: Til startside : Til halu-startside : Til forrige   «   : Til sidste
Dette er halu-ringen side  10
Valmuefamilien  og  jordrøgfamilien
                        
Valmuefamilien

Papaveraceae
Alle planter i valmuefamilien indeholder det psykoaktive stof protopin, men i så ringe mængde, at det næppe har betydning for virkningen. Nogle få indeholder morfin, som er berygtet for sin vanedannende virkning.
Opiumsvalmue, Papaver somniferum, bruges til fremstilling af birkes, opium er den tørrede mælkesaft fra kapslen. Danskfremstillet opium er ret stærkt, med ca. 20% alkaloider, men kapslen indeholder ikke ret meget mælkesaft, så udbyttet bliver ringe. Dosis: Ca. 0,1 g, som ryges. Fra planten kan fremstilles morfin og andre opiumsalkaloider
, og hvis de bruges til injektion er de stærkt vanedannende, så det skal du absolut ikke gøre. Den smule opium, man kan fremstille til eget brug af danske valmuer, er derimod harmløs til rygebrug: Varm opiumen i en teske, sid helst nogle stykker i en ring udenom, og sug på skift røgen ind med et sugerør, lavet af et sammenrullet stykke papir.
Opiumsvalmuen, og de sjældne P. setigerum og P. decaisnei, er de eneste valmuer der indeholder morfin.
Frøene er meget almindeligt solgt, kan også købes som staude Kæmpevalmue, Papaver orientale, indeholder ca. 0,3 % alkaloider i kapslen (bl.a. isothebain ), og kan bruges til fremstilling af en slags opiumserstatning.
Andre valmuer: De vildtvoksende, danske valmuer er korn-valmue (Papaver rhoeas), kølle-valmue (P. argemone) og gærde-valmue (P. dubium). Jeg tror ikke, de er brugbare som hallucinogener.
Svaleurt, Chelidonium majus. De tørrede blade af denne plante har en ret svag hallucinogen virkning, når de ryges, dosis 1 g eller mere. Det er en gammelkendt medicinplante, kendt for sin beroligende virkning, og ses hist og her som ukrudtsplante.
Frøposerne hænger somme tider i butikerne blandt andre blomsterfrø Hornskulpe, Glaucium flavum. Udmærket hallucinogen, ret kraftigt omend ikke verdens stærkeste. Ryg 1-2 g (1-2 cigaretter) eller lav te af 5 g blade. Virkningen er behagelig opstemthed, den er euphorisk i ordets oprindelige betydning: lykkebringende. Der er tale om en ny type hallucinogen virkning, men den kan til nøds sammenlignes med virkningen af hash. Den hallucinogene virkning er ikke så overraskende endda i betragtning af plantens høje alkaloidindhold: 1½ % af frisk vægt, hovedsageligt glaucin, et alkaloid beslægtet med protopin.
                        
Jordrøgfamilien

Fumariaceae
Jordrøgfamilien har tidligere været regnet for en del af valmuefamilien. Planterne indeholder alle stoffet protopin, ligesom planterne i Valmuefamilien. Alle planterne kan ryges, men ingen er stærke hallucinogener.
Plante   Rygedosis Plantedele Alkaloidindhold
Hulrodet lærkespore
Corydalis cava
 ½-1 g
 
overjordiske
rod
      0,6 %
4,6 %
Liden lærkespore
Corydalis facacea
 ½-1 g stængel + blade
evt rod
Gul lærkespore
Corydalis lutea
 
  ½   g
hele planten
tørret plantesaft
o,4 %
 
Læge-jordrøg
Fumaria officinalis
 2-5 gstængel + bladeo,1 %
som staude eller som frø Hjerteblomst
Dicentra spectabilis
 1-5 g stængel + blade o,2 %

 : Retur til alfabetiske fortegnelse          : Til toppen af siden          : Til sidste