lyst gulligt, snart brunligt fra stokbasis, efterhånden brunsort fra stokbasis. Hatkød holder sig længere lyst, men med alderen brunt. I sår sortner hatkødet på ældre eksemplarer. KOH: Ingen reaktion.
Sporeaftryk udpræget lerbrunt til rosa.
sporemål (sporefældning KOH-kartoffel, 1,54µ):
   5,5  5,1  5,9  5,7  5,5  5,8  5,3  5,2  5,0  5,3 (=> 7,9-8,8 µ)
 x 3,4  3,2  3,1  3,1  3,2  3,1  3,0  3,0  3,0  3,2 (=> 4,6-5,0 µ)
Lam.egg steril, tæt besat med hårformede cheilocystider, 35 x 6 µ, hyaline; eller flaskeformede med lang hals = hårformet med en fortykkelse ved basis. Basidier 4-sp, pleurocystider ikke set.
.
Diskussion:
Nøgler efter DS ud til gruppen omkring Storsporet Tåreblad, alle svampene i denne gruppe har dog meget størrer sporer. Svampen synes ejheller beskrevet i Moser (enten er sporemålene forkerte, eller lugten mangler).
Herb. tjek januar 2013: Bestemt til Hebeloma mesaphoeum på den tvefarvede hat. Ligner H. nigellum (Ves-Heb 335 som H. atrobrunneum) en del, men voksestedet er forkert og lamellerne ikke brede nok.

FUND 08/09 1993
Hebeloma mesophaeum
  lerbrun tåreblad
Bestemmelsen er usikker
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Tøstrup Kirkegård  56.4086ºN, 10.6509 ±20 m
Værtstræ: græs Økologi: slået græsplæne ved thuja.
Hatdiameter på foto, max 4,0 cm
film nr 1993n      billednr på film: 8-10   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den høje led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93093. Atlas SL1993-496274
Spp noget klæbrigt hvis det har været vådt, ikke-klæbrigt hvis holdt tørt.
Herb.tjek, januar 2013: Kan ikke være mesophaeum: På fotoet ser hatten noget hygrophan ud, desuden er det ikke oplagt at den lavede mykorrhioza med træer.

FUND 10/10 1991
Hebeloma mesophaeum
  lerbrun tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Grenå Plantage, nærmest havnen.  56.405ºN, 10.907ºØ ±150m
Værtstræ: fyr   Økologi: Ved skovsti i fyrreskov
Hatdiameter på foto, max 2,6 cm
film nr 1991i      billednr på film: 26-30   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL91063. Atlas SL1991-496276
Slør veludviklet, stok med vatteret ring.
Lugt ræddiket. Med meget lille pælerod.
Herb.tjek januar 2012: Sløret viser det må være mesophaeum og ikke nigellum; den voldsomme kontrast mellem hattens centrum og rand kunne ellers tyde på nigellum, men voksestedet på mesophaeum.

FUND 30/09 1987
Hebeloma mesophaeum
  lerbrun tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Ørbækgård Plantage, Myrhøj.  56.426ºN, 10.661ºØ ±100m
Værtstræ: gran   Økologi: Granskov, vejkant, mos og lyng
Hatdiameter på foto, max 3,6 cm
film nr 1987v      billednr på film: 9-12   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL87190. Atlas SL1987-496277
Lugt svag, sødlig-ræddikeagtig men kun efter gennemskæring.
Spp gråbrunt, ej klæbende,
sp. 10,0  8,3 10,0 10,6  9,7 µ (8,9-10,6)
  x  6,0  6,0  5,8  6,0  5,5 µ (5,6- 6,1)

FUND 01/10 1986
Hebeloma mesophaeum
  lerbrun tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Skoven mellem Søby og Albøge.  56.368ºN, 10.702ºØ ±50m
Værtstræ: gran   Økologi: Mosbegroet jord blandt unge graner
film nr 1986f      billednr på film: 26-27   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL86065. Atlas SL1986-496278

Hebeloma  pallidoluctuosum        sødtduftende tåreblad
Litt: Ves 341, "Svampe" nr 29, FN 817
Stor forvirring omkring de to arter pallidpoluctuosum og
sacchariolens (Parfume-tåreblad), men i FN og Ves-Heb er pallidpoluctuosum regnet som synonym for sacchariolens og jeg flytter mit fund: 29/09-2004.
Breitenbach bind 5 har vistnok byttet om på de to variteter.

Hebeloma  pusillum        dværg-tåreblad
Lat. synonym: H. pusilum
Dansk synonym: Mose-tåreblad
Litt: FAD 120C, J&M Lange 161, Ves 338, FN 812,
@MycoKey, @DKAtlas

FUND 19/08 1989
Hebeloma pusillum
  dværg-tåreblad finder: SL Bestemt af SL
Findested: Ramten, mellem Dystrup Sø og Ramten Sø.  56.4475ºN, 10.6275ºØ ±25m
Værtstræ: Pil, i fugtigt pilekrat  
Økologi: Skov mose
Hatdiameter på foto, max 1,8 cm
film nr 1989b      billednr på film: 15-19   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL89023. Atlas SL1989-496279
Hat som våd meget fedtet. Ikke hygrophan, men den mørkere midte og lysere rand kan lokke en til at tro det.
Spp. rustbrunt, ikke lerbrunt.

Hebeloma  radicosum        pælerods-tåreblad
Author: (Bull:Fr)Rick.
Litt: Phi 215e, Däh 680, "Svampe" 29:17, Ves 340, FN 814,
@MycoKey, @DKAtlas

FUND 25/09 1998
Hebeloma radicosum
  pælerods-tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Fjeld Skov, hjørnet af Alvejen og Jægersbo.  56.3970ºN, 10.4770ºØ ±25 m
       
Værtstræ: bøg   Økologi: Under bøg
Hatdiameter på foto, max 4,3 cm
film nr 1998e      billednr på film: e 10-11, 35-37   Fotokvalitet: 9
Herbarie journalnr SL98030. Atlas SL1998-496280
Bemærkning om herbarie uden belæg
Lugt marcipanagtig.
1998e:
10-11: 2 foto af uudfoldede hat, atÞ fotomax 4,3 cm. Kvalitet 9.
34-35: Samme 2 ex, fotograferet 30/9 altså 5 dage senere

Hebeloma  sacchariolens        parfume-tåreblad
Lat. synonym: H. pallidoluctuosum
Litt: Phi 217g, R&H 480, Ves 341, "Svampe" 29, FN 817,
@MycoKey, @DKAtlas
Stor forvirring om variteterne pallidolucluctuosum og sacchariolens. I FN 817 er de to arter slået sammen, som H. sacchariolens. Det løser jo problemet.

FUND 1/10 2019
Hebeloma sacchariolens
  parfume-tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Lövenholm skov, overfor shelere ind af vejen fra Hovedvejen forbi nr. 100.  56.43269ºN, 10.49256ºØ ±20m
Værtstræ: bøg, eller måske gran   Økologi: Græsbevokset lile skovsti
Hatdiameter på foto, max 4,3 cm
film nr 2019a  Herbarie journalnr SL19022.
lugt karakteristisk, parfumeret.
Slør set, men meget flygtigt og let at overse.

FUND 29/09 2004
Hebeloma sacchariolens
  parfume-tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Vestre Kirkegård, Århus.  56.161ºN, 10.178ºØ ±100m
Værtstræ: lind   Økologi: I græs under lind
Hatdiameter på foto, max 4,3 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0409290010   Fotokvalitet: 10
Herbarie journalnr SL04031. Atlas SL2004-496281
lugt karakteristisk, parfumeret.
L=32 I=0-1 lameller meget brede.
Slør set, men meget flygtigt og let at overse.
Sporer citronformede, dextrinoide, sporemål (kloral, x 1,54 µ):
   6,4  8,8  6,2  6,1  7,8  7,1  6,0  7,3  7,0  7,1 => 9,4 -12,1 µ
   4,2  4,9  4,0  4,1  4,2  4,3  3,9  4,0  3,8  4,0 => 5,9 - 6,9 µ
Sporer uden løsnende ydervæg. Dette skulle medføre at det var H. sacchariolens og ikke H. pallidoluctuosum. På den anden side taler alle makroskopiske kendetegn for pallidoluctuosum:
Voksestedet, herbariematerialet sortner ved tørring, stokken højst utydeligt skællet, og de meget brede lameller.
Herb,tjek januar 2013: Men nu er de to arter i mellemtiden slået sammen.

FUND 01/10 1997
Hebeloma sacchariolens
  parfume-tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Bugtrupvej pr. Kolind, skoven nedenfor nedlagte fabrik.  56.3557ºN, 10.5147ºØ ±50m
   
Værtstræ: birk   Økologi: Fugtigt under birk + ét enkelt egetræ
Hatdiameter på foto, max 4,9 cm
film nr 1997e      billednr på film: 19-24   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL97028. Atlas SL1997-496282
Lugt kakaoagtig. Stok m knold der ikke er randet. Hatoverflade glat, let fedtet, men ikke klæbrig.
Stok (lup) med små lyse hår i fuld længde, i øvrigt længdefibret; ikke bruntanløbende nedefra.
Lameller ret tætte: L=80-95, I=1, lamelegg tæt og fint savtakket (lup) og mørkere brun end lamelfladen.
Diskussion:
1990e 0-2: På dette gamle fund bestemt til H. sacchariolens er lamellerne bredere end på dette fund. Hatten er lysere og mere halvkugleformet; men det kan være tilfældigt.
Fund: De tætte, smalle lameller og den slet ikke bruntanløbende stok peger på parfume-tåreblad (H. sacchariolens).
H. gigaspermum: DS angiver stok bruntanløbende nedefra. Hat hvælvet til affladiget eller let nedtrykt, okkerbrun til cacaobrun.
H. sacchariolens: DS angiver lugt parfumeagtig, lam ret tætte og smalle, hat vælvet til affladiget, creme til lyst læderbrun.

FUND 21/09 1990
Hebeloma sacchariolens
  parfume-tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Nørager Mose (Løvenholm Skov).  56.457ºN, 10.522ºØ ±100m
Værtstræ: Muldrig bund under især eg.   Økologi: Blandskov
Hatdiameter på foto, max 1,7 cm
film nr 1990e      billednr på film: 0-2   Fotokvalitet: 7
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL90023
Cheilocystider aflange, 50-80 µ lange, med lille hoved.
Sporer 11-12 x 6-7 µ.
Fundne art = Hebeloma sacchariolens, parfume-tåreblad, ifølge "Danske Storsvampe" s. 409-410, og ikke identisk med H. sacchariolens i JM Lange, Rymann, Phillips og Bon, der ifølge JV er en nærtstående art: Hebeloma pallidoluctuosum = sødtduftende tåreblad.
Herb.tje januar 2013: Men nu er de to arter i mellemtiden slået sammen.


Hebeloma  sinapizans        Ræddike-tåreblad
Litt: PSG 41, Phi 215f, R&H 479, Ves 339, Ves-Heb 60, FN 809,
@MycoKey, @DKAtlas

FUND 26/08 1993
Hebeloma sinapizans
  Ræddike-tåreblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Marselisborg-skovene, Thors Mølle.  56.121ºN, 10.214ºØ ±100m
Værtstræ: bøg   Økologi: Under høje bøge
Hatdiameter på foto, max 9,5 cm
film nr 1993j      billednr på film: 26-30   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL93070. Atlas SL1993-496284
Herbarietjek januar 2013: ID andret fra crustuliniforme til sinapizans. Crustiliniforme er meget lysere, har dråber på lamellerne, og en stok der gulner/bliver brun en smule nedefra.

FUND 06/09 1992
Hebeloma sinapizans
  Ræddike-tåreblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Mejlgård Overskov.  56.501ºN, 10.638ºØ ±200m
   
Værtstræ: bøg   Økologi: Skovsti i bøgeskov
Hatdiameter på foto, max 5,5 cm
film nr 1992h      billednr på film: 0-5   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92054. Atlas SL1992-496285
Kendes bedst på den afskyeligt bitre smag, og pæleroden.
Den skulle have stokknold, men det havde den ikke.
Cheilocyst. cylindriske, langstrakte, ca. 40 µ lange.
Sp. 4-5 x 10-12 µ.

Hebeloma sordescens Anløbende tåreblad
Litt: B&K 123, Ves 354, Ves: Hebeloma 58, FN 806, FAD 118E
Iflg. D. Svampeatlas er den sidst set i Danmark i år 2000. Ingen fund, eneste fund viste sig at være en fejlbestemt
Løv-skælhat
Status i DK: VU (Vulnerable, sårbar)

Hebeloma  theobrominum        rødbrun tåreblad
Lat. synonym: truncatum
Litt: Phi 217f, Däh 692-3, R&H 479, Ves 3390, FN 809,
@MycoKey, @DKAtlas

FUND 01/10 1995
Hebeloma theobrominum
  rødbrun tåreblad
finder: SL og svampeforeningsturen Bestemt af SL
Findested: Eldrup (Løvenholm) skov, udenfor naturskoven nær dens NV-lige hjørne.  56.436ºN, 10.456ºØ ±100m
Værtstræ: eg   Økologi: Under eg
Hatdiameter på foto, max 5,8 cm
film nr 1995g      billednr på film: 0-9   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested    dias i glas haves   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL95034. Atlas SL1995-496286
Lugt cacao med ræddikekomponent.
Stok fint melet.
Nogle ex rodslående.
Uden slør, ejheller på spæde ex.

FUND 14/10 1988
Hebeloma theobrominum
  rødbrun tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Mols, Lyngsbæk, V. Herredsvej, på vejen ved indkørslen til nr. 23.  56.2463ºN, 10.6128ºØ ±20m
Værtstræ: Sandjord ved fyr   Økologi: På sandjord i vejkanten i sommerhusområde
Hatdiameter på foto, max 6,4 cm
film nr 1988j      billednr på film: (17) 18-19   Fotokvalitet: 11
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL88068. Atlas SL1988-496287
               Fuldvoksen    Ung    Baby
Hat Þ             6,4        2,8     1,1  cm
Stok højde        5,4        1,9     1,3  cm
Stok tykk.        1,2        o,7     o,4  cm
Hat 8-9D4=noget gråligt rødbrun, ung vælvet til halvkugleformet, udbredt temmelig svejfet med en cirkelformet fordybning, der adskiller hattens yderste 1/3 og inderste 2/3. Ung med indrullet rand. Hatoverflade med mellignede, fastsiddende belægning, hathud afdragelig i små strimler, som våd stærkt fedtet.
Stok cylindrisk-som ganske ung dog med svag antydning af knold, hvidfiltet. Slør mangler helt.
Lameller unge 5-6 B 3-4 = gråorange, ældre 6D4=lysebrune, uden eller med svagt lys egg, under lup ses cheilocystider og en uregelmæssigt takket rand. Uden væskedråber. Lameller udrandede, ret bredt tilhæftede, ret tætte (L=ca. 70).
Lugt kraftig, ubehageligt ræddikeagtig. Smag ubehagelig, lidt hen ad rå hasselnødder, eftersmag tydeligt bitter.
Sporepolver 6C4=rødhåret, sp.
11,0   9,4  10,2  10,1  10,4  10,7   9,5  10,0 µx      reg. 9,6-10,7 µx
 5,8   5,2   5,3   5,2   5,2   5,1   4,8   5,3 µ            5,0- 5,5 µ
rhombiske, med afsat apicus, let ru (som en Cortinarius). Cheilocystider cylindriske til kølleformede ca. 20x8µ, mistænkeligt basidielignende; men basidierne er dog lidt mindre. I overfladen af hathuden ses ikke cystider, men tynde hyfeender der stikker op, og det må være dem der giver hatoverfladen det pudrede udseende. På stokken ses under mikroskop store tykke hår.

Hebeloma  vaccinum        ko-tåreblad
Litt: Ves 338, FN 814,
@DKAtlas

FUND 05/12 1996
Hebeloma vaccinum
  ko-tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Dæmningen 22, bakkerne overfor, Ø-enden af skoven.  56.3859ºN, 10.674ºØ ±25m
   
Værtstræ: birk   Økologi: Sandjord med birk hvor der går køer

Hatdiameter på foto, max 3,4 cm (lam.vi
film nr 1996i      billednr på film: 16A-20A   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL96045. Atlas SL1996-496288
Smag stærkt bitter, stok rodslående. Hat hygrophan, dog med langsomt farveskift. Lam.egg ikke lys.
Cheilocystider ca. 50 µ lange, sporer ca. 12 µ lange, og sporer uden løsnende ydervæg som på Kul-tåreblad.

Hebeloma  velutipes        højtstokket tåreblad
Author: Bruchet
Lat. synonym: H. leucosarx, H. longicaudum     Litt: DS 413-414, Ves-Heb 64, Ves 337, "Svampe" 25:16=JV 1992, FN 810,
@DKAtlas

FUND 13/09 2010
Hebeloma  velutipes
  højtstokket tåreblad
finder: SL  bestemt af SL
Findested: Sostrup Overskov.  56.498ºN, 10.634ºØ ±100m
Værtstræ: Bøg   Økologi: På løv under bøg. film nr 2010a Herbarie:    Herb.mat haves Herbarienavn: SL Herbarie journalnr SL10047. Atlas SL2010-114599
Cheilocystider talrige, aflange, ca 60-100 x 7-11 µm, med et lille rundt hoved.
Sporer med løsnende ydervæg (løsnende perispore), tilspidsede i begge ender, sporemål (lam. mase, H2O, x 1,54 µm):
   5,8 7,0 6,0 5,8 5,5 6,1 7,0 6,9 6,3 5,8 => 8,7-10,4 µm
 x 3,6 3,9 4,1 3,9 4,0 4,0 4,2 4,1 4,1 4,0 => 5,9- 6,4 µm
Den løsnende ydervæg er skidt i forhold til at bestemme svampen til velutipes, JV"Hebeloma" s. 64: "perispora not or rarely loosening (P0-1)". Hvad P0-1 betyder véd jeg ikke, men det var langt fra på alle sporer fra fund jeg så en løsnende ydervæg.

FUND 21/10 2006
Hebeloma velutipes
  højtstokket tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: mell. Ørbækskoven og Gammelmølle, S for Gammel Landevej.  56.4150ºN, 10.6933ºØ ±25m
Værtstræ: eg   Økologi: i egepur
Hatdiameter på foto, max 5,7 cm
film nr 2006a      Fotokvalitet: 7
Herbarie journalnr SL06076. Atlas SL2006-496297
Lameller uden dråber.
Stok hul - JV omtaler i JV"Hebeloma" en "hængende tap" (for
og H. fragilipes) øverst i hulheden; den så jeg, men først 3.je gang jeg
skar en svamp igennem.
Lugt ræddike. Smag først radiset, efterhånden noget bitter som umodne
hasselnødder.
Cystider med afsat rundt hoved, herunder cylindriske.
Sporer mandelformede, dextrinoide, sporemål (Lam.mase KOH, x 1,54 µ):
   6,9  8,0  7,8  6,9  7,2  7,0  7,4  6,9  7,0  7,1  => 10,5-11,7 µm
 x 4,1  4,8  4,7  4,8  4,4  4,6  4,0  4,3  4,2  4,9  =>  6,4- 7,4 µm
------------------------
Diskussion: Svampen ligner H. velutina men cystiderne har i gennemsnit et mere
rundt hoved end tegningen JV"Hebeloma"s.65, passer dog med de 3 cystider
til højre, og med nogle af de tegnede cystider i "Svampe"25s.19. Generelt har
fundne svamp et mere afsat hoved og ikke nogen indsnævring på midten. de er ca.
5-7 µ brede på hvovedet og 4-5 µ brede på midten.

FUND 06/09 2004
Hebeloma velutipes
  højtstokket tåreblad
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Hvalskov.  56.3202ºN, 10.5787ºØ ±50m
Værtstræ: eg   Økologi: Under eg
Hatdiameter på foto, max 6,5 cm
film nr 2004a      billednr på film: 0409060089   Fotokvalitet: 9
Herbarie journalnr SL04014
Hat 2½-6½ cm bred, først parabolsk (højere end halvkugleformet) og gerne med
pukkel, siden affladigende. Lys og let klæbrig.  Rand lys, lige, kød ca. 0,5 cm
tykt.
Stok cylindrisk med mycelieknold nederst, somme tider bestøvlet, hvid, i
toppen fint fnugget (lup!) nedefter efterhånden glat og skinnende. Fra
mycelieknolden udgår mm-tykke myceliestrenge fæstnet til nedfaldne egeløv. Stok
virker fast, ikke sprød, og den er tydeligt hul.
Lameller tætte (Lameltæl: L=66, I=1-5; L=60 I=3-5), først beige med lysere egg,
siden lysebrune. Egg lige; under lup fint savtakket, på unge friske ex
med en mængde bittesmå dråber (se foto); lamelegg når ikke at blive
mørktplettet, sikkert fordi dråberne var fordampet inden sporerne begyndte at
drysse.
Kød med ræddikelugt, smag kraftigt som umodne hasselnødder med kun
svagt bitter eftersmag.
Cheilocystider talrige, kølleformede, ca 7 µ brede.
Sporer glatte, mandelformede, dextrinoide, (x 1,54 µ)
  6,7  6,7  6,1  6,0  5,6  6,2  6,4  6,5  6,7  6,2  ( 9,2 -10,3 µ )
x 3,8  3,3  3,2  3,8  3,8  3,1  4,1  3,3  4,0  3,1  ( 4,9 - 6,1 µ )
(ingen litt med sporemål haves; DS skriver dog om Sommer-T: "længere end 11 µ"
 Skør Tåreblad: DS sp. 10-12,5 x 5,5-6,5 µ)[Nu ser jeg JV ”Hebeloma” 10,6-11,5 x 5,5-6,5 µm]
---
Lamelfoto: Afskåren hat af ung lille svamp, hatÞ 2,0 cm. Viser de bittesmå
dråber på lamelegg.
---
Diskussion: I DS angives Sommer-Tåreblad at være uden dråber på lamellerne, og
det modsiges i Ves 336, der skriver  at æggen evt er med bittesmå dråber. Da
Ves-Heb er den nyeste litt af samme forfatter tages oplysningen "med bittesmå
dråber" for gode varer.
Skør T. har en sprød stok.
Højtstokket T vokser DS: under gran og birk Ves: løv- og nåleskove, med bittesmå
dråber på lamelegg, og har mycelieknold nederst. Jeg antager at Ves-Heb's
Højtstokket T der hedder H. velutipes er det samme som den der i DS hedder H.
.
Svampe 25 (1992) sammenligner Almindelig, Højtstokket og Skør T. og tillader
kun Højtstokket at have knold
longicaudum eller H. leucosarx.
Almindelig T: Har størrer vandklare dråber på lamelegg.

FUND 27/09 1992
Hebeloma velutipes
  højstokket tåreblad
finder: SL og Jeppe Larris  bestemt af SL
Findested: Femmøller Strand, på strandengen P-pladsen nedenfor Molslaboratoriet.  56.219ºN, 10.584ºØ ±100m
Værtstræ: gyvel Økologi: Strandeng, direkte i forbindelse med gyvel
Hatdiameter på foto, max 4,7 cm
film nr 1992m      billednr på film: 22A-29A   Fotokvalitet: 8
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL92091. Atlas SL1992-496299
Sporer kraftigt dextrinoide


Hebeloma  sp.221

FUND 15/10 1998
Hebeloma sp.221
 
finder: SL
Findested: Gjerrild Nordstrand   UTM koordinater: PH111671
Værtstræ: pil   Økologi: Meget fugtigt, med tagrør og krybende pil på sandet bund
Hatdiameter på foto, max 2,8 cm
film nr 1998g      billednr på film: 16-19   Fotokvalitet: 10
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL98047
Hat brun m sort midte, affladende uden pukkel, hygrophan.
Hat Þ      2,7  2,8  1,8  1,8  1,6  0,9  0,9  cm
Stok høj   2,8  2,7  2,4  2,1  2,2  1,7  2,3  cm
Stok tyk   3,2  2,7  2,5  2,5  2,4  1,8  1,7  mm
Hatoverflade glat, opbygget af nedliggende hår der kun sjældent rejser
  spidserne op så overfladen bliver fint filtet, ikke fedtet. Hatmidte
  sortagtig, udefter rødbrun til violetbrun, hatrand hvidlig.
Stok noget bugtet, med hvid slørbelægning, allerøverst med lyse fnug. stoktop
  med ret svagt violet skær, stok i øvrigt brun, sortnende nedefra. Cylindrisk,
  uden  antydning af knold eller pælerod. Indvendig med ret stort hulrum,
  indvendige overflade rødbrun.
Lameller først lyst grårøde, siden lysebrune så mørkebrune, på unge
  lameller med tynd lys egg der dog snart forsvinder. L=20-30, I=3, tydeligt
  tilvoksede og som regel udrandede.
Sløret ses på spæde og meget unge eksemplarer, trådet, hvidligt til let
  brunligt, efterlader en hvid belægning langs hatranden på unge eksemplarer.
Hatkød sortbrunt, stokkød lyst kødfarvet, sortnende nedefra. Lugt frisk
  noget ræddiket, efter hjemtagelsen udvikledes iodoformlugt eller noget
  cedertræagtig lugt. KOH får svampen (hathud, hatkød) til at antage
  den mørke hygrophane farve.
Lamelegg med cheilocystider, trådformede (ca. 50 x 8 µ) med lille hoved og på
  nogle med stærkt opsvulmet basis (10 µ).
Sporefældning gråbrun.
Sporer ser i første omgang glatte ud; under emmersion ses dog fin ruhed.
  Sporer ej dextrinoide, sporevæg 1/2 - 3/4 µ, uden kimpore, elipsoide.
  Sporemål (Sporefældning i kloral, enhed 1,54 µ):
    9,8 9,9 9,3 8,0 8,0 8,0 9,2 9,5 8,7 8,1 8,3 8,2 8,5 8,4 (=> 12,3-14,5 µm)
  x 4,3 4,5 4,3 4,1 4,2 4,0 4,3 4,7 4,1 4,0 4,2 4,1 4,2 3,9 (=>  6,1- 6,8 µm)
  Sporemål (Lam. mase KOH, enhed 1,54 µm):
    8,3  8,0  8,2  7,6  7,5  7,6  8,0  8,1  7,9  8,0  7,4  7,4 (11,6-12,6 µm)
  x 4,4  4,0  4,7  4,1  4,3  4,4  4,0  4,2  5,0  4,6  4,6  4,2 ( 6,3- 7,2 µm)
-------------------------------------------
Diskussion:
  Der er argumenter for at placere svampen under slørhat; specielt fordi den
  er hygrophan og ikke har fedtet hat, og fordi lugten er utypisk for en
  tåreblad.
  Sporefarven, samt kombinationen af cheilocystider og hygrophan hat, tyder
  på tåreblad. Sporerne er desuden lige lovlig glatte.
Blandt tåreblade i DS har kun H. gigaspermum tilstrækkeligt store sporer,
  og den ligner det ikke - i hvert fald ikke hvis det skal være den der er
  afbilledet i Dähncke side 694 (en mere kødfuld, ikke-hygrophan svamp uden
  sort midte).

Hebeloma  sp.227
se
Hebeloma mesophaeum 13/10 1999

Hebeloma  sp.228        

FUND 14/10 1999
Hebeloma sp.228
 
finder: SL Bestemt af SL
Findested: Rugård Sønderskov, vejen mod Campingpladsen, ved den lille bæk nær Ø-skovbryn   UTM koordinater: PH120384<
Værtstræ: bøg   Økologi: På jord i bøgeskov
Hatdiameter på foto, max 4,3 cm   NB: Tvivl om den skal regnes til Hebeloma eller Cortinarius
film nr 1999i      billednr på film: 34-37, j -1-0   Fotokvalitet: 9
Fotoet er:    på den lange led    fra naturlige voksested   
Herbarie:    Herb.mat haves      Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL99050
Hat rødbrun i centrum, lidt lysere udefter, stærkt fedtet men ikke slimet og
med hudlapper nær hatranden i fedtet (ikke randslør).
Fundet 1 ex 6/10 som jeg ikke kunne bestemme. Fundet 2 ex denne gang:
Hat Þ          43   43
Stok høj       73   70
Stok tyk f.o.  17   10
Stok tyk f.n.  16   11 mm, herunder tilspidset
.
Hat flat vælvet, livligt rødbrun i centrum, farven bliver jævnt lysere udefter,
  rand gråbrun. Hatoverflade stærkt fedtet men næsten ikke klæbrig, i fedtet
  findes der langs hatranden nogle lysere flager. Hathud tyk (1/3 mm) men ikke
  aftrækkelig eller kun aftrækkelig i meget korte strimler, ikke hygrophan
  (baljeprøve).
Stok cylindrisk, basis tydeligt tilspidset, med højtsiddende ringzone men uden
  hudagtig ring. Stok lys, noget gullig, over ringzonen med små hvide fnug,
  under ringzonen med længdetrævler.
Lameller ret tykke, tætte (L=78 og 72, I=1-3) og brede (7 og 5 mm), på  ne
  eksemplar var lamellerne lillagrå, på det andet farvet lysebrune. Lamelegg
  påfaldende lys og påfaldende savtakket.
Lugt ret stærk, gasagtig, som Stinkende Ridderhat; smag først udpræget
  nøddeagtig, bagefter skarp som den kradse lugt antyder. Kød ret fast og
  sprødt, stokkødet på ene ex påfaldende hult, på det andet masivt. Baljeprøve:
  Kød hvidt eller noget gulligt, ikke hygrophant, dvs i hathuden i en ring
  udenom hatcentrum er det svagt hygrophant, gråt som vådt.
  KOH: Hathuden bliver noget mørkere, ellers ingen reaktion.
Sporefældning: Trods to forsøg (6/10 og 14/10) lykkedes det ikke at lave en god
  tyk sporefældning, men sporefarven er brun, uden violet, men jeg kan ikke
  sige om den er rustbrun eller lerbrun.
  Sporemål, lam.mase KOH x 1,54 µ. Første måleserie uden immersion, anden med:
     7,9  7,7  7,3  7,0  6,8  6,9  7,1  7,7  7,1  7,2  (10,6-11,8 µ)
   x 4,0  4,1  4,9  4,0  4,0  4,8  4,4  4,6  4,6  4,4  ( 6,2- 7,3 µ)
  næste dag fornyet måling, med immersion:
     6,9  7,0  7,1  7,0  7,0  7,1  7,8  7,0  7,4  7,5  (10,6-11,5 µ)
   x 4,2  4,0  4,2  4,0  3,8  4,0  4,2  4,1  3,9  4,1  ( 6,0- 6,5 µ)
Sporer ru, uden kimpore, sporevæg ca. 1/3 µ.
Ingen cystider set.
Hathud af et gelanitiseret lag af de underliggende trådede hyfer.
------------
Diskussion: Sporenes ruhed og hyfernes trådede struktur peget på Cortinarius
eller Hebeloma. Manglen på cystider tyder på Cortinarius fremfor Hebeloma; men
på den anden side har Cort-Phlegmacium slimet hat, ikke fedtet, så den bliver i
så fald svær at placere i systemet.
Lignende Hebelomaer: Kun H. theobromium (truncorum):
   sp. 9-11x4,5-5,5µ, med cystider, uden slør, og svag cacaoagtig lugt.
   Den ligner dog fundet på smag, let rodslående stok, hatfarve, sporemål,
   takkede lamelegg, tykke lameller.

Hebeloma  sp.SL12007    

FUND 01/07 2012
sp.SL12007
 
finder: SL 
Findested: Nørrevangsvej 6, mellem fyrretræet og cypressen. 56.47632ºN, 10.82198ºØ, ±3m.
Værtstræ: Fyr? Græs?   Økologi: Have med gammelt fyrretræ og nålebund Hatdiameter på foto, max 5,3 cm
film nr 2012a Herbarie:    Herb.mat haves    sporeaftryk haves Herbarienavn: SL   Herbarie journalnr SL12007
Opr. bestemt til Lyophyllum fumosum, de hvide cystider fik mig til at tro at lam. havde en hvid belægning (hvide sporer) men en sporefældning viste noget andet.
Se osse Lyophyllum decastes http://www.mykoweb.com/CAF/species/Lyophyllum_decastes.html, der viser en svamp med store hvide cystider nøjagtigt som på mit fund, nok en sp.SL12007.
Fund: Lameltæl: L=59, I=3-9 (foto) (B&K fumosum: L=60-74, I=1-3(7)).
Stok og lameller med cysteider så store at de ses i lup. Pleurocyst. danner lys belægning som skjuler sporefarven (men sporer vistnok hvide).
Lugt melet eller aromatisk, med syrlig komponent. smag mild, eftersmag noget bitter (ikke stærkt bitter, men tydeligt bagerst i ganen).
Sporefældning    #A05040    hvilket viser at det ikke kan være en Lyophyllum, snarere en Hebeloma.
Sendt til Atlas, som Lyophyllum fumosum, svar:
svampen ser ud til at have cystider. Hvilken sporefældningsfarve?
.................... Skrevet den 07/01/2012 20:37:05 af Thomas Læssøe