: Retur til startside : Til svampebilledet : Til ordinære side om San Pedro

S A N     P E D R O

Trichocereus  pachanoi

Billedet fylder 28 kb        Fotoet viser et ungt eksemplar, 15 cm højt. Den er for ung til spisebrug, hertil skal den være ca. 30 cm høj eller mere, vægt mindst 70 g; men gerne et meget størrer eksemplar, 200 g er ikke for meget.
Rätsch angiver doseringen: Et 25 cm langt, 5-8 cm tykt stykke, pro persona. Dette svarer til ca. ½ kg kaktus.

Ved høstningen, skær de øverste 5-10 cm fra og lav en stikling heraf - der kommer desuden også mindst én ny kaktus op fra den afskårne rod.
Fotograferet af Kasper Kristensen