: Retur til startside : Retur til psilocybe  : Til halu-ringens index   

Psilocybinindhold  i  spids  nøgenhat    


Psilocybinindholdet i spids nøgenhat varierer bl.a. fordi svampene fra forskellige mycelier (og hermed forskellige voksesteder) har forskelligt indhold.
Denne graf viser variationen som følge af, at svampene er plukket på forskellige mycelier.

For svampe plukket på samme mycelie kan der desuden være en variation som følge af vejrliget, og en tilfældig variation fra svamp til svamp. Den sidste variation er aldeles ligegyldig, når man spiser 15-30 stk. Sandsynligheden for at 20 svampe alle indeholder mere end gennemsnittet er kun 2-20, det udregnes til én gang ud af en million.
Der er en svag sammenhæng mellem svampens størrelse og psilocybinindhold: Små svampe har statistisk set et størrer %-indhold af psilocybin; men da de til gengæld vejer mindre bliver psilocybinindholdet (i mg pr. svamp) mindre for små svampe end for store svampe. Alt i alt, for at ramme en bestemt dosis psilocybin er det ligemeget, om man spiser svampene efter stk-dosis eller gram-dosis. 20 stk svampe indeholder gennemsnitligt 6,7 mg psilocybin, det er en rimelig dosis.

Tallene ovenfor stammer fra en Norsk undersøgelse af spids nøgenhat, der groede vildt i Norge [A.L.Christiansen, K.E.Rasmussen og K.Høiland: "Planta Medica" 42(1981) s. 229-235, og de samme forfattere i Tidsskr. Nor. Lægeforen. 102(1)(1982) s. 17-18].
Undersøgelsen viser, at variationen af psilocybinindholdet i spids nøgenhat ikke er specielt stor - den svarer til variationen i indholdet af snart sagt et hvilkensomhelst stof i en hvilkensomhelst plante. Ikke desto mindre påstår artiklens væmmelige forfattere, at indholdet varierer enormt - denne påstand er fremsagt på trods af bedre vidende med det formål at få kastet "den slags folk" i fængsel.
De har sammenlignet den éne svamp med lavest indhold med den éne svamp med højest indhold, den metode bruger uvidende mennesker ofte; men de med deres baggrund er udmærket klar over at den går ikke. Så tror man jo, at variationen er des størrer, desto flere gange man har målt indholdet, og de har målt det rigtigt mange gange. Men til gengæld har de offentliggjort et stort talmateriale, uden det havde jeg ikke kunnet lave statistikken f.eks. grafen ovenfor. Jeg kan regne ud at:

Sandsynligheden for at psilocybinindholdet i 20 svampe :
 • Ligger mellem 4,6mg og 8,8mg :  75 %
 • Ligger mellem 5 mg  og 8,5 mg :  66 %
 • Ligger over 10 mg :  3,5 %
 • Ligger over 15 mg :  0,00027 % (1 gang pr. 4 tusinde)
 • Ligger over 20 mg :  1,6•10-13
Det sidste tal betyder, at hvis alle mennesker på jorden allesammen hver dag spiser 20 svampe, så vil det kun ske én gang hvert tusinde år, at én er så heldig at få en psilocybindoses på over 20 mg.
En dosis på 20 mg er kun en halvstor dosis, slet ikke farlig.

Du brænder velsagtens for at regne tallene efter og se om jeg har regnet rigtigt?
Tallene er for herbariemateriale, tørrede norske svampe:
findested nr.   svampens vægt mg * psilocybinindhold %

 1. 18 mg * 1,06 %
  29 mg * 1,04 %
  31 mg * 1,22 %
 2. 17 mg * 1,13 %
  21 mg * 0,84 %
  40 mg * 1,34 %
 3. 24 mg * 1,27 %
  37 mg * 0,95 %
  56 mg * 1,13 %
 4. 45 mg * 0,77 %
  53 mg * 0,55 %
  61 mg * 0,58 %

 1. 98 mg * 0,76 %
 2. 53 mg * 0,62 %
  64 mg * 0,60 %
 3. 31 mg * 0,77 %
  35 mg * 1,00 %
  45 mg * 0,52 %
  47 mg * 0,87 %
  54 mg * 0,57 %
  55 mg * 0,38 %
 4. 18 mg * 1,96 %
  31 mg * 1,68 %
  39 mg * 1,96 %

 1. 17 mg * 1,01 %
  25 mg * 1,34 %
  32 mg * 1,66 %
 2. 38 mg * 0,72 %
  58 mg * 0,70 %
  65 mg * 0,65 %
 3. 39 mg * 1,00 %
  52 mg * 0,73 %
  54 mg * 0,82 %
 4. 18 mg * 0,98 %
  31 mg * 1,53 %
  74 mg * 0,17 %

 1.    7 mg * 1,95 %
     9 mg * 1,17 %
    16 mg * 0,82 %
    23 mg * 0,88 %
 2.   25 mg * 0,87 %
    33 mg * 0,60 %
  118 mg * 0,72 %
 3.   40 mg * 0,27 %
    40 mg * 1,06 %
    72 mg * 0,50 %
 4.   27 mg * 0,73 %
    30 mg * 0,55 %
    38 mg * 0,68 %